Slovenska demokratska stranka

opozicija

Osnovne informacije

Danijel Krivec

Vodja poslanske skupine

Nada Brinovšek

Namestnica

Franc Rosec

Namestnik

Število poslanskih sedežev: 25
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Alenka Jeraj
 • Andrej Šircelj
 • Anja Bah Žibert
 • Anže Logar
 • Bojan Podkrajšek
 • Boris Doblekar
 • Branko Grims
 • Danijel Krivec
 • Dejan Kaloh
 • Eva Irgl
 • Franc Breznik
 • Franc Rosec
 • Franci Kepa
 • Jelka Godec
 • Jože Tanko
 • Jožef Lenart
 • Karmen Furman
 • Marijan Pojbič
 • Marko Pogačnik
 • Nada Brinovšek
 • Suzana Lep Šimenko
 • Tomaž Lisec
 • Zvonko Černač
 • Žan Mahnič
Naslovljenec/-ka
 • minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • minister za finance
 • minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za finance, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zunanje zadeve
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za izobraževanje znanost in šport v funkciji ministra za kulturo
 • minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za pravosodje, minister za zdravje
 • minister za javno upravo
 • minister za kulturo
 • minister za kulturo, minister za okolje in prostor
 • minister za notranje zadeve
 • minister za notranje zadeve, minister za zdravje
 • minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve
 • minister za notranje zadeve, ministrica za infrastrukturo
 • minister za obrambo
 • minister za obrambo, minister za okolje in prostor
 • minister za okolje in prostor
 • minister za okolje in prostor, minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo, ki opravlja tekoče posle
 • minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo
 • minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo, minister za obrambo
 • minister za zdravje
 • minister za zunanje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za javno upravo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za okolje in prostor
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor
 • ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za pravosodje
 • ministrica za pravosodje, minister za notranje zadeve
 • predsednik Vlade
 • predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje
 • Vlada
Časovno obdobje
 • oktober 2019
 • september 2019
 • avgust 2019
 • julij 2019
 • junij 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • avgust 2018
Išči po naslovu
14. 10. 2019
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo srednje bataljonske bojne skupine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z obeležitvijo 15. obletnice članstva v zvezi Nato, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 10. 2019
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z zdravjem prebivalcev zaradi množičnega prihoda migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo službenih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 10. 2019
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitostjo Vlade RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z zlorabami pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z invalidskimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 10. 2019
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami primarnega zdravstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z nakupi iz proračunskih postavk Ministrstva za obrambo, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
8. 10. 2019
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z neučinkovitim črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z varnostno situacijo na območju policijske uprave Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z družinskimi pomočniki in osebnimi asistenti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 10. 2019
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za območje Haloz, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s plačilom davkov in enakosti pred zakonom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 10. 2019
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z neplačevanjem prispevkov zaposlenim s strani družbe Adria Airways, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z neplačevanjem prispevkov zaposlenim s strani družbe Adria Airways, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
3. 10. 2019
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z odstranitvijo cestninskih postaj, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
1. 10. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v Piranskem zalivu po odločitvi glede arbitraže, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v Piranskem zalivu po odločitvi glede arbitraže, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z uspešnostjo pridobivanja evropskih sredstev po posameznih občinah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s postopki pristojnih organov zoper ilegalnega migranta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z obnovo dela ceste R3-689, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z avtodomi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
30. 9. 2019
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi z nabavo hrane v šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za izobraževanje znanost in šport.
27. 9. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s pristojnostmi nadzornega odbora občin in opravljanjem nadzora, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami sistema MOFAS, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z izkoriščanjem socialnih transferjev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
26. 9. 2019
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z (ne)uporabo prostorov na posestvu Razori, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z dodatki zaradi povečanih obremenitev za pripadnike Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s projektom nove poslovne zgradbe družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s favoriziranjem arhitekturne stroke, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
25. 9. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo normativov in standardov v osnovnih šolah za področje zdrave prehrane, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom v primeru razpolaganja z orožjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z globami pri davčnem potrjevanju računov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z avtocestno povezavo Postojna - Divača - Jelšane, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z znanjem slovenščine za učence, katerih materni jezik ni slovenski, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi s postopki obravnave mladoletne osebe brez spremstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 9. 2019
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z naročanjem in izvajanjem študij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z enotno vozovnico v javnem potniškem prometu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s številom policistov in nadzornikov državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z družinskimi pomočniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v energetiki, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
23. 9. 2019
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s podporo slovenskim inovatorjem, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 9. 2019
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za preprečevanje ilegalnih migracij, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem 12. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z geotermalno energijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo zavezancev za plačevanje RTV prispevka, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo obvoznic, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s storitvami socialnega varstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem stanja majhnih hribovskih kmetij, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem tujcev in zlorabami socialnih pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cen v socialnovarstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje glede odkupa gozdov za naravni rezervat in varovani gozd, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem državnih organov ter institucij, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z enotno vozovnico, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko železniškega prometa, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko odlagališča Leženj, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko degradiranih območij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem novega direktorja okoljskega inšpektorata, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za skrajševanje čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s slabo uvrstitvijo Slovenije na lestvici ekonomske svobode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 9. 2019
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem oziroma dostopom do interneta, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
16. 9. 2019
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo procesne zakonodaje glede izrekanja sodb, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s študijskim programom Socialna gerontologija, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 9. 2019
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi z negativnimi posledicami v kolikor bo sprejeto zvišanje davčne obremenitve kapitala, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem integritete pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
11. 9. 2019
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 9. 2019
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča glede Učinkovitosti ministrstva pri načrtovanju razvojnih projektov izgradnje urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi s protitočno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 9. 2019
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s pirotehničnimi sredstvi, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, minister za zdravje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z odpravo korupcijskih tveganj in ukrepi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem »fake news« propagandnih laži o zgodovinskih dejstvih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 9. 2019
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem zavez iz koalicijske pogodbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018/2028, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z zavezami iz koalicijske pogodbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o pacientovih pravicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s kršenjem Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
4. 9. 2019
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z mejnimi kontrolami znotraj Schengenskega območja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z izrednim odstrelom volka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
3. 9. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s Počitniškim domom Debeli rtič, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem vprašanja priseljencev v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
2. 9. 2019
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z nakupom blindiranih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskega voda CO čez najkvalitetnejša kmetijska zemljišča, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 8. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z možnostmi in pogoji odkupa državnega zemljišča,, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
27. 8. 2019
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem samostojnih visokošolskih zavodov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s počitnicami azilantov v državi izvora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 8. 2019
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z napakami in zlorabami v pravosodju, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo zakonodaje za pospešitev razvojnih projektov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z obveznostjo upoštevanja ustanovitvenega akta Vlade Republike Slovenije v državnih zavodih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z višino cene storitve institucionalnega varstva oseb, starejših od 65 let, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z napadom na mariborsko sodnico, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
23. 8. 2019
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s prometom težkih tovornih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 8. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s statusom mestne občine, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z usposabljanji na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s skrivnostnim nakupom neprebojnih avtomobilov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z recenzijo projektne dokumentacije za izgradnjo kanala C0 na območju med Tacnom in Ježico, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 8. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in državni upravi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s projektom pametnega sistema integriranega zdravstva in oskrbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom sodnih izvedencev, sodnih cenilcev oziroma sodnih tolmačev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
20. 8. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z družbo Slovenski državni gozdovi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z drakonskimi globami in neenakostjo pred zakonom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v kabinetih ministrov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z naraščanjem bolniških odsotnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 8. 2019
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z drastičnim povečevanjem števila ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 8. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z inšpekcijami zdravstvenih domov v RS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z inšpekcijami zdravstvenih domov v RS, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s študentskimi klubi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
12. 8. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s slabim črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
9. 8. 2019
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem populacije volkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo mostu čez dolino Glinščice, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
8. 8. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s prenovo vojašnice barona Andreja Čehovina, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z izbrisom naselja Slami iz registra kulturne dediščine zaradi nedovoljenih gradenj, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za okolje in prostor.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s predorom Karavanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s prenovo vojašnice barona Andreja Čehovina, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
7. 8. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s postajališči za tovorna vozila ob AC, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
6. 8. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z odpadki, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 8. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z uvozom mesa sporne kvalitete, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 8. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o zaščiti vodnega vira Malni pri Planini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 8. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem sodnih izvedencev klinične psihologije otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za pravosodje, minister za zdravje.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z gluhonemimi osebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
30. 7. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s kaznimi zaradi izobešanja tujih zastav, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do čiste pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s kaznimi zaradi izobešanja tujih zastav, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z dostopom do čiste pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 7. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z ustanavljanjem osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z ustanavljanjem osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
26. 7. 2019
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami ministrstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za tekoče koledarsko leto, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s položajem strokovnega in poklicnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi dovoljenji za rastlinjake, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami ministrstva, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za tekoče koledarsko leto, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s položajem strokovnega in poklicnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi dovoljenji za rastlinjake, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
25. 7. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s testiranjem učencev in dijakov na alkohol in droge, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov za pridobitev mednarodne zaščite, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za notranje zadeve.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s testiranjem učencev in dijakov na alkohol in droge, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov za pridobitev mednarodne zaščite, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za notranje zadeve.
24. 7. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z utemeljenostjo uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z utemeljenostjo uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za spremstvo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
23. 7. 2019
18. 7. 2019
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo zasega ter hrambe zaseženih motornih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo zasega ter hrambe zaseženih motornih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 7. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z birokracijo na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z birokracijo na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 7. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
15. 7. 2019
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s traso kanala CO, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s traso kanala CO, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
10. 7. 2019
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s sankcioniranjem javnega razkazovanja in poveličevanja simbolov totalitarnih režimov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 7. 2019
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s projektom »Stara šola za nove ideje«, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z uporabo slovenščine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi s položajem gradbene stroke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvenimi možnostmi invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s preprečitvijo izrinjanja Slovenije iz schengenskega območja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s politiko izplačila plač, nagrajevanja in sporazumnih prenehanj zaposlitev v SDH d. d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem rekonstrukcij in novogradenj cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo skupne kmetijske politike, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z železniško infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi s karavanškim predorom in 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z investicijo Magna Steyr v Hočah, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi z boleznijo modrikastega jezika, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z vrednotnicami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem poštnih poslovalnic, pri čemer se sledi poslovnemu interesu in ne interesom državljanom, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z nerazumnimi postopki pri odstrelu zveri, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
3. 7. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem policije zoper ministra Karla Viktorja Erjavca ali njegovega voznika, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
2. 7. 2019
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s kršitvijo Zakona o tajnih podatkih na Specializiranem državnem tožilstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem odločb Ustavnega sodišča RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 7. 2019
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s povečevanjem kontrole na meji z Italijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 6. 2019
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi z vdovsko pokojnino, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov meje s Slovenijo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s pogovorom z EU komisijo glede slovenskega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
21. 6. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s posvojitvami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z obvoznico Mirna, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z nadaljevanjem gradnje kanalizacijskega voda nad vodovarstvenim zajetjem Kleče, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
20. 6. 2019
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z zmanjševanjem inovacijske uspešnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 6. 2019
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z vladno razglasitvijo Turčije za nevarno državo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 6. 2019
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko slepih in slabovidnih otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvijo svetovalcev na ministrstvu v obdobju 2014 - 2018, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem varstva otrok v vrtcih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem bolnišnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem pravosodnega nadzora nad delom državnih tožilstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s cestnimi povezavami na Primorsko-Notranjskem, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s pozitivnimi učinki Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijami odlagališč, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko sortirnic odpadkov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z uvajanjem LGBT ideologije v vzgojno izobraževalnih ustanovah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za zagotavljanje nepristranskosti sojenja in videza nepristranskosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi s postopki za obvoznico Hotič, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z letališčem Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z brez vinjetnim prehodom mednarodnega mejnega prehoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z bančno kriminaliteto, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
12. 6. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s sistemom vajeništva, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o zaščiti živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 6. 2019
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v Piranskem zalivu po odločitvi glede arbitraže, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vrtcev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 6. 2019
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s praporjem na dnevu odprtih vrat vojašnice Vrhnika, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
4. 6. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z najemom kredita v državnem javnem zavodu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
31. 5. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Pravilnika o delih in opremi vozil, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
30. 5. 2019
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z mrežo služb za duševno zdravje, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z imenom firme, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z dodatki zaradi povečanih obremenitev za pripadnike Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem Načrta dela na področju redkih bolezni, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
29. 5. 2019
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi s številom zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s popravo krivic, ki se že več let dogajajo staršem slepih in slabovidnih otrok v povezavi z dodatkom za nego otroka in dodatkom za pomoč in postrežbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z opomini Evropske komisije Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
28. 5. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem dodatne gospodarske dejavnosti v socialnovarstvenem zavodu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z zaračunavanjem cen oskrbe za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z izdelavo sanacijskih načrtov za odpravo vzrokov presežka odhodkov nad prihodki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
27. 5. 2019
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z nepravilnostmi v zemljiškem katastru, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
23. 5. 2019
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zdravstvenega doma Tolmin, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z napovedjo PV o zaprtju TEŠ6, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
22. 5. 2019
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z NIOSB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z zdravniškimi potrdili pridobljenimi v tujini, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 5. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z nezakonitimi prehodi meje, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s predlogom zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko pobiranja davkov in prispevkov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z ustanavljanjem skupine tako imenovanih "medijskih sodnikov« oz. sodnikov govorcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z brez vinjetnim prehodom mednarodnega mejnega prehoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi s prijavljenimi prebivališči in socialnimi pomočmi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za notranje zadeve.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi s katastrskim dohodkom gozdnih zemljišč, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko posledic neplačevanja prispevkov za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad kamnolomi v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z načrti za 3 a razvojno os, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi s socialnimi podjetji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo skupne kmetijske politike, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko lokalnih radijskih postaj, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
15. 5. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s spremembami območij občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
14. 5. 2019
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Ribnici, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z delitvami manjših parcel med solastniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 5. 2019
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z ruskimi vojaki na Slovenskem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 5. 2019
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s programom otroške srčne kirurgije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 5. 2019
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sodniške nepristranskosti in videza nepristranskosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
8. 5. 2019
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z delom Zdravstvenega inšpektorata RS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko reševanja vojnih odškodnin slovenski državi in slovenskim izgnancem, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
29. 4. 2019
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskih vodov čez vodonosnik Kleče, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo, minister za obrambo.
26. 4. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s spornim delovanjem programa za knjiženje plačil in obveznosti eKartica, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko Sklada obrtnikov in podjetnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s poročilom Umarja o razvoju za leto 2019, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
25. 4. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z odstranitvijo postajališča za pletne v kraju Mlino pri Bledu, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
24. 4. 2019
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s Splošnim dogovorom za leto 2019, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z ustanavljanjem skupine tako imenovanih "medijskih sodnikov« oz. sodnikov govorcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko gradnje kanalizacijskega voda nad vodovarstvenim zajetjem Kleče, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
18. 4. 2019
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s prometnimi nesrečami, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
16. 4. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s pregonom kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s primeri ošpic v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z množičnimi odhodi mladih zdravnikov iz Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 4. 2019
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z evropskimi zadevami, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem števila ilegalnih migrantov in aktivnostmi nevladnih organizacij pri tem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo skupne kmetijske politike, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem interventnega zakona o ravnanju z odpadki, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve, ministrica za infrastrukturo.
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko problematiko, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za okolje in prostor.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o vajeništvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s Kobilarno Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi z Bolnišnico Topolšica, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v SV, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z razbremenitvijo gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z invalidskimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z energetskim konceptom Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z NIOSB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 4. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko povišanja turistične takse in uvedbo promocijske takse, ki so jo izpostavili kampi iz Posočja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 4. 2019
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s številom sprejetih zakonodajnih predlogov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskega voda nad vodovarstvenim zajetjem Kleče, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
9. 4. 2019
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z železniško progo Grosuplje – Ribnica – Kočevje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s Službo za integriteto in transparentnost, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 4. 2019
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s preiskavo o iranskem pranju denarja v NLB, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
3. 4. 2019
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z učinki Zakona o razvojni podpori Pomurju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko razmer v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 4. 2019
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s prisotnostjo na sejah NS SDH d.d., na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s prisotnostjo na sejah NS SDH d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s selitvijo pljučnega oddelka v UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju dimnikarstva v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za obnove vrtcev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s Službo za integriteto in transparentnost, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z graditvijo rastlinjakov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z evalvacijo gradbene zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o vodovarstvenem območju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s kompostarno v Ceršaku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanjem uporabnega dovoljenja za etažne lastnike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
29. 3. 2019
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s posekom sadnega drevja, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo infrastrukture okoli brežiške hidroelektrarne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 3. 2019
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z dogodkom na eni izmed srednjih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
27. 3. 2019
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z nadaljevanjem del na štiripasovnici Škofljica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z mobilnimi kuhinjami, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
25. 3. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita učiteljev začetnikov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s samostojnostjo šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z nezakonitim opravljanjem funkcije v Programskem svetu RTV Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
22. 3. 2019
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z odvzemom dodatka pripadnikom Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z razmerami na področju družinske medicine, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem ilegalnih migracij, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem prevozov, kjer je varnost učencev ogrožena zaradi prisotnosti velikih zveri, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov osebnega stečaja, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s finančnimi posledicami sporazuma s stranko Levica, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko ukrepov aktivne politike zaposlovanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s pripravami na prihodnjo finančno perspektivo, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za zdravje.
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev za zapiranje premogovnikov, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z novo pokojninsko zakonodajo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi s tako imenovano davčno reformo, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Programskega sveta RTV Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z objekti razglašenimi za kulturni spomenik državnega pomena, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z neustreznim obeleževanjem 15. obletnice vstopa Slovenije v zvezo Nato, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z neizvrševanjem sodbe arbitražnega sodišča, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z revizijskim poročilo RS glede ohranjanja pitne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem nujne medicinske pomoči ZD Ribnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 3. 2019
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo ustrezne družinske politike za učinkovit spopad s starajočo se demografsko sliko slovenske družbe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z javnomnenjsko raziskavo na temo evropske kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
20. 3. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z morebitno zlorabo šolstva v politične namene, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
19. 3. 2019
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z agencijskim zaposlovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z učinkovitostjo pregona bančne kriminalitete, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 3. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z elektronsko vinjeto, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s policijskimi postopki zoper posameznike državljane Bosne in Hercegovine zaradi varnosti države, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem železniške infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z obiskom ministrice za infrastrukturo v Turčiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
15. 3. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ugleda Policije v javnosti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem ugleda in nepristranskim ravnanjem državnega tožilca, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z graditvijo rastlinjakov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom izvršiteljev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 3. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitostjo dela Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi s številom tujcev s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in zneski socialnih pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko onemogočenega poslovanja slovenskih podjetij preko spletne trgovine Amazon Europe, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 3. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z razmerami v Venezueli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 3. 2019
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s smotrnostjo porabe sredstev na Vrhovnem sodišču, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
8. 3. 2019
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem nalog državnega sekretarja v času volilne kampanje, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo in nepristranskim ravnanjem državnih tožilcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
7. 3. 2019
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z obnovo in vzdrževanjem ceste RC III 687 Dole - Ponikva - Dolga gora - Loče, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem državnega sekretarja za področje malega gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o vrtcih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
6. 3. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z uvrstitvijo dveh novih projektov v Načrt razvojnih programov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 3. 2019
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z dodeljevanjem finančnih sredstev umetniškim projektom in programom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 3. 2019
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z ekološkim kmetovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s položajem starostnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s prenovo bolnišničnih lekarn, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z načrtom rekonstrukcij in novogradenj cestne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z učinki sodelovanja slovenske policije z Europolom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z opuščanjem kmetij, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z omejevanjem svobode izražanja, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanji, ki so v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi s prodajnim postopkom za Abanko d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z dvigom minimalne plače, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo državnih cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami za premogovnike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 2. 2019
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo infrastrukture okoli brežiške hidroelektrarne, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 2. 2019
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s selitvijo pljučnega oddelka v UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
25. 2. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo uvoženega mesa, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 2. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom na območju Policijske uprave Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
21. 2. 2019
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s prekinitvijo prestajanja kazni zapora za obsojenca, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z evalvacijo gradbene zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
20. 2. 2019
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem slovenskih krajev v italijanščini na zemljevidih Furlanije Julijske Krajine, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s politizacijo Urada Republike Slovenije za mladino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z mrežo sodišč v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s t. i. mobilnostnim svežnjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
19. 2. 2019
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s »Strategijo razvoja intenzivne medicine v RS«, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z interventnimi ukrepi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o vodovarstvenem območju za občine Bloke, Cerknica, Loška dolina, Pivka in Postojna, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 2. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z Magno Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s Službo za integriteto in transparentnost, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
14. 2. 2019
13. 2. 2019
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s pravicami zavarovanih oseb v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 2. 2019
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s 35 milijoni evrov za skrajševanje čakalnih vrst, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 2. 2019
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s proračunom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 2. 2019
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
6. 2. 2019
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo zdravniške pravice predpisovanja receptov za osebno rabo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s povišanjem plač v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
5. 2. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s porabo sredstev Urada RS za mladino, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z prevozi z reševalnimi in drugimi vozili, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s priznanjem Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s promocijo zdravja v delovnem okolju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 2. 2019
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s klinično psihologijo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
31. 1. 2019
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravniški službi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko paliativne oskrbe v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o pacientovih pravicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z neplačevanjem prispevkov za zaposlene v javni upravi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za javno upravo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport v funkciji ministra za kulturo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo uvedbe t.i. "filtriranja" pri motoristih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z odmerami in parcelacijami občinskih in državnih cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanje uporabnega dovoljenja za etažne lastnike, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s skladiščenjem radioaktivnih odpadkov iz NEK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2019
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z obnovo in financiranjem kulturno pomembnih objektov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport v funkciji ministra za kulturo.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z mirovanjem statusa vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z javno zdravstveno mrežo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o pacientovih pravicah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z duševnim zdravjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Evropskim zdravstvenim forumom, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru prinosa orožja v osnovno šolo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z »Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti – upravljanje z vodami«, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s številom državnim sekretarjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
29. 1. 2019
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s kompostarno v Ceršaku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 1. 2019
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem ustavnega določila o čisti pitni vodi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s sodnimi taksami, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z uporabnim dovoljenjem, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s podatki o socialnih prejemkih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskih vodov na vodonosniku Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2019
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z obnovo in financiranjem kulturno pomembnih objektov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zaostanki pri reševanju vlog na centrih za socialno delo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko skladnega regionalnega razvoja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi z domovi za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v državni in javni upravi ter potrebnimi sredstvi za njihove plače, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi obveznostmi zaradi odločitev aktualne vlade, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje varnostne situacije v slovenskih zaporih, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s položajem invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z zavezami iz koalicijske pogodbe, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo gozdov po vetrolomu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju dimnikarstva v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z nesorazmerjem med ceno avtoplina in plina za ogrevanje, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z načini porabe dodatnih sredstev za namene skrajševanja čakalnih vrst, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo demografskega sklada, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z izstopom Velike Britanije iz Evropske Unije, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti ob tihotapljenju in nezakonitih migracijah, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z objekti razglašenimi za kulturni spomenik državnega pomena, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z odnosom vodstva Ministrstva za infrastrukturo do poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z vojaškim vadiščem SV na Počku, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z dokupljeno dobo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 1. 2019
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z učinki dviga minimalne plače, od katere ima večino koristi praktično zgolj država, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 1. 2019
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem stanovanjskega problema upokojenih policistov in uslužbencev ministrstva, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z nadaljevanjem izgradnje 3. pasu ceste Pijava Gorica - Turjak, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z dolgotrajnimi vožnjami po slovenskih avtocestah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem programa zdravstvene dejavnosti zdravniku koncesionarju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 1. 2019
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko tedenskih in mesečnih delavcev migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi s prostovoljstvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s kaznimi na področju vinarstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z zaupanjem v sodstvo in sodstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
21. 1. 2019
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določb Zakona o socialno varstvenih prejemkih in določb Zakona o povračilu škode osebam izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z informativnimi digitalnimi tablami ob avtocestah, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 1. 2019
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z vrednotnicami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo sistematskih zdravstvenih pregledov v OŠ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z vračili sredstev za materialne stroške in učila, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z informatizacijo šolstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s sklepanjem svetovalnih in avtorskih pogodb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z informacijskimi sistemi v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s pravnim varstvom dobrovernega kupca, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z razmerami v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z delom centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s kmečkimi zavarovanci, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 1. 2019
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov državne meje, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
14. 1. 2019
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo štiripasovnic v okolici Ljubljane, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s šolskimi tekmovanji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 1. 2019
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z domoljubnimi vsebinami v osnovnih in srednjih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z rezultati sanacijskih programov na področju slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2019
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem zlorab azilnega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju hospitalizacije otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zdravje.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 1. 2019
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z novo ureditvijo upravičenosti do socialnih nadomestil, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z domnevnim izkoriščanjem študentov s strani profesorjev na eni izmed ljubljanskih fakultet, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
7. 1. 2019
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi s ponavljajočimi kaznivimi dejanji osebe brez urejenega statusa za bivanje v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
3. 1. 2019
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko na področju izvrševanja kazenskih sankcij, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z nedopustno politično indoktrinacijo na Gimnaziji Bežigrad, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
28. 12. 2018
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem ugleda in nepristranskim ravnanjem državnega tožilca, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 12. 2018
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z davkom na motorna vozila, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2018
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem izjemno kvalitetne kulturne dejavnosti Gimnazije Kranj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 12. 2018
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi s prijavo bivališča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z minimalno plačo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 12. 2018
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z izvrševanjem sodnih odločb s strani ZPIZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s cestninjenjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
18. 12. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s številom prebivalcev na enega zdravnika v slovenskih regijah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z odnosi z ZDA, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
17. 12. 2018
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na deponiji Unično, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi, glede zadnje spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo -ZUJIK-G, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s prodajnim postopkom Abanke, d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s prodajnim postopkom hotelov družbe Istrabenz Turizem, d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 12. 2018
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi posledicami dogovora o povišanju plač v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 12. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o zaščiti živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju državnih gozdov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 12. 2018
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z nakupom oklepnih vozil 8x8, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem gozdnega sklada, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2018
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi s potekom gradnje Urgentnega centra Ptuj, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko skladnega regionalnega razvoja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z otroško in mladinsko ortodontijo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z opuščanjem kmetij, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem fiskalnih pravil, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z omejevanjem svobode izražanja, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Franci Kepa je zastavil vprašanje v zvezi z odstranjevanjem cestninskih postaj, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju urejanja voda oziroma hudournikov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo in obnove športne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi s poplavno ogroženostjo naselij ob reki Paki, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s štipendijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo druge cevi karavanškega predora, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi s položajem invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo gozdov po vetrolomu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z migracijami ter nekdanjim Salzburškim forumom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z energetsko revščino v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z odstrelom volkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za okolje in prostor.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z vizijo razvoja in opremljanja Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s postavitvijo kanalizacijskih vodov na vodovarstvenih območjih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi opravljanjem zdravstvene dejavnosti izvajanja magnetne resonance, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z navedbami predsednika vlade v intervjuju na Siol.net, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s cenami goriv v Avstriji in Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 12. 2018
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Rokodelskega centra Ribnica, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
5. 12. 2018
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z doplačevanjem razlike do minimalne plače, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem FURS zoper neplačevanje prispevkov za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 12. 2018
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju institucionalnega varstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 12. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s službenimi vozili, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 11. 2018
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s pokojninami in minimalnim osebnim dohodkom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s prometno povezavo AC Ljubljana – Koper in mejo z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za okolje in prostor.
29. 11. 2018
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z inšpektoratom za delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z nadzori v primerih oglaševanja ob državnih cestah, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zamenjavo načelnika generalštaba Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 11. 2018
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s pogrebom z vojaškimi častmi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 11. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z naročninami na medijske vsebine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
23. 11. 2018
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z napovedanimi spremembami Zakona o kazenskem postopku, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s stopnjo umrljivosti zaradi raka v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
22. 11. 2018
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem omejitve za sofinanciranje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo, ki opravlja tekoče posle.
21. 11. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z odškodninami t.i. »izbrisanim«, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z nostrifikacijami specializacij in dovoljenji za delo v RS, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z oglaševanjem državne sekretarke na izboru za najvplivnejše pravnike, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko etažnih lastnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 11. 2018
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z javnofinančnim stanjem, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s položajem znanosti v slovenski družbi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
19. 11. 2018
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z rezultatom lokalnih volitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 11. 2018
Jožef Lenart je zastavil vprašanje v zvezi z invalidskimi podjetji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z Globalnim dogovorom o migracijah, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z revščino v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice in odgovornostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo gozdov po vetrolomu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z najdbo posmrtnih ostankov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Karmen Furman je zastavila vprašanje v zvezi s številom prijavljenih oseb na istem naslovu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s spodbudami za majhne kmetije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem položaja turističnih kmetij, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s prometnimi povezavami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo.
Franc Rosec je zastavil vprašanje v zvezi s prihodnostjo Bolnišnice Topolšica in objektov v lasti bolnišnice, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s kanalizacijskimi vodi na vodovarstvenih območjih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z energetsko sanacijo stavb, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi s trošarinsko politiko za naftne derivate, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko degradiranih območij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s težavami lokalnih skupnosti pri javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Boris Doblekar je zastavil vprašanje v zvezi z investicijami na področju državnih cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z odnosi med Republiko Slovenijo in ZDA, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim izborom knjig za domače branje, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
15. 11. 2018
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s preverjanji veljavnih dovoljenj za delo za ilegalne migrante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem helikopterske nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
14. 11. 2018
12. 11. 2018
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem oddelka pedopsihiatrije v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti sezonski gripi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
9. 11. 2018
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v sadjarstvu po dveh zaporednih pozebah, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o poklicnih boleznih, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
8. 11. 2018
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem ZPVGRŽ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem društva UP, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s Predjamskim gradom, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
6. 11. 2018
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z obratovanjem AMZS karting in moto športnega centra na območju občine Hajdina, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 11. 2018
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo parkirnih mest za obiskovalce v soseski Celovški dvori s strani DUTB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
30. 10. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo odkupa praznih pločevink in plastenk, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
26. 10. 2018
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo struge reke Drave na območju Dolane, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Sevnici, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
25. 10. 2018
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z vračilom socialnih prejemkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 10. 2018
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s primerom varovanja drugih pomembnih tujih oseb, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
19. 10. 2018
18. 10. 2018
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s stroški slovenske delegacije ob zasedanju Generalne skupščine ZN, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z osnovnim zneskom minimalnega dohodka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 10. 2018
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s posledicami neizpolnjevanja zaveze glede prodaje NLB d.d., na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 10. 2018
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem med Ministrstvom za obrambo in Zvezo slovenskih častnikov, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z izdajo plačilnega naloga tujim državljanom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
12. 10. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z primernostjo direktorice AKOS-a ge. Tanje Muha za nadaljnje opravljanje funkcije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo nesorazmerne kazni za kurjenje vlažnih drv, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Rokodelskega centra Ribnica, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi s 3. odstavkom 17. člena Zakona o RTVS, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
10. 10. 2018
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s prihodi tujih letalskih družb na slovenska letališča, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zunanje zadeve.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z bilateralnim sporazumom o medsebojnem priznavanju vozniških dovoljenj, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
9. 10. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z zmanjševanjem čakalnih vrst, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z bančno kriminaliteto, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
8. 10. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem javnega prevoza, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
5. 10. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 10. 2018
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem ugleda in nepristranskim ravnanjem državnega tožilca, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
3. 10. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi EU za izvajanje razvojnih projektov države, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Alenka Jeraj je zastavila vprašanje v zvezi z napredovanji v času opravljanja tekočih poslov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s praznimi prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na zaupanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem brezplačnega javnega šolstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s košarico pravic iz OZZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 10. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s prometno povezavo AC Ljubljana – Koper in mejo z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z virusom opičjih koz, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 10. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s skrajšanjem postopkov pridobitve upravnih dovoljenj, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 9. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s prometno povezavo AC Ljubljana – Koper in mejo z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
27. 9. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi s številnimi sodnimi spori oz. postopki z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s spornimi izplačili na Filozofski fakulteti univerze v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
26. 9. 2018
Zvonko Černač je zastavil vprašanje v zvezi z Osrednjim vadiščem Slovenske vojske Postojna, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, minister za okolje in prostor.
25. 9. 2018
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s publikacijo Dosežki in učinki politik Vlade dr. Mira Cerarja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2018
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo Odseka G2 – 106 v Dolenji vasi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
30. 8. 2018
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem s presežno odpadno embalažo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 8. 2018
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z migracijsko in azilno politiko v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
Dejan Kaloh je zastavil vprašanje v zvezi s preverjanjem migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
14. 8. 2018
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z izdajo delovnih dovoljenj tujcem po upravnih enotah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s podpisom in veljavnostjo marakeške deklaracije, na katerega mora odgovoriti Vlada.