Demokratična stranka upokojencev Slovenije

koalicija

Osnovne informacije

Franc Jurša

Vodja poslanske skupine

Jurij Lep

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 5
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Branko Simonovič
 • Franc Jurša
 • Ivan Hršak
 • Jožef Horvat
 • Jurij Lep
 • Robert Polnar
Naslovljenec/-ka
 • generalni sekretar Vlade
 • minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance
 • minister za finance
 • minister za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za infrastrukturo
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za kulturo
 • minister za obrambo
 • minister za okolje in prostor
 • minister za zdravje
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • predsednik Vlade
Časovno obdobje
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • julij 2020
 • januar 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • julij 2019
 • junij 2019
 • maj 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
Išči po naslovu
13. 11. 2020
Jurij Lep je zastavila vprašanje v zvezi zagonskimi sredstvi in dodatnimi ugodnostmi v obliki kritja višjega dela prispevkov za nova podjetja, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi s pitno vodo v slovenski Istri, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi umeščanja cestnega omrežja v regiji slovenska Istra, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 10. 2020
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi z obdavčitvijo dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi z obdavčitvijo dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Jožef Horvat, Franc Jurša so zastavili vprašanje v zvezi z uvedbo izobraževalnega programa Medijski tehnik na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Jožef Horvat, Franc Jurša so zastavili vprašanje v zvezi z uvedbo izobraževalnega programa Medijski tehnik na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 9. 2020
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi z medijsko zakonodajo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
17. 9. 2020
Jurij Lep je zastavila vprašanje v zvezi s t. i. popravo krivic upokojencem ter ukrepi Vlade za izboljšanje položaja starejših, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
6. 7. 2020
Jurij Lep je zastavila vprašanje v zvezi z dolgotrajno oskrbo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi z različno obdavčitvijo dohodkov iz najema na podlagi Zakona o dohodnini, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi glede zapiranja in skrajševanja poslovnega časa poštnih poslovalnic, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 1. 2020
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi s povprečno starostno pokojnino v odnosu na neto povprečno plačo in anomalijo nižjih odmernih odstotkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi z obdavčitvijo letnega dodatka za upokojence, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 12. 2019
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi s procesom katalitične depolimerizacije, ki omogoča predelavo odpadkov v sintetično dizelsko gorivo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z izrednim usklajevanjem pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 11. 2019
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji 2010 - 2019, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi z namero Agencije za energijo za podvojitev mesečnih stroškov samooskrbnim sončnim elektrarnam, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 10. 2019
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi z izrednim usklajevanjem pokojnin, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem poštnih poslovalnic, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 9. 2019
Jurij Lep je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko starejših, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem finančnih pisarn po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi neenakopravnim obravnavanjem invalidskih organizacij v postopku razporejanja sredstev FIHO, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
5. 7. 2019
Robert Polnar je zastavila vprašanje v zvezi s plačilom šolnin na visokošolskih zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
4. 7. 2019
Jurij Lep je zastavila vprašanje v zvezi s strategijo razvoja dnevnih centrov aktivnosti za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branko Simonovič je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ustavne pravice do pitne vode za prebivalce na območju rižanskega vodovoda, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 6. 2019
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z migracijskim centrom v Lendavi, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
24. 5. 2019
Robert Polnar je zastavila vprašanje v zvezi s podporo naložbam na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 3. 2019
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z demografskim rezervnim skladom, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
28. 2. 2019
24. 1. 2019
Franc Jurša je zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cen oskrbnin v domovih za starejše občane, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2018
Robert Polnar je zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem lastništva zemljišč na vodnem in priobalnem območju Slivniškega jezera, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 11. 2018
Ivan Hršak je zastavila vprašanje v zvezi s časovnico realizacije nekaterih infrastrukturnih projektov v Zasavju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Št. vloženih amandmajev

DeSUS
Povprečje
Največ
40%
40
88.25%
88
207%
Slovenska demokratska stranka
SDS
207