Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Uroš Prikl

DeSUS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: DeSUS
Izvoljen z 1245 glasovi v Maribor VII
Število mandatov: 1
Prejšnji status: direktor doma za upokojence
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 46 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
18. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
27. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
20. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
19. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

Uroš Prikl
Povprečje
Največ
96.1165048543689%
96
87.4278698391281%
87
99.0291262135922%
Milan Brglez
99

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Uroš Prikl
Povprečje
Največ
91.008991008991%
91
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Poslanska vprašanja in pobude

16. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačilom NLB, d. d. zaradi sodb na Hrvaškem na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačilom za delovno uspešnost Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z razbremenitvijo občin na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo NLB d. d. na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem spletne dostopnosti za invalidne in starejše uporabnike na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo davka na finančne transakcije na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zagovornikom načela enakosti na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, generalna sekretarka Vlade.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem novega Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izbiro izvajalca elektronskega cestninjenja na avtocestah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s terjatvami za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Nove Kreditne Banke Maribor d. d. podjetju iz davčne oaze na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 4. 2016
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z racionalizacijo delovanja javne uprave na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z decentralizacijo oziroma učinkovitejšem regionalnem razvoju na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vizijo delovanja in financiranja IZUM-a in projekta COBISS.Net na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem programov in investicij na področju kulture v proračunskih letih 2016 in 2017 na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo, minister za finance.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom novele Zakona o medijih na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izvedbo del na letališču Maribor na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki prodaje Nove kreditne Banke Maribor d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo lokalne samouprave na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
23. 1. 2015
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev na okoljskih projektih na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s stečajem Športnega centra Pohorje na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Uroš Prikl
Povprečje
Največ
25%
25
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Članstva