Lista Marjana Šarca

opozicija

Osnovne informacije

Brane Golubović

Vodja poslanske skupine

Jerca Korče

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 14
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Aljaž Kovačič
 • Andreja Zabret
 • Brane Golubović
 • Darij Krajčič
 • Edvard Paulič
 • Igor Peček
 • Jani (Janko) Möderndorfer
 • Jerca Korče
 • Jože Lenart
 • Lidija Divjak Mirnik
 • Luka Mesec
 • Nik Prebil
 • Nina Maurovič
 • Robert Pavšič
 • Rudi Medved
 • Tina Heferle
Naslovljenec/-ka
 • minister brez resorja pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko
 • minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za okolje in prostor
 • minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje
 • minister za finance
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za infrastrukturo
 • minister za infrastrukturo
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za javno upravo
 • minister za javno upravo, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za kulturo
 • minister za notranje zadeve
 • minister za obrambo
 • minister za okolje in prostor
 • minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle
 • minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za zdravje
 • minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle
 • minister za zdravje, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za zdravje, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za zdravje, minister za obrambo
 • minister za zdravje, minister za okolje in prostor
 • minister za zunanje zadeve
 • minister za zunanje zadeve, ministrica brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu
 • ministrica brez resorja
 • ministrica brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor
 • ministrica za pravosodje
 • ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče poslee
 • ministrica za pravosodje, minister za zdravje
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • september 2020
 • avgust 2020
 • julij 2020
 • junij 2020
 • maj 2020
 • april 2020
 • marec 2020
 • februar 2020
 • januar 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • avgust 2019
 • julij 2019
 • junij 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • julij 2018
Išči po naslovu
7. 9. 2020
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njim, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 9. 2020
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z razpoložljivimi sredstvi za sofinanciranje investicij občin, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
31. 8. 2020
Rudi Medved je zastavila vprašanje v zvezi z ustreznostjo razkužil na javnih mestih, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
28. 8. 2020
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi s kršitvijo pravic tujih delavcev v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
25. 8. 2020
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z obljubljeno pomočjo industriji srečanj, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi s kršitvami pravic delavcev v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 8. 2020
Andreja Zabret je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem dolgotrajne oskrbe, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z organizacijo tekmovanj, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 8. 2020
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s predsedovanjem Republike Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z mobingom na delovnem mestu, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z oblikovanjem sistemskih rešitev za zmanjšanje količin nastale odpadne embalaže, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z novimi živili, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 8. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s (finančno) prihodnostjo področja kulture, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
18. 8. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z vračanjem vseh učencev, dijakov in študentov v izobraževalne ustanove, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z razumevanjem višine obdavčitve v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 8. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo ukrepov na področju skrbi za starostnike, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi s popolno osamitvijo obolelih s COVID-19 v domovih za starejše občane, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
4. 8. 2020
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom regresa za letni dopust, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z davkom na motorna vozila in bonitetami za uporabo osebnega vozila za privatne namene, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
3. 8. 2020
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi s pozivom Skupnosti socialnih zavodov Slovenije k ukrepanju v Domu starejših Hrastnik, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z zakonom o poroštvih države za stanovanjske kredite, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
31. 7. 2020
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom v domovih za starejše občane, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
27. 7. 2020
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi s prevozom bolnikov z reševalnimi in drugimi vozili, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 7. 2020
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi za sistemske spremembe delovanja gorske reševalne službe, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
15. 7. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z delom Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
13. 7. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z novimi pogoji uveljavljanja izjemnih dosežkov pri pridobitvi Zoisove štipendije, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
6. 7. 2020
Jani (Janko) Möderndorfer je zastavila vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za obrambo.
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem športa, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi z gozdno-lesno verigo, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Rudi Medved je zastavila vprašanje v zvezi z volilno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev iz naslova evropske kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko.
Robert Pavšič je zastavila vprašanje v zvezi z ocenjevanjem pomoči gospodarstvu v obdobju epidemije COVID-19, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z razkorakom v višini finančnih sredstev, namenjenih različnim politikam, med drugim socialni, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo demografskega sklada, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Andreja Zabret je zastavila vprašanje v zvezi z zaskrbljujočim stanjem javnih financ, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Edvard Paulič je zastavila vprašanje v zvezi z glavno cesto (GC) Želodnik-Mengeš-Vodice, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z delom Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
19. 6. 2020
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo obiskov zaradi koronavirusa na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za zdravje.
18. 6. 2020
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z zobozdravstvenim sistemom v Sloveniji in sistemom stomatoprotetične oskrbe pacientov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 6. 2020
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi s kadrovsko problematiko v domovih za starejše občane, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s posledicami pandemije covid-19 na zabavno industrijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s stališčem Republike Slovenije do situacije v Zahodni Sahari ter do Palestine, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
15. 6. 2020
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z donacijo vojaških terenskih reševalnih vozil, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi s pisemsko pošiljko, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z razpisi za socialna podjetja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 6. 2020
Robert Pavšič je zastavila vprašanje v zvezi z nakupom in uporabnostjo kupljene zaščitne opreme za namene COVID-19, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi s predvidevanji stroke o višji brezposelnosti v prihodnjih mesecih in predvidenimi ukrepi države za preprečitev le-te, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje zvezi z umestitvijo projektov na seznam pomembnih investicij, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z incidentom na slovensko-italijanski meji, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Rudi Medved je zastavila vprašanje v zvezi z ukinjanjem krajevnih uradov upravnih enot, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem osebne asistence, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Edvard Paulič je zastavila vprašanje v zvezi z verigo preskrbe s hrano in samooskrbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Andreja Zabret je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Statuta Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z avtomatizacijo elektronskega pridobivanja podatkov iz zemljiške knjige, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi z vlogo in aktivnostmi Republike Slovenije ob 100. obletnici koroškega plebiscita, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ministrica brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Andreja Zabret je zastavila vprašanje v zvezi z dodatnimi sredstvi za predšolsko in osnovnošolsko infrastrukturo v rebalansu proračuna, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 6. 2020
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem študijskih programov na javnih univerzah in fakultetah v Republiki Sloveniji iz javnih/državnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo projektov na seznam pomembnih investicij, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
3. 6. 2020
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi s strategijo prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
2. 6. 2020
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi s samoplačniškim testiranjem za koronavirus, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
29. 5. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s plačilom prispevka za programe RTV Slovenija, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 5. 2020
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi s stanovanjsko shemo za mlade ter graditvijo najemniških stanovanj in domov za starostnike, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za okolje in prostor.
27. 5. 2020
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z oglaševalsko kampanjo za promocijo vojaške službe in vojaškega poklica ter pridobivanja kadra za Slovensko vojsko, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Andreja Zabret je zastavila vprašanje v zvezi z razrešitvijo generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2020
Jani (Janko) Möderndorfer je zastavila vprašanje v zvezi z vplivom javnofinančnih kazalcev na prihodnost, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi v domovih za starejše občane ob morebitnem drugem valu epidemije COVID-19, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi uresničevanjem zapisanega v 2. poglavju Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi RS 2020 – 2022, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z (ne)izplačevanjem dodatka za delo v rizičnih razmerah ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi s prihodki v proračun v mesecu marcu in aprilu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Rudi Medved je zastavila vprašanje v zvezi s prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z vnovičnim odpiranjem šol in vrtcev ter poteka šolskega leta od septembra 2020 naprej, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Robert Pavšič je zastavila vprašanje v zvezi s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s spornim ravnanjem Madžarske, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem stanovanjske problematike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi z nabavo zaščitne opreme v obdobju epidemije COVID – 19, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi s samozaposlenimi starši, ki imajo zaradi starševstva polovični delovni čas, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Andreja Zabret je zastavila vprašanje v zvezi z odkupom in prodajo terjatev s strani SID banke, d. d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z odprtjem fitnes centrov ter izvedbo različnih vadb, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami zakona o davku na motorna vozila, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Andreja Zabret je zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z zakonodajo, povezano z mediji, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Edvard Paulič je zastavila vprašanje v zvezi z nadaljevanjem izgradnje 3. Razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 5. 2020
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi s transportom nujne medicinske zaščitne opreme iz tujine, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi s krčenjem sredstev za šport oz. športnih investicij, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 5. 2020
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi s trenutnim ekonomsko-socialnim stanjem in ukrepi za brezposelne, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 5. 2020
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi glede morebitnega drugega vala epidemije koronavirusa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad kakovostjo nabavljene medicinske opreme v domovih starejših občanov, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad kakovostjo nabavljene medicinske opreme, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 5. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z organizacijo dogodkov in prireditev v letošnjem letu, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi z objavo in financiranjem strankarskih vsebin preko vladnih kanalov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 5. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z odprtjem fitnes centrov ter izvedbo različnih vadb, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 5. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z odprtjem šol in vrtcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s postopnim odpiranjem šol in vrtcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z vnovičnim odprtjem vzgojno-izobraževalnih zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
11. 5. 2020
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi s trenutnim ekonomsko-socialnim stanjem in ukrepi za brezposelne, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 5. 2020
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo plačnega sistema v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
7. 5. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z dolgoročnim razvojem Letališča Edvarda Rusjana, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
6. 5. 2020
Andreja Zabret je zastavila vprašanje v zvezi z uveljavitvijo sistema razširjenega nabora vračljive embalaže, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
4. 5. 2020
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
30. 4. 2020
29. 4. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z investicijami in s selitvijo pljučnega oddelka v UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
28. 4. 2020
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z ohranitvijo slovenske industrije srečanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z nakupom opreme za nadzor množic in nemirov, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
22. 4. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z javnim pozivom za »Vavčer za pripravo digitalne strategije«, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z morebitnim podaljšanjem porodniškega dopusta in z dodatkom za velike družine v času epidemije COVID-19, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 4. 2020
Andreja Zabret je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem trenutnih ukrepov na področju javnih financ, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 4. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z evropsko kohezijsko politiko, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko.
18. 4. 2020
Robert Pavšič je zastavila vprašanje v zvezi s prikrivanjem podatkov NIJZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 4. 2020
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi s težavami izobraževanja na daljavo ter ocenjevanjem znanja v času izobraževanja na daljavo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 4. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo letošnje mature, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s kadrovskimi menjavami v vrhu slovenske policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
14. 4. 2020
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z obolelimi oskrbovanci domov za starejše z novo koronavirusno boleznijo 19, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 4. 2020
7. 4. 2020
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z nabavo zaščitne opreme, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 3. 2020
Luka Mesec je zastavila vprašanje v zvezi z zaščito zaposlenih pred novim koronavirusom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 2. 2020
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z avtomatizacijo elektronskega pridobivanja podatkov iz Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče poslee.
7. 2. 2020
Edvard Paulič je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo zemeljskih plazov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
31. 1. 2020
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s pojavom novega koronavirusa, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
28. 1. 2020
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem 38. člena Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
24. 1. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z lokacijo Centra za prehod v pametno in krožno družbo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 1. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje V zvezi z gradnjo regionalnih kolesarskih povezav, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jože Lenart je zastavila vprašanje V zvezi z uradnimi urami Finančne uprave Republike Slovenije v Slovenj Gradcu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 1. 2020
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje V zvezi z obnovo in gradnjo študentskih domov v letu 2020 ter v novi finančni perspektivi 2021-2027, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja.
19. 12. 2019
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem 38. člena Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
18. 12. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z obnovo in gradnjo študentskih domov v letu 2020 ter v novi finančni perspektivi 2021-2027, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z ''odprtimi'' posvojitvami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Edvard Paulič je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko urejanja prometa skozi staro mestno jedro v Tržiču, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 12. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z odobritvijo finančnih sredstev za dodatnih 20 vpisnih mest na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 12. 2019
Nina Maurovič je zastavila vprašanje V zvezi s prenosom lastništva infrastrukture, ki je v javnem interesu iz družbe RTH na občine, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za infrastrukturo.
Jože Lenart je zastavila vprašanje V zvezi z rastjo slovenskega gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
9. 12. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje V zvezi z investicijami v UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 12. 2019
Nik Prebil je zastavila vprašanje V zvezi z infrastrukturnimi projekti v spodnji Savinjski dolini, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 11. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s socialno državo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 11. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja športne vzgoje za tiste srednje šole, ki nimajo svojih telovadnic, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
8. 11. 2019
Nina Maurovič je zastavila vprašanje v zvezi z naraščanjem populacije komarjev, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za okolje in prostor.
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z obremenjenostjo Blejskega jezera in okolice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo južne obvoznice na Bledu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 10. 2019
Tina Heferle je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo volilne zakonodaje, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s shranjevanjem in odlaganjem jedrskih odpadkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko Mariborske knjižnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
20. 9. 2019
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z normativi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
19. 9. 2019
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z vpisom otrok v vrtce, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 9. 2019
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z gojenjem medicinske konoplje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 9. 2019
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z sofinanciranjem projektov vodovodne oskrbe, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
3. 9. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
4. 7. 2019
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo uporabe glifosata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 6. 2019
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z razširjenostjo populacije in škodo, ki jo v Sloveniji v zadnjih letih povzročajo šakali, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z procesom, da se DAN ZA SISTEMATSKI PREGLED ponovno vključi v Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
23. 5. 2019
Edvard Paulič je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja dejavnosti na podlagi Zakona o arhitekturni in geodetski dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 5. 2019
Nik Prebil je zastavila vprašanje v zvezi z uporabo električnih skirojev v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za nego in dodatkom za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 4. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z evropsko kohezijsko politiko, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 4. 2019
Robert Pavšič je zastavila vprašanje v zvezi s stanjem na področju družinske medicine, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
11. 4. 2019
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z lokacijo Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
21. 3. 2019
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi s ceno in kvaliteto šolske malice, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 3. 2019
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi s plačilom turistične takse študentov, ki zaradi prostorske stiske v študentskih domovih živijo v hostlih, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 2. 2019
Edvard Paulič je zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem državnega sekretarja za malo gospodarstvo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem stanovanjske problematike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
24. 1. 2019
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z razbremenitvijo regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 12. 2018
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo za nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev na 3. prednostni osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi na področju podnebnih sprememb, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Darij Krajčič je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem poslovalnic Pošte Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi s cestno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 11. 2018
Jože Lenart je zastavila vprašanje v zvezi z izjemno visokimi bolniškimi nadomestili, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Jerca Korče je zastavila vprašanje v zvezi z aktualnimi ukrepi 13. vlade, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Igor Peček je zastavila vprašanje v zvezi z morebitno spremembo na področju distribucije električne energije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Aljaž Kovačič je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem mladih žensk, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Darij Krajčič je zastavila vprašanje v zvezi z morebitno spremembo statusa upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
30. 10. 2018
Brane Golubović je zastavila vprašanje v zvezi z oskrbo s pitno vodo, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
27. 7. 2018
Lidija Divjak Mirnik je zastavila vprašanje v zvezi z nadaljnjim razvojem turizma v Mariboru in širši štajerski regiji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas