Levica

opozicija

Osnovne informacije

Matej Tašner Vatovec

Vodja poslanske skupine

Nataša Sukič

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 9
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Boštjan Koražija
 • Franc Trček
 • Luka Mesec
 • Matej Tašner Vatovec
 • Miha Kordiš
 • Nataša Sukič
 • Primož Siter
 • Violeta Tomić
 • Željko Cigler
Naslovljenec/-ka
 • minister za finance
 • minister za finance, minister za zdravje
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za izobraževanje znanost in šport, minister za kulturo
 • minister za javno upravo
 • minister za javno upravo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za kulturo
 • minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle
 • minister za kulturo, minister za notranje zadeve
 • minister za kulturo, minister za obrambo, minister za zunanje zadeve
 • minister za notranje zadeve
 • minister za notranje zadeve, minister za obrambo
 • minister za notranje zadeve, minister za okolje in prostor
 • minister za notranje zadeve, ministrica za infrastrukturo
 • minister za notranje zadeve, ministrica za pravosodje
 • minister za obrambo
 • minister za obrambo, minister za notranje zadeve
 • minister za obrambo, minister za zunanje zadeve, minister za kulturo
 • minister za okolje in prostor
 • minister za okolje in prostor, minister za javno upravo
 • minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo
 • minister za zdravje
 • minister za zunanje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za obrambo, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za pravosodje
 • ministrica za pravosodje, minister za finance
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • junij 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • avgust 2018
 • julij 2018
Išči po naslovu
14. 6. 2019
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom za delovno aktivnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z izogibanjem plačila davkov pri registraciji luksuznih avtomobilov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z družbo Salonit Anhovo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z osnutkom Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Boštjan Koražija je zastavil vprašanje v zvezi z divjimi odlagališči odpadkov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usodo mariborskega letališča in propadanjem letalske družbe Adria Airways, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s porabo petih milijonov EUR kohezijskih sredstev za izvajanje ukrepov za odpravo energetske revščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z naraščajočo plačno vrzeljo med spoloma v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Boštjan Koražija je zastavil vprašanje v zvezi z množičnim poginom ptic na Ptujskem jezeru leta 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 6. 2019
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Abanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 6. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z umikom t. i. »karantanskega« panterja z vseh simbolov državnih organov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 6. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sistemskim reševanjem problematike debelosti otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo novega pravilnika o preventivnih pregledih otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zapostavljenostjo problematike duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s slabim stanjem informatizacije v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 6. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanjem družbeno-prostorskega razvoja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi možnostjo odpiranja novih delovnih mest v občini Osilnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 6. 2019
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z neprimernim napisom na spomenikih padlim slovenskim vojakom v Gorlicah in v Lvovu, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, minister za zunanje zadeve, minister za kulturo.
3. 6. 2019
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z obeležitvijo stoletnice jugoslovanske ofenzive na Koroškem, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za obrambo, minister za zunanje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s pogoji javnega razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019 JR-PRS2019, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
30. 5. 2019
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s proračunskimi odhodki Republike Slovenije za subvencije v letih 1994-2019, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 5. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pravico do bolniške za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom nad emisijami obratov, ki obremenjujejo okolje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
17. 5. 2019
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi Vlade Republike Slovenije na področju podnebnih sprememb, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s postopki za izdajo dovoljenja za fracking v Petišovcih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Boštjan Koražija je zastavil vprašanje v zvezi z zmanjševanjem sredstev za nakup knjižničnega gradiva za splošne knjižnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s prevozom živali v Luki Koper, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Boštjan Koražija je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko priprave strategije prostorskega razvoja RS do leta 2050 in statusom Ptuja v njej, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 5. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s propadanjem obrti in podjetništva pri menjavi generacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju domačih in umetnostnih obrti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za uresničevanje nacionalnega programa duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 5. 2019
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo protihrupnih zaščit ob železnicah in cestah v urbanih središčih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z modelom plačevanja zdravstvenih storitev SPP, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo družbe SŽ-Tovorni promet, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem baterijske reje kokoši nesnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 4. 2019
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s kaznovanjem kolesarjev z vsebnostjo alkohola v krvi pod 0,5 promila, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za infrastrukturo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z neupravičenim upoštevanjem dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z napovedano širitvijo mreže slovenskega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s srednjeročnimi politikami na področju pediatrije na primarni ravni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 4. 2019
Primož Siter, Violeta Tomić so zastavili vprašanje v zvezi s sanacijo mostu in ponovnim odprtjem mejnega prehoda Božakovo-Obrež, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
24. 4. 2019
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi s storitvijo pomoč na domu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjskimi nepremičninami in zazidljivimi parcelami v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 4. 2019
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški šolanja pilotov Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z višino koncesijske dajatve za Ribolovni revir Sava 14 in pripravo novega ribiško-gojitvenega načrta, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 4. 2019
12. 4. 2019
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z privatizacijo oziroma razgradnjo javnega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami konkurenčne prepovedi pilotov Slovenske vojske in Policije, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, minister za notranje zadeve.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z doplačevanjem za osnovne storitve v domovih za ostarele, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad otroki in mladostniki ter medvrstniškim nasiljem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi s samostojnimi podjetniki v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano širitvijo ljubljanske obvoznice, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo dveh večstanovanjskih stolpnic med Celovško cesto in Celovškimi dvori, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za javno upravo.
9. 4. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s preventivnimi ukrepi na področju urinske inkontinence, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo parkirišč ob ustanovah javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko pretirane debelosti med slovenskimi mladostniki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z železniškim predorom Karavanke, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo novega strateškega načrta poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
5. 4. 2019
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami akta o ustanovitvi SiDG in imenovanjem člana vsakokratne opozicije v nadzornem svetu družbe, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
4. 4. 2019
Željko Cigler je zastavil vprašanje v zvezi s protipoplavnimi ukrepi na območju Celja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 4. 2019
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s kvaliteto vode v Dvojnem jezeru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s premoženjem in najemninami javnih stanovanjskih skladov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s kvaliteto vode v Blejskem jezeru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 3. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s posledicami jemanja zdravila talidomid v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s Komisijo Vlade Republike Slovenije za droge, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 3. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z obeleževanjem vstopa Slovenije v NATO pakt v letu 2019, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanimi vojaškimi vajami v letu 2019, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
22. 3. 2019
Boštjan Koražija je zastavil vprašanje v zvezi s povečano proizvodnjo hmelja v dolinah rek Mislinje in Suhodolnice, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad ženskami in femicidom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za pravosodje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nepravičnostjo v pokojninskem sistemu in sistemu dolgotrajne oskrbe, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem transparentnosti vrednotenja predvajanj avtorskih glasbenih del v javnih medijih in na javnih prostorih, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vojaškega vadbišča na Počku, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z napovedanimi spremembami Zakona o socialnem varstvu in Zakona o urejanju trga dela, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 3. 2019
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s škodo nastalo v kmetijstvu zaradi ekstremnih vremenskih ujm, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s škodo nastalo v gospodarstvu zaradi ekstremnih vremenskih ujm, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 3. 2019
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z nabavo novih bojnih uniform Slovenske vojske iz mešanih materialov, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
19. 3. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem problematike sovražnega govora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z davčno politiko, ki bo usmerjena v ozelenitev evropskega semestra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z generacijskim prenosom lastništva v podjetjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z materiali, ki so v stiku s pitno vodo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški delovanja vojaško-policijskih patrulj, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za obrambo.
13. 3. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z neustreznim izvajanjem programov v nekaterih slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z visoko stopnjo smrtnosti na posameznih oddelkih manjših splošnih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nakupi opreme za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 3. 2019
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z s prodajami oklepnikov Patria, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z obratovanjem strelišča Radna v Sevnici, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za okolje in prostor.
7. 3. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo vzpostavitve kadrovske politike znotraj Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zmanjšanjem številčnosti obsega Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 3. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem vodovarstvenih območij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 3. 2019
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z oklepniki MARP JERRV CAT II 6x6, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nabavo oborožitvenih postaj za oklepnike 4×4, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s ceno oklepnikov Boxer 8×8, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z mednarodno razvojno in humanitarno pomočjo Afganistanu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z donacijami orožja, streliva in denarja afganistanski vojski, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
1. 3. 2019
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z napovedano davčno reformo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s peticijo za prepoved uporabe pasjih verig, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Željko Cigler je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem in izvrševanjem odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Željko Cigler je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z mobingom na Inšpektoratu za infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Boštjan Koražija je zastavil vprašanje v zvezi z nevzdržnimi življenjskimi razmerami prebivalcev na območju Ormoške ceste v mestni občini Ptuj in izgradnjo ptujske obvoznice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi s plačljivostjo dostopa staršev do polne storitve, ki se izvaja na platformi E- ASISTENT, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
27. 2. 2019
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z neposrednim zaposlovanjem delavcev na posameznih ministrstvih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 2. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo slovenskega jezika na območju Trsta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z zaskrbljujočim porastom potvarjanja zgodovine v Italiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo državnega prostorskega načrta za širitev mariborskega letališča, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Boštjan Koražija je zastavil vprašanje v zvezi z izvršbami in poravnavanjem dolgov do vrtcev ter osnovnih šol s strani plačila nezmožnih staršev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim in rednim posredovanjem strokovnih služb na terenu v skladu s smernicami reorganizacije CSD iz leta 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Željko Cigler je zastavil vprašanje v zvezi z deležem obolenj in smrti za rakom v Sloveniji in Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z neuresničevanjem ustavne določbe o ločenosti države in verskih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za obrambo.
Željko Cigler je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem univerzalne pravice do zdravstvenega varstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s predvidenim zmanjšanjem številčnosti sestave Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z načrtom in časovnico razvoja paliativne dejavnosti v Republiki Slovenji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z nakupom opreme za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo moškega zapora v Dobrunjah in ženskega na Igu ter oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za finance.
24. 1. 2019
23. 1. 2019
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nujno oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem potniškega železniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kršenjem 76. člena Ustave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko primarne ravni javnega zdravstva v naslednjem desetletju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 1. 2019
Boštjan Koražija je zastavil vprašanje v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči v nekaterih upravnih enotah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 1. 2019
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s tanki M-55S in M-84, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
14. 1. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z razkritjem dokumentov o nezakonitem vračanju pribežnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z vročanjem kazni za prometne prekrške, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
11. 1. 2019
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
10. 1. 2019
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nadaljnjimi nabavami opreme za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s kapacitetami za gozdno proizvodnjo SiDG, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z delom strokovnega sveta družbe Slovenskih državni gozdovi, d.o.o., na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z merjenjem doseganja ciljev Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z outsourcanjem dejavnosti SiDG, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
9. 1. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko obravnave spolnega nasilja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2018
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste R1-221/1219, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z varnostnimi grožnjami Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo bele knjige o obrambi, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nakupom novih helikopterjev za Letalsko policijsko enoto, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo pristopa k Pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odnosom Slovenije do jedrskega razoroževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 12. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izboljšave ponudbe v slovenskem železniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z uvajanjem Stadler garnitur v slovenskem železniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem degradacije slovenskih travnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s trajnostno usmerjeno sodobno tehnologijo kmetovanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z bodočo strategijo razvoja skupne kmetijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem slovenskega morskega ribištva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo razvoja javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z rebalansom proračuna za leto 2019 in izdatki za obrambo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Boštjan Koražija je zastavil vprašanje v zvezi z doseganjem ciljev energetske obnove stavb v uporabi ožjega in širšega javnega sektorja, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s podporo realizaciji umetniškega satelita UMBOT::MG, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z umetniškimi deli v lasti NLB, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko anesteziologije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi s porastom uničevanja spominskih obeležij NOB, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za notranje zadeve.
Željko Cigler je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo onesnaženosti v celjski kotlini, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s frackingom v Petišovcih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s povišano kvoto za odstrel rjavega medveda (Ursus arctos), na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
6. 12. 2018
5. 12. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Strategije Splošne bolnišnice Jesenice 2018 - 2025, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
4. 12. 2018
26. 11. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo medgeneracijskega sodelovanja pri prenosu znanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo reorganizacije socialnih politik v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sistemom javnega naročanja v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s koncesijo za črpanje zemeljskega plina in uporabo metode hidravličnega lomljenja v Petišovcih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usposabljanjem Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo finančne okrepitve Civilne zaščite, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z neprimernostjo naročila tovornjakov Ameriške vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z neprimernostjo naročila oklepnikov za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko klientelizma na področju javnih razpisov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 11. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo zamenjave dotrajane opreme v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odhajanjem medicinskih sester v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dokončanjem ureditve urgentnih centrov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 11. 2018
16. 11. 2018
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi LGBT - manjšinam sovražnim priročnikom revije Demokracija, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, minister za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z umetniškimi deli v lasti NLB, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z izplačili sofinanciranja izgradnje gasilskega centra v Postojni, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s programi socialne aktivacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za zaščito živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z dvigom minimalne plače, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 11. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vključenostjo ljudi v dolgotrajno oskrbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo enotne informatizacije mreže Centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z analizo in izboljšavo informacijskih sistemov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem in financiranjem gerontotehnologij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nabavo treh novih helikopterjev, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
5. 11. 2018
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo področja uporabe konoplje v medicinske namene, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Boštjan Koražija je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem univerzalne poštne storitve, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Boštjan Koražija je zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem dostopnosti slovenskih regij po železnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s presežnimi delavci na Zavodu za gozdove Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 10. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi stroški promocije vojaškega poklica, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s plačilom davka na tonažo, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kvaliteto in cenovno dostopnostjo učbenikov in učbeniških pripomočkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem kmetovalcev z bobri, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z uvajanjem in financiranjem sistemskih rešitev nove vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ohranjanjem in razvojem podružničnih osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s preoblikovanjem in izboljšavo strategije slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z regijsko konsolidacijo turističnih kapacitet v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s »tailor-made« turizmom v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem manjših ponudnikov turističnih dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z iztekom življenjske dobe letal Pilatus, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
24. 10. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prispevkom vlade k razvoju Koalicije za opraševalce, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo izgradnje 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s vzpostavitvijo potniškega prometa na progi Ljubljana - Kočevje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi možnostjo izgradnje železniške povezave Velenje - Koroška, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem avtocestnega odseka Draženci - Gruškovje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z evalvacijo omrežja slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izboljšavo in racionalizacijo mreže bolnišnic v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem bralne kulture v vzgojno varstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s posledicami bolonjskih študijskih programov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 10. 2018
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z objavo razpisa za Mrežo centrov raziskovalne umetnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Luka Mesec, Primož Siter, Nataša Sukič so zastavili vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsakodnevnih brezmesnih menijev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
5. 10. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem kadra na področju patologije v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z analizo in ukrepi na področju polifarmakoterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prenovo infekcijskega oddelka in kuhinje v UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z realizacijo projekta farmacevtskih svetovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z novo sestavo Zdravstvenega sveta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z oceno stroška za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s strategijo informiranja na področju polifarmakoterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 10. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z letali Pilatus PC-9M »Hudournik«, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s številom in strukturo uporabnikov ambulant za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
27. 9. 2018
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s shodom fašistične skupine CasaPound v Trstu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2018
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z razglasitvijo območja okoli Anhovega za degradirano območje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem novega gasilsko-reševalnega centra v Postojni za leti 2019 in 2020, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem rudnika Trbovlje-Hrastnik, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z državljankami in državljani Slovenije v Veliki Britaniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo pravnega semestra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s statusom starejših kmetovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prepovedjo preoravanja vseh trajnih travnikov v območju Natura 2000, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom podtalnice v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izstrelitve slovenskega satelita, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2018
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s trgovanjem s Potrdili o izvoru električne energije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
1. 8. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v helikopterskih oddelkih 15. helikopterskega bataljona Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo, ki opravlja tekoče posle.
27. 7. 2018
19. 7. 2018
Primož Siter je zastavil vprašanje v zvezi z deložacijami avtonomnih kulturnih con, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
5. 7. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z realizacijo proračunskih postavk Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle.