Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Žan Mahnič

SDS

koalicija

NEAKTIVEN

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3252 glasov v okraju Škofja Loka II
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: gimnazijski maturant
Starost: 32 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

17. 10. 2020
Govorila na 27. izredna seja Državni zbor
10. 3. 2020
Govorila na 12. nujna seja Odbor za obrambo
Govorila na 12. nujna seja Odbor za obrambo
Govorila na 12. nujna seja Odbor za obrambo
Govorila na 12. nujna seja Odbor za obrambo
5. 3. 2020
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
4. 3. 2020
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
3. 3. 2020
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
27. 2. 2020
Govorila na 14. nujna seja Odbor za kulturo
Govorila na 14. nujna seja Odbor za kulturo
Govorila na 14. nujna seja Odbor za kulturo
Govorila na 14. nujna seja Odbor za kulturo
Govorila na 14. nujna seja Odbor za kulturo
Govorila na 14. nujna seja Odbor za kulturo
Govorila na 14. nujna seja Odbor za kulturo
Govorila na 14. nujna seja Odbor za kulturo
Govorila na 14. nujna seja Odbor za kulturo
13. 2. 2020
Govorila na 11. nujna seja (skupna seja) Odbor za obrambo
Govorila na 11. nujna seja (skupna seja) Odbor za obrambo
11. 2. 2020
Govorila na 15. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Govorila na 15. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
5. 2. 2020
Govorila na 8. redna seja Odbor za obrambo
Govorila na 8. redna seja Odbor za obrambo
Govorila na 8. redna seja Odbor za obrambo
Govorila na 8. redna seja Odbor za obrambo
Govorila na 8. redna seja Odbor za obrambo
Govorila na 8. redna seja Odbor za obrambo
Govorila na 8. redna seja Odbor za obrambo
Govorila na 8. redna seja Odbor za obrambo
29. 1. 2020
28. 1. 2020
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
27. 1. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

24. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nedelovanjem policije pri preiskovanju pranja denarja v zadevi NLB - Iran, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo šolskih prevozov na območjih napada volkov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s posledicami opredelitve živali kot čutečih živih bitij, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem na Sovi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
10. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z kapitalskimi naložbami države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s članstvom v zvezi Nato, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje stanja v kmetijstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s kaznivimi dejanji storjenimi s strelnim orožjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
4. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s službenimi stanovanji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo misije v Libanonu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mirovanjem pravic in obveznosti iz delovnega razmerja na MORS, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
14. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z obeležitvijo 15. obletnice članstva v zvezi Nato, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo srednje bataljonske bojne skupine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupi iz proračunskih postavk Ministrstva za obrambo, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
24. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s številom policistov in nadzornikov državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem 12. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
4. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izrednim odstrelom volka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
9. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem populacije volkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s predorom Karavanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nerazumnimi postopki pri odstrelu zveri, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem poštnih poslovalnic, pri čemer se sledi poslovnemu interesu in ne interesom državljanom, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z uvajanjem LGBT ideologije v vzgojno izobraževalnih ustanovah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za zagotavljanje nepristranskosti sojenja in videza nepristranskosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
11. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v Piranskem zalivu po odločitvi glede arbitraže, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
6. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s praporjem na dnevu odprtih vrat vojašnice Vrhnika, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko lokalnih radijskih postaj, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
18. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prometnimi nesrečami, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
27. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mobilnimi kuhinjami, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neizvrševanjem sodbe arbitražnega sodišča, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z neustreznim obeleževanjem 15. obletnice vstopa Slovenije v zvezo Nato, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
15. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem ugleda in nepristranskim ravnanjem državnega tožilca, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
8. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornostjo in nepristranskim ravnanjem državnih tožilcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z opravljanjem nalog državnega sekretarja v času volilne kampanje, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
20. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s politizacijo Urada Republike Slovenije za mladino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s priznanjem Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport v funkciji ministra za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z odnosom vodstva Ministrstva za infrastrukturo do poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaostanki pri reševanju vlog na centrih za socialno delo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z odnosi z ZDA, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
12. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupom oklepnih vozil 8x8, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z odstrelom volkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z navedbami predsednika vlade v intervjuju na Siol.net, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vizijo razvoja in opremljanja Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
29. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z zamenjavo načelnika generalštaba Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem znanosti v slovenski družbi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
19. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z rezultatom lokalnih volitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 11. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z odnosi med Republiko Slovenijo in ZDA, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s težavami lokalnih skupnosti pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
15. 10. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s sodelovanjem med Ministrstvom za obrambo in Zvezo slovenskih častnikov, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
25. 9. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s publikacijo Dosežki in učinki politik Vlade dr. Mira Cerarja, na katerega mora odgovoriti Vlada.