Zmago Jelinčič Plemeniti

SNS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SNS
Prejela 1459 glasov v okraju Slovenske Konjice, Ruše
Število mandatov: 6
Prejšnji status: upokojenec
Izobrazba: magister farmacije
Starost: 72 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

18. 11. 2020
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
16. 11. 2020
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
Govorila na 48. izredna seja Državni zbor
4. 11. 2020
Govorila na 27. nujna seja Odbor za kulturo
2. 11. 2020
Govorila na 47. izredna seja Državni zbor
Govorila na 47. izredna seja Državni zbor
27. 10. 2020
22. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pridobitvijo državljanstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 10. 2020
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
19. 10. 2020
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
Govorila na 21. redna seja Državni zbor
16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s plačami določenih javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi s plačami določenih javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 10. 2020
NI glasovala za Dnevni red v celoti
13. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo delovnopravnega področja javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s predmetnikom in učnim načrtom v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom Zakona o sindikalni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 10. 2020
Govorila na 81. redna seja Kolegij predsednika Državnega zbora
Govorila na 81. redna seja Kolegij predsednika Državnega zbora
Zastavila vprašanje v zvezi s transparentnostjo v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 10. 2020
NI glasovala za Navzočnost
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 45. izredna seja Državni zbor
Govorila na 45. izredna seja Državni zbor
Govorila na 45. izredna seja Državni zbor
Govorila na 45. izredna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi z dohodki in drugi privilegiji na MNZ in policiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s francoskimi kolonijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z rabo slovenščine na spletnih portalih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nekdanjimi imetniki podrejenih obveznic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dokumentacijo v zadevi Kojc, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s Paypalom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Paypalom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavljenimi osebami na določenem naslovu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s kardinali, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

22. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pridobitvijo državljanstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s plačami določenih javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi s plačami določenih javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo delovnopravnega področja javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom Zakona o sindikalni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s predmetnikom in učnim načrtom v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s transparentnostjo v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z rabo slovenščine na spletnih portalih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s francoskimi kolonijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dohodki in drugi privilegiji na MNZ in policiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dokumentacijo v zadevi Kojc, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nekdanjimi imetniki podrejenih obveznic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 10. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s Paypalom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Paypalom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kardinali, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavljenimi osebami na določenem naslovu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z azilnim paktom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z napačno uporabo materialnega prava, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z občinskimi oziroma mestnimi glasili, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prejemom socialne pomoči v obliki bonov in njihovim unovčenjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z RTV in načelom politične uravnoteženosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom priseljencev iz tretjih držav, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
16. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s sankcijami za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zahtevo za spremembo Kazenskega zakonika glede kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi za krepitev slovenske nacionalne identitete, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z omejitvijo razpisov za nevladne organizacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s tarifo za uporabo avtorskih del, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 9. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prejemom socialne pomoči v obliki bonov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s poslovanjem organov v slovenščini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s finančno odgovornostjo uslužbencev FURS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z omejitvijo socialnih transferjev in davčnih ugodnosti za tujce, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kazenskim zakonikom in kaznivimi dejanji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s potovanji slovenskih pravnih oseb in subjektov v Srbijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 8. 2020
10. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s KPK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 8. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pooblastili Inšpektorata za javni sektor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem pritožb na Ministrstvu za finance, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z LGTB in multikulturnim vsiljevanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornostjo sodniške službe, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z dnem spomina na holokavst nad slovenskim narodom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 7. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z Nacionalnim preiskovalnim uradom, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z naslovljenci iz 65. člena Ustave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Srednje policijske šole v Tacnu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem gradbene inšpekcije, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prihodom Uberja v Slovenijo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonom o amnestiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zlatom Banke Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z Pravilnikom o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s spominskim obeležjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitnim koncertom hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona v Mariboru, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
4. 6. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem tujih jezikov v naš šolski sistem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem tujih jezikov v naš šolski sistem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z obiskom Tehniškega muzeja Slovenije v Beogradu, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z obiskom Tehniškega muzeja Slovenije v Beogradu, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
26. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito turizma, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo svetlobnega onesnaževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s shranjevanjem radioaktivnih odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zlorabami zdravstvene kartice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na Višji strokovni šoli za ustne higienike, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravstvenimi domovi in občinami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ničnostjo arbitražne odločbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo mitnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s Nacionalnim preiskovalnim uradom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s tretjim protikorona paketom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z mnenjem Vlade o Predlogu zakona o spremembi Kazenskega zakonika, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nepravilnostmi Banke Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem depozitov Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem nevladne organizacije v javnem interesu UMANOTERA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odločitvami državnega odvetništva RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
11. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z Netflix davkom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo primorske avtoceste, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z grafitarji, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z Odlokom o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 5. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s polnilno infrastrukturo za e-vozila, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajnimi galerijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Odvetniške zbornice, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
28. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ujetimi ilegalnimi migranti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo KPK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pristojnostmi varnostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
22. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vračili plačanih davkov davčnim zavezancem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem sodišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo ustrezne količine zdravil raziskovalni skupini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novimi naložbami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s podporo talentom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prestrukturiranjem gospodarstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z likvidnostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 4. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo takojšnjega dviga cen osnovnih življenjskih dobrin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z znižanjem prejemkov privilegirancem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odprtjem določenih s.p.-jev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z znižanjem RTV naročnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nabavo blaga oz. živil slovenskih ponudnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delnim odprtjem gostinskih lokalov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z znižanjem plač v javnemu sektorju, ki trenutno ne deluje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s solidarnostnim dodatkom za enostarševske družine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prehajanja med občinami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s posebnimi pokojninami v času koronavirusa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem južne meje Republike Slovenije z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Mirovnega inštituta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Banko Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z morskim življem, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z medonosnimi rastlinami, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi prehajanjem okuženih divjih prašičev na slovensko ozemlje, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavila vprašanje v zvezi z nedelom določenih nižjih uradnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z raznarodovanjem slovenskih osnovnošolcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatnim ukrepom o odpiranju trgovin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z omejevanjem širjenja epidemije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 3. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami na medicini dela, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
24. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z ustreznimi ministrstvi glede Coronavirusa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vasjo Slapnik, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z upravičenostjo vetrnih elektrarn, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o tujcih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nominacijo za UNESCO, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ki opravlja tekoče posle.
12. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s strategijo Križank, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ki opravlja tekoče posle.
7. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem organa v sestavi, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle.
5. 2. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s kulturno dediščino v gozdovih, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi z najnovejšimi izjavami hrvaškega predsednika Milanovića, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
Zastavila vprašanje v zvezi s fundacijo, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
29. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pristojnostmi nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z kadrovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
27. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi s pravico do pridobitve pokojnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z enakopravnostjo športnikov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
21. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z vračilom zdravil, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z novostmi na področju svetlobnega onesnaževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z blažilci poka, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
15. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonitostjo dela, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s tehniško dediščino, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z umetniki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z izrazoslovjem v Zakonu o orožju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s porabo električne energije za razsvetljavo javnih cest, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z informacijsko tehnologijo v javnih organih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z višino glob v davčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z e-pooblastili za dostop do državnih organov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z omejitvami pri gotovinskem poslovanju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom svetlobnega onesnaževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom svetlobnega onesnaževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 1. 2020
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi s turističnimi vodniki, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z dvojno volilno pravico, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z gospodarsko družbo Telekom Slovenije d. d., na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z razprodajo šolskih objektov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z diskrecijsko pravico, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z oglaševanjem v javnem prostoru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s policijsko postajo Slovenska Bistrica, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
19. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo terminologije, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
11. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pristojnostmi varnostnih služb, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
10. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo Križank, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
5. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanjem pooblastil komandirjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z družbami brez zaposlenih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi ukinitvijo predobravnega naroka, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
2. 12. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s polji vetrnih elektrarn, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s kovom kovancev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
29. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem ARSA, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z razlivnimi bazeni, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s finančno pomočjo Fundaciji, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadgradnjo komunikacijske opreme v Pilatusih, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
26. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prikritim opuščanjem strokovne in znanstvene osnove v javnem šolskem sistemu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s preverjanjem upravičenosti do socialnih transferjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem ODT, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom prometa, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z imeni držav, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s priseljevanjem iz tretjih držav, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
11. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s poštnimi znamkami in priložnostnimi kovanci, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
8. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z gospodarskim sodelovanjem s Kazahstanom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom internirancev taborišča Jasenovac, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s konjeniško policijo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
7. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stroški cepljenja proti gripi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejetjem državnega prostorskega načrta, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvolitvijo kandidatov slovenske narodne skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavila vprašanje v zvezi s posvetom verskih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
5. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z organizacijo dela v Vladi, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanjem nadzora nad delovanjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ˝frackingom˝, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z novimi odprtji diplomatskih predstavništev in konzulatov, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
4. 11. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z registrom upraviteljev večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zavarovanjem obmejnih delavcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Komisije za preprečevanje korupcije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Banke Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z muzejsko dejavnostjo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
29. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sestavo komisije, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
25. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s premično kulturno dediščino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s podporo nelegitimni, s korupcijo prežeti vladi Republike Makedonije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča o Zakonu o tujcih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stroški inšpekcijskega postopka, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo delovnega prava v primeru poslanskega mandata, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem delovanja zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z drevesi v mestih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s stroški dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povezovanjem Slovenije v Svilno pot, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem nadzora nad Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s prilagoditvijo razsvetljave kategorizaciji cest, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo nelegalnega stanja v firmi SODO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nalogami Slovenske obveščevalno – varnostne agencije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vsebino kompleta za prvo pomoč v našem vozilu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z odvzemom vozniškega dovoljenja za vsa prometna vozila, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z nalogami Slovenske obveščevalno – varnostne agencije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vsebino kompleta za prvo pomoč v našem vozilu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z odvzemom vozniškega dovoljenja za vsa prometna vozila, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
3. 10. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s stroški helikopterskega reševanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
30. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zahtevami po razkritju političnega prepričanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zahtevo za seznanitev z lastnimi podatki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vpisom izobrazbe v register, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z resolucijo strategije nacionalne varnosti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vsiljevanjem tujega jezika, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
17. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s slovensko lastnino na Dunaju, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s svobodo govora na družbenih omrežjih, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
9. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s pogoji za pridobitev pravic v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi nadzorom prihodkov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z vojaško misijo v Libanonu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nevladnimi organizacijami in dodatkom za delovno aktivnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z glasilom Slovenskega združenja za pomoč pri demenci Spominčica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 9. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem neurejenosti legitimacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
26. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z nejavnim sojenjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ocenjevanjem na maturi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z vsebino prisege, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
22. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s kataložnimi zapisi, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
21. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem inšpekcijskih služb v povezavi z t.i. delom na črno, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravjem populacije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo druge cevi predora Karavanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij iz tujine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s poletom helikopterja slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
1. 8. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Srednjo šolo Črnomelj, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
31. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem ARSO, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito mitnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z mitnico, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z lokalnim tovornim prometom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem ARSO, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito mitnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z lokalnim tovornim prometom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z mitnico, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
26. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z pravico do pravnega sredstva urejeno v Zakonu o javnem naročanju in Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z pravico do pravnega sredstva urejeno v Zakonu o javnem naročanju in Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupom policijskega helikopterja, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupom policijskega helikopterja, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
18. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s prekomerno sečnjo dreves v urbanih središčih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s prekomerno sečnjo dreves v urbanih središčih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
12. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z lovci na glave, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z fluktuacijo oseb znotraj Evropskega kontinenta, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z verskimi objekti ki to niso, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s situacijo na južni meji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
5. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mozaikom, ki je bil naslikan na pročelju Korotana, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
3. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z besedno zvezo »sovražni govor«, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s pravico do izplačila 20% starostne pokojnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s stavbo na Tobačni, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
2. 7. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z situacijo na Pošti Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s podatki Karitasa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s stroški za energetiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s skupnimi mejnimi patruljami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaključno prireditvijo ob koncu šolskega leta na OŠ Dravlje, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
17. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s požari v predelovalnicah odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s centralnimi pečmi na lesno gorivo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem v Republiki Avstriji, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z ljubljanskim prometnim vozliščem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izjavami in dejanji Ricka Perryja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novimi boleznimi v našem prostoru, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vodnim koridorjem Donava-Odra-Laba, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaževanjem slovenskega morja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z malimi podjetniki in javnimi naročili, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s povezovanjem jadranskih pristanišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s hrvaško evropsko poslanko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo slovenskih bank, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z neavtohtonim prebivalstvom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
5. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Adrio Airways, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delom samostojnih podjetnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 6. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z delom varnostnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi Pobudo treh morij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo pokrajin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s Komisijo za preprečevanje korupcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z poročanjem v oddaji Faktor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s poslovanjem Ljubljanske banke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo migrantske problematike, na katerega mora odgovoriti Vlada, minister za notranje zadeve.
23. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z vožnjo pod vplivom alkohola, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
22. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom stroškov volilne kampanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z novo narodno in univerzitetno knjižnico (NUK II), na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo obrežja Breganščice v Slovenski vasi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z pozicioniranjem Slovenije v balkanski problematiki, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvi zaposlitve za vojake, starejše od 45 let, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z poškodbami policistov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
10. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z volilno pravico, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
9. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z azilnim domom Vič, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
8. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaženjem, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
7. 5. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Kobilarno Lipica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom Zakona o osebnem dokumentu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo zemljišča z oznako RE ID 1225, ki ga prodaja DUTB d. d., na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z informatizacijo zbirk, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
25. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ˝alkoholiziranostjo˝ voznikov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
24. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z albanizacijo (pogovorno šiptarizacijo), na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo spola, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom Zakona o sindikalni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s statističnimi podatki glede alkohola v prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s šiptarizacijo Velenja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Študentsko organizacijo Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s postopkom ugotavljanja stalnega prebivališča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z postopki za odvzem poslovne sposobnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z železniškimi povezavami v Sloveniji in naši okolici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 4. 2019
5. 4. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaženjem, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z projektom Jagnjenica, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za mednarodno razvojno sodelovanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zatemnitvijo steklenih površin, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
26. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z mejnimi prehodi z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
22. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z Cigani, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
21. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z letnim delovnim načrtom v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
19. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z priporočenimi cenami trgovskih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi dostopnostjo do zobozdravstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 3. 2019
14. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z regresnimi zahtevki Republike Slovenije proti javnim uslužbencem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z davčnim dolgom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
8. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi kandidatoma za evropsko sodišče, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo gotovine, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
6. 3. 2019
5. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo vinjetnega režima, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 3. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z razrešitvami, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvrševanjem kazni zapora, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
28. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z prenovo učnega programa, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
27. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z prosilci za azil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z opravljanjem statistike nezaposlenosti in prejemom socialnih transferjev v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z opravljanjem statistike državljanstva v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
20. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi s Slovenci kot konstitutivni narod v sosednjima državama, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavila vprašanje v zvezi z izjavo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v oddaji Tarča na Radioteleviziji Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z natančnim navajanjem zgodovinskih dejstev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 2. 2019
Zastavila vprašanje pobudo za ukinitev Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z kakovostjo hrane v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z naselitvenimi objekti za ilegalne migrante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z priročnikom z naslovom Zmoremo, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 2. 2019
Zastavila vprašanje v zvezi z oglaševanjem Pošte Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.