Željko Cigler

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejela 1343 glasov v okraju Celje II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: višji svetovalec za izobraževalno in raziskovalno dejavnost - Mestna občina Celje
Izobrazba: univerzitetni diplomiran politolog
Starost: 62 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

29. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
25. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
24. 9. 2020
23. 9. 2020
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
21. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
Govorila na 20. redna seja Državni zbor
18. 9. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Govorila na 44. izredna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjami na območju trase 3. razvojne osi na odseku Velenje jug – Slovenj Gradec jug, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo prostorskih in kadrovskih pogojev za izvajanje zakonsko obveznega osnovnošolskega izobraževanja v šolskem letu 2020/2021, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 9. 2020
Govorila na 31. nujna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
21. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cestnin zaradi izgradnje tretje razvojne osi in dolgom DARS-a, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za finance.
20. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijami v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega kadra, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 7. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 43. izredna seja Državni zbor
14. 7. 2020
13. 7. 2020
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor
Govorila na 19. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjami na območju trase 3. razvojne osi na odseku Velenje jug – Slovenj Gradec jug, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo prostorskih in kadrovskih pogojev za izvajanje zakonsko obveznega osnovnošolskega izobraževanja v šolskem letu 2020/2021, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cestnin zaradi izgradnje tretje razvojne osi in dolgom DARS-a, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za finance.
20. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijami v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega kadra, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 7. 2020
15. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izjavami in ravnanji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s koncesijami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
8. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovanji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s popoldanskim delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prispevki za zdravstveno zavarovanje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabnim dovoljenjem za akumulacijski bazen HE Brežice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 4. 2020
13. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o poroštvu za tri večje projekte prometne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s prenizko določeno uporabnino za tire, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo razpisa za sofinanciranje investicij v šole in vrtce, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o poroštvu za tri večje projekte prometne infrastrukture, med katere je uvrščen tudi odsek hitre ceste za odsek SG – Velenje jug, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
5. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem izgradnje nove državne ceste od odseka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za finance.
17. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijsko zasnovo in programom za DPN F2-2 ter informacijo o zadnji vrednosti gradnje F2-2, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z neizvrševanjem pravnomočnih odločb o usmeritvi otrok, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
4. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s protipoplavnimi ukrepi na območju Celja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
1. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem in izvrševanjem odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 2. 2019
25. 1. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem univerzalne pravice do zdravstvenega varstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z deležem obolenj in smrti za rakom v Sloveniji in Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
11. 12. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo onesnaženosti v celjski kotlini, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi omejevanjem in preusmeritvijo tranzitnega prometa z Mariborske ceste in izgradnjo obvozne ceste okoli Celja, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.