Zmago Jelinčič Plemeniti

SNS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SNS
Prejel 1459 glasov v okraju Slovenske Konjice, Ruše
Število mandatov: 6
Prejšnji status: upokojenec
Izobrazba: magister farmacije
Starost: 71 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

5. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem pooblastil komandirjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi ukinitvijo predobravnega naroka, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z družbami brez zaposlenih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 12. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 30. izredna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s kovom kovancev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s polji vetrnih elektrarn, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
29. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem ARSA, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno pomočjo Fundaciji, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadgradnjo komunikacijske opreme v Pilatusih, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi z razlivnimi bazeni, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
26. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s prikritim opuščanjem strokovne in znanstvene osnove v javnem šolskem sistemu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
22. 11. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
21. 11. 2019
20. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s preverjanjem upravičenosti do socialnih transferjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom prometa, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem ODT, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z imeni držav, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 11. 2019
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
Govoril na 13. redna seja Državni zbor
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s priseljevanjem iz tretjih držav, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
11. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poštnimi znamkami in priložnostnimi kovanci, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
8. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gospodarskim sodelovanjem s Kazahstanom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s statusom internirancev taborišča Jasenovac, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s konjeniško policijo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
7. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvolitvijo kandidatov slovenske narodne skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejetjem državnega prostorskega načrta, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški cepljenja proti gripi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s posvetom verskih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
5. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem nadzora nad delovanjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z novimi odprtji diplomatskih predstavništev in konzulatov, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo dela v Vladi, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z ˝frackingom˝, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

5. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z družbami brez zaposlenih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi ukinitvijo predobravnega naroka, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem pooblastil komandirjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
2. 12. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s kovom kovancev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s polji vetrnih elektrarn, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
29. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem ARSA, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z razlivnimi bazeni, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno pomočjo Fundaciji, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadgradnjo komunikacijske opreme v Pilatusih, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
26. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prikritim opuščanjem strokovne in znanstvene osnove v javnem šolskem sistemu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s preverjanjem upravičenosti do socialnih transferjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem ODT, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom prometa, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z imeni držav, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s priseljevanjem iz tretjih držav, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
11. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poštnimi znamkami in priložnostnimi kovanci, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
8. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gospodarskim sodelovanjem s Kazahstanom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s statusom internirancev taborišča Jasenovac, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s konjeniško policijo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
7. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z izvolitvijo kandidatov slovenske narodne skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejetjem državnega prostorskega načrta, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški cepljenja proti gripi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s posvetom verskih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
5. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ˝frackingom˝, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo dela v Vladi, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem nadzora nad delovanjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z novimi odprtji diplomatskih predstavništev in konzulatov, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
4. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Banke Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Komisije za preprečevanje korupcije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z muzejsko dejavnostjo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanjem obmejnih delavcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z registrom upraviteljev večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sestavo komisije, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
25. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s premično kulturno dediščino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s podporo nelegitimni, s korupcijo prežeti vladi Republike Makedonije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča o Zakonu o tujcih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški inšpekcijskega postopka, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo delovnega prava v primeru poslanskega mandata, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem delovanja zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z drevesi v mestih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s povezovanjem Slovenije v Svilno pot, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prilagoditvijo razsvetljave kategorizaciji cest, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem nadzora nad Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo nelegalnega stanja v firmi SODO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vsebino kompleta za prvo pomoč v našem vozilu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z nalogami Slovenske obveščevalno – varnostne agencije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odvzemom vozniškega dovoljenja za vsa prometna vozila, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z vsebino kompleta za prvo pomoč v našem vozilu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z nalogami Slovenske obveščevalno – varnostne agencije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odvzemom vozniškega dovoljenja za vsa prometna vozila, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
3. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški helikopterskega reševanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zahtevo za seznanitev z lastnimi podatki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami po razkritju političnega prepričanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vpisom izobrazbe v register, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z resolucijo strategije nacionalne varnosti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vsiljevanjem tujega jezika, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
17. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s svobodo govora na družbenih omrežjih, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s slovensko lastnino na Dunaju, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
9. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pogoji za pridobitev pravic v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vojaško misijo v Libanonu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nevladnimi organizacijami in dodatkom za delovno aktivnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi nadzorom prihodkov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z glasilom Slovenskega združenja za pomoč pri demenci Spominčica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vprašanjem neurejenosti legitimacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
26. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nejavnim sojenjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z ocenjevanjem na maturi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z vsebino prisege, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
22. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s kataložnimi zapisi, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
21. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem inšpekcijskih služb v povezavi z t.i. delom na črno, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravjem populacije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s poletom helikopterja slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo druge cevi predora Karavanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij iz tujine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Srednjo šolo Črnomelj, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
31. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mitnico, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem ARSO, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaščito mitnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z mitnico, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z lokalnim tovornim prometom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem ARSO, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaščito mitnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z lokalnim tovornim prometom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
26. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z pravico do pravnega sredstva urejeno v Zakonu o javnem naročanju in Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom policijskega helikopterja, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z pravico do pravnega sredstva urejeno v Zakonu o javnem naročanju in Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom policijskega helikopterja, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
18. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prekomerno sečnjo dreves v urbanih središčih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s prekomerno sečnjo dreves v urbanih središčih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
12. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z fluktuacijo oseb znotraj Evropskega kontinenta, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z lovci na glave, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
11. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z verskimi objekti ki to niso, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s situacijo na južni meji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
5. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mozaikom, ki je bil naslikan na pročelju Korotana, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
3. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stavbo na Tobačni, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z besedno zvezo »sovražni govor«, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s pravico do izplačila 20% starostne pokojnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 7. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z situacijo na Pošti Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s podatki Karitasa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški za energetiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s skupnimi mejnimi patruljami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaključno prireditvijo ob koncu šolskega leta na OŠ Dravlje, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
17. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s požari v predelovalnicah odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s centralnimi pečmi na lesno gorivo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem v Republiki Avstriji, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z ljubljanskim prometnim vozliščem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavami in dejanji Ricka Perryja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z novimi boleznimi v našem prostoru, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vodnim koridorjem Donava-Odra-Laba, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z onesnaževanjem slovenskega morja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z malimi podjetniki in javnimi naročili, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s povezovanjem jadranskih pristanišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s hrvaško evropsko poslanko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo slovenskih bank, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neavtohtonim prebivalstvom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
5. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Adrio Airways, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z delom samostojnih podjetnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z delom varnostnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi Pobudo treh morij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo pokrajin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Komisijo za preprečevanje korupcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z poročanjem v oddaji Faktor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem Ljubljanske banke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo migrantske problematike, na katerega mora odgovoriti Vlada, minister za notranje zadeve.
23. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vožnjo pod vplivom alkohola, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
22. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov volilne kampanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z novo narodno in univerzitetno knjižnico (NUK II), na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo obrežja Breganščice v Slovenski vasi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z pozicioniranjem Slovenije v balkanski problematiki, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvi zaposlitve za vojake, starejše od 45 let, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z poškodbami policistov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
10. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z volilno pravico, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
9. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z azilnim domom Vič, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
8. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaženjem, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
7. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo zemljišča z oznako RE ID 1225, ki ga prodaja DUTB d. d., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemom Zakona o osebnem dokumentu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z Kobilarno Lipica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z informatizacijo zbirk, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
25. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ˝alkoholiziranostjo˝ voznikov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
24. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z albanizacijo (pogovorno šiptarizacijo), na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo spola, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemom Zakona o sindikalni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s statističnimi podatki glede alkohola v prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s šiptarizacijo Velenja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s Študentsko organizacijo Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom ugotavljanja stalnega prebivališča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z železniškimi povezavami v Sloveniji in naši okolici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z postopki za odvzem poslovne sposobnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
12. 4. 2019
5. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaženjem, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z projektom Jagnjenica, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za mednarodno razvojno sodelovanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zatemnitvijo steklenih površin, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
26. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z mejnimi prehodi z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Cigani, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
21. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z letnim delovnim načrtom v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
19. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z priporočenimi cenami trgovskih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi dostopnostjo do zobozdravstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 3. 2019
14. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z regresnimi zahtevki Republike Slovenije proti javnim uslužbencem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnim dolgom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
8. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi kandidatoma za evropsko sodišče, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo gotovine, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
6. 3. 2019
5. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo vinjetnega režima, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvami, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvrševanjem kazni zapora, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
28. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z prenovo učnega programa, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
27. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z prosilci za azil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem statistike nezaposlenosti in prejemom socialnih transferjev v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem statistike državljanstva v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
20. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s Slovenci kot konstitutivni narod v sosednjima državama, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v oddaji Tarča na Radioteleviziji Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z natančnim navajanjem zgodovinskih dejstev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 2. 2019
Zastavil vprašanje pobudo za ukinitev Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z kakovostjo hrane v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z naselitvenimi objekti za ilegalne migrante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z priročnikom z naslovom Zmoremo, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z oglaševanjem Pošte Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zgibanko o sovražnem govoru, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z poročevalci na sodišču, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
5. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z regresnimi zahtevki Republike Slovenije proti javnim uslužbencem, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
30. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem dvojnega statusa upokojencev oziroma aktivacijo upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 1. 2019
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z turističnimi kmetijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z črpanjem evropskih sredstev za spomenike v lasti RS, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s statusom Slovencev v Avstriji in Italiji, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
23. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z vrhom Pobude treh morij, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
21. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s strožjim nadzorom prejemnikov dodatka za delovno aktivnost k minimalnemu dohodku delovno aktivne osebe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s travniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o orožju, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
16. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nastanitvijo migrantov v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
14. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z skladnostjo jedilnikov v osnovnih in srednjih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z natančnim navajanjem zgodovinskih dejstev, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami za plačilo prekrškov tujcev na ozemlju Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z kmetijsko politiko za obdobje 2020 - 2027, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami za plačilo prekrškov tujcev na ozemlju Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z splošnim delom civilnega prava, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
9. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z obvezno aktivacijo prejemnikov denarne socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami pri črpanju evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z protizakonitim delovanjem agencije AKOS, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
24. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z protizakonitim delovanjem agencije AKOS, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ministrica za pravosodje.
20. 12. 2018
18. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z študenti na II. Bolonjski stopnji, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z tujci, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z naseljevanjem tujcev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
5. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi blagajnami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
30. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z legalizacijo prostitucije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zdravje, Vlada.
29. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi novim državnim praznikom, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, Vlada.
9. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z delom državnega tožilstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
8. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi vohunjenjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
30. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi migrantskim valom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o obdavčevanju nepremičnin, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem tujcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z ženskimi kvotami, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
17. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na konzulatu Savdske Arabije v Carigradu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
5. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z kriterijem strokovnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
1. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z premoženjem Nove Ljubljanske banke d.d, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo omrežja 5G, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
28. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z uživalci prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z uživalci prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
20. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z tožbo proti Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
19. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z višino sredstev za izobraževanje, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z kriterijem strokovnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z migranti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
17. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z učenci priseljencev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
23. 8. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z tožbo proti Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
1. 8. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi mednarodnim dogovorom o varnih in urejenih migracijah, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
20. 7. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z naseljevanjem in delovnimi dovoljenji tujcev v RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
19. 7. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z problematiko kopanja oseb, zavitih v črno blago, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle.