Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Tomaž Lisec

SDS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 2506 glasov v okraju Sevnica
Število mandatov: 3
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: univerzitetno diplomiran politolog
Starost: 44 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

9. 11. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 9. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z uresničenjem novele ZPIZ, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom mestnih občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
4. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s pravniškim državnim izpitom, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
4. 3. 2021
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
29. 12. 2020
18. 12. 2020

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

9. 11. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 9. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z uresničenjem novele ZPIZ, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom mestnih občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
4. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s pravniškim državnim izpitom, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
19. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
16. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
2. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s hiperbarično terapijo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
15. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem helikopterske nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem helikopterske nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za študente v času epidemije, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
11. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s koncesijskimi pogodbami na podlagi Zakona o rudarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
6. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem Festivala Seviqc Brežice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle.
28. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko neustrezne športne infrastrukture v RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dimnikarstvom, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
23. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom tovornih vozil na mejnih prehodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s strelišči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z novimi izobraževalnimi programi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Energetskim konceptom Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s srednjim delom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z učinkovitejšim nadzorom tovornih vozil na mejnih prehodih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
4. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z objavljenimi rezultati mednarodne primerjalne raziskave PISA, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z lokalno pridelano hrano v javnih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito terana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s proračunskimi sredstvi za gradnjo in obnovo javnih zavodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejemanjem pravnih aktov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mednarodno primerjalno raziskavo PISA, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko ambrozije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko kormoranov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatnimi izplačili na fakultetah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
23. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo pogojev pri kreditiranju prebivalstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem nevarnih odlagališč, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo v šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravstveno oskrbo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z bilateralnim sporazumom o medsebojnem priznavanju vozniških dovoljenj, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
15. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z novimi zdravstvenimi programi v Posavju, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
1. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z avtodomi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pristojnostmi nadzornega odbora občin in opravljanjem nadzora, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
26. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s favoriziranjem arhitekturne stroke, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
29. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostmi in pogoji odkupa državnega zemljišča,, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
26. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo zakonodaje za pospešitev razvojnih projektov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z višino cene storitve institucionalnega varstva oseb, starejših od 65 let, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z obveznostjo upoštevanja ustanovitvenega akta Vlade Republike Slovenije v državnih zavodih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom mestne občine, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
21. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in državni upravi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijami zdravstvenih domov v RS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s študentskimi klubi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijami zdravstvenih domov v RS, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
5. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z uvozom mesa sporne kvalitete, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanavljanjem osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanavljanjem osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
26. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem strokovnega in poklicnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za tekoče koledarsko leto, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za tekoče koledarsko leto, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem strokovnega in poklicnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
25. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s testiranjem učencev in dijakov na alkohol in droge, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s testiranjem učencev in dijakov na alkohol in droge, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
17. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z birokracijo na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z birokracijo na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
2. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem odločb Ustavnega sodišča RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s posvojitvami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z obvoznico Mirna, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poslovanjem bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonom o zaščiti živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom vajeništva, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
11. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem vrtcev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
4. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z najemom kredita v državnem javnem zavodu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zaračunavanjem cen oskrbe za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z izdelavo sanacijskih načrtov za odpravo vzrokov presežka odhodkov nad prihodki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem dodatne gospodarske dejavnosti v socialnovarstvenem zavodu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
15. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami območij občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
14. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delitvami manjših parcel med solastniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
8. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko reševanja vojnih odškodnin slovenski državi in slovenskim izgnancem, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
26. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko Sklada obrtnikov in podjetnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s spornim delovanjem programa za knjiženje plačil in obveznosti eKartica, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z energetskim konceptom Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
9. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Službo za integriteto in transparentnost, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za obnove vrtcev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju dimnikarstva v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s Službo za integriteto in transparentnost, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dogodkom na eni izmed srednjih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
25. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s samostojnostjo šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita učiteljev začetnikov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitno zlorabo šolstva v politične namene, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonom o vrtcih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z uvrstitvijo dveh novih projektov v Načrt razvojnih programov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo uvoženega mesa, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Magno Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Službo za integriteto in transparentnost, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s porabo sredstev Urada RS za mladino, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
31. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s skladiščenjem radioaktivnih odpadkov iz NEK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odmerami in parcelacijami občinskih in državnih cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo uvedbe t.i. "filtriranja" pri motoristih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju dimnikarstva v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
24. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z učinki dviga minimalne plače, od katere ima večino koristi praktično zgolj država, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
9. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z domnevnim izkoriščanjem študentov s strani profesorjev na eni izmed ljubljanskih fakultet, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
18. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s številom prebivalcev na enega zdravnika v slovenskih regijah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi, glede zadnje spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo -ZUJIK-G, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
13. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju državnih gozdov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonom o zaščiti živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem gozdnega sklada, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo in obnove športne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
27. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z naročninami na medijske vsebine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z odškodninami t.i. »izbrisanim«, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z energetsko sanacijo stavb, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
30. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo odkupa praznih pločevink in plastenk, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
26. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Sevnici, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
10. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s prihodi tujih letalskih družb na slovenska letališča, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z bilateralnim sporazumom o medsebojnem priznavanju vozniških dovoljenj, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
27. 9. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s spornimi izplačili na Filozofski fakulteti univerze v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.