Nova Slovenija - Krščanski demokrati

opozicija

Osnovne informacije

Jožef Horvat

Vodja poslanske skupine

Blaž Pavlin

Namestnik

Število poslanskih sedežev: 7
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Aleksander Reberšek
 • Blaž Pavlin
 • Iva Dimic
 • Jernej Vrtovec
 • Jožef Horvat
 • Ljudmila Novak
 • Matej Tonin
Naslovljenec/-ka
 • generalni sekretar Vlade
 • minister za finance
 • minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za finance, minister za zdravje
 • minister za finance, ministrica za infrastrukturo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za javno upravo
 • minister za javno upravo, ministrica za pravosodje
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle
 • minister za kulturo
 • minister za notranje zadeve
 • minister za notranje zadeve, minister za javno upravo
 • minister za notranje zadeve, minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za obrambo
 • minister za okolje in prostor
 • minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo
 • minister za zdravje
 • minister za zunanje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za izobraževanje znanost in šport, minister za javno upravo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za pravosodje
 • ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • junij 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • avgust 2018
Išči po naslovu
14. 6. 2019
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Abanke, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 6. 2019
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z institutom zakonitega prebivališča, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za javno upravo.
12. 6. 2019
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo voznikov vozil s prednostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
7. 6. 2019
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo kategorizacije lokalne ceste, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
31. 5. 2019
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z izvedbo nujnih investicijskih del na potoku Bolska, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 5. 2019
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z darovanjem organov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 5. 2019
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z razvojnim zaostankom Pomurja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z vedno bolj pogostimi pokoli domačih živali s strani divjih zveri, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z neupravičenim izkoriščanjem ugodnosti zdravstva in sociale v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Blaž Pavlin je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o nadzoru državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem zdravstvenega varstva v Zgornje Savinjski dolini, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
8. 5. 2019
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z neplačevanjem vrtca s strani romskih staršev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
25. 4. 2019
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo 2018 - 2020, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
24. 4. 2019
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o nadzoru državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
18. 4. 2019
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo registra grobov znanih Slovencev, pokopanih izven Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s popularizacijo deficitarnih poklicev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
12. 4. 2019
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi s hodnikom za pešce ob R2 – 447 Šentrupert – Ločica, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
11. 4. 2019
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z registrom grobov kulturnikov in umetnikov, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
10. 4. 2019
8. 4. 2019
Blaž Pavlin je zastavil vprašanje v zvezi z delovnim razmerjem v razvojnih agencijah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
3. 4. 2019
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
1. 4. 2019
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z davčno razbremenitvijo letnega regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
29. 3. 2019
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi s postopki vzajemnega priznavanja pridobljene izobrazbe v državah članicah EU, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
28. 3. 2019
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z vodenjem čakalnih seznamov za kardiokirurgijo v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Blaž Pavlin je zastavil vprašanje v zvezi z najemanjem prostorov za delovanje Centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo malega logističnega centra Lopata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Finančne uprave Republike Slovenije v davčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 3. 2019
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem kadrovske problematike v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z razpisom koncesij za institucionalno varstvo starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi s pravnim varstvom zoper nezakonito razrešitev člana nadzornega odbora, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za pravosodje.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z zamujeno priložnostjo nastopa predsednika vlade v Evropskem parlamentu, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 3. 2019
Blaž Pavlin je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o prekrških v delu, ki se nanaša na mladoletnike, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
12. 3. 2019
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti občanov Občine Vransko, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 3. 2019
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z obratovanjem in zapiranjem kamnoloma Predstruge, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
6. 3. 2019
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo prostovoljnih gasilskih društev pri posredovanju, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem parkirišč v neposredni bližini bolnišnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 2. 2019
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi s povrnitvijo neizplačanega dodatka za nego otroka staršem duševno prizadetih oseb od 18. leta starosti do zaključka šolanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo diskriminacije zaposlenih delovnih invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo za pokritje stroškov za čiščenje oblek in odpadkov, ki jih v Snežniških in Kočevskih gozdovih v velikih količinah odlagajo ilegalni migranti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 2. 2019
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem poklica diplomirani socialni gerontolog, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za izobraževanje znanost in šport.
15. 2. 2019
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s stroški iz delovnega razmerja s tujim delodajalcem v tujini, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 2. 2019
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi odzivanjem državnega tožilstva na sume storitev kaznivih dejanj, ki izhajajo iz medijskih objav, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s ceno goriva in vinjet, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za infrastrukturo.
30. 1. 2019
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z nizkimi vrednostmi invalidnin in izboljšanjem položaja najranljivejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 1. 2019
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitostjo javnega sektorja glede na mednarodne primerjave in povišanje plač, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
24. 1. 2019
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Kazenskega zakonika, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z DUTB, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Blaž Pavlin je zastavil vprašanje v zvezi s potekom trase 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi s težavami otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
23. 1. 2019
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z vračilom premalo izplačanih plač zdravstvenim delavcem, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za zdravje.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z nakupi slovenske kmetijske zemlje v Pomurju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2019
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo stopničaste ureditve dohodkovnih razredov pri določanju pravic, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 1. 2019
11. 1. 2019
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z zamudami pri prenosu pravnih aktov EU v slovenski pravni red, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
18. 12. 2018
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s primerjavo dohodkov zaposlenih v tujini in zaposlenih v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 12. 2018
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z s podaljševanjem vozniških dovoljenj starostnikom, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 12. 2018
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z univerzalnim pravnim nasledstvom dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem rejniške dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem šolskih prevozov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
11. 12. 2018
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z razbremenitvijo davkoplačevalcev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko financiranja slovenskih tiskanih medijev v Italiji, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
10. 12. 2018
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo za pošteno sojenje, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
7. 12. 2018
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z otroško srčno kirurgijo in razmerami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
6. 12. 2018
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko Gradu Trate v občini Šentilj, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z darili države za pare, ki sklenejo zakonsko zvezo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s predlogi za sprejetje sistemskih ukrepov za preprečevanje revščine, še posebej za družine z nepreskrbljenimi mladoletnimi otroki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
5. 12. 2018
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z neenako dostopnostjo do nenujnih reševalnih prevozov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi s položajem 100-odstotnih invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
29. 11. 2018
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z obeleževanjem slovenskih državnih praznikov v osnovnih in srednjih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s težavami pri prevajanju plačnih razredov med resorjem MDDSZ in MIZŠ, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za izobraževanje znanost in šport, minister za javno upravo.
16. 11. 2018
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi na področju davčnega sistema, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Blaž Pavlin je zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem Zakona o medijih pri izračunu deleža slovenske glasbe v programih, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi s sistemskimi ukrepi za izboljšanje delovanja bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem gradu Snežnik, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z zmanjševanjem korupcije pri javnih razpisih za medicinsko opremo in pripomočke, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo severnega dela tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
14. 11. 2018
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z neurejenostjo področja dolgotrajne oskrbe oziroma lokalne ravni oskrbe starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
8. 11. 2018
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi s pokopom pokojnega brez svojcev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 10. 2018
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi s slabim stanjem cestnih infrastrukturnih objektov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
12. 10. 2018
Blaž Pavlin je zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem poslovalnic NLB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem in financiranjem zaposlenih v Rokodelskem centru Ribnica, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
10. 10. 2018
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z uporabnim dovoljenjem enostanovanjskega objekta, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
4. 10. 2018
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo zakonskih ovir pri spletnem poslovanju slovenskih podjetnikov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 9. 2018
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo predloga novega Stanovanjskega zakona, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 8. 2018
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo suhega zadrževalnika na Merinščici, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.
7. 8. 2018
Blaž Pavlin je zastavil vprašanje v zvezi s položajem medicinskih sester, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
6. 8. 2018
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje v zvezi z ekscesnimi zamudami pri obveščanju o izidu javnega razpisa, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas