Željko Cigler

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejela 1343 glasov v okraju Celje II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: višji svetovalec za izobraževalno in raziskovalno dejavnost - Mestna občina Celje
Izobrazba: univerzitetni diplomiran politolog
Starost: 62 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

20. 3. 2020
19. 3. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
Govorila na 32. izredna seja Državni zbor
5. 3. 2020
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
4. 3. 2020
Govorila na 16. redna seja Državni zbor
6. 2. 2020
Govorila na 13. redna seja Odbor za pravosodje
5. 2. 2020
Govorila na 20. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
29. 1. 2020
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
27. 1. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
Govorila na 15. redna seja Državni zbor
22. 1. 2020
Govorila na 18. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
Govorila na 18. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
Govorila na 18. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
Govorila na 18. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
21. 1. 2020
Govorila na 14. redna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
Govorila na 14. redna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
Govorila na 14. redna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
20. 12. 2019
Govorila na 14. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o poroštvu za tri večje projekte prometne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s prenizko določeno uporabnino za tire, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o poroštvu za tri večje projekte prometne infrastrukture, med katere je uvrščen tudi odsek hitre ceste za odsek SG – Velenje jug, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo razpisa za sofinanciranje investicij v šole in vrtce, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
5. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem izgradnje nove državne ceste od odseka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za finance.
17. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijsko zasnovo in programom za DPN F2-2 ter informacijo o zadnji vrednosti gradnje F2-2, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neizvrševanjem pravnomočnih odločb o usmeritvi otrok, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
4. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s protipoplavnimi ukrepi na območju Celja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem in izvrševanjem odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 2. 2019
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z deležem obolenj in smrti za rakom v Sloveniji in Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem univerzalne pravice do zdravstvenega varstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo onesnaženosti v celjski kotlini, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi omejevanjem in preusmeritvijo tranzitnega prometa z Mariborske ceste in izgradnjo obvozne ceste okoli Celja, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Željko Cigler
Povprečje
Največ
17%
17
30.6777777777778%
31
268%
Franc Trček
268

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Željko Cigler
Povprečje
Največ
92.5802879291251%
93
89.6712980345501%
90
99.8892580287929%
Meira Hot
100

Članstva