Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije

koalicija

Osnovne informacije

Franc Jurša

Vodja poslanske skupine

Jurij Lep

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 5
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Branko Simonovič
 • Franc Jurša
 • Ivan Hršak
 • Jožef Horvat
 • Jurij Lep
 • Robert Polnar
Naslovljenec/-ka
 • generalni sekretar Vlade
 • minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance
 • minister za finance
 • minister za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za infrastrukturo
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za kulturo
 • minister za obrambo
 • minister za okolje in prostor
 • minister za zdravje
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • predsednik Vlade
Časovno obdobje
 • oktober 2021
 • julij 2021
 • maj 2021
 • marec 2021
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • julij 2020
 • januar 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • julij 2019
 • junij 2019
 • maj 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
Išči po naslovu
5. 10. 2021
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem bančne poslovalnice NLB v Ljubnem ob Savinji, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
2. 7. 2021
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi s primerjavo odmernega odstotka med upokojenimi od leta 2013 do konca prehodnega obdobja v letu 2023, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 5. 2021
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi s primerjavo odmernega odstotka med upokojenimi od leta 2013 do konca prehodnega obdobja, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 3. 2021
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi s t. i. popravo krivic upokojencem ter dolgotrajno oskrbo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 11. 2020
Jurij Lep je zastavila vprašanje v zvezi zagonskimi sredstvi in dodatnimi ugodnostmi v obliki kritja višjega dela prispevkov za nova podjetja, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi s pitno vodo v slovenski Istri, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi umeščanja cestnega omrežja v regiji slovenska Istra, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 10. 2020
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi z obdavčitvijo dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi z obdavčitvijo dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Jožef Horvat, Franc Jurša so zastavili vprašanje v zvezi z uvedbo izobraževalnega programa Medijski tehnik na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Jožef Horvat, Franc Jurša so zastavili vprašanje v zvezi z uvedbo izobraževalnega programa Medijski tehnik na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 9. 2020
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi z medijsko zakonodajo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
17. 9. 2020
Jurij Lep je zastavila vprašanje v zvezi s t. i. popravo krivic upokojencem ter ukrepi Vlade za izboljšanje položaja starejših, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
6. 7. 2020
Jurij Lep je zastavila vprašanje v zvezi z dolgotrajno oskrbo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi z različno obdavčitvijo dohodkov iz najema na podlagi Zakona o dohodnini, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi glede zapiranja in skrajševanja poslovnega časa poštnih poslovalnic, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 1. 2020
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi s povprečno starostno pokojnino v odnosu na neto povprečno plačo in anomalijo nižjih odmernih odstotkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi z obdavčitvijo letnega dodatka za upokojence, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 12. 2019
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi s procesom katalitične depolimerizacije, ki omogoča predelavo odpadkov v sintetično dizelsko gorivo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z izrednim usklajevanjem pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 11. 2019
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji 2010 - 2019, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi z namero Agencije za energijo za podvojitev mesečnih stroškov samooskrbnim sončnim elektrarnam, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 10. 2019
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi z izrednim usklajevanjem pokojnin, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem poštnih poslovalnic, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 9. 2019
Jurij Lep je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko starejših, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem finančnih pisarn po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi neenakopravnim obravnavanjem invalidskih organizacij v postopku razporejanja sredstev FIHO, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
5. 7. 2019
Robert Polnar je zastavila vprašanje v zvezi s plačilom šolnin na visokošolskih zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
4. 7. 2019
Jurij Lep je zastavila vprašanje v zvezi s strategijo razvoja dnevnih centrov aktivnosti za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ustavne pravice do pitne vode za prebivalce na območju rižanskega vodovoda, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 6. 2019
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z migracijskim centrom v Lendavi, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
24. 5. 2019
Robert Polnar je zastavila vprašanje v zvezi s podporo naložbam na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 3. 2019
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z demografskim rezervnim skladom, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
28. 2. 2019
24. 1. 2019
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cen oskrbnin v domovih za starejše občane, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2018
Robert Polnar je zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem lastništva zemljišč na vodnem in priobalnem območju Slivniškega jezera, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 11. 2018
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi s časovnico realizacije nekaterih infrastrukturnih projektov v Zasavju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Št. vloženih amandmajev

DeSUS
Povprečje
Največ
40%
40
88.25%
88
207%
Slovenska demokratska stranka
SDS
207