Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

PS Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

koalicija

Osnovne informacije

Franc Jurša

Vodja poslanske skupine

Peter Vilfan

Namestnik

Število poslanskih sedežev: 11
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Benedikt Kopmajer
 • Franc Jurša
 • Ivan Hršak
 • Jana Jenko
 • Julijana Bizjak Mlakar
 • Marija Antonija Kovačič
 • Marinka Levičar
 • Marjana Kotnik Poropat
 • Peter Vilfan
 • Primož Hainz
 • Tomaž Gantar
 • Uroš Prikl
Naslovljenec/-ka
 • generalna sekretarka Vlade
 • minister za finance
 • minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za finance, minister za infrastrukturo
 • minister za finance, minister za javno upravo
 • minister za finance, ministrica za okolje in prostor
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za finance
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za infrastrukturo
 • minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za javno upravo
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za obrambo
 • minister za pravosodje
 • minister za zunanje zadeve
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, generalna sekretarka Vlade
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje
 • ministrica za finance
 • ministrica za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za kulturo
 • ministrica za kulturo, minister za finance
 • ministrica za obrambo
 • ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za okolje in prostor, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica za zdravje
 • ministrica za zdravje, minister za javno upravo
 • ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • December 2017
 • November 2017
 • Oktober 2017
 • September 2017
 • Julij 2017
 • Junij 2017
 • Maj 2017
 • April 2017
 • Marec 2017
 • Februar 2017
 • Januar 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • Oktober 2016
 • September 2016
 • Julij 2016
 • Junij 2016
 • Maj 2016
 • April 2016
 • Februar 2016
 • Januar 2016
 • December 2015
 • November 2015
 • Oktober 2015
 • September 2015
 • Julij 2015
 • Junij 2015
 • Maj 2015
 • April 2015
 • Marec 2015
 • Februar 2015
 • Januar 2015
 • December 2014
 • November 2014
Išči po naslovu
16. 3. 2018
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi s vzdrževanjem socialnega miru na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z delovno-socialno problematiko na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z etažnimi lastniki, nepoštenimi praksami upravnikov večstanovanjskih stavb in Stanovanjskim zakonom na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z izplačilom NLB, d. d. zaradi sodb na Hrvaškem na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Marinka Levičar je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem rejniške dejavnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 3. 2018
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z neuskladitvijo oz. manjše uskladitve pokojnin in invalidskih nadomestil v obdobju od 2010 do 2017 na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
26. 2. 2018
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje glede ukrepov socialne politike za brezposelne, noseče ženske in za matere samohranilke na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
31. 1. 2018
Benedikt Kopmajer je zastavil vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij za izvajanje študijskih dejavnosti na zasebnih visokošolskih zavodih na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z neplačevanjem socialnih pokojninskih in zdravstvenih prispevkov na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
25. 1. 2018
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z minimalno plačo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 1. 2018
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ustreznih kapacitet, kakovosti in učinkovitega nadzora nad storitvami za oskrbovance v domovih za starejše na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z izplačilom za delovno uspešnost Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
7. 12. 2017
Benedikt Kopmajer je zastavil vprašanje v zvezi dvigom plač direktorjem v javnem sektorju na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z nesorazmernostjo višine globe zaradi kršitve Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s povečanim številom javnih uslužbencev na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi s problemom ZUJF-a in drugih ukrepov zamrzovanja pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 11. 2017
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko prevoza tovornjakov, težjih od 3,5 tone, čez maloobmejne prehode na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade.
10. 11. 2017
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem slovenskega športa iz iger na srečo na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
19. 10. 2017
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z opravljanjem zasebne zdravstvene dejavnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 10. 2017
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z lažjim dostopom do izjave za opredelitev za darovanje organov in tkiv na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi s številom podpisov volivcev pri vlaganju kandidatur na lokalnih volitvah na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z razbremenitvijo občin na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
21. 9. 2017
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo prodaje Mladinske knjige na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 9. 2017
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z dostojno starostjo starejših na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 9. 2017
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo varčevalnih ukrepov in stanjem pokojnin na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s kolesi s pomožnim motorjem Solex na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo NLB d. d. na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z dostojno starostjo starejših na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Benedikt Kopmajer je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijskimi ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 7. 2017
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko upravljanja večstanovanjskih objektov na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Marija Antonija Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko prerazporejanja medicinskih sester na nižja delovna mesta na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, minister za javno upravo.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi s povrnitvijo sredstev občinam za kohezijske projekte na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ministrica za okolje in prostor.
16. 6. 2017
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z napovedano uvedbo enotnega sistema elektronskega cestninjenja na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z napovedanim združevanjem Bolnišnice Topolšica s Splošno bolnišnico Celje na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem spletne dostopnosti za invalidne in starejše uporabnike na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z vse bolj nepravičnim pokojninskim sistemom na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z vračilom sredstev občinam na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
15. 6. 2017
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z neupoštevanjem vplačil prispevkov za dokup zavarovalne dobe na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
30. 5. 2017
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanim prihodom škotskega žagarskega podjetja v Slovenijo na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 5. 2017
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s požarom v podjetju Kemis na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo državne ceste na odseku Radenci – Grabonoš na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Marjana Kotnik Poropat je zastavila vprašanje v zvezi s položajem upokojencev na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje glede zneska 292,56 evra, ki naj bi po mnenju resornega ministrstva zadoščal za preživetje ene osebe na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 4. 2017
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem športnih in invalidskih organizacij na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo davka na finančne transakcije na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Benedikt Kopmajer je zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno raziskovalno središče Koper in nadaljnjim razvojem oljkarstva na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z Zagovornikom načela enakosti na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, generalna sekretarka Vlade.
Marija Antonija Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko prometne infrastrukture na velenjskem področju na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 4. 2017
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z direktivo EU, ki zapoveduje zdravnikom le 48 ur dela tedensko na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z obračunavanjem zdravstvenih storitev javnih zavodov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z razpisi prostih delovnih mest za zdravnike na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
31. 3. 2017
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi s podpisanimi sporazumi s katerim izmed sindikatov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 3. 2017
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z Ustanovitvijo Urada za starejše na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem športnih in invalidskih organizacij na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem novega Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z odpravo revščine med starejšimi na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
1. 3. 2017
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanje Zakona o rudarstvu na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
10. 2. 2017
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z dvigom prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Benedikt Kopmajer je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s prenosom terjatev na slabo banko na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi s predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 2. 2017
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi s podpisanim sporazumom s sindikatom Praktikum na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 1. 2017
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z razmejitvijo javne od zasebne zdravstvene dejavnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Urada za starejše na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 12. 2016
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z objavo javnega razpisa na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 11. 2016
11. 11. 2016
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 10. 2016
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo hitre ceste Hajdina – Ormož na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Marija Antonija Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi s terjatvami za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
16. 9. 2016
Peter Vilfan je zastavil vprašanje v zvezi z zobozdravstveno oskrbo otrok s posebnimi potrebami na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z dvojnimi merili pri imenovanju v javne zavode na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z izbiro izvajalca elektronskega cestninjenja na avtocestah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Julijana Bizjak Mlakar je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za ohranjanje slovenskega jezika med Slovenci v zamejstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
14. 7. 2016
Marija Antonija Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju in potekom roka za odpravo ugotovljene neustavnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 7. 2016
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi s terjatvami za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Marija Antonija Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z obračunom dohodnine ob samoprijavi na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s podatki o prejetih pokojninah iz tujine na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Peter Vilfan je zastavil vprašanje v zvezi z nasiljem nad otroki na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Ivan Hršak je zastavil vprašanje v zvezi s postopkom urejanja davčnega rezidentstva in zlorab delavcev na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Marinka Levičar je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem pritožb glede državnih štipendij na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 6. 2016
Benedikt Kopmajer je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo ceste G1 Dravograd Vič na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 5. 2016
Marinka Levičar je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo posodobljenega seznama telesnih okvar in poklicnih bolezni na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Nove Kreditne Banke Maribor d. d. podjetju iz davčne oaze na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 4. 2016
Jana Jenko je zastavila vprašanje v zvezi s stisko varovanih oddelkov posebnih socialnovarstvenih zavodov na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
26. 2. 2016
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z racionalizacijo delovanja javne uprave na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Ivan Hršak je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom glede uporabe davčnih blagajn s strani verskih skupnosti v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 1. 2016
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z decentralizacijo oziroma učinkovitejšem regionalnem razvoju na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Tomaž Gantar je zastavil vprašanje v zvezi s staranjem prebivalstva v povezavi s problematiko dolgotrajne oskrbe na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s socialnim podjetništvom na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za finance.
11. 12. 2015
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z nakupom avtobusnega prevoznika družbe Avrigo na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Ivan Hršak je zastavil vprašanje v zvezi s statusom Šolskega centra Šentjur na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
13. 11. 2015
Marinka Levičar je zastavila vprašanje v zvezi z izplačili denacionalizacijskim upravičencem na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z vizijo delovanja in financiranja IZUM-a in projekta COBISS.Net na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 10. 2015
Jana Jenko je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko osebnega stečaja na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z demografskim rezervnim skladom na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Marjana Kotnik Poropat je zastavila vprašanje v zvezi z dobički domov za starejše na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 9. 2015
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo hitre ceste Hajdina - Ormož na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 9. 2015
Tomaž Gantar je zastavil vprašanje v zvezi s hitro cesto Koper - Dragonja na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem programov in investicij na področju kulture v proračunskih letih 2016 in 2017 na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo, minister za finance.
17. 7. 2015
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z načinom izračuna nadomestila za omejeno rabo kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
8. 7. 2015
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem vlog, povezanih z vodnimi zemljišči na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s preimenovanjem vojaškega letališča v Cerkljah pri Krki na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
12. 6. 2015
Tomaž Gantar je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi s predlogom novele Zakona o medijih na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Jana Jenko je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo nacionalnega načrta za boj proti demenci na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z realizacijo sklepov glede Lipice Turizma na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 5. 2015
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z izvedbo del na letališču Maribor na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Ivan Hršak je zastavil vprašanje v zvezi z zlorabami programa substitucijskega zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Marjana Kotnik Poropat je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem in delom na črno ter prekernimi delavci na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanji za upokojence in druge starejše osebe Nepremičninskega in invalidskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 4. 2015
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi s postopki prodaje Nove kreditne Banke Maribor d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo dela upokojencev na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Benedikt Kopmajer je zastavil vprašanje v zvezi s projektom izgradnje tretje razvojne osi na Koroškem na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
24. 3. 2015
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo pomurskega vodovoda na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z usklajevanjem pokojnin na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Marinka Levičar je zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi vrstami v zdravstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo lokalne samouprave na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 2. 2015
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem pogodbe pri investiciji TEŠ 6 na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
Ivan Hršak je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem samostojnih oz. neodvnisnih list na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
23. 1. 2015
Tomaž Gantar je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo družbe Telekom in Solin d.o.o. na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za okolje in prostor.
Tomaž Gantar je zastavil vprašanje v zvezi z zaprtjem mostu v Sečoveljskih solinah na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Ivan Hršak je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko Termoelektrarne Trbovlje na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Marjana Kotnik Poropat je zastavila vprašanje v zvezi z dokončanjem že začetega investicijskega cestnega projekta na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 12. 2014
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z nekdanjimi vojaškimi objekti na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Franc Jurša je zastavil vprašanje v zvezi z demografskim rezervnim skladom na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev na okoljskih projektih na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi, ki bi omogočili sistemsko podporo delavskemu prevzemu podjetij, kot alternativnemu modelu privatizacije na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 11. 2014
Uroš Prikl je zastavil vprašanje v zvezi s stečajem Športnega centra Pohorje na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Primož Hainz je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Telekoma d.d. in delovanjem javne uprave na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
Benedikt Kopmajer je zastavil vprašanje v zvezi s projektom izgradnje tretje razvojne osi na Koroškem na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Marinka Levičar je zastavila vprašanje v zvezi z vračilom pokojnin ter ureditvijo statusa upokojencev, ki opravljajo delo preko s.p. na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

DeSUS
Povprečje
Največ
92.8600298262166%
93
83.9593967644638%
84
96.7032967032967%
Nepovezani poslanec Bojan Krajnc
NeP - BK
97

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

DeSUS
Povprečje
Največ
87.267765909907%
87
73.1575990064237%
73
94.5321100917431%
Nepovezani poslanec Bojan Krajnc
NeP - BK
95

Št. vloženih amandmajev

DeSUS
Povprečje
Največ
20%
20
130.75%
131
373%
PS Slovenska Demokratska Stranka
SDS
373

Št. poslanskih vprašanj in pobud

DeSUS
Povprečje
Največ
136%
136
617.25%
617
2980%
PS Slovenska Demokratska Stranka
SDS
2980