Lista Marjana Šarca

koalicija

Osnovne informacije

Brane Golubović

Vodja poslanske skupine

Jerca Korče

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 14
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Aljaž Kovačič
 • Brane Golubović
 • Darij Krajčič
 • Edvard Paulič
 • Igor Peček
 • Jerca Korče
 • Jože Lenart
 • Lidija Divjak Mirnik
 • Nik Prebil
 • Nina Maurovič
 • Robert Pavšič
Naslovljenec/-ka
 • minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister za finance
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za okolje in prostor
 • minister za zdravje
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor
 • predsednik Vlade
Časovno obdobje
 • junij 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • julij 2018
Išči po naslovu
13. 6. 2019
Igor Peček je zastavil vprašanje v zvezi z razširjenostjo populacije in škodo, ki jo v Sloveniji v zadnjih letih povzročajo šakali, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
23. 5. 2019
Edvard Paulič je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja dejavnosti na podlagi Zakona o arhitekturni in geodetski dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 5. 2019
Nik Prebil je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo električnih skirojev v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jože Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom za nego in dodatkom za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 4. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z evropsko kohezijsko politiko, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 4. 2019
Robert Pavšič je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju družinske medicine, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
11. 4. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z lokacijo Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
21. 3. 2019
Aljaž Kovačič je zastavil vprašanje v zvezi s ceno in kvaliteto šolske malice, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 3. 2019
Aljaž Kovačič je zastavil vprašanje v zvezi s plačilom turistične takse študentov, ki zaradi prostorske stiske v študentskih domovih živijo v hostlih, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 2. 2019
Edvard Paulič je zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem državnega sekretarja za malo gospodarstvo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Aljaž Kovačič je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem stanovanjske problematike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
24. 1. 2019
Brane Golubović je zastavil vprašanje v zvezi z razbremenitvijo regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Jože Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo za nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev na 3. prednostni osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Brane Golubović je zastavil vprašanje v zvezi z aktivnostmi na področju podnebnih sprememb, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Darij Krajčič je zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem poslovalnic Pošte Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s cestno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 11. 2018
Jože Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z izjemno visokimi bolniškimi nadomestili, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z aktualnimi ukrepi 13. vlade, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Igor Peček je zastavil vprašanje v zvezi z morebitno spremembo na področju distribucije električne energije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Aljaž Kovačič je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem mladih žensk, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Darij Krajčič je zastavil vprašanje v zvezi z morebitno spremembo statusa upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
30. 10. 2018
Brane Golubović je zastavil vprašanje v zvezi z oskrbo s pitno vodo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
27. 7. 2018
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z nadaljnjim razvojem turizma v Mariboru in širši štajerski regiji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Št. vloženih amandmajev

LMŠ
Povprečje
Največ
0%
0
11.2%
11
24%
Slovenska demokratska stranka
SDS
24

Št. poslanskih vprašanj in pobud

LMŠ
Povprečje
Največ
27%
27
124.5%
125
462%
Slovenska demokratska stranka
SDS
462