Željko Cigler

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejel 1343 glasov v okraju Celje II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: višji svetovalec za izobraževalno in raziskovalno dejavnost - Mestna občina Celje
Izobrazba: univerzitetni diplomiran politolog
Starost: 61 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

17. 7. 2019
Govoril na 11. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
Govoril na 11. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
12. 7. 2019
10. 7. 2019
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
9. 7. 2019
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
Govoril na 10. redna seja Državni zbor
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z neizvrševanjem pravnomočnih odločb o usmeritvi otrok, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
1. 7. 2019
Govoril na 10. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
Govoril na 10. nujna seja Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
27. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
26. 6. 2019
Govoril na 10. redna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
Govoril na 10. redna seja Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
20. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
19. 6. 2019
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
Govoril na 9. redna seja Državni zbor
18. 6. 2019

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z neizvrševanjem pravnomočnih odločb o usmeritvi otrok, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
4. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s protipoplavnimi ukrepi na območju Celja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
1. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem in izvrševanjem odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 2. 2019
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem univerzalne pravice do zdravstvenega varstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z deležem obolenj in smrti za rakom v Sloveniji in Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi omejevanjem in preusmeritvijo tranzitnega prometa z Mariborske ceste in izgradnjo obvozne ceste okoli Celja, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo onesnaženosti v celjski kotlini, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Željko Cigler
Povprečje
Največ
8%
8
14.6333333333333%
15
142%
Franc Trček
142

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Željko Cigler
Povprečje
Največ
92.9951690821256%
93
86.0730141446159%
86
100%
Tina Heferle
Meira Hot
Aljaž Kovačič
100