Stranka Alenke Bratušek

koalicija

Osnovne informacije

Maša Kociper

Vodja poslanske skupine

Andrej Rajh

Namestnik

Število poslanskih sedežev: 5
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Andrej Rajh
 • Andrej Šušmelj
 • Franc Kramar
 • Marko Bandelli
 • Maša Kociper
 • Vojko Starović
Naslovljenec/-ka
 • minister za finance
 • minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za javno upravo
 • minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve
 • minister za obrambo
 • minister za okolje in prostor
 • minister za okolje in prostor, minister za finance
 • minister za zdravje
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za pravosodje
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • januar 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • julij 2019
 • junij 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • marec 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • julij 2018
Išči po naslovu
7. 1. 2020
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi s prehranskimi smernicami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
13. 12. 2019
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi s posledicami zaostrenih pogojev za pridobivanje kreditov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za finance.
Vojko Starović je zastavil vprašanje v zvezi z državnim letalskim prevoznikom, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi z nadomestilom za bolezen ali poškodbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
11. 12. 2019
Franc Kramar je zastavil vprašanje v zvezi z delom Inšpektorata za okolje in prostor, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 11. 2019
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi z zamenjavo uprave Petrola, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Vojko Starović je zastavil vprašanje v zvezi s »plačevanjem varščine« medijem, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi s tolmačenjem 12. člena gradbenega zakona, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem predmeta opisne geometrije, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
18. 10. 2019
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi z nesprejetjem Zakona o letalstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Franc Kramar je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko dolgotrajnih postopkov in zastaranja, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi z morebitno selitvijo davčne pisarne iz Sežane v Koper, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Vojko Starović je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v javni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
3. 10. 2019
Maša Kociper je zastavila vprašanje v zvezi s prostorsko problematiko sodišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
27. 9. 2019
Maša Kociper je zastavila vprašanje V zvezi z višino financiranja zasebnih osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 9. 2019
Maša Kociper je zastavila vprašanje v zvezi z izboljšavami šolskega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Vojko Starović je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo letnega dodatka za upokojence, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi z razmerami v Kobilarni Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Kramar je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
29. 7. 2019
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi s smradom, ki se širi z Male Mežakle, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi s smradom, ki se širi z Male Mežakle, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 7. 2019
Maša Kociper je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem zasebnega šolstva, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi z novim vodnim virom za slovensko Obalo in zaledje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Vojko Starović je zastavil vprašanje v zvezi z ZZZS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi s pojasnilom MOP v zvezi s pojmom prevladujoča stroka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi s povračili stroškov prevoza za javne uslužbence, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
27. 6. 2019
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na SOP, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
14. 6. 2019
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi stanjem v slovenskih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi s postopki v zvezi s prodajo Abanke, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Vojko Starović je zastavil vprašanje v zvezi s spremembami ZPIZ-2, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi s primernostjo višine odpravnine nekdanji predsednici uprave SDH, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Kramar je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 5. 2019
Franc Kramar je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na SOP, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi z mejnimi kontrolami na notranjih mejah, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
Vojko Starović je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko družinskih zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 4. 2019
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo hidroelektrarn na reki Muri, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi s poklicnimi gasilci, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Franc Kramar je zastavil vprašanje v zvezi s Triglavskim narodnim parkom, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem ukrepov protipoplavne zaščite, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Maša Kociper je zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem prostih mest v Varstveno-delovnih centrih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 3. 2019
Maša Kociper je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo področja psihoterapije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Maša Kociper je zastavila vprašanje v zvezi s spletnim bančnim kriminalom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 3. 2019
Franc Kramar je zastavil vprašanje v zvezi s pregonom gospodarskega in bančnega kriminala, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi s presežkom ali pomanjkanjem določenega kadra, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Vojko Starović je zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitejšim delovanjem državne uprave, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi s tožbo Slovenije proti Evropski komisiji glede uporabe imena teran, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
1. 3. 2019
Franc Kramar je zastavil vprašanje v zvezi s pregonom bančnega in gospodarskega kriminala, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Maša Kociper je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo pokojnin skladno s koalicijsko pogodbo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi s Kobilarno Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Marko Bandelli je zastavil vprašanje v zvezi z oddajo ležišč nestanovalcem študentskega zavoda, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Maša Kociper je zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi s sistemom javnega naročanja, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Vojko Starović je zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
25. 1. 2019
Maša Kociper je zastavila vprašanje v zvezi s preobremenjenostjo osnovnošolcev in njihovih staršev z učnimi obveznostmi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Vojko Starović je zastavil vprašanje v zvezi s pokojninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi z nedovoljenimi posegi v prostor, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
24. 1. 2019
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi z ustreznim hlajenjem prostorov zdravstvenih zavodov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Kramar je zastavil vprašanje v zvezi s pregonom gospodarskega in bančnega kriminala, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
11. 12. 2018
Andrej Rajh je zastavil vprašanje v zvezi z energetsko revščino, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Andrej Šušmelj je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem informacijskega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
19. 7. 2018
Franc Kramar je zastavil vprašanje v zvezi s Triglavskim narodnim parkom, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Št. vloženih amandmajev

SAB
Povprečje
Največ
0%
0
13.2%
13
26%
Slovenska demokratska stranka
SDS
26