Zvonko Černač

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 2481 glasov v okraju Postojna
Število mandatov: 4
Prejšnji status: podjetnik
Izobrazba: diplomant prava
Starost: 56 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

5. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem kmetijskih površin, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
24. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
23. 10. 2019
22. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi z nabavo novega policijskega helikopterja, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
21. 10. 2019
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Govoril na 12. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s službenimi vozili, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo in vložitvijo Zakona o zaščiti vodnega vira Malni pri Planini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z nepremično kulturno dediščino, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
7. 10. 2019
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Govoril na 26. izredna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom davkov in enakosti pred zakonom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 10. 2019
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v Piranskem zalivu po odločitvi glede arbitraže, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v Piranskem zalivu po odločitvi glede arbitraže, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
26. 9. 2019
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
25. 9. 2019
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi z avtocestno povezavo Postojna - Divača - Jelšane, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
24. 9. 2019
VZDRŽAL se je glasovanja o Uradno prečiščeno besedilo
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Govoril na 11. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi z enotno vozovnico v javnem potniškem prometu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
23. 9. 2019
NI glasoval za Dnevni red v celoti
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z enotno vozovnico, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem državnih organov ter institucij, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

5. 11. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem kmetijskih površin, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nabavo novega policijskega helikopterja, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
21. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s službenimi vozili, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo in vložitvijo Zakona o zaščiti vodnega vira Malni pri Planini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z nepremično kulturno dediščino, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
7. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom davkov in enakosti pred zakonom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 10. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v Piranskem zalivu po odločitvi glede arbitraže, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v Piranskem zalivu po odločitvi glede arbitraže, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
25. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z avtocestno povezavo Postojna - Divača - Jelšane, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
24. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z enotno vozovnico v javnem potniškem prometu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
20. 9. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem državnih organov ter institucij, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z enotno vozovnico, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
9. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo mostu čez dolino Glinščice, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
8. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s prenovo vojašnice barona Andreja Čehovina, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s prenovo vojašnice barona Andreja Čehovina, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
7. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s postajališči za tovorna vozila ob AC, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
6. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z odpadki, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o zaščiti vodnega vira Malni pri Planini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 8. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gluhonemimi osebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 6. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s cestnimi povezavami na Primorsko-Notranjskem, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
11. 6. 2019
31. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Pravilnika o delih in opremi vozil, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 5. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z nezakonitimi prehodi meje, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
25. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z odstranitvijo postajališča za pletne v kraju Mlino pri Bledu, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s pregonom kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
12. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s Kobilarno Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
2. 4. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o vodovarstvenem območju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z evalvacijo gradbene zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
29. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo infrastrukture okoli brežiške hidroelektrarne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov osebnega stečaja, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
18. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z elektronsko vinjeto, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z obiskom ministrice za infrastrukturo v Turčiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ugleda Policije v javnosti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
14. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitostjo dela Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
13. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z razmerami v Venezueli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 3. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem državnega sekretarja za področje malega gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
28. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo infrastrukture okoli brežiške hidroelektrarne, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
21. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z evalvacijo gradbene zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
20. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s t. i. mobilnostnim svežnjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
19. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o vodovarstvenem območju za občine Bloke, Cerknica, Loška dolina, Pivka in Postojna, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
6. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s povišanjem plač v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
1. 2. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev za potrebe infrastrukturnih projektov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi s sodnimi taksami, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
25. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z načini porabe dodatnih sredstev za namene skrajševanja čakalnih vrst, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z vojaškim vadiščem SV na Počku, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
23. 1. 2019
Zastavil vprašanje v zvezi z dolgotrajnimi vožnjami po slovenskih avtocestah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s štipendijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo druge cevi karavanškega predora, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
3. 12. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s službenimi vozili, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prometno povezavo AC Ljubljana – Koper in mejo z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
21. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko etažnih lastnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prometnimi povezavami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
7. 11. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s Predjamskim gradom, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
12. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z primernostjo direktorice AKOS-a ge. Tanje Muha za nadaljnje opravljanje funkcije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
9. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zmanjševanjem čakalnih vrst, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z bančno kriminaliteto, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
8. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem javnega prevoza, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
5. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
3. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi EU za izvajanje razvojnih projektov države, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
2. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prometno povezavo AC Ljubljana – Koper in mejo z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
1. 10. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s skrajšanjem postopkov pridobitve upravnih dovoljenj, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prometno povezavo AC Ljubljana – Koper in mejo z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
27. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s številnimi sodnimi spori oz. postopki z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 9. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z Osrednjim vadiščem Slovenske vojske Postojna, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, minister za okolje in prostor.