Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

PS nepovezanih poslancev

opozicija

Osnovne informacije

Bojan Dobovšek

Vodja poslanske skupine

Alenka Bratušek

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 4
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Alenka Bratušek
 • Bojan Dobovšek
 • Franc Laj
 • Mirjam Bon Klanjšček
Naslovljenec/-ka
 • generalna sekretarka Vlade
 • minister za finance
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za infrastrukturo
 • minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za javno upravo
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za pravosodje
 • minister za kulturo
 • minister za kulturo, minister za finance, minister za javno upravo
 • minister za pravosodje
 • minister za zunanje zadeve
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za finance
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za kulturo
 • ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo
 • ministrica za notranje zadeve, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje
 • ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za zdravje
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • December 2017
 • November 2017
 • September 2017
 • Avgust 2017
 • Julij 2017
 • Junij 2017
 • Maj 2017
 • April 2017
 • Marec 2017
 • Februar 2017
 • Januar 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • Oktober 2016
 • September 2016
 • Avgust 2016
 • Julij 2016
 • Junij 2016
 • Maj 2016
 • April 2016
 • Marec 2016
 • Februar 2016
Išči po naslovu
16. 3. 2018
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi vlade pri odpravljanju korupcije na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
6. 2. 2018
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z nadomestilom za prevoz bolnika na zdravljenje na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 2. 2018
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z investicijskim inženiringom družbe DRI d.o.o. na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
2. 2. 2018
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z izobraževanjem sodnikov na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
19. 1. 2018
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z napovedano stavko javnega sektorja na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi s funkcijo apostile na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 1. 2018
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z vključitvijo naturopatske dejavnosti med opredeljene terapevtske metode na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 12. 2017
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z problematiko prodaje banke NLB na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
6. 12. 2017
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 11. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z višino bančnega primanjkljaja iz leta 2013 na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 9. 2017
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko v zdravstvu na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
12. 9. 2017
25. 8. 2017
4. 8. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom okoljevarstvenih dovoljenj podjetij, ki predelujejo, obdelujejo in zbirajo odpadke na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 7. 2017
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z usklajevanjem zunanje politike Republike Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
26. 7. 2017
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi s postavitvijo odbojne ograje na državni cesti R3-608, odsek 1067 Solkan – Lokve na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 7. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z javnim šolstvom na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
3. 7. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z načrti za gradnjo predora Trbovlje – Prebold na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
26. 5. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z veteranskim dodatkom na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 5. 2017
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z delom Inšpektorata RS za delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 5. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z normativi v domovih za starejše na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s pravnim priznanjem spola na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje.
19. 4. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z veljavnostjo kriznih ukrepov na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem visokošolskih zavodov na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 3. 2017
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s šolo insolvenčnega prava na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z dodatnim delom sodnikov na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
27. 3. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z službenimi vozili varovanih oseb na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
17. 3. 2017
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem v igralniški družbi HIT na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi s študijskim programom »Biopsihologija« na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 3. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s turizmom na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem obnove obstoječe železniške proge med Koprom in Divačo na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s cesto čez prelaz Vršič na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
3. 3. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z elektronskim cestninjenjem na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z odstranjevanjem cestninskih postaj z avtocest na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste Hajdina–Ormož in umestitev v prostor odseka te ceste na relaciji Ptuj–Markovci na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
10. 2. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s prodajo Nove Ljubljanske banke, d.d. na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
9. 2. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s TEŠ 6 na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
23. 1. 2017
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi izvajanjem dogovora s policisti na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
13. 1. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z vračanjem ozemlja po denacionalizacijskih postopkih Rimskokatoliški cerkvi na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 1. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z delom Eko sklada na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo regionalne ceste na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem temeljnih svoboščin EU med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
22. 12. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s pripravljanjem novega zakona o podrejencih na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
9. 12. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad Banko Slovenije na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
1. 12. 2016
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi s predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o samozaposlenih v kulturi na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem kršitev pravic zaposlenih na Univerzi v Mariboru na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 11. 2016
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi šolske inšpekcije na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
25. 11. 2016
10. 11. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
8. 11. 2016
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z ustanovljenim novim literarnim združenjem - Združenje za slovensko besedo na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
14. 10. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s pismom o nameri s podjetjem Uber na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 10. 2016
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z ustanovljenim novim literarnim združenjem - Združenje za slovensko besedo na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
4. 10. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z Biosfernim območjem Mure na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
29. 9. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo v cestnem prometu in povečanju števila smrtnih žrtev v letu 2016 na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo.
23. 9. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z izobraževanjem za področje zdravstvene nege na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 8. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlenimi v javnem sektorju na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s samostojnimi podjetniki na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
2. 8. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
29. 7. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje V zvezi z izvajanjem Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
26. 7. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z zdravljenjem v tujini na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 7. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z dogajanjem v Luki Koper, d.d. na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 7. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo področja raziskovanja kvantnih tehnologij na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 7. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo investicije Mariborska knjižnica na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z plačevanjem najemnine za Pokrajinski muzej Maribor na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za finance, minister za javno upravo.
10. 6. 2016
Franc Laj je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem gospodarske družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o. na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 5. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo problematike pokojnin na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo problematike nepravilne razgradnje TSO na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za pravosodje.
13. 5. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s pravno državo na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
22. 4. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo problematike deliktov bagatelnih vrednosti na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
29. 3. 2016
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o medijih na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s komunikacijsko strategijo vlade na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
17. 3. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Centra za upravljanje z dediščino živega srebra na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 2. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja in s kadrovanjem v državnih podjetjih na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
23. 2. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z očitki glede cenzuriranja državne proslave na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
1. 2. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom za podporo portalu e-knjig na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

PS NP
Povprečje
Največ
80.8252427184466%
81
83.9593967644638%
84
96.7032967032967%
Nepovezani poslanec Bojan Krajnc
NeP - BK
97

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

PS NP
Povprečje
Največ
61.8881118881119%
62
73.1575990064237%
73
94.5321100917431%
Nepovezani poslanec Bojan Krajnc
NeP - BK
95

Št. vloženih amandmajev

PS NP
Povprečje
Največ
18%
18
130.75%
131
373%
PS Slovenska Demokratska Stranka
SDS
373

Št. poslanskih vprašanj in pobud

PS NP
Povprečje
Največ
132%
132
617.25%
617
2980%
PS Slovenska Demokratska Stranka
SDS
2980