Stranka modernega centra

koalicija

Osnovne informacije

Igor Zorčič

Vodja poslanske skupine

Janja Sluga

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 8
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Branislav Rajić
 • Gregor Perič
 • Gregor Židan
 • Igor Zorčič
 • Jani (Janko) Möderndorfer
 • Janja Sluga
 • Mateja Udovč
 • Mojca Žnidarič
 • Monika Gregorčič
 • Verbič Mag. Dušan
Naslovljenec/-ka
 • minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za finance
 • minister za finance, minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za infrastrukturo
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za izobraževanje znanost in šport v funkciji ministra za kulturo
 • minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za infrastrukturo
 • minister za javno upravo
 • minister za javno upravo, ki opravlja tekoče posle
 • minister za kulturo
 • minister za kulturo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister za notranje zadeve
 • minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle
 • minister za okolje in prostor
 • minister za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za zdravje
 • minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle
 • minister za zdravje, minister za finance
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za izobraževanje znanost in šport, minister za zdravje
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za infrastrukturo, minister za notranje zadeve
 • ministrica za infrastrukturo, minister za zdravje
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za pravosodje
 • ministrica za pravosodje, minister za notranje zadeve
 • predsednik Vlade
 • Vlada
 • Vlada Republike Slovenije
Časovno obdobje
 • maj 2020
 • april 2020
 • marec 2020
 • februar 2020
 • januar 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • avgust 2019
 • julij 2019
 • junij 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
Išči po naslovu
7. 5. 2020
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi oprostitvijo plačila koncesijskih dajatev v letu 2020 za vse Ribiške in lovske družine v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 4. 2020
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi Zakonom o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, na katerega mora odgovoriti minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 4. 2020
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z vozovnicami in začasno omejitvijo javnega prevoza potnikov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 3. 2020
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi s poslovanjem Eko sklada, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi s podaljšanjem veljavnosti obnovljivih receptov in naročilnic, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
11. 3. 2020
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zaščiti živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle.
2. 3. 2020
Gregor Židan je zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem NATO Centra odličnosti za gorsko bojevanje, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle.
27. 2. 2020
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi s postopkom sprejemanjem pošte na Ministrstvu za infrastrukturo in organih v sestavi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle.
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle.
26. 2. 2020
question.asked--with-name--undefined
28. 1. 2020
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o nalezljivih boleznih, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
24. 1. 2020
Jani (Janko) Möderndorfer je zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem pravice do tolmača za slovenski znakovni jezik, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi s posebnimi pogoji za prevoz otrok, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport, ministrica za infrastrukturo.
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o nalezljivih boleznih, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Gregor Židan je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem športnih objektov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Igor Zorčič je zastavila vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje, minister za finance.
16. 1. 2020
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi s stališčem RS do spremembe Direktive 2013/34/EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi s planiranjem sredstev kohezijske politike 2021 - 2027, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 12. 2019
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo področja psihoterapije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jani (Janko) Möderndorfer je zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem znanstvenikov in umetnikov pri pripravi politik in predpisov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 12. 2019
Gregor Perič je zastavila vprašanje v zvezi s kompletom prve pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za zdravje.
12. 12. 2019
Jani (Janko) Möderndorfer je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o nalezljivih boleznih, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko študentov fizioterapije Alma Mater Europaea, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi s priznavanjem pravice do dodatnega dneva dopusta, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
2. 12. 2019
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z Zgodovinskim arhivom Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
21. 11. 2019
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z obdavčitvijo šolskih skladov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 11. 2019
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
15. 11. 2019
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi s postopki občinskih redarjev ob ugotovitvi cestnoprometnih prekrškov, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje, minister za notranje zadeve.
14. 11. 2019
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z osrednjim delom tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Igor Zorčič je zastavila vprašanje v zvezi z odnosom države do vojnih veteranov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem sovražnih vsebin v medijih, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Igor Zorčič je zastavila vprašanje v zvezi z letališčem Cerklje ob Krki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2019
Branislav Rajić, Janja Sluga so zastavili vprašanje v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča o kvotah obvezne slovenske glasbe, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
25. 10. 2019
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z v zvezi s pravniškim državnim izpitom (PDI) in pripravništvom v pravosodju, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
23. 10. 2019
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi s pomočjo ob rojstvu otroka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 10. 2019
Gregor Židan je zastavila vprašanje v zvezi s preventivnimi zdravstvenimi pregledi športnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Gregor Perič je zastavila vprašanje v zvezi s kmetijskimi zemljišči, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
question.asked--with-name--undefined
15. 10. 2019
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo ukrepa varstva in razvoja kulturne dediščine v razvojne dokumente izvajanja kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
11. 10. 2019
Jani (Janko) Möderndorfer je zastavila vprašanje v zvezi s pravico do tolmača gluhih in naglušnih v vzgojno-izobraževalnih procesih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
1. 10. 2019
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem gluhih in naglušnih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Gregor Perič je zastavila vprašanje v zvezi z obveščanjem javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
27. 9. 2019
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
20. 9. 2019
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom interventnega zakona za pomoč kmetijam po naravnih nesrečah v letu 2019, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem družinskih zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi uporabo določb Zakona o delavcih v državnih organih, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev za nujne programe v kulturi, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
question.asked--with-name--undefined
12. 9. 2019
Jani (Janko) Möderndorfer je zastavila vprašanje v zvezi s poklicnimi kompetencami in aktivnostmi srednjih medicinskih sester, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
28. 8. 2019
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi s storitvami, ki jih zavodi s področja vzgoje in izobraževanja izvajajo na podlagi sodelovanja s pogodbenimi izvajalci, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
27. 8. 2019
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi z Medameriško razvojno banko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 8. 2019
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi z zeleno proračunsko reformo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 8. 2019
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi s prebivanjem tujcev v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 8. 2019
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi s kratkoročnim oddajanjem nepremičnin v turistične namene in vlogo delitvene ekonomije, na katerega mora odgovoriti Vlada Republike Slovenije.
18. 7. 2019
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi z ažuriranjem seznama pooblaščenih organov o periodičnih pregledih opreme pod tlakom, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi z ažuriranjem seznama pooblaščenih organov o periodičnih pregledih opreme pod tlakom, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
11. 7. 2019
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi z Medameriško razvojno banko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 7. 2019
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi težavami odraslih bolnikov s celiakijo, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Igor Zorčič je zastavila vprašanje v zvezi z investicijami v SB Brežice, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
17. 6. 2019
Gregor Židan je zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad dimnikarskimi storitvami in vgradnjo kurilnih naprav, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 6. 2019
Igor Zorčič je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem izgradnje drugega tira Divača – Koper, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi s podatki o čakalnih dobah, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi z obdavčenjem dohodkov otrok iz naslova družinske pokojnine, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 6. 2019
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi z izplačevanjem regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 5. 2019
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi z nadaljnjo liberalizacijo cen naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 5. 2019
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo novega zakona o davku na motorna vozila (ZDMV), na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko prijave prebivališča napotenih delavcev, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
14. 5. 2019
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi s Skladi skladov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 4. 2019
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem nepremičnega premoženja države, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
24. 4. 2019
question.asked--with-name--undefined
19. 4. 2019
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo ograjenih sosesk oz. "gated communities", na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 4. 2019
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi z belimi zalivkami v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
12. 4. 2019
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko zagotavljanja spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi z varstvom osebnih podatkov otrok in sklepanjem pogodbenega razmerja staršev z zunanjimi izvajalci šole, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo financiranja za delovanje Lutkovnega gledališča Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
28. 3. 2019
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi uporabo določb Zakona o delavcih v državnih organih, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
26. 3. 2019
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z gojenjem božičnih drevesc na kmetijskem zemljišču, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 3. 2019
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem Letališča Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Gregor Židan je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem slovenskega športa, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z gojenjem božičnih drevesc na kmetijskem zemljišču, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
8. 3. 2019
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z odpravo diskriminacije študentov invalidov pri prevozih, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 3. 2019
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z navezovalno cesto Dramlje - Šentjur, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
1. 3. 2019
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi z vračanjem podusti v donavsko porečje, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z napovedanim zakonom o upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
28. 2. 2019
Jani (Janko) Möderndorfer je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem ukrepov za podporo promociji vina, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Gregor Perič je zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo kombinirane vozovnice za vse uporabnike javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
7. 2. 2019
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z obnovo grada Borl, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport v funkciji ministra za kulturo.
30. 1. 2019
Jani (Janko) Möderndorfer je zastavila vprašanje v zvezi z implementacijo Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-2028, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
29. 1. 2019
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi z belimi zalivkami v javnem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
25. 1. 2019
Igor Zorčič je zastavila vprašanje v zvezi z javnofinančno politiko države, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanjem zaostankov na centrih za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Gregor Perič je zastavila vprašanje v zvezi s poskusnim znakom »vožnja desno ob rdeči luči na semaforju«, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Monika Gregorčič je zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi z obnovo oziroma izgradnjo cestne infrastrukture v Mestni občini Kranj, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Mojca Žnidarič je zastavila vprašanje v zvezi z dinamiko nadaljevanja gradnje »hitre« ceste Ormož - Hajdina, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
23. 1. 2019
Gregor Perič je zastavila vprašanje v zvezi z varnostno razdaljo, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo, minister za notranje zadeve.
11. 12. 2018
Gregor Židan je zastavila vprašanje v zvezi z skladom premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo Savskega mostu v Kranju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 12. 2018
3. 12. 2018
Jani (Janko) Möderndorfer je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o nalezljivih boleznih, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
23. 11. 2018
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem varstva predšolskih otrok pri varuhih predšolskih otrok, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
19. 11. 2018
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo vinjetnega režima na hitri cesti skozi Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
16. 11. 2018
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo vinjetnega režima na hitri cesti skozi Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Mateja Udovč je zastavila vprašanje v zvezi z ugotavljanjem zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
26. 10. 2018
Jani (Janko) Möderndorfer je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za izobraževanje znanost in šport, minister za zdravje.
5. 10. 2018
Branislav Rajić je zastavila vprašanje v zvezi z varstvom in vzgojo predšolskih otrok, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas