Žan Mahnič

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 3252 glasov v okraju Škofja Loka II
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: gimnazijski maturant
Starost: 30 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

20. 12. 2019
18. 12. 2019
17. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
16. 12. 2019
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
Govoril na 14. redna seja Državni zbor
13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem na Sovi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami opredelitve živali kot čutečih živih bitij, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
10. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z kapitalskimi naložbami države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s članstvom v zvezi Nato, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 11. 2019
22. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
21. 11. 2019
20. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
19. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
18. 11. 2019

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

13. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami opredelitve živali kot čutečih živih bitij, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem na Sovi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
10. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z kapitalskimi naložbami države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s članstvom v zvezi Nato, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje stanja v kmetijstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s kaznivimi dejanji storjenimi s strelnim orožjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
4. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s službenimi stanovanji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo misije v Libanonu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mirovanjem pravic in obveznosti iz delovnega razmerja na MORS, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
14. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z obeležitvijo 15. obletnice članstva v zvezi Nato, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo srednje bataljonske bojne skupine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupi iz proračunskih postavk Ministrstva za obrambo, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
24. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s številom policistov in nadzornikov državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem 12. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
4. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izrednim odstrelom volka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
9. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem populacije volkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s predorom Karavanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nerazumnimi postopki pri odstrelu zveri, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem poštnih poslovalnic, pri čemer se sledi poslovnemu interesu in ne interesom državljanom, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z uvajanjem LGBT ideologije v vzgojno izobraževalnih ustanovah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za zagotavljanje nepristranskosti sojenja in videza nepristranskosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
11. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v Piranskem zalivu po odločitvi glede arbitraže, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
6. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s praporjem na dnevu odprtih vrat vojašnice Vrhnika, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko lokalnih radijskih postaj, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
18. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prometnimi nesrečami, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
27. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mobilnimi kuhinjami, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z neustreznim obeleževanjem 15. obletnice vstopa Slovenije v zvezo Nato, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z neizvrševanjem sodbe arbitražnega sodišča, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
15. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem ugleda in nepristranskim ravnanjem državnega tožilca, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
8. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo in nepristranskim ravnanjem državnih tožilcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem nalog državnega sekretarja v času volilne kampanje, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
20. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s politizacijo Urada Republike Slovenije za mladino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s priznanjem Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport v funkciji ministra za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z odnosom vodstva Ministrstva za infrastrukturo do poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaostanki pri reševanju vlog na centrih za socialno delo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odnosi z ZDA, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
12. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom oklepnih vozil 8x8, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odstrelom volkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z navedbami predsednika vlade v intervjuju na Siol.net, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vizijo razvoja in opremljanja Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
29. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zamenjavo načelnika generalštaba Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem znanosti v slovenski družbi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
19. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z rezultatom lokalnih volitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odnosi med Republiko Slovenijo in ZDA, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami lokalnih skupnosti pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
15. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem med Ministrstvom za obrambo in Zvezo slovenskih častnikov, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
25. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s publikacijo Dosežki in učinki politik Vlade dr. Mira Cerarja, na katerega mora odgovoriti Vlada.