Socialni demokrati

koalicija

Osnovne informacije

Matjaž Han

Vodja poslanske skupine

Bojana Muršič

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 11
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Bojana Muršič
 • Jani Prednik
 • Marko Koprivc
 • Matjaž Han
 • Matjaž Nemec
 • Meira Hot
 • Milan Brglez
 • Predrag Baković
 • Samo Bevk
 • Soniboj Knežak
Naslovljenec/-ka
 • minister za finance
 • minister za finance, ministrica za infrastrukturo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za javno upravo
 • minister za kulturo
 • minister za notranje zadeve
 • minister za notranje zadeve, minister za zdravje
 • minister za okolje in prostor
 • minister za okolje in prostor, minister za finance
 • minister za okolje in prostor, minister za zdravje
 • minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za zdravje
 • minister za zunanje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za infrastrukturo, minister za javno upravo
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za zdravje
 • ministrica za pravosodje, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • junij 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • avgust 2018
Išči po naslovu
13. 6. 2019
Soniboj Knežak je zastavil vprašanje v zvezi z odprtim pismom Sindikata upokojencev Slovenije o usklajevanju pokojnin in letnem dodatku, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marko Koprivc je zastavila vprašanje v zvezi z nacionalnim letalskim prevoznikom in zagotavljanjem letalske povezanosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Meira Hot je zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem hitrega in učinkovitega javnega prevoza med večjimi slovenskimi mesti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jani Prednik je zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem finančne konstrukcije in državnim poroštvom za 3. razvojno os, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za infrastrukturo.
Soniboj Knežak je zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem fiskalnega pravila in zagotavljanjem investicijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z spremembo starostne meje za brezplačne senzorje sladkornih bolnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 6. 2019
Jani Prednik je zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem družinskih zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Predrag Baković je zastavil vprašanje v zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem naročanju v javnih lekarniških zavodih, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
10. 6. 2019
Predrag Baković je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Predrag Baković je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o urejanju prostora - problematika razlastitve v korist občine, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 6. 2019
Meira Hot je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo pravne definicije živali in institucionalnim varstvom zaščite živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
3. 6. 2019
Marko Koprivc je zastavila vprašanje v zvezi z dodatkom za pomoč in oskrbo pri osebah z demenco, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Jani Prednik je zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem certificiranja naravne gradnje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
31. 5. 2019
Samo Bevk je zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem bančnih provizij za nakazila humanitarnim organizacijam, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Marko Koprivc je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem stanovanjske problematike, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 5. 2019
16. 5. 2019
Milan Brglez je zastavil vprašanje za dopolnitev 13. člena Zakona o zaščiti živali, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matjaž Han je zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo samostojnega, integriranega in vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi s potekom obnove pregrade in omrežja akumulacijskega jezera Vogršček, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jani Prednik je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo področja poklicnih bolezni v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem enakega dostopa do poštnih storitev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Meira Hot je zastavila vprašanje v zvezi s široko vpeljavo 5G omrežja in morebitnimi okoljskimi in zdravstvenimi posledicami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za zdravje.
Samo Bevk je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi preprečevanja bolnišničnih okužb, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Predrag Baković je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo poštnih poslovalnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matjaž Han je zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi in administrativnimi obremenitvami društev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 4. 2019
Jani Prednik je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo socialne zakonodaje v Republiki Avstriji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 4. 2019
Marko Koprivc je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo zakonodaje za e-skirojev, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Meira Hot je zastavila vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo posredovanja s pomočjo živali, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Predrag Baković je zastavil vprašanje V zvezi s podeljevanjem koncesijskih pogodb za opravljanje operacijskih posegov zasebnikom, ki imajo ustrezno izobrazbo, pogoje, prostore in voljo za opravljanje le-teh, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Predrag Baković je zastavil vprašanje v zvezi z nelegalnim odlaganjem odpadkov na območju Kočevja, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
16. 4. 2019
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem dnevnega centra v Rušah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 4. 2019
Soniboj Knežak je zastavil vprašanje v zvezi z glavno cesta g2-108 Hrastnik – Zidani Most, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z objestnim divjanjem s kros motorji, štirikolesniki in downhill kolesi po gozdovih, gozdnih cestah in travnikih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Samo Bevk je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo posledic potresa 12. julija 2004 v Posočju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Meira Hot je zastavila vprašanje v zvezi z brezplačnimi svetovalnimi in terapevtskimi programi za pomoč družinam, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marko Koprivc je zastavila vprašanje v zvezi s čedalje večjimi izzivi na področju stanovanjske politike in zagotavljanja fonda neprofitnih najemnih stanovanj, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za finance.
2. 4. 2019
Jani Prednik je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega cepljenja dečkov proti humanim papilomavirusom (HPV), na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 4. 2019
Meira Hot je zastavila vprašanje v zvezi s stanjem in situacijo v Kobilarni Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 3. 2019
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 3. 2019
Meira Hot je zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Soniboj Knežak je zastavil vprašanje v zvezi z dokupom pokojninske dobe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
1. 3. 2019
Predrag Baković je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem usposobljenih kadrov v zasebnih varnostnih službah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z zapleti pri tolmačenju volilnih opravil na lokalnih volitvah 2018, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Meira Hot je zastavila vprašanje v zvezi z upravičenostjo invalidnih otrok do dodatka za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z ohranjanjem slovenske kulturne dediščine, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
25. 1. 2019
Soniboj Knežak je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem domske oskrbe v nekaterih domovih za starejše po izteku prehodnega obdobja leta 2021 zaradi uskladitve standardov in normativov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jani Prednik je zastavil vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo redkih bolezni v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
24. 1. 2019
Meira Hot je zastavila vprašanje v zvezi s priobalnima hitrima cestama H6 (Jagodje-Lucija) in H5 (Koper-Dragonja), na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Samo Bevk je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo posledic potresa 12. julija 2004 v Posočju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
23. 1. 2019
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z uskladitvijo ustreznih zakonov s 70.a členom Ustave RS, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
17. 1. 2019
Milan Brglez, Bojana Muršič so zastavili vprašanje v zvezi z odpravo pridržkov k Istanbulski konvenciji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2019
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z ohranjanjem in vzdrževanjem spominskih plošč našim rojakom in rojakinjam v Egiptu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Meira Hot je zastavila vprašanje v zvezi s ceno izdaje novih izkaznic turističnih vodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 12. 2018
Meira Hot je zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problema dolgotrajne oskrbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
11. 12. 2018
Jani Prednik je zastavil vprašanje v zvezi z izvrševanjem koalicijskega sporazuma z namenom ureditve zakonitega gojenja konoplje za pridobivanje medicinskega kanabisa, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za zdravje.
Marko Koprivc je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko dostopnosti neprofitnih najemnih stanovanj, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Samo Bevk je zastavil vprašanje v zvezi s prostorskim umeščanjem nove cestne povezave med Cerknim in Hotavljami, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo hitre ceste H4 in mejnega prehoda Vrtojba, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za javno upravo.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z obnovo akumulacijskega jezera Vogršček, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 12. 2018
Predrag Baković je zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov povezanih z delom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Milan Brglez je zastavil vprašanje v zvezi z Marakeško pogodbo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 11. 2018
Marko Koprivc je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo NUK II, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
19. 11. 2018
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje glede ukrepov za večjo dostopnost presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 11. 2018
Samo Bevk je zastavil vprašanje v zvezi z dopolnitvijo strateških prometnih dokumentov in 4. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Samo Bevk je zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo kulturnega evra, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
14. 11. 2018
30. 10. 2018
Marko Koprivc je zastavila vprašanje v zvezi s preventivo, ukrepi in investicijami za preprečevanje stisk, povezanih z demenco, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
26. 9. 2018
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z neenakostjo zavarovancev v oskrbnih domovih brez koncesije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
16. 8. 2018
Samo Bevk je zastavil vprašanje v zvezi s popolno zaporo in sanacijo državne ceste med Idrijo in Godovičem, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Št. vloženih amandmajev

SD
Povprečje
Največ
0%
0
11.2%
11
24%
Slovenska demokratska stranka
SDS
24