Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

PS Levica

opozicija

Osnovne informacije

Luka Mesec

Vodja poslanske skupine

Število poslanskih sedežev: 5
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Franc Trček
 • Luka Mesec
 • Matej Tašner Vatovec
 • Matjaž Hanžek
 • Miha Kordiš
 • Violeta Tomić
Naslovljenec/-ka
 • minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • minister za finance
 • minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo
 • minister za finance, generalni sekretar Vlade
 • minister za finance, minister za infrastrukturo
 • minister za finance, minister za javno upravo
 • minister za finance, ministrica za kulturo
 • minister za finance, ministrica za okolje in prostor
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za infrastrukturo
 • minister za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za finance
 • minister za infrastrukturo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za infrastrukturo, ministrica za finance
 • minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za javno upravo
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za pravosodje
 • minister za kulturo
 • minister za obrambo
 • minister za pravosodje
 • minister za zunanje zadeve
 • minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za zunanje zadeve, minister za javno upravo
 • minister za zunanje zadeve, ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, minister za infrastrukturo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zunanje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje
 • ministrica za finance
 • ministrica za finance, minister za javno upravo
 • ministrica za finance, minister za pravosodje
 • ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance
 • ministrica za kulturo
 • ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za notranje zadeve, minister za finance
 • ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje
 • ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve
 • ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo
 • ministrica za obrambo
 • ministrica za obrambo, minister za javno upravo
 • ministrica za obrambo, minister za pravosodje
 • ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za kulturo
 • ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo
 • ministrica za okolje in prostor, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za okolje in prostor, ministrica za zdravje
 • ministrica za okolje in prostor, predsednik Vlade v funkciji ministra brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica za zdravje
 • ministrica za zdravje, minister za javno upravo
 • ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za zdravje, ministrica za finance
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • December 2017
 • November 2017
 • Oktober 2017
 • September 2017
 • Avgust 2017
 • Julij 2017
 • Junij 2017
 • Maj 2017
 • April 2017
 • Marec 2017
 • Februar 2017
 • Januar 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • Oktober 2016
 • September 2016
 • Julij 2016
 • Junij 2016
 • Maj 2016
 • April 2016
 • Marec 2016
 • Februar 2016
 • Januar 2016
 • December 2015
 • November 2015
 • Oktober 2015
 • September 2015
 • Avgust 2015
 • Julij 2015
 • Junij 2015
 • Maj 2015
 • April 2015
 • Marec 2015
 • Februar 2015
 • Januar 2015
 • December 2014
 • November 2014
 • Oktober 2014
Išči po naslovu
24. 5. 2018
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z razglasitvijo območja okoli Anhovega za degradirano območje na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 5. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z implementacijo GDPR na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z internetno infrastrukturo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kibernetskimi napadi na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z naročilom 25 potniških garnitur na Slovenskih železnicah na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 5. 2018
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zaračunavanjem prispevkov za planinske poti in gozdne poti na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2018
6. 4. 2018
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z vlaganji v izgradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 3. 2018
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s porabo 1,2 milijarde EUR za izpolnitev ciljev Nata za Slovenijo na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z omejevanjem svobode govora javnim uslužbencem na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, minister za javno upravo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s svetovalnimi pogodbami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo gradnje 2. tira brez tujega kapitala na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z izvedbeno zakonodajo zapisa pravice do vode v Ustavo RS na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
14. 3. 2018
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s spornim zaposlovanjem uradnikov na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, minister za javno upravo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem kabinetnih uradnikov na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 2. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem inšpektorjev za nadzor delovnih razmerji na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 2. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z operativnostjo vojaških enot in tehnike na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z naraščajočimi stroški novih osemkolesnikov na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
15. 2. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo zakonodajnih podlag za razvoj energetskih zadrug na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ukvarjanjem s problematiko energetske revščine na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s povečevanjem energetske samooskrbe na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vključitvijo domačega gospodarstva v razvoj kapacitet OVE na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 2. 2018
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem kadrovske stiske centrov za socialno delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 2. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z neplačevanjem nadomestila za praznike v domovih starejših občanov na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z označevanjem porekla surovin na predpakiranih živilih na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z umikom nepremišljene novele Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem prenosa pristojnosti centrov za socialno delo (CSD) na sodišča na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z neurejenim stanjem na področju pripravništev in zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z nezadostno pomočjo brezposelnim staršem na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem okolju škodljivih subvencij na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2018
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s težavami prejemnikov socialne pomoči na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 1. 2018
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem in izplačilom nadurnega dela na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
22. 1. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem prometne varnosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem zavez NSP na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zniževanjem brezposelnosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z samooskrbo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s povečevanjem sredstev za obrambo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem slovenskega čebelarstva na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z enotno in odzivno zunanjo politiko na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z mrežo slovenskih znanstvenikov v zamejstvu in po svetu na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s hitrimi električnimi polnilnicami na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zamudami pri črpanju evropskih sredstev na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi sredstvi za znanost na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z gospodarsko rastjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z brezposelnostjo med mladimi med januarjem 2014 in oktobrom 2017 na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem sredstev v cestno infrastrukturo na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 1. 2018
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izločitve Madžarske iz projekta drugi tir na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s programskim razpisom na področju umetnosti v letih 2018-21 na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z s poplačilom odškodnin iz naslova denacionalizacije na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za pravosodje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s soglasjem k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb SDH za leto 2018 na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z rezilno žico na meji s Hrvaško na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi nezadostno pomočjo brezposelnim staršem na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nezadostno pomočjo brezposelnim staršem na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 1. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z družbo Slovenski državni gozdovi, d.o.o. na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ponovno vzpostavitvijo lesno-predelovalne verige v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem lesno-predelovalne verige na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z obrtniško-manufakturno proizvodnje v lesno-predelovalni na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z resnega pristopom k lesno-predelovalni verigi na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pretirano sečnjo kvalitetnega lesa v državnih gozdovih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko (ne)varnosti dela pri sečnji in spravilu lesa na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usodo podjetja Arosa Mobilia iz Limbuša na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z standardi opremljenosti slovenskih šol na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z leseno-skeletno gradnjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s proizvajanjem lesenih protihrupnih ograj na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z učinkom novele zakona o inšpekciji dela na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 1. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s članstvom v zvezi NATO na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem NATA na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s članstvom v zvezi NATO in možnim izstopom na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z varnostnim interesom Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pobudo o odcepitvi PESCA od NATA na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s celostnim pristopom Evropske unije do varnosti in obrambe na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko PESCA na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odhodki proračuna za PESCO na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izstopom iz zveze NATO na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s članstvom v PESCO na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kibernetskimi grožnjami na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izdelavo posebne serije vozil Clio na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z serijo vozil Clio različice I feel Slovenia na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenjem UKOM za Clio različica I feel Slovenia na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s strategijo uporabe nacionalne znamke I feel Slovenia na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo nacionalne znamke I feel Slovenia na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom tujerodnih vrst rakov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z resnim monitoringom za jelševca na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko UKC Maribor na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pilotskimi projekti stanovanjske politike na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s povprečnimi tržnimi najemninami na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z davkom od dohodka iz oddajanja premoženja v najem na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z neupoštevanjem otroškega dodatka pri odmeri socialne pomoči na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 12. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izdatki za družinsko politiko na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 12. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo kavcij za steklenice, plastenke in pločevinke na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški mednarodnih operacij na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vojaško-policijskih patrulj na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški članstva v Natu na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s cilji zmogljivosti Nata za Republiko Slovenijo za leto 2017 na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo noveliranega Zakona o zdravstveni dejavnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 12. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ohranitvijo Zdravstvenega doma za študente na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 12. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nagradami za častnike Slovenske vojske na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 12. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z s sofinanciranjem investicij v kmetijstvu za namene živinoreje z namenom prilagajanja podnebnim spremembam na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
7. 12. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izjavo ministra glede odločitve na višji ravni na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem položaja imetnikov kreditov v švicarskih frankih na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z doplačili za dolgotrajno oskrbo po novem zakonu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s prehranskimi nasveti v oglasni akciji »Naša super hrana«, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 12. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z evropsko obrambno unijo (PESCO) na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 12. 2017
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem prikritih vojnih grobišč na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem nadurnega dela na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z varčevalnimi ukrepi na področju dela in zaposlovanja na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prenovo UKC Maribor na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ogroženostjo belokranjskega črnega močerila na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prekomerno rabo gnojil v kmetijstvu na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s posegom sosednje države v notranjo politiko Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s twinning projekti kot sestavnim delom politik razvojne pomoči na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s twinning projekti in sodelavci na projektih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s twinning projekti na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s predsedovanjem Bolgarije EU na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z neprimernim odzivom kmetovalcev ob ponovnem pojavu bobrov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom rečnih rakov v slovenskih vodotokih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izstopom iz NATA na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z »evropsko obrambno industrijo« na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za PESCO in možnostjo podvajanja le teh na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za PESCO na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z lobiranjem pri projektu Magna Steyr na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z magnetogrami sej Vlade RS na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izjavo mag. Dejana Židana glede lokacije lakirnice Magne na katerega mora odgovoriti Vlada.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s upoštevanjem dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z neplačanimi prispevki za socialno varnost na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
10. 11. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem Rimokatoliške cerkve s strani države na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem  položaja imetnikov kreditov v švicarskih frankih na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z oglasom »Naše super meso - naša super hrana« na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z neobstoječo stanovanjsko politiko in neizvajanjem Nacionalnega stanovanjskega programa na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
9. 11. 2017
8. 11. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem robotike v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izobraževalnim sistemom na področju robotike na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vključenostjo robotike v šolskem sistemu na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem razvoja robotike na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s proračunskim financiranjem razvoja robotike na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem mehanotronike na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vpetostjo robotike v SRIP na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z namenskimi sredstvi za učenje jadranja v osnovni šoli na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem razvoja jadrnice Seascape 14 na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja v osnovnih šolah na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zaupanjem v izvajalce pedagoških procesov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z učbeniki v šolah na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izčrpavanjem družinskih proračunov zaradi učbenikov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pravico narodov do samoodločbe na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo 2. tira na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s časovno-stroškovno enačbo pri prometni logistiki na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem javnega potniškega prometa na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem mednarodnega javnega potniškega prometa na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z manjkajočimi trasami v železniškem prometu na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nabavo 25 novih vlakovnih kompozicij na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z lobiranjem pri nabavi 25 novih vlakovnih kompozicij na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z lastniškim prevzemom medijske hiše Pro Plus na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko v domovih za starejše na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s proračunoma 2018/2019 - (M)GRT in (M)DDSZ (in enake možnost) - SPS in položaj dela ter varnost delavcev na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z oglasom »Naše super meso - naša super hrana« na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 10. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi zunanjimi izvajalci programske opreme na MDDSZ na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z decentralizacijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s statusom mesta Maribor na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s Pohorjem na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z magnetogrami sej vlade na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo dialoga s civilno družbo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s socialnim podjetništvom na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s samooskrbo s Ptujskim lükom na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 10. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z minimalno plačo na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za javno upravo.
27. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nujnim povišanjem socialne pomoči na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 9. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s socialnim dampingom v Adrii Airways Tehniki na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo SŽ Tovorni promet na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z železniškim prometom na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s pogoji Madžarske za kapitalsko udeležbo pri projektu 2. tira na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo interne privatizacije javnih bolnišnic na podlagi novele ZZDej na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nevarnostjo odpuščanja delavcev zaradi sanacije bolnišnic na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 9. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s številom vlog in številom izdanih okoljevarstvenih dovoljenj na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 9. 2017
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s sporazumom o prepovedi jedrskega orožja na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z negativnimi posledicami privatizacije Adrie Airways Tehnike na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s promocijo društev, ki se borijo proti splavu na centrih za socialno delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nefinanciranjem znanosti na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo hitre ceste Jagodje - Lucija na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z oglaševanjem agencijskega dela s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z napovedanim nakupom osemkolesnikov na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zasebnimi vrtci, sofinanciranimi iz proračuna lokalnih skupnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški vojaško-policijskih patrulj na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
30. 8. 2017
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem izdelkov iz okupiranih območij v Palestini na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 8. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z zaznanimi nepravilnostmi na Inšpektoratu RS za delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 7. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo področja uporabe konoplje v medicinske namene na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z uničenjem dokazov, zbranih v predkazenskem postopku na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
14. 7. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem Slovenke vojske v Natovi operaciji v Latviji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami Madžarske v zvezi z drugim tirom na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 7. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s povozom medvedjih mladičev in medvedke na štajerski avtocesti na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 7. 2017
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z odpiranjem veleposlaništva v Maroku na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z doplačevanjem zdravstvene nege oskrbovancev v domovih starejših občanov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo južnega dela 3. razvojne osi od AC Novo mesto do priključka Maline na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s porabo javnih sredstev za zavajanje javnosti o projektu gradnje drugega tira na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem primerne porabe občin na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za javno upravo.
3. 7. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z regulacijo vodostaja reke Kolpe na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z energetskim konceptom Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko samooskrbe v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem Vlade RS na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem Pokolpja na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s področjem informatizacije državne in javne uprave na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z obnovo zajezitev na reki Kolpi na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s škodljivim dogovorom med vlado in delodajalci z dne 7. junija 2017 na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z nezakonitim izkoriščanjem delavcev v Luki Koper na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s položajem samozaposlenih v kulturi na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zavlačevanjem pri dvigu socialne pomoči na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s pogajanji za odpravo anomalij plačne skupine J na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s kršitvijo pravic transspolnih oseb ter pravnim priznanjem spola na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 6. 2017
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z prilogo D in prilogo G Sporazuma o vprašanjih nasledstva na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
1. 6. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z akutno revščino na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z inštitucijami, ki obravnavajo ljudi v stiski na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z stigmatiziranjem ljudi zaradi revščine na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z deložacijami ljudi v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo vrzeli pokojnin pri ženskah na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem revnih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odpravljanjem »utrjene revščine« v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 5. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo posledic zanemarjanja urjenja pilotov helikopterjev na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s protiustavnim delovnim osnutkom novega zakona o SOVA na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z umeščanjem lakirnice Magna Steyr v prostor na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s plačami zaposlenih v lakirnici Magna Steyr na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s porabo vode v industrijskem obratu Magna Steyr na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nevarnimi odpadki lakirnice Magna Steyr na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z revizijo prometne študije lakirnice Magna Steyr na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z potrebno delovno silo za lakirnico Magna Steyr na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s ponovnim zagonom turizma na Pohorju na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pridobitvijo statusa umetnika na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z sočasnim razvojem Letališča Edvarda Rusjana Maribor na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 5. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s skrivanjem premoženja v tujini na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za pravosodje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi protipravnim sodelovanjem Nata pri izgradnji »institucij2 na ozemlju Sirije na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
24. 5. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo privatizacije NLB in Abanke na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenjenimi odnosom z javnostmi in stroški svetovanja na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi Eko sklada za odpravo energetske revščine na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
19. 5. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s skrivanjem premoženja v tujini na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z odlogom privatizacije NLB na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z nabavo in postavitvijo ograje na državni meji na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s protiustavnim predlogom Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi v zanemarjanjem urjenja pilotov helikopterjev v Slovenski vojski na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s prenizko denarno socialno pomočjo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 5. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški rezilna žice in panelne ograje na meji s Hrvaško na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
5. 5. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s ponovno vzpostavitvijo poveljstva sil Slovenske vojske na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vojaško-policijskih patrulj na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z dodatki k plačam vojakov na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
24. 4. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z financiranjem obveznega izobraževanja v zasebnih šolah na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 4. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo pojavov neofašizma na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z odlogom privatizacije NLB na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z možnostmi za dvig samooskrbe po razprodaji ključnih podjetij znotraj prehranskih verig na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z novelo ZOFVI, ki povečuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja v zasebnih šolah na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 4. 2017
7. 4. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z ratifikacijo in implementacijo Konvencije o ravnanju z ladijsko balastno vodo in sedimenti na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
30. 3. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s propagandno akcijo nakupa slovenskih proizvodov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem ukrepov za odpravo energetske revščine na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s stopnjo samooskrbe v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem proračunskih prihodkov za zdravstvo po sprejemu ZZVZZZ na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v koncernu Agrokor na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 3. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nevzdržnimi razmerami zaposlenih v črnomaljski livarni, ki je del podjetja Livarna Ivančna Gorica na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 3. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dimenzijo e-oblaka na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nehigienično prakso v podjetjih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z aerografiranjem našega ozemlja na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usodo Pohorja na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vodovodnim omrežjem na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitostjo mladinske politike na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 3. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s plačami v gospodarskih družbah v lasti države na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 3. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z zakonskim omejevanjem vsebnosti transmaščob v živilh na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi realizacijo sklepov Odbora za zdravstvo ter spremembo Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s stanjem samooskrbe v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij oziroma z uvedbo t.i. predporočne pogodbe predvidene v predlogu Družinskega zakonika na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z financiranjem obveznega izobraževanja v zasebnih šolah na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem s stvarnim premoženjem na lokalni ravni na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Sklada Republike Slovenije za nasledstvo na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izplačevanja plač in odpravnin delavcem v primeru stečaja na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
15. 3. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z bolniškim nadomestilom za samozaposlene na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 3. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo 2. tira na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo 2. tira na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z napotitvijo vojakov v Latvijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dvotirno izvedbo gradnje 2. tira na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem Luke Koper ter projekta 2. tir na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z netransparentnostjo projekta 2. tir na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem zgrajenega 2. tira na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem varnosti v javnem potniškem prometu na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 3. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s spornim kadrovanjem SDH v Savi Re na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s škodljivostjo privatizacije bank na katerega mora odgovoriti Vlada.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z javnim naročanjem sadja in zelenjave v slovenskih šolah in vrtcih na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
28. 2. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z mankom politik umeščanja dejavnosti v prostor na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s področjem oralne kirurgije v Podravski regiji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z energetsko samooskrbo v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z lokalno pridelano hrano v Javnih zavodih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s podnebno in okoljsko politiko na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo s trdimi delci v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s podatki o onesnaženosti s trdimi delci v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z naborništvom v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 2. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo jezu Vogršček in zagotavljanjem kakovosti vode v zadrževalniku na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s prodajo lesa iz državnih gozdov na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo področja uporabe konoplje v medicinske namene na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 2. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z omejevanjem pravice do varstvenega dodatka na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 2. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s škodljivo zunanjepolitično dejavnostjo predsednika republike na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s prednostnim dispečiranjem električne energije iz Termoelektrarne Šoštanj na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o DPN za 3. razvojno os na odseku Velenje – Šentrupert, priključek na AC1 na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z obravnavo družin z manjšim številom zaposlenih pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z mobilno enoto reanimobila v Urgentnem centru Trbovlje na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z upokojenci, ki so del plač prejeli v obliki delnic na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z umetniškimi deli v lasti NLB na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
9. 2. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z slovensko narodno skupnostjo na Madžarskem na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s Krajinskimi parki v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vlade pri sprejemanju zakonodaje v DZ na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reformo lokalne samouprave na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 2. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 1. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s škodljivimi posledicami novega zakona o lekarniški dejavnosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 1. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z omejevanjem pravice do varstvenega dodatka na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zanemarjanjem usposabljanja pilotov helikopterjev zaradi 'varčevanja' na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
20. 1. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z dvigom minimalne plače na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o DPN za 3. razvojno os na odseku Velenje – Šentrupert, priključek na AC1 na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z načrti za gradnjo 2. tira na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z obravnavo družin z manjšim številom pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z prehodom študentov iz starega študijskega programa na bolonjski študij na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izrednimi razmerami v UKC Maribor na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 1. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nepravilnostmi na ministrstvu za zunanje zadeve na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s ponovnim zagonom turizma na Pohorju na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s šolskim sistemom v Osnovni šoli na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 12. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zviševanjem pokojnin brez dokupa na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dokapitalizacijo projektnega podjetja 2TDK na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s plačilom vojakom na operacijah v tujini na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
16. 12. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem strokovnih vodij avtošol na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški in učinkovitostjo vojaško-policijskih patrulj na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s porabo elektrike za razsvetljavo cest in javnih površin na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
15. 12. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s prispevno stopnjo poklicnega pokojninskega zavarovanja na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem korupcije v lekarniški dejavnosti na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s posledicami sprejema ZLD-1 za javni veleprodajni podjetji na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 12. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z rednim letnim javnim projektnim razpisom za sofinanciranje programskih vsebin medijev na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z umetniškimi deli v lasti NLB na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s škodljivimi določbami predloga zakona o lekarniški dejavnosti na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nezakonitimi dodatki direktorjev gasilskih zavodov na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo, minister za javno upravo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s pravnim priznanjem spola na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za notranje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s krizo zračnega prometa po privatizaciji Aerodroma Ljubljana in Adrie Airways na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pisanjem zakonodaje po naročilu globalnih korporacij na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
29. 11. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem enote varstveno delovnega centra v Litiji na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s podeljevanjem in trgovanjem s Potrdili o izvoru električne energije na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 11. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem investicij v fotovoltaiko na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s standardi in normativi zdravnikov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 11. 2016
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo gradnje drugega tira Divača–Koper na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko razpisovanja in odobravanja specializacij zdravnikov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s simboli sodelavcev okupatorja pri prekopu žrtev iz Barbarinega rova na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za notranje zadeve.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z možnostmi poteka trase tretje razvojne osi čez Zasavje in Prebold na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z anomalijami v sistemu plač v javnem sektorju na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z obljubami predsednika republike glede verouka na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s problematičnimi postopki sofinanciranja doktorskega študija na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 11. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s udejanjanjem trajnostne mobilnosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko onesnaženosti rib z mikroplastiko na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z »gospodarskimi obvoznicami« na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reciklažo najlona na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo 3. razvojne osi na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z železniškim potniškim prometom na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z obnovo železniške proge Kočevje - Ribnica na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem javnega potniškega prometa na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z železniško povezavo s sosednjimi državami na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z načrtom e-mobilnosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo bencinskega centa na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z financiranjem bazične (raziskovalne) znanosti na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z noveliranjem zakona o potrošniških kreditih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem prometnih zastojev na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z neustreznim cestninjenjem tovornega prometa na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usodo Pohorja na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s promocijo slovenskega jazza na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prometno intermodalnostjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s uberizacijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA med EU in Kanado na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi, ki jih predlaga Ministrstvo za notranje zadeve na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vašim obiskom v Združenih državah Amerike na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z obcestnim oglaševanjem na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 10. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odsotnostjo politike kariernih sistemov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo prometne policije na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 10. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s politiko mladih raziskovalk in raziskovalcev na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s svetovalnimi pogodbami Slovenskega državnega holdinga na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 10. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z upadom prometa na ljubljanskem letališču na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko Univerzitetnega kliničnega centra Maribor na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko problematiko mladih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s programom regionalnega razvoja ogroženih območij na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sodelovalno digitalno ekonomijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pogodbeno prakso na področju informatizacije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko nadzora v Centrih za socialno delo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s socialno zakonodajo v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko naraščajoče revščine v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z sanacijo degradiranih nezakonitih območij na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z kršitvijo 72. člena Ustave RS o zdravem življenjskem okolju na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko deložacij na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko v socialno varstvenih zavodih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko sovražnega govora na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami 7. člena Ustave Republike Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s podeljenimi koncesijami na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vojaško-policijskih patrulj na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko »smetarskega turizma« na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s turizmom na Pohorju na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 9. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ekonomsko upravičenostjo AC Draženci–Gruškovje na katerega mora odgovoriti Vlada.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z mučenjem živali na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 9. 2016
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s postopki za mednarodno zaščito na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
19. 9. 2016
16. 9. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s predlagano spremembo dohodninske lestvice in problemom revščine na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem izdelkov iz nezakonitih naselbin v Palestini na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi v ratifikacijo Pariškega podnebnega sporazuma na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem visokega šolstva v novem predlogu Zakona o visokem šolstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem sankcij proti lastnikom nevarnih živali na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z napovedanimi spremembami na področju vračljivosti denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
5. 9. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški vojaško-policijskih patrulj na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev iz sklada COFUND MSCA na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 7. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
19. 7. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem visokega šolstva na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s spremembami dohodninske zakonodaje na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s Slovenskim državnim holdingom na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z napotitvijo enote Slovenske vojske v Latvijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izplačevanjem 20 odstotkov pokojnine na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z udeležbo delavcev pri dobičku na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z EMA -European Medicines Agency na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 7. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s Slovenskim logističnim holdingom na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s Slovenskim logističnim holdingom na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo SŽ-Tovorni promet avstrijskim železnicam na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
8. 7. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z dvigom socialne pomoči in varstvenega dodatka na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z odškodninami za premoženjsko vojno škodo na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo upravljanja pristaniške in železniške infrastrukture na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo na območju Ilirske Bistrice na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z aktivno politiko zaposlovanja v Mariboru z okolico na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z 3. razvojno osjo na odseku Velenje – AC1 na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo celjske kotline na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z imuniteto Banke Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z udeležbo pripadnikov SV na obredih RKC na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
6. 7. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s povračilom premoženjske vojne škode na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo liberalizacije cen goriv na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 6. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z udeležbo delavcev pri dobičku na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem registrskih računov na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem kadrovske stiske centrov za socialno delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s spremljanjem cen dereguliranih naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 6. 2016
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s postopki za mednarodno zaščito na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z z vlogo vlade kot skupščine SDH, izgradnjo drugega tira ter menjave nadzornega odbora Luke Koper na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Trbovlje na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sankcij proti Ruski federaciji na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
7. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z dejanskimi stroški vojaško-policijskih patrulj na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
6. 6. 2016
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z večjo dostopnostjo bralnih sob za tajne trgovinske sobe na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
1. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo skupnih podpornih služb za javni sektor na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izdatki RS za tujo vojaško pomoč na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z dohodnino na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odpravljanjem »utrjene revščine« v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 5. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s posledicami sankcij proti Ruski federaciji na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 5. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjim izvajanjem storitev v državnih organih na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016 na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški članstva v Zvezi Nato na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovskimi gibanji v SV na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z nevarnostjo prevzema Pozavarovalnice Sava na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s predvidenimi spremembami obrambne zakonodaje na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
13. 5. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z v zvezi z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s tajnimi trgovinsko-investicijskimi sporazumi TTIP in CETA na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko deložacij v Sloveniji na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za okolje in prostor.
12. 5. 2016
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s priznanjem Palestine na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s Kobilarno Lipica na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
9. 5. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem privatnih investitorjev v drugi tir na katerega mora odgovoriti Vlada.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z vstopom OBB v Slovenske železnice na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
5. 5. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izvršb na nepremičnine na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko deložacij na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 4. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški zdravljenja bolezni srca in ožilja na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 4. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z izgubo delovnih mest v privatiziranih podjetjih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem Elana, d. d., po privatizaciji na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 4. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi vlade na področju blaženja revščine na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Trbovlje na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z vzdrževanjem idrijskega rudnika živega srebra na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obvoznice v Slovenski Bistrici – podjetje Impol na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za finance.
14. 4. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem gradnje nove tovarne za pridobivanje bioetanola iz sladkorne pese na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z v zvezi z mešanimi vojaško-policijskimi patruljami na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z davčno zakonodajo na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z mešanimi vojaško-policijskimi patruljami na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
22. 3. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi finančnim položajem Društva slovenskih književnih prevajalcev na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z Alpino in splošnim upravljanjem državnega premoženja na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z stigmatizacijo in inkriminacijo uporabnikov konoplje na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z povečanim delovanjem skrajno desničarskih skupin na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem verskih skupnosti na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s tajnimi trgovinsko-investicijskimi sporazumi TTIP in CETA na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 3. 2016
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s prometno varnostjo na avtocestah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
26. 2. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z namestitvijo šestih mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva odraslih na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo daljnovoda Kočevje Črnomelj na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem pogojev za delo zaposlenih v zdravstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvijo predsednika in člana uprave DARS in odgovornostjo NS DARS na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
24. 2. 2016
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z javnimi shodi na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 2. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil SV na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo, minister za pravosodje.
17. 2. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko krizo v Slovenski vojski na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
29. 1. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo sredstev za osebno asistenco na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 1. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z obiskom predsednika madžarske vlade Viktorja Orbána na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 1. 2016
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sankcij proti Ruski federacij na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s položajem delavcev v kulturi na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z razpisom za področje svetovanja in ugotavljanja neformalno pridobljenega znanja na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko trenutne vlade na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo Inšpektorata za javni sektor na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja anesteziologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
21. 1. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s predlogom za ustanovitev Nacionalne garde na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 1. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sovražnim govorom na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s štajersko kokošjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 1. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s številčnim stanjem Slovenske vojske na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
7. 1. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z odpustom dolgov na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s pokojninami upokojenih častnikov JLA na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 12. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z dohodnino na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s socialnimi prispevki na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 12. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vpletanjem v delovanje sindikata ter nekoordinacije dela diplomatskih predstavništev na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z novelo ZZZDR na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s položajem delavcev v kulturi na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnika na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem predšolske vzgoje romskih otrok na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem okoljskih nevladnih organizacij na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s postavitvijo tehničnih ovir na kmetijskih zemljiščih ob meji na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z odzivom Slovenije na francosko zaprosilo za vojaško pomoč na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s stavko policistov na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
27. 11. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo v cestnem prometu na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z licencami programske opreme Microsoft Office na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s Slovensko znanstveno-raziskovalno skupnostjo na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvijanjem oblaka lesno-predelovalne verige na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z (ne)varnostmi pri delu v gozdovih na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Slovenske znanstveno-raziskovalna sfere na katerega mora odgovoriti Vlada.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z odvzemanjem domačih živali beguncem na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 11. 2015
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z vplivi Škedenjske železarne v Trstu na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja anesteziologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dinamiko kadrovske popolnitve redne in rezervne sestave policije na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s postavitvijo žičnate ograje na meji s Hrvaško na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z določitvijo števila volkov za odstrel v obdobju od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016 na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 11. 2015
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z mobingom v Javnem vzgojno - izobraževanem zavodu Vrtec Ptuj na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 11. 2015
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s statusom Društva gluhoslepih Slovenije DLAN na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s programi v aktivni politiki zaposlovanja in ukrepi Zavoda za zaposlovanje za brezposelne osebe na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 10. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usodo umetniške zbirke Factor banke d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za kulturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reaktivacijo in revitalizacijo Pohorja na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z deležem avdiovizualnih del v slovenskih medijih na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo področja dimnikarskih storitev na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo Celjske kotline na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ministrica za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z minimalnim dohodkom na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s presežki prihodkov nad odhodki v domovih za ostarele na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
1. 10. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s študentskimi domovi na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 9. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z izplačili odškodnin zaradi škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
22. 9. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z vračanjem prejete socialne pomoči iz dediščine na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 9. 2015
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanjem sredstev za kulturne dejavnosti na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 9. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s predlogom proračuna za leti 2016 in 2017 na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z begunsko krizo na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem klavzule o razpršenem lastništvu državnih podjetij na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje z zvezi s programom Pokolpja 2016 na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s spominskim obeležjem in kipom Vide Pregarc na Gimnaziji Poljane na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 9. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ohranitvijo avtohtone pasme drežniških koz na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 9. 2015
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi financiranjem okoljskih nevladnih organizacij na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
2. 9. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko klientelistično - koruptivnih navez na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 8. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o minimalni plači na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
16. 7. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z operacijo Navfor na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z reformo Varnostnega sveta OZN na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z dopolnim zdravstvenim zavarovanjem na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z alternativo privatizaciji NLB na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nekaterimi posebnimi davki na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s plačanim pripravništvom na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 7. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z napovedano ukinitvijo 50-odstotnega dohodninskega razreda na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s kobilarno Lipica in družbo Lipica Turizem d.o.o. na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo statusa narodnih skupnosti pripradnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z državno pomočjo NLB-ju na katerega mora odgovoriti minister za finance, generalni sekretar Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z Nacionalnim akcijskim programom za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012–2022 na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z domovi starejših občanov in strategijo skrbi za varno tretje življenjsko obdobje na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem helikopterske nujne medicinske pomoči na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojno nepodporo problemskim področjem na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 6. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z naročanje storitev pri zunanjih izvajalcih (outsourcingom) na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 6. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem turizma na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Telekoma Slovenije d.d. na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem priprav na gradnjo II. bloka Jedrske elektrarne Krško na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z medijsko zakonodajo na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z reformo zdravstvenega zavarovanja na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s prenosom koncesij za izrabo vodnih virov na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z razvojem kmetijstva na nekaterih, dejansko že problemskih območjih, vendar uradno še ne prepoznanih na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s prenosom lastništva Dijaškega doma Črnomelj na Občino Črnomelj na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 6. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nesanacijo slovenskih bank, vsiljeno s strani Evropske komisije na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Telekoma na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 6. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z upravičenostjo državne pomoči Revozu na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z denacionalizacijo na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s honorarji na ministrstvu za obrambo na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
19. 5. 2015
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovskimi menjavami na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 5. 2015
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s shodom fašistov v Gorici na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 5. 2015
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s cestninjenjem obalnih cest na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s subvencijami in plačilno nedisciplino P&F Jeruzalem Ormož, vinogradništvo, vinarstvo, turizem, d.o.o. na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi obratovanjem 6. Bloka Termoelektrarne Šoštanj na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s predstavniki Mednarodnega denarnega sklada na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z vlogo sklada Cinven ter nemškega Telekoma pri postopkih privatizacije družbe Telekom na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 4. 2015
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem na Ministrstvu za zunanje zadeve na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 4. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sankcij proti Ruski federaciji na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo in novelo Zakona o SDH na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za Kobilarno Lipica na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Muzeja solinarstva na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem direktorja SNG Nova Gorica na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
15. 4. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zaščito bobrov na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s promocijo krškopoljskega prašiča na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 3. 2015
26. 3. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s strategijo izkoriščanja geotermalnega potenciala Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s tiho privatizacijo na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s povračilom vojne škode na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom slovenskih površinskih in podzemnih voda ter morja na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za Kobilarno Lipica na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z Uradnim kontrolnim laboratorijem Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 3. 2015
5. 3. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z objekti CERO v Sloveniji na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 3. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usodo Telekomove hčerinske družbe Soline na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 2. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo drugega tira ter privatizacijo Luke Koper in Slovenskih Železnic na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo državnega gozdarskega podjetja na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z denarno socialno pomočjo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi drugim železniškim tirom na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s hidravličnim drobljenjem v Petišovcih na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z mladostniki s hudimi vedenjskimi in čustvenimi motnjami na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z obravnavo obrambnih izdatkov na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem Demokratične arabske republike Sahare ali t.i. Zahodne Sahare na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom koncesionarjev pri urejanju voda na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
20. 2. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Slovenskega državnega holdinga na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 2. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z novim programom podeželja na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s potekom sprejemanja Nacionalnega stanovanjskega programa na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 2. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z 10. Členom Zakona o ohranjanju narave na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z s področjem kakovosti in zdravstvene obravnave pacientov na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 2. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem Slovenske vojske v Čelnih silah Nata na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
5. 2. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko nujne medicinske pomoči na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s predlogom Evropske komisije, da se sprostijo sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
4. 2. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Telekoma na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sistemom evalvacije dela znanstvenic in znanstvenikov na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko fiktivnih vpisov v visokem šolstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z osnovnošolskim vzgojno – izobraževalnim sistemom na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nasiljem nad starostniki zaradi naraščajoče revščine na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nujnostjo okrepitve gospodarske diplomacije na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
27. 1. 2015
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev za vzdrževanje nepotopljenega dela rudnika živega srebra Idrija na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za kulturo.
23. 1. 2015
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanjem sredstev za delovanje občin na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z negospodarnim upravljanjem državnih podjetij na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z umikom Slovenske vojske s Kosova na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem programa Pokolpje za obdobje 2011-2016 na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko Nujne medicinske pomoči na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko RS na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
22. 1. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z neizogibnostjo takojšnje postavitve drugega bloka Jedrske elektrarne Krško na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 1. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojnim modelom Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z otvoritvijo sodelovalnega centra na sedežu Mariborske razvojne agencije na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti in črpanjem evropskih sredstev za zaščito pred poplavami na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem Športnega centra Pohorje na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 1. 2015
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z začasno ukinitvijo financiranja učne pomoči na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
9. 1. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje o regionalnih razvojnih agencijah na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje o stanovanjskem svetu na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s premišljeno privatizacijo na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 12. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem programa Srednje šole Metlika na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s politiko zagotavljanja samooskrbe s hrano na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 12. 2014
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem 33. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 12. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo stanovanjskega fonda DUTB za socialne namene na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo ravnateljev v vzgojno-izobraževalnih zavodih na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z vladnimi postopki za priznanje Palestine na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
18. 12. 2014
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z strokovnim svetom za zaščito živali na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo uporabe konoplje na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 12. 2014
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z belimi napotnicami v javnem zdravstvenem sistemu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko Cinkarne Celje in z njo povezanim okoljskim stanjem v Celju na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo zapostavljenim regijam na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo socialno najbolj ogroženim prebivalcem na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sistemske neenakosti in diskriminacije na področju istospolnih partnerskih skupnosti in družin na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 12. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje glede Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2020 na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Trček je zastavil vprašanje glede nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2020 na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje glede Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2020 na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
1. 12. 2014
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z številčnim stanjem poveljniških struktur Slovenske vojske na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z pogoji za upokojevanje delovnih invalidov na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z predvidenim trajanjem sodelovanja enot SV v misiji KFOR na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo statusa oseb, ki želijo opravljati dopolnilno dejavnost po upokojitvi na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 11. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo druge cevi predora Karavanke na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim stanovanjskim programom 2013–2022 na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
21. 11. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje glede Nacionalne strategije razvoja državnega kolesarskega omrežja na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 11. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem Športnega centra Pohorje na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
14. 11. 2014
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s statusom zagovornika načela enakosti na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s prekernim delom in pripravništvi doma in v tujini na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zunanje zadeve.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojnim modelom Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s pripravami na privatizacijo DARS-a in strategijo upravljanja z državnim premoženjem na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ohranitvijo delovnih mest v Zasavju na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z vodenjem UVHVVR na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z manipulacijami s strani mestnih oblasti z vrtčevskimi ter osnovnošolskimi otroci v namene politične kampanje na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem Športnega centra Pohorje na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti in črpanjem evropskih sredstev za zaščito pred poplavami na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, predsednik Vlade v funkciji ministra brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
4. 11. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usposobitvijo Letališča Maribor za izvajanje nujne helikopterske pomoči na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
29. 10. 2014
Luka Mesec je zastavil vprašanje z zvezi z vrnitvijo glasovalnih pravic RS in povezanih družb v družbah Telekom d.d. in Zavarovalnico Triglav d.d. na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
17. 10. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem slovenskih organov v operaciji Mos Maiorum na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
1. 10. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo helikopterske nujne medicinske pomoči na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.