Levica

opozicija

Osnovne informacije

Matej Tašner Vatovec

Vodja poslanske skupine

Nataša Sukič

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 8
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Boštjan Koražija
 • Franc Trček
 • Luka Mesec
 • Matej Tašner Vatovec
 • Miha Kordiš
 • Nataša Sukič
 • Primož Siter
 • Violeta Tomić
 • Željko Cigler
Naslovljenec/-ka
 • minister za finance
 • minister za finance, minister za javno upravo
 • minister za finance, minister za kulturo
 • minister za finance, minister za okolje in prostor
 • minister za finance, minister za zdravje
 • minister za finance, ministrica za infrastrukturo
 • minister za finance, Vlada
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za okolje in prostor
 • minister za infrastrukturo
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za izobraževanje znanost in šport, ki opravlja tekoče posle
 • minister za izobraževanje znanost in šport, minister za kulturo
 • minister za javno upravo
 • minister za javno upravo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za kulturo
 • minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle
 • minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle
 • minister za kulturo, minister za notranje zadeve
 • minister za kulturo, minister za obrambo, minister za zunanje zadeve
 • minister za kulturo, minister za okolje in prostor
 • minister za notranje zadeve
 • minister za notranje zadeve, minister za obrambo
 • minister za notranje zadeve, minister za okolje in prostor
 • minister za notranje zadeve, ministrica za infrastrukturo
 • minister za notranje zadeve, ministrica za pravosodje
 • minister za obrambo
 • minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle
 • minister za obrambo, minister za notranje zadeve
 • minister za obrambo, minister za okolje in prostor
 • minister za obrambo, minister za zunanje zadeve
 • minister za obrambo, minister za zunanje zadeve, minister za kulturo
 • minister za okolje in prostor
 • minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle
 • minister za okolje in prostor, minister za javno upravo
 • minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo
 • minister za zdravje
 • minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle
 • minister za zdravje, minister za finance
 • minister za zunanje zadeve
 • minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle
 • minister za zunanje zadeve, ministrica za infrastrukturo
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, Vlada
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za infrastrukturo, minister za finance
 • ministrica za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za infrastrukturo, minister za notranje zadeve
 • ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za obrambo, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za pravosodje
 • ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za pravosodje, minister za finance
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • maj 2020
 • april 2020
 • marec 2020
 • februar 2020
 • januar 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • avgust 2019
 • julij 2019
 • junij 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • avgust 2018
 • julij 2018
Išči po naslovu
19. 5. 2020
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z nakupom osemkolesnikov in drugih investicijah in ukrepih za izgradnjo srednjih bataljonskih bojnih skupin, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z nakupom oklepnikov 6×6 Pandur, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s pripravljenostjo Slovenske vojske na vojno, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
18. 5. 2020
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z vozil Hummer 4×4, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s skladnostjo politike prve uporabe jedrskega orožja s strani NATO pakta s politiko miru in kulturo nenasilja Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s poškodbami na služenju vojaškega roka, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z »ureditvijo« helikopterske nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z vojaškimi grožnjami, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z s povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s kapacitetami za gozdno proizvodnjo SiDG v letu 2019 in realizacijo sklepa odbora, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z outsourcanjem dejavnosti SiDG v letu 2019, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad spoštovanjem delavskih pravic, pravil varstva pri delu in kazenskega prava s strani podizvajalcev sečnje in spravila lesa ter gojitveno varstvenih del v državnih gozdovih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s stroški zagotavljanja primarne regulacije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z izdajo Potrdil o izvoru za neobnovljive vire energije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s statističnimi prenosi OVE, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
28. 4. 2020
27. 2. 2020
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo sistemske zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z državnim turističnim holdingom kot strankarskim plenom in ne kot razvojno priložnostjo slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z nepravilnostmi pri kolektivnem odpuščanju na medijski hiši Delo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev za prilagajanje demografskim spremembam, v delu zagotavljanja zadovoljivih kapacitet za domsko oskrbe za starostnikov v kohezijski perspektivi 2021 – 2027, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ki opravlja tekoče posle.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem tehničnega osebja v javnih izobraževalnih ustanovah na področju terciarnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ki opravlja tekoče posle.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z zavarovanci, ki so ostali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 1. 1. 2013, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z novim prevodom Enotne konvencije o mamilih in zakonodaje na področju prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka s PM delci, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
19. 2. 2020
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z vključenostjo v obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s programi preprečevanja rabe, škode in odvisnosti zaradi dovoljenih in prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s popoldanskim delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
18. 2. 2020
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z neprimernostjo infrastrukture slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z razvojem in krepitvijo mreže zdravstvenih domov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z monopolizacijo področij v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s prevelikim obsegom zadolžitev v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem Slovenije v evropski načrt boja proti raku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z neustreznostjo prostorov Centra za sluh in govor v Mariboru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z neizkoriščenostjo diagnostične opreme v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 2. 2020
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z letališčem Cerklje, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo javne zobozdravstvene mreže, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z informatiko na področju slovenskega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z napotovanjem na specialistične zdravniške preglede, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z neaktivnostjo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z nujnimi investicijami v infrastrukturo naše javne zdravstvene mreže, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s skrajševanjem čakalnih vrst na področju ortopedije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z razbremenjevanjem birokracije v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 2. 2020
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z dokazovanjem poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z anomalijo na področju poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko kvalitativne analize v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2020
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo ureditve področja nefrologije v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s pravilnikom o preventivnem zdravstvenem varstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s statusom pediatrov v programu družinske obravnave otrok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 2. 2020
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z lahko in srednjima bataljonskima bojnima skupinama, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z alternativnimi oblikami kadrovskega popolnjevanja Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z socialnovarstvenim zavodom Hrastovec, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle.
4. 2. 2020
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z glasovanjem Slovenije o resoluciji o preprečevanju kibernetske kriminalitete v Generalni skupščini Združenih narodov, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z izredno revizijo dodeljevanja sredstev za sofinanciranja daljinskega ogrevanja na OVE v Mirenski dolini, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle.
24. 1. 2020
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo pravičnega nepremičninskega davka, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z ljubljanskim Kolizejem, rušenjem spomenikov nepremične kulturne dediščine in razraščajočo se gentrifikacijo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s kratkoročno stabilizacijo sistema eMA in srednjeročno ureditvijo informatike SVRK, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z zavarovanjem večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z dvigom prispevka PIZ za delodajalce, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi dvigom najnižjih in zagotovljenih pokojnin in dvigom odmernega odstotka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
22. 1. 2020
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem transakcijskih računov zaradi izvršb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 1. 2020
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s prenovo UKC Maribor na Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z zamejskimi Slovenkami in Slovenci po Balkanu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z uvajanjem novih garnitur potniških vlakov na Slovenskih železnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z omogočanjem razvoja narodne skupnosti na avstrijski Koroški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s pravicami Slovenk in Slovencev v deželah Avstrije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 1. 2020
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem razvoja znanosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo pravične razporeditve financiranja mestnih občin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo sprememb zakonodaje na znanstveno-raziskovalnem področju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo priprave zakona o Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z Evropsko prestolnico kulture 2025, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo deperiferizacije razvojno ogroženih področij Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem Dijaškega doma Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 1. 2020
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z nakupi in dokupi oklepnikov, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
10. 1. 2020
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z zavrnitvijo dviga cen oskrbe v domovih za starejše občane, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z refundacijami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
8. 1. 2020
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s pokojninsko osnovo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
7. 1. 2020
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje za umik pripadnikov Slovenske vojske iz Iraka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ustrezne zaščite žvižgačem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 1. 2020
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi možnostjo koriščenja dela s krajšim delovnim časom zaradi nege otroka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z dvojnim statusom upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z zagotovljenimi pokojninami po 39. členu ZPIZ-2, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z višino odstotkov za odmero pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z DSO v Vrtojbi in DSO v Osilnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z določanjem standardov oskrbe v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi možnostjo koriščenja dela s krajšim delovnim časom zaradi nege otroka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z dvojnim statusom upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z zagotovljenimi pokojninami po 39. členu ZPIZ-2, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z višino odstotkov za odmero pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z DSO v Vrtojbi in DSO v Osilnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z določanjem standardov oskrbe v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 12. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z dohodkovno distribucijo zavarovancev po zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo dolgoročne politike razvoja rehabilitacijske dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z urgentnimi politikami na področju porodništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 12. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z javnofinančnimi učinki znižanja prispevne stopnje delodajalcev za PIZ in uvedbe davka na izplačane plače v letu 1996, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z odpadno embalažo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s koalicijsko zavezo za dvig prispevnih stopenj delodajalcev za PIZ, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s projekcijami gibanja finančnih agregatov, ki vplivajo na finančni položaj Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z »ozelenitvijo« proračunov za leti 2020 in 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem Zelenega dogovora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko staranja gozdov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo povečanja obsega in števila rejcev ter paše drobnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo oblikovanja organizacij pridelovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s prestrukturiranjem premogovniškega Zasavja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 12. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z uporabo tehnologije za obrazno prepoznavo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
13. 12. 2019
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z neodgovornim odlašanjem in neaktivnostjo vlade pri soočanju s podnebno krizo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s škodljivimi vplivi privatizacije in nepremišljenega družbenoprostorskega razvoja Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z odgovornostjo za škodljivo privatizacijo Adrie Airways, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem izgradnje nove stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK 2), na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s povečanjem sežiga smeti v Salonitu Anhovo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi s prenizko določeno uporabnino za tire, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z ravnanjem z odpadki, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o poroštvu za tri večje projekte prometne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z uporabo testerjev za preverjanje psihoaktivnih snovi pri voznikih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z outsorcingom storitve priprave hrane v Domu starejših občanov Preddvor, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z alternativnimi rabami komunalnega blata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s prizadevanji Republike Slovenije za priznanje Palestine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 12. 2019
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi s prenosom zemljišč RTH na lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s strukturnimi spremembami v slovenskem kmetijstvu in kmetijsko strukturno politiko, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z nošenjem uniform Slovenske vojske s strani vladajočih politikov, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z zoperstavljanjem hibridnim grožnjam, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
11. 12. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s sodelovanjem Slovenske vojske v misiji Okrepljena prednja prisotnost v letu 2019, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z alkoholiziranostjo povzročiteljev prometnih nesreč, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za notranje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z dajanjem obrazov tarčam za streljanje v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
10. 12. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z vlaganjem v razvoj in raziskave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z decentralizacijo rehabilitacijske zdravstvene dejavnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s prezgodnjim začenjanjem šolskega pouka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem problematike šolskega učnega gradiva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z razvojem novih genskih in celičnih terapij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z razvojem inovativnih zdravil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z labilnostjo naše javne zdravstvene blagajne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo izplačil subvencij preko Eko sklada, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 12. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z galerijsko zaščito železniškega koridorja v Zasavju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo informacijske infrastrukture na SVRK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkljivim razvojem železniškega prometa v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 12. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s privatizacijo Slovenskih železnic - TP, na katerega mora odgovoriti minister za finance, Vlada.
29. 11. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z zmanjšanjem obsega slovenskega kontingenta v operaciji UNIFIL, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturno prenovo mreže našega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s privatizacijo slovenskega zobozdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 11. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z vsebinskimi mrežami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s protikorupcijskim nadzorom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z insourcingom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 11. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s povprečno efektivno davčno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijskim nadzorom domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z dobrimi praksami na področju arhitekturne in urbanistične prenove, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z mestno vozovnico za območje Ljubljane, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo cestnega odseka R2 427 Latkova vas - Trbovlje, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 11. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo migracij in prosilcev za mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s stroški delovanja vojaško-policijskih patrulj, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, minister za notranje zadeve.
20. 11. 2019
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s prenovo razpisnih mehanizmov, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem gradnje žičnic v slovensko infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z vzpodbujanjem ekološko naravnanega gradbeništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem projektov kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z razvojem javnih domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z odkupom objekta predvidenega za dom starejših občanov od DUTB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 11. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo regionalnega poveljstva sil za posebne operacije (R-SOCC), na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z uporabo živali za nastopanje ali prikazovanje v cirkusih in cirkusom podobnih prireditvah, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s podporami za e-mobilnost, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
15. 11. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z stanovanjskimi politikami, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem osrednjega vadišča SV na Počku, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem železniškega prehoda na Trati v Škofji Loki, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo novih javnih domov za starejše občane, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z novo turistično strategijo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z južnim delom tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ministrica za infrastrukturo.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z zadnjimi nasilnimi napadi na istospolne osebe in skupnost LGBTQ+ v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za pravosodje.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo razpisa za sofinanciranje investicij v šole in vrtce, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z zaščito živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem izgradnje nove stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice - NUK 2, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z regulacijo oglaševanja na prostem, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi s strateškim reševanjem okoljske problematike v Zasavju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o poroštvu za tri večje projekte prometne infrastrukture, med katere je uvrščen tudi odsek hitre ceste za odsek SG – Velenje jug, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z regulacijo rastline konoplja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 11. 2019
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem izgradnje nove državne ceste od odseka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za finance.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z Nacionalnim programom za kulturo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
30. 10. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem za namene predsedovanja Slovenije Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z znižanjem ali oprostitvijo plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v zrak, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za okolje in prostor.
29. 10. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z ameriško okupacijo Sirske arabske Republike in krajo sirske nafte, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
18. 10. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z davčno in fiskalno politiko, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
17. 10. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z dokupi oklepnikov Valuk 6×6, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s ponovno zaposlitvijo outsourcanih delavcev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi s projektom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem in strategijo države na področju socialnovarstvenih programov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem premoženja pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi s podporo nevladnim organizacijam na področju kulture v novem proračunu RS, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z dogovorjenim zvišanjem proračunskih sredstev za film, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko zavetišč in zavrženih živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi s toplotno obremenitvijo mest in naselij, ki jih povzročajo velike pozidane površine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z naročili drobnih vrednosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z železniško povezavo Ljubljana – Divača - Koper, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z nakupi pehotne oborožitve, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
14. 10. 2019
Matej Tašner Vatovec, Primož Siter so zastavili vprašanje v zvezi z obsodbo vojaške agresije in invazije Turčije na sirski del Kurdistana (Rožave), na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 10. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z vojaško agresijo in invazijo Turčije na sirski del Kurdistana, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, minister za zunanje zadeve.
10. 10. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem Slovenije v javno razpravo o prihodnosti Evrope, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju zdravstvene nege, z izvajanjem 38. člena ZZDej-K, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
2. 10. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s predlogom proračuna Evropske unije v navezavi na infrastrukturne projekte, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s soudeležbo Slovenije v predlogu EU proračuna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo javne razprave o morebitni gradnji drugega bloka nuklearne elektrarne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s ponudbami električne energije, ki je v celoti pridobljena iz obnovljivih virov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
1. 10. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Pravilnika o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z znižanim prispevkom na energetsko učinkovitost, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s skupno vojaško vajo članic NATO pakta in Ukrajine Rapid Trident, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s stališčem Republike Slovenije do kopičenja ameriškega orožja okoli Irana in morebitnim vojaškim napadom ZDA na Iran, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, minister za zunanje zadeve.
30. 9. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s z dinamiko izvajanja ukrepov za odpravo energetske revščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s spomenikom slovenskim pripadnikom vermahta v Moskvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, Vlada.
20. 9. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z odnosom vlade in pristojnih ministrstev do revščine in revnih v Slovenijii, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z določanjem standardov oskrbe v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo uporabe plastičnih vrečk, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi z investicijsko zasnovo in programom za DPN F2-2 ter informacijo o zadnji vrednosti gradnje F2-2, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s prenovo spletne strani vlade in ministrstev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s finsko pobudo o prepovedi uvoza brazilskega govejega mesa in soje v Evropsko unijo, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem izgradnje nove stavbe Nacionalne in univerzitetne knjižnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z muljem v reki Dravi in Ptujskem jezeru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z neizvajanjem določb o insourcingu s strani vlade in ministrstev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z negativnimi obrestnimi merami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
10. 9. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s tranzitnim prometom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 9. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z monitoringom prenašalcev mišje mrzlice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanim reševanjem problematike Pošte Slovenije d. o. o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z vrednotenjem izvajanja univerzalne poštne storitve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne poštne dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturnimi ukrepi v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 9. 2019
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z dobički Nuklearne elektrarne Krško in vplačili v sklad za razgradnjo NEK ter nadomestili za omejeno rabo prostora, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
3. 9. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s preverjanjem skladnosti kratkoročnega oddajanja nepremičnin z zakonodajo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za okolje in prostor.
20. 8. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad prijavo dohodkov od kratkoročne oddaje nepremičnin, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s kanalizacijskim omrežjem na območju Ljubljane, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
13. 8. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z obtožbami o socialnih goljufijah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s količinami izpustov CO2, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem geriatričnih oddelkov v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi izdatki staršev in skrbnikov šolajočih se, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s nadzorom nad delovanjem Sklada državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s paramilitarističnimi formacijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s politiko razvoja slovenske lesno-predelovalne industrije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s politiko razvojne pomoči za nekatere regije in lokalne skupnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s ponovno uvedbo čezmejne povezave Metlika - Karlovac - Zagreb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo nove strategije razvoja slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo slovenske migracijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s Skladom državnih turističnih naložb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z modernizacijo učnih akvarijev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z naložbami v slovensko znanstveno-raziskovalno dejavnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo brezplačnih vozovnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s kriteriji in postopki pri izbiri izvajalcev infrastrukturnih razpisov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 8. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem drugega tira, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za infrastrukturo.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s takso na pretovor v Luki Koper, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za infrastrukturo.
9. 8. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem sklepa z Odbora za finance glede davka na digitalne storitve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 7. 2019
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z odlaganjem pepela Energetike Ljubljana v Občini Trbovlje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z odlaganjem pepela Energetike Ljubljana v Občini Trbovlje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
23. 7. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z davčno razbremenitvijo regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z davčno razbremenitvijo regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 7. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
17. 7. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 7. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z obvezno dokumentacijo v zvezi z varstvom pred požarom za pridobitev dovoljenj in prijave po Gradbenem zakonu, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, minister za okolje in prostor.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z davčnimi razbremenitvami dodatka za poslovno uspešnost, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 7. 2019
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanjem okoljevarstvenih dovoljenj ter požarno varnostjo v sortirnicah odpadkov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o mestnih občinah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi napredkom pri oblikovanju zakonodaje o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi z neizvrševanjem pravnomočnih odločb o usmeritvi otrok, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi sanacijami plazov v Halozah, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo Dolenjske ceste, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi s celostnimi ukrepi za razvoj območja Haloz, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 7. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s preobremenjenostjo proge Divača–Koper, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z vrednostmi operativne ure naleta zrakoplovov Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
3. 7. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s potencialno ekološko katastrofo zaradi razlitja kerozina, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo preusmeritve železniškega tovornega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z odstopi s poveljniških položajev v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 7. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s propadanjem letalske dejavnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z neustrezno urejenimi odlagališči odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo izboljšave sistema zbiranja in predelave odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 6. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s prodajo stanovanj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v soseski Zeleni gaj, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi s priznavanjem pravice do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
24. 6. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s protiustavnimi napotitvami slovenske vojske na misije v tujino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo ponovne uvedbe magnetogramov sej vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo nadgradnje obstoječega železniškega omrežja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z omenjanjem hitre železnice s strani vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z izjavami ministrice za infrastrukturo, vezanih na hitro železnico, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s prioritetnimi področji v okviru slovenskega predsedovanja EU 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 6. 2019
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z zaračunavanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča javnim zavodom v lasti občin, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko južne ptujske obvoznice, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko povečanja obsega proizvodnje hmelja na območjih dolin reke Mislinje in Suhodolnice, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi uveljavljanjem olajšave za vzdrževane družinske člane, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 6. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z izogibanjem plačilu davkov pri registraciji luksuznih avtomobilov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi s strašenjem javnosti o porastu števila kaznivih dejanj, ki jih storijo tujci, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z izsledki nove taktične študije za srednjo bataljonsko bojno skupino, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko umeščanja visokointenzivnih kmetijskih površin in nasadov (zlasti hmelja) v okolje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko južne ptujske obvoznice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 6. 2019
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za delovno aktivnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z izogibanjem plačila davkov pri registraciji luksuznih avtomobilov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z družbo Salonit Anhovo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z osnutkom Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z divjimi odlagališči odpadkov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z usodo mariborskega letališča in propadanjem letalske družbe Adria Airways, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s porabo petih milijonov EUR kohezijskih sredstev za izvajanje ukrepov za odpravo energetske revščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z naraščajočo plačno vrzeljo med spoloma v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z množičnim poginom ptic na Ptujskem jezeru leta 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo družinam hudo obolelih otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z bolniškimi odsotnostmi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s porabo zdravil v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
11. 6. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s prodajo Abanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 6. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z umikom t. i. »karantanskega« panterja z vseh simbolov državnih organov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 6. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s sistemskim reševanjem problematike debelosti otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo novega pravilnika o preventivnih pregledih otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z zapostavljenostjo problematike duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s slabim stanjem informatizacije v slovenskem javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 6. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem družbeno-prostorskega razvoja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi možnostjo odpiranja novih delovnih mest v občini Osilnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 6. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim napisom na spomenikih padlim slovenskim vojakom v Gorlicah in v Lvovu, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, minister za zunanje zadeve, minister za kulturo.
3. 6. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z obeležitvijo stoletnice jugoslovanske ofenzive na Koroškem, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za obrambo, minister za zunanje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s pogoji javnega razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019 JR-PRS2019, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
30. 5. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s proračunskimi odhodki Republike Slovenije za subvencije v letih 1994-2019, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 5. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s pravico do bolniške za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z monitoringom nad emisijami obratov, ki obremenjujejo okolje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
17. 5. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi Vlade Republike Slovenije na področju podnebnih sprememb, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s postopki za izdajo dovoljenja za fracking v Petišovcih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanjem sredstev za nakup knjižničnega gradiva za splošne knjižnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s prevozom živali v Luki Koper, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko priprave strategije prostorskega razvoja RS do leta 2050 in statusom Ptuja v njej, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 5. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s propadanjem obrti in podjetništva pri menjavi generacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju domačih in umetnostnih obrti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za uresničevanje nacionalnega programa duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 5. 2019
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo protihrupnih zaščit ob železnicah in cestah v urbanih središčih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z modelom plačevanja zdravstvenih storitev SPP, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s privatizacijo družbe SŽ-Tovorni promet, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z ukinjanjem baterijske reje kokoši nesnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 4. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s kaznovanjem kolesarjev z vsebnostjo alkohola v krvi pod 0,5 promila, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za infrastrukturo.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z neupravičenim upoštevanjem dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z napovedano širitvijo mreže slovenskega javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s srednjeročnimi politikami na področju pediatrije na primarni ravni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 4. 2019
Primož Siter, Violeta Tomić so zastavili vprašanje v zvezi s sanacijo mostu in ponovnim odprtjem mejnega prehoda Božakovo-Obrež, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
24. 4. 2019
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi s storitvijo pomoč na domu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s stanovanjskimi nepremičninami in zazidljivimi parcelami v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 4. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s stroški šolanja pilotov Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z višino koncesijske dajatve za Ribolovni revir Sava 14 in pripravo novega ribiško-gojitvenega načrta, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 4. 2019
12. 4. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z privatizacijo oziroma razgradnjo javnega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s kršitvami konkurenčne prepovedi pilotov Slovenske vojske in Policije, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, minister za notranje zadeve.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z doplačevanjem za osnovne storitve v domovih za ostarele, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad otroki in mladostniki ter medvrstniškim nasiljem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi s samostojnimi podjetniki v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za zdravje.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovano širitvijo ljubljanske obvoznice, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo dveh večstanovanjskih stolpnic med Celovško cesto in Celovškimi dvori, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za javno upravo.
9. 4. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z evalvacijo privatizirane infrastrukture v povezavi s slabo banko HETA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s preventivnimi ukrepi na področju urinske inkontinence, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s privatizacijo parkirišč ob ustanovah javnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pretirane debelosti med slovenskimi mladostniki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z železniškim predorom Karavanke, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo novega strateškega načrta poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
5. 4. 2019
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami akta o ustanovitvi SiDG in imenovanjem člana vsakokratne opozicije v nadzornem svetu družbe, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
4. 4. 2019
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi s protipoplavnimi ukrepi na območju Celja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 4. 2019
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s kvaliteto vode v Dvojnem jezeru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s premoženjem in najemninami javnih stanovanjskih skladov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s kvaliteto vode v Blejskem jezeru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 3. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s posledicami jemanja zdravila talidomid v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s Komisijo Vlade Republike Slovenije za droge, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 3. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z obeleževanjem vstopa Slovenije v NATO pakt v letu 2019, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanimi vojaškimi vajami v letu 2019, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
22. 3. 2019
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi s povečano proizvodnjo hmelja v dolinah rek Mislinje in Suhodolnice, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad ženskami in femicidom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za pravosodje.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z nepravičnostjo v pokojninskem sistemu in sistemu dolgotrajne oskrbe, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem transparentnosti vrednotenja predvajanj avtorskih glasbenih del v javnih medijih in na javnih prostorih, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem vojaškega vadbišča na Počku, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z napovedanimi spremembami Zakona o socialnem varstvu in Zakona o urejanju trga dela, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 3. 2019
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s škodo nastalo v kmetijstvu zaradi ekstremnih vremenskih ujm, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s škodo nastalo v gospodarstvu zaradi ekstremnih vremenskih ujm, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 3. 2019
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z nabavo novih bojnih uniform Slovenske vojske iz mešanih materialov, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
19. 3. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problematike sovražnega govora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z davčno politiko, ki bo usmerjena v ozelenitev evropskega semestra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z generacijskim prenosom lastništva v podjetjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z materiali, ki so v stiku s pitno vodo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s stroški delovanja vojaško-policijskih patrulj, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za obrambo.
13. 3. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z neustreznim izvajanjem programov v nekaterih slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z visoko stopnjo smrtnosti na posameznih oddelkih manjših splošnih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z nakupi opreme za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 3. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z s prodajami oklepnikov Patria, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z obratovanjem strelišča Radna v Sevnici, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za okolje in prostor.
7. 3. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo vzpostavitve kadrovske politike znotraj Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z zmanjšanjem številčnosti obsega Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 3. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem vodovarstvenih območij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 3. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z oklepniki MARP JERRV CAT II 6x6, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z nabavo oborožitvenih postaj za oklepnike 4×4, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s ceno oklepnikov Boxer 8×8, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z mednarodno razvojno in humanitarno pomočjo Afganistanu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z donacijami orožja, streliva in denarja afganistanski vojski, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
1. 3. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z napovedano davčno reformo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi s peticijo za prepoved uporabe pasjih verig, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem in izvrševanjem odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi z mobingom na Inšpektoratu za infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z nevzdržnimi življenjskimi razmerami prebivalcev na območju Ormoške ceste v mestni občini Ptuj in izgradnjo ptujske obvoznice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi s plačljivostjo dostopa staršev do polne storitve, ki se izvaja na platformi E- ASISTENT, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
27. 2. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z neposrednim zaposlovanjem delavcev na posameznih ministrstvih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 2. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z uporabo slovenskega jezika na območju Trsta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z zaskrbljujočim porastom potvarjanja zgodovine v Italiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 2. 2019
25. 1. 2019
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z neustreznimi politikami na področju zaposlovanja delavcev in kršenjem delavskih pravic, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo državnega prostorskega načrta za širitev mariborskega letališča, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z izvršbami in poravnavanjem dolgov do vrtcev ter osnovnih šol s strani plačila nezmožnih staršev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z urgentnim in rednim posredovanjem strokovnih služb na terenu v skladu s smernicami reorganizacije CSD iz leta 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi z deležem obolenj in smrti za rakom v Sloveniji in Evropski uniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z neuresničevanjem ustavne določbe o ločenosti države in verskih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za obrambo.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem univerzalne pravice do zdravstvenega varstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s predvidenim zmanjšanjem številčnosti sestave Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z načrtom in časovnico razvoja paliativne dejavnosti v Republiki Slovenji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z nakupom opreme za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo moškega zapora v Dobrunjah in ženskega na Igu ter oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za finance.
24. 1. 2019
23. 1. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z nujno oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z razvojem potniškega železniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s kršenjem 76. člena Ustave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko primarne ravni javnega zdravstva v naslednjem desetletju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 1. 2019
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči v nekaterih upravnih enotah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 1. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s tanki M-55S in M-84, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
14. 1. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z razkritjem dokumentov o nezakonitem vračanju pribežnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z vročanjem kazni za prometne prekrške, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
11. 1. 2019
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
10. 1. 2019
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z nadaljnjimi nabavami opreme za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s kapacitetami za gozdno proizvodnjo SiDG, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z delom strokovnega sveta družbe Slovenskih državni gozdovi, d.o.o., na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z merjenjem doseganja ciljev Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z outsourcanjem dejavnosti SiDG, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
9. 1. 2019
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko obravnave spolnega nasilja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2018
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste R1-221/1219, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z varnostnimi grožnjami Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo bele knjige o obrambi, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z nakupom novih helikopterjev za Letalsko policijsko enoto, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo pristopa k Pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z odnosom Slovenije do jedrskega razoroževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 12. 2018
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo izboljšave ponudbe v slovenskem železniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z uvajanjem Stadler garnitur v slovenskem železniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s preprečevanjem degradacije slovenskih travnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s trajnostno usmerjeno sodobno tehnologijo kmetovanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z bodočo strategijo razvoja skupne kmetijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z razvojem slovenskega morskega ribištva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo razvoja javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2018
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z rebalansom proračuna za leto 2019 in izdatki za obrambo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z doseganjem ciljev energetske obnove stavb v uporabi ožjega in širšega javnega sektorja, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s podporo realizaciji umetniškega satelita UMBOT::MG, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z umetniškimi deli v lasti NLB, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko anesteziologije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi s porastom uničevanja spominskih obeležij NOB, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za notranje zadeve.
Željko Cigler je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo onesnaženosti v celjski kotlini, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s frackingom v Petišovcih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s povišano kvoto za odstrel rjavega medveda (Ursus arctos), na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
6. 12. 2018
5. 12. 2018
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Strategije Splošne bolnišnice Jesenice 2018 - 2025, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
4. 12. 2018
26. 11. 2018
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo medgeneracijskega sodelovanja pri prenosu znanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo reorganizacije socialnih politik v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s sistemom javnega naročanja v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s koncesijo za črpanje zemeljskega plina in uporabo metode hidravličnega lomljenja v Petišovcih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z usposabljanjem Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo finančne okrepitve Civilne zaščite, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z neprimernostjo naročila tovornjakov Ameriške vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z neprimernostjo naročila oklepnikov za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko klientelizma na področju javnih razpisov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 11. 2018
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo zamenjave dotrajane opreme v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z odhajanjem medicinskih sester v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z dokončanjem ureditve urgentnih centrov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko neplačevanja s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 11. 2018
16. 11. 2018
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi LGBT - manjšinam sovražnim priročnikom revije Demokracija, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, minister za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z umetniškimi deli v lasti NLB, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z izplačili sofinanciranja izgradnje gasilskega centra v Postojni, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s programi socialne aktivacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za zaščito živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi z dvigom minimalne plače, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 11. 2018
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z vključenostjo ljudi v dolgotrajno oskrbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo enotne informatizacije mreže Centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z analizo in izboljšavo informacijskih sistemov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem in financiranjem gerontotehnologij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2018
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z nabavo treh novih helikopterjev, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
5. 11. 2018
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo področja uporabe konoplje v medicinske namene, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem univerzalne poštne storitve, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Boštjan Koražija je zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem dostopnosti slovenskih regij po železnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s presežnimi delavci na Zavodu za gozdove Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 10. 2018
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi stroški promocije vojaškega poklica, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s plačilom davka na tonažo, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s kvaliteto in cenovno dostopnostjo učbenikov in učbeniških pripomočkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z ravnanjem kmetovalcev z bobri, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z uvajanjem in financiranjem sistemskih rešitev nove vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem in razvojem podružničnih osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s preoblikovanjem in izboljšavo strategije slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z regijsko konsolidacijo turističnih kapacitet v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s »tailor-made« turizmom v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem manjših ponudnikov turističnih dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z iztekom življenjske dobe letal Pilatus, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
24. 10. 2018
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s prispevkom vlade k razvoju Koalicije za opraševalce, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo izgradnje 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s vzpostavitvijo potniškega prometa na progi Ljubljana - Kočevje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi možnostjo izgradnje železniške povezave Velenje - Koroška, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z odprtjem avtocestnega odseka Draženci - Gruškovje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z evalvacijo omrežja slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z izboljšavo in racionalizacijo mreže bolnišnic v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem bralne kulture v vzgojno varstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s posledicami bolonjskih študijskih programov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 10. 2018
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z objavo razpisa za Mrežo centrov raziskovalne umetnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Luka Mesec, Primož Siter, Nataša Sukič so zastavili vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsakodnevnih brezmesnih menijev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
5. 10. 2018
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z odzivnostjo na preventivne preglede za rak dojk po slovenskih regijah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem kadra na področju patologije v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z analizo in ukrepi na področju polifarmakoterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s prenovo infekcijskega oddelka in kuhinje v UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo projekta farmacevtskih svetovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z novo sestavo Zdravstvenega sveta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z oceno stroška za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s strategijo informiranja na področju polifarmakoterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 10. 2018
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z letali Pilatus PC-9M »Hudournik«, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s številom in strukturo uporabnikov ambulant za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
27. 9. 2018
Matej Tašner Vatovec je zastavila vprašanje v zvezi s shodom fašistične skupine CasaPound v Trstu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2018
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z razglasitvijo območja okoli Anhovega za degradirano območje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi s sofinanciranjem novega gasilsko-reševalnega centra v Postojni za leti 2019 in 2020, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem rudnika Trbovlje-Hrastnik, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z državljankami in državljani Slovenije v Veliki Britaniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo pravnega semestra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s statusom starejših kmetovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo preoravanja vseh trajnih travnikov v območju Natura 2000, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z monitoringom podtalnice v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo izstrelitve slovenskega satelita, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2018
Nataša Sukič je zastavila vprašanje v zvezi s trgovanjem s Potrdili o izvoru električne energije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
1. 8. 2018
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v helikopterskih oddelkih 15. helikopterskega bataljona Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo, ki opravlja tekoče posle.
27. 7. 2018
19. 7. 2018
Primož Siter je zastavila vprašanje v zvezi z deložacijami avtonomnih kulturnih con, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
5. 7. 2018
Miha Kordiš je zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo proračunskih postavk Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle.