Tomaž Lisec

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 2506 glasov v okraju Sevnica
Število mandatov: 3
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: univerzitetno diplomiran politolog
Starost: 42 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

16. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi z novimi izobraževalnimi programi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 12. 2019
19. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
18. 12. 2019
16. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Energetskim konceptom Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s srednjim delom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitejšim nadzorom tovornih vozil na mejnih prehodih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
4. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z objavljenimi rezultati mednarodne primerjalne raziskave PISA, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
29. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
22. 11. 2019
21. 11. 2019
20. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zaščito terana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z lokalno pridelano hrano v javnih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 1. 2020
Zastavil vprašanje v zvezi z novimi izobraževalnimi programi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Energetskim konceptom Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitejšim nadzorom tovornih vozil na mejnih prehodih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s srednjim delom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z objavljenimi rezultati mednarodne primerjalne raziskave PISA, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zaščito terana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z lokalno pridelano hrano v javnih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s proračunskimi sredstvi za gradnjo in obnovo javnih zavodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem pravnih aktov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mednarodno primerjalno raziskavo PISA, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko ambrozije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko kormoranov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi izplačili na fakultetah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
23. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo pogojev pri kreditiranju prebivalstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem nevarnih odlagališč, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo v šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z bilateralnim sporazumom o medsebojnem priznavanju vozniških dovoljenj, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravstveno oskrbo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
15. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z novimi zdravstvenimi programi v Posavju, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
1. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z avtodomi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pristojnostmi nadzornega odbora občin in opravljanjem nadzora, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
26. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s favoriziranjem arhitekturne stroke, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
29. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostmi in pogoji odkupa državnega zemljišča,, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
26. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z višino cene storitve institucionalnega varstva oseb, starejših od 65 let, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z obveznostjo upoštevanja ustanovitvenega akta Vlade Republike Slovenije v državnih zavodih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo zakonodaje za pospešitev razvojnih projektov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s statusom mestne občine, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
21. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in državni upravi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z inšpekcijami zdravstvenih domov v RS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s študentskimi klubi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z inšpekcijami zdravstvenih domov v RS, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
5. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z uvozom mesa sporne kvalitete, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanavljanjem osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanavljanjem osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
26. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za tekoče koledarsko leto, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem strokovnega in poklicnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za tekoče koledarsko leto, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem strokovnega in poklicnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
25. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s testiranjem učencev in dijakov na alkohol in droge, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s testiranjem učencev in dijakov na alkohol in droge, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
17. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z birokracijo na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z birokracijo na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
2. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem odločb Ustavnega sodišča RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s posvojitvami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z obvoznico Mirna, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o zaščiti živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemom vajeništva, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
11. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vrtcev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
4. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z najemom kredita v državnem javnem zavodu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izdelavo sanacijskih načrtov za odpravo vzrokov presežka odhodkov nad prihodki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaračunavanjem cen oskrbe za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem dodatne gospodarske dejavnosti v socialnovarstvenem zavodu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
15. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami območij občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
14. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z delitvami manjših parcel med solastniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
8. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko reševanja vojnih odškodnin slovenski državi in slovenskim izgnancem, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
26. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko Sklada obrtnikov in podjetnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s spornim delovanjem programa za knjiženje plačil in obveznosti eKartica, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z energetskim konceptom Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
9. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s Službo za integriteto in transparentnost, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju dimnikarstva v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za obnove vrtcev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s Službo za integriteto in transparentnost, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dogodkom na eni izmed srednjih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
25. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s samostojnostjo šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita učiteljev začetnikov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitno zlorabo šolstva v politične namene, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o vrtcih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z uvrstitvijo dveh novih projektov v Načrt razvojnih programov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo uvoženega mesa, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s Službo za integriteto in transparentnost, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z Magno Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo sredstev Urada RS za mladino, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
31. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo uvedbe t.i. "filtriranja" pri motoristih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s skladiščenjem radioaktivnih odpadkov iz NEK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odmerami in parcelacijami občinskih in državnih cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju dimnikarstva v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
24. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z učinki dviga minimalne plače, od katere ima večino koristi praktično zgolj država, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
9. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnim izkoriščanjem študentov s strani profesorjev na eni izmed ljubljanskih fakultet, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
18. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s številom prebivalcev na enega zdravnika v slovenskih regijah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi, glede zadnje spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo -ZUJIK-G, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
13. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o zaščiti živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju državnih gozdov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem gozdnega sklada, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo in obnove športne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
27. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z naročninami na medijske vsebine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odškodninami t.i. »izbrisanim«, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z energetsko sanacijo stavb, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
30. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo odkupa praznih pločevink in plastenk, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
26. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Sevnici, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
10. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prihodi tujih letalskih družb na slovenska letališča, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z bilateralnim sporazumom o medsebojnem priznavanju vozniških dovoljenj, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
27. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s spornimi izplačili na Filozofski fakulteti univerze v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.