Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Željko Cigler

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejela 1343 glasov v okraju Celje II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: višji svetovalec za izobraževalno in raziskovalno dejavnost - Mestna občina Celje
Izobrazba: univerzitetni diplomiran politolog
Starost: 64 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

8. 11. 2021
Zastavila vprašanje vprašanje v zvezi z osebami brez osebnega zdravnika, ginekologa in pediatra, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenega zdravstvenega varstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s kroženjem zdravstvenega kadra v javni mreži, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s korona dodatki in popoldanskim delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s popoldanskim delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s podjemnimi pogodbami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem z zdravstvenim kadrov v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
29. 9. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom epidemije na trajanje sodnih postopkov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
2. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko Delavske ulice v Celju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture javnim osnovnim šolam in vrtcem, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
3. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 ter širitvami na primarni ravni, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 ter financiranjem mreže referenčnih ambulant, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s centri za krepitev zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornimi nosilci zdravstvene dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s hitrimi antigenskimi testi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s prilagoditvijo enotnega plačnega sistema zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z nacionalnim razpisom, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s konfliktom interesov in sumom korupcijskih tveganj, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z doplačili za zdravila, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s strokovno svetovalno skupino za covid-19, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi Ministrstva za zdravje med majem in septembrom 2020, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z osebami brez izbranega osebnega zdravnika, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s soglasji za delo pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z neupravičenim doplačilom za ortopan in panoramskim slikanjem zob, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z eNapotnico in storitvami eZdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s karantenskimi odločbami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s strategijo cepljenja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
4. 3. 2021
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
26. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z dobavo cepiva proti Covid-19, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Splošno bolnišnico Celje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s celovito presojo vplivov na okolje za območje OPPN GAS 5, južni del (Celje), na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
23. 2. 2021
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

8. 11. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s podjemnimi pogodbami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem z zdravstvenim kadrov v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje vprašanje v zvezi z osebami brez osebnega zdravnika, ginekologa in pediatra, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenega zdravstvenega varstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s kroženjem zdravstvenega kadra v javni mreži, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s korona dodatki in popoldanskim delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s popoldanskim delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
29. 9. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom epidemije na trajanje sodnih postopkov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
2. 7. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture javnim osnovnim šolam in vrtcem, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko Delavske ulice v Celju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
3. 6. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 ter financiranjem mreže referenčnih ambulant, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 ter širitvami na primarni ravni, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 5. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi s prilagoditvijo enotnega plačnega sistema zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornimi nosilci zdravstvene dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s centri za krepitev zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s hitrimi antigenskimi testi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 3. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z osebami brez izbranega osebnega zdravnika, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s strategijo cepljenja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s karantenskimi odločbami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z eNapotnico in storitvami eZdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z neupravičenim doplačilom za ortopan in panoramskim slikanjem zob, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z nacionalnim razpisom, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s soglasji za delo pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi Ministrstva za zdravje med majem in septembrom 2020, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s strokovno svetovalno skupino za covid-19, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z doplačili za zdravila, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s konfliktom interesov in sumom korupcijskih tveganj, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 2. 2021
Zastavila vprašanje v zvezi z dobavo cepiva proti Covid-19, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s celovito presojo vplivov na okolje za območje OPPN GAS 5, južni del (Celje), na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z Splošno bolnišnico Celje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 1. 2021
Zastavila vprašanje zvezi s poplavno varnostjo Medloga v Celju, Celja in Laškega, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z nevzdržnim stanjem v Splošni bolnišnici Celje, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
23. 12. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z oblikovanjem določb glede akreditacije visokošolskih zavodov v protikoronskemu paketu PKP6, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
13. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s protipoplavno zaščito v Celju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s sežigom odpadkov v TEŠ 6, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
11. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtom za okrevanje in odpornost, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtom za okrevanje in odpornost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z uvozom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
23. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom zneska subvencije malice za učence in dijake, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo dostopnosti osnovnošolske prehrane učencem osnovnih šol v času izobraževanja na daljavo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogi Zdravniške zbornice pri obravnavi novele Zakona o pacientovih pravicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s preklicem soglasij za popoldansko delo in 37. členom Zakona o nalezljivih boleznih, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornimi nosilci zdravstvene dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z načrtom za okrevanje in odpornost, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z državnim zdravstvom, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nameravanim sosežigom alternativnega goriva (odpadki in nevarni odpadki) v bloku VI. Termoelektrarne Šoštanj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z nameravanim sosežigom alternativnega goriva (odpadki in nevarni odpadki) v bloku VI. Termoelektrarne Šoštanj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo 3. razvojne osi na rudniškem območju Premogovnika Velenje na odseku Gaberke, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo 3. razvojne osi na rudniškem območju Premogovnika Velenje na odseku Gaberke, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjami na območju trase 3. razvojne osi na odseku Velenje jug – Slovenj Gradec jug, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo prostorskih in kadrovskih pogojev za izvajanje zakonsko obveznega osnovnošolskega izobraževanja v šolskem letu 2020/2021, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cestnin zaradi izgradnje tretje razvojne osi in dolgom DARS-a, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za finance.
20. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijami v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega kadra, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 7. 2020
15. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izjavami in ravnanji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s koncesijami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
8. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovanji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s popoldanskim delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabnim dovoljenjem za akumulacijski bazen HE Brežice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s prispevki za zdravstveno zavarovanje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
28. 4. 2020
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prenizko določeno uporabnino za tire, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o poroštvu za tri večje projekte prometne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo razpisa za sofinanciranje investicij v šole in vrtce, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o poroštvu za tri večje projekte prometne infrastrukture, med katere je uvrščen tudi odsek hitre ceste za odsek SG – Velenje jug, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
5. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem izgradnje nove državne ceste od odseka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za finance.
17. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijsko zasnovo in programom za DPN F2-2 ter informacijo o zadnji vrednosti gradnje F2-2, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neizvrševanjem pravnomočnih odločb o usmeritvi otrok, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
4. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s protipoplavnimi ukrepi na območju Celja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem in izvrševanjem odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 2. 2019
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem univerzalne pravice do zdravstvenega varstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z deležem obolenj in smrti za rakom v Sloveniji in Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi omejevanjem in preusmeritvijo tranzitnega prometa z Mariborske ceste in izgradnjo obvozne ceste okoli Celja, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo onesnaženosti v celjski kotlini, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Željko Cigler
Povprečje
Največ
55%
55
49.7111111111111%
50
681%
Franc Trček
681