Lista Marjana Šarca

opozicija

Osnovne informacije

Brane Golubović

Vodja poslanske skupine

Jerca Korče

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 13
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Aljaž Kovačič
 • Brane Golubović
 • Darij Krajčič
 • Edvard Paulič
 • Igor Peček
 • Jerca Korče
 • Jože Lenart
 • Lidija Divjak Mirnik
 • Luka Mesec
 • Nik Prebil
 • Nina Maurovič
 • Robert Pavšič
 • Tina Heferle
Naslovljenec/-ka
 • minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister za finance
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za infrastrukturo
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za kulturo
 • minister za okolje in prostor
 • minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle
 • minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za zdravje
 • minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle
 • minister za zdravje, minister za okolje in prostor
 • ministrica brez resorja
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor
 • ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče poslee
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • marec 2020
 • februar 2020
 • januar 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • avgust 2019
 • julij 2019
 • junij 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • julij 2018
Išči po naslovu
18. 3. 2020
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z zaščito zaposlenih pred novim koronavirusom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 2. 2020
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z avtomatizacijo elektronskega pridobivanja podatkov iz Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče poslee.
7. 2. 2020
Edvard Paulič je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo zemeljskih plazov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
31. 1. 2020
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s pojavom novega koronavirusa, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
28. 1. 2020
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem 38. člena Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
24. 1. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z lokacijo Centra za prehod v pametno in krožno družbo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 1. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje V zvezi z gradnjo regionalnih kolesarskih povezav, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jože Lenart je zastavila vprašanje V zvezi z uradnimi urami Finančne uprave Republike Slovenije v Slovenj Gradcu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 1. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje V zvezi z obnovo in gradnjo študentskih domov v letu 2020 ter v novi finančni perspektivi 2021-2027, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja.
19. 12. 2019
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem 38. člena Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
18. 12. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z obnovo in gradnjo študentskih domov v letu 2020 ter v novi finančni perspektivi 2021-2027, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z ''odprtimi'' posvojitvami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Edvard Paulič je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko urejanja prometa skozi staro mestno jedro v Tržiču, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 12. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z odobritvijo finančnih sredstev za dodatnih 20 vpisnih mest na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 12. 2019
Nina Maurovič je zastavila vprašanje V zvezi s prenosom lastništva infrastrukture, ki je v javnem interesu iz družbe RTH na občine, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za infrastrukturo.
Jože Lenart je zastavila vprašanje V zvezi z rastjo slovenskega gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
9. 12. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje V zvezi z investicijami v UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 12. 2019
Nik Prebil je zastavila vprašanje V zvezi z infrastrukturnimi projekti v spodnji Savinjski dolini, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 11. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s socialno državo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 11. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja športne vzgoje za tiste srednje šole, ki nimajo svojih telovadnic, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
8. 11. 2019
Nina Maurovič je zastavila vprašanje v zvezi z naraščanjem populacije komarjev, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za okolje in prostor.
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z obremenjenostjo Blejskega jezera in okolice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo južne obvoznice na Bledu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 10. 2019
Tina Heferle je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo volilne zakonodaje, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s shranjevanjem in odlaganjem jedrskih odpadkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
20. 9. 2019
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z normativi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
19. 9. 2019
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z vpisom otrok v vrtce, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 9. 2019
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z gojenjem medicinske konoplje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 9. 2019
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z sofinanciranjem projektov vodovodne oskrbe, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
3. 9. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
4. 7. 2019
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo uporabe glifosata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 6. 2019
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z razširjenostjo populacije in škodo, ki jo v Sloveniji v zadnjih letih povzročajo šakali, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z procesom, da se DAN ZA SISTEMATSKI PREGLED ponovno vključi v Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
23. 5. 2019
Edvard Paulič je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja dejavnosti na podlagi Zakona o arhitekturni in geodetski dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 5. 2019
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z uporabo električnih skirojev v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za nego in dodatkom za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 4. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z evropsko kohezijsko politiko, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 4. 2019
Robert Pavšič je zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju družinske medicine, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
11. 4. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z lokacijo Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
21. 3. 2019
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi s ceno in kvaliteto šolske malice, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 3. 2019
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi s plačilom turistične takse študentov, ki zaradi prostorske stiske v študentskih domovih živijo v hostlih, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 2. 2019
Edvard Paulič je zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem državnega sekretarja za malo gospodarstvo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem stanovanjske problematike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
24. 1. 2019
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z razbremenitvijo regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo za nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev na 3. prednostni osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi na področju podnebnih sprememb, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Darij Krajčič je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem poslovalnic Pošte Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s cestno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 11. 2018
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi z izjemno visokimi bolniškimi nadomestili, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z aktualnimi ukrepi 13. vlade, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z morebitno spremembo na področju distribucije električne energije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem mladih žensk, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Darij Krajčič je zastavila vprašanje v zvezi z morebitno spremembo statusa upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
30. 10. 2018
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z oskrbo s pitno vodo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
27. 7. 2018
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z nadaljnjim razvojem turizma v Mariboru in širši štajerski regiji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Št. vloženih amandmajev

LMŠ
Povprečje
Največ
0%
0
13.2%
13
26%
Slovenska demokratska stranka
SDS
26

Št. poslanskih vprašanj in pobud

LMŠ
Povprečje
Največ
59%
59
278.3%
278
1052%
Slovenska demokratska stranka
SDS
1052