Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

PS Stranka modernega centra

koalicija

Osnovne informacije

Simona Kustec Lipicer

Vodja poslanske skupine

Anita Koleša

Namestnica

Dušan Verbič

Namestnik

Število poslanskih sedežev: 34
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Aleksander Kavčič
 • Andreja Potočnik
 • Anita Koleša
 • Bojan Dobovšek
 • Bojan Krajnc
 • Branislav Rajić
 • Branko Zorman
 • Danilo Anton Ranc
 • Dragan Matić
 • Dušan Radič
 • Dušan Verbič
 • Erika Dekleva
 • Franc Laj
 • Igor Zorčič
 • Irena Grošelj Košnik
 • Irena Kotnik
 • Ivan Prelog
 • Ivan Škodnik
 • Jani Möderndorfer
 • Janja Sluga
 • Jasna Murgel
 • Kamal Izidor Shaker
 • Klavdija Markež
 • Ksenija Korenjak Kramar
 • Lilijana Kozlovič
 • Margareta Guček Zakošek
 • Marjan Dolinšek
 • Marko Ferluga
 • Maruša Škopac
 • Mitja Horvat
 • Saša Tabaković
 • Simon Zajc
 • Simona Kustec Lipicer
 • Srečko Blažič
 • Tanja Cink
 • Teja Ljubič
 • Tilen Božič
 • Urška Ban
 • Vesna Vervega
 • Vlasta Počkaj
 • Vojka Šergan
Naslovljenec/-ka
 • minister za finance
 • minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za finance
 • minister za infrastrukturo
 • minister za infrastrukturo, ministrica za finance
 • minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za javno upravo
 • minister za javno upravo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za okolje in prostor
 • minister za kulturo
 • minister za obrambo
 • minister za pravosodje
 • minister za zunanje zadeve
 • minister za zunanje zadeve, minister za kulturo
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zunanje zadeve
 • ministrica za finance
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za kulturo
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za zdravje
 • ministrica za kulturo
 • ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za obrambo
 • ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za okolje in prostor, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za okolje in prostor, ministrica za obrambo
 • ministrica za zdravje
 • ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za zdravje, ministrica za obrambo
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • December 2017
 • November 2017
 • Oktober 2017
 • September 2017
 • Julij 2017
 • Junij 2017
 • Maj 2017
 • April 2017
 • Marec 2017
 • Februar 2017
 • Januar 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • Oktober 2016
 • September 2016
 • Avgust 2016
 • Julij 2016
 • Junij 2016
 • Maj 2016
 • April 2016
 • Marec 2016
 • Februar 2016
 • Januar 2016
 • December 2015
 • November 2015
 • Oktober 2015
 • September 2015
 • Julij 2015
 • Junij 2015
 • Maj 2015
 • April 2015
 • Marec 2015
 • Februar 2015
 • Januar 2015
 • December 2014
 • November 2014
 • Oktober 2014
Išči po naslovu
16. 3. 2018
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem pro-bono zdravstvene ambulante v Novi Gorici na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo vetrne zaščite na določenih odsekih primorske avtoceste na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Branislav Rajić je zastavil vprašanje v zvezi s statusom knjižnice generala Rudolfa Maistra na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
9. 3. 2018
7. 3. 2018
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi z financiranjem narodnih manjšin na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 3. 2018
Jasna Murgel je zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 2. 2018
Andreja Potočnik je zastavila vprašanje v zvezi z najemno pogodbo med PP Tržič in GRS Tržič na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
21. 2. 2018
Jasna Murgel je zastavila vprašanje v zvezi z osebno asistenco na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 2. 2018
Branislav Rajić je zastavil vprašanje v zvezi s statusom Umetnostne galerije Maribor na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Vesna Vervega je zastavila vprašanje v zvezi s širokopasovno infrastrukturo na območju Pomurske, Podravske in Koroške statistične regije na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z morebitno zakonsko ureditvijo poslovanja z virtualnimi valutami na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Simon Zajc je zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami in razlogi v postopku pridobivanja dovoljenja za začasno prebivanje v RS za tujce na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Simona Kustec Lipicer je zastavila vprašanje v zvezi z rezultati dela Vlade za ljudi na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 1. 2018
Maruša Škopac je zastavila vprašanje v zvezi z elektronskim naročanjem po posameznih storitvah v projektu eNaročanje na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja družbe Elektro Primorska d.d na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za finance.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s ceno kmetijskih zemljišč na Obali na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Ivan Prelog je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem načrtovane mreže enot Doma Danice Vogrinec Maribor na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Vesna Vervega je zastavila vprašanje v zvezi s škodljivimi vplivi kompostarne v Ceršaku na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Igor Zorčič je zastavil vprašanje v zvezi s prenosom starega objekta Doma upokojencev Brežice na Občino Brežice na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi z vodstvom RTV Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
21. 12. 2017
Saša Tabaković je zastavil vprašanje v zvezi s prezasedenostjo varovanega oddelka socialnovarstvenega zavoda Dom na Krasu na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2017
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z razpisom programa mehatronik na STŠ Koper na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Ksenija Korenjak Kramar je zastavila vprašanje v zvezi z brezperspektivno poslovno situacijo javnega socialnovarstvenega zavoda Doma Danice Vogrinec Maribor na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 12. 2017
Erika Dekleva je zastavila vprašanje v zvezi z nalaganjem nevarnih odpadkov v središču Pivke in neukrepanjem pristojnih služb za odpravo teh odpadkov na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Ivan Škodnik je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo pesticidov in širjenjem hmeljišč v Mislinjski dolini na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za okolje in prostor.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z neodobritvijo programa mehatronik na STŠ v Kopru na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 11. 2017
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo nacionalnih barv športnih dresov na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Saša Tabaković je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem sistematskih pregledov otrok v osnovnih šolah na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za zdravje.
10. 11. 2017
Andreja Potočnik je zastavila vprašanje v zvezi s tujimi investicijami v Sloveniji na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi z izplačilom regresa za prehrano učiteljem na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Jasna Murgel je zastavila vprašanje v zvezi z dodatki za slepe otroke s posebnimi potrebami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branislav Rajić je zastavil vprašanje v zvezi s povečano gostoto prometa in posledično manjšo varnostjo na avtocestah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Saša Tabaković je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem sistematskih pregledov otrok v osnovnih šolah na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za zdravje.
23. 10. 2017
Jasna Murgel je zastavila vprašanje v zvezi z minimalno plačo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 10. 2017
Kamal Izidor Shaker je zastavil vprašanje v zvezi s potekom priprave Strategije razvoja Slovenije na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Vojka Šergan je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste G2-108 Hrastnik-Zidani Most na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Ivan Prelog je zastavil vprašanje v zvezi s potekom sprejemanja nove turistične strategije, ki ga naslavljam na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi s sodelovanjem etažnih lastnikov pri pripravi nove stanovanjske zakonodaje na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Ksenija Korenjak Kramar je zastavila vprašanje v zvezi s potekom projekta Magna Nukleus na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z bivalnim standardom v okviru institucionalnega varstva na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marjan Dolinšek je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo energetskega objekta HE srednja Sava na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z nelegalno gradnjo pomolov v Jernejevem kanalu v Seči pri Portorožu na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Marjan Dolinšek je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem infrastrukture HE Mokrice srednjesavskih HE na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
4. 10. 2017
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z izobešanjem zastave Republike Slovenije na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Erika Dekleva je zastavila vprašanje v zvezi z uredbo, ki bi urejala zaščito vodnega vira v primeru onesnaženja okolja v občinah Postojna in Pivka na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi s kulturnimi predstavništvi drugih držav v Sloveniji in slovenskimi kulturnimi predstavništvi v tujini na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, minister za kulturo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z razpoložljivimi sredstvi za gradnjo Policijske postaje Koper na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo razmer in pogojev za izvajanje športnih dejavnosti v okviru šolskih izobraževalnih procesov v Občini Izola na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z osnutkom predloga novega zakona o Radioteleviziji (RTV) Slovenija na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
7. 7. 2017
Erika Dekleva je zastavila vprašanje v zvezi z onesnaževanjem na Osrednjem vadišču slovenske vojske Poček na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem gospodarske dejavnosti na turističnih območjih na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi s kulturnim turizmom v Republiki Sloveniji na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
5. 7. 2017
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi z medijsko zakonodajo na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
16. 6. 2017
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z državno regionalno cesto 3. reda R3-625 na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi s strateškim načrtom poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Danilo Anton Ranc je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem vladnih izhodišč pri poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Dušan Verbič je zastavil vprašanje v zvezi z vodenjem postopka umestitve 3 A razvojne osi v državni prostorski načrt na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Bojan Krajnc je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo statusa civilnih invalidov vojne, ki so postali invalidi kot državljani Republike Italije na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zunanje zadeve.
Ivan Prelog je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s strategijo RS na področju rečnega prometa na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 5. 2017
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s podeljevanjem socialnih podpor na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi z medijsko zakonodajo na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Erika Dekleva je zastavila vprašanje v zvezi s preletom brezpilotnega letala ameriške vojske na območju občine Postojne na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s podvodno turistično dejavnostjo na slovenski obali na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 4. 2017
18. 4. 2017
Ivan Škodnik je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem možnosti za predelavo hlodovine v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s strategijo upravljanja kulturne dediščine na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi s Pravilnikom o spodbujanju vlaganj v AV produkcijo na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z analizo razlik v vsebini prodajanih prehranskih izdelkov med državami EU na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
7. 4. 2017
Jasna Murgel je zastavila vprašanje v zvezi z radijskim oddajnikom na Teznem v Mariboru na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
17. 3. 2017
Branislav Rajić je zastavil vprašanje v zvezi z izvzetjem hitre ceste Maribor iz vinjetnega režima na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Bojan Krajnc je zastavil vprašanje v zvezi z evropsko kohezijsko politiko in programi Cilja 2 na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi z zaprtjem in preoblikovanjem poštnih uradov na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za finance.
Danilo Anton Ranc je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi in neizvajanjem izhodišč Skupščine SIDG na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev in Predlogom spremembe operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi z nelojalno konkurenco na področju gostinstva glede obračunavanja DDV na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Stanovanjskega zakona na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s strategijo upravljanja kulturne dediščine na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Jasna Murgel je zastavila vprašanje v zvezi z različnim obravnavanjem invalidov v primeru računanja višine varstvenega dodatka na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 2. 2017
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo Strategije razvoja Slovenije na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Vojka Šergan je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem zdravnikov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z golf igriščem na Obali na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitostjo postopkov na avtocestah ob slabih vremenskih razmerah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 1. 2017
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z gradbeno inšpekcijo na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Ivan Škodnik je zastavil vprašanje v zvezi z realizacijo projekta tretje razvojne osi na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Simona Kustec Lipicer je zastavila vprašanje v zvezi z načrti dela vlade v letu 2017 na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Simon Zajc je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Saša Tabaković je zastavil vprašanje v zvezi s poklicnim zavarovanjem na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z izrabo in uresničevanjem razpoložljivih možnosti za zagotavljanje kakovosti zraka v Mestni občini Celje na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Vojka Šergan je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem zdravnikov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z izrabo in uresničevanjem razpoložljivih možnosti za zagotavljanje kakovosti zraka na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitostjo postopkov na avtocestah ob slabih vremenskih razmerah na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
9. 12. 2016
Andreja Potočnik je zastavila vprašanje v zvezi s področjem tujih investicij v Sloveniji na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi s pobudo WiFi4EU na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Saša Tabaković je zastavil vprašanje v zvezi z mednarodnima raziskavama PISA in TIMSS na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s permisivno vzgojo v šolskem sistemu na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Ivan Prelog je zastavil vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče – Slivnica na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z enostransko razglasitvijo Hrvaške izključne ekonomske cone na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
6. 12. 2016
Aleksander Kavčič je zastavil vprašanje v zvezi z anonimnimi prijavami domnevnih nepravilnosti v pomurskem vodovodu Sistema C na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
1. 12. 2016
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi z neustreznim vzdrževanjem vodotokov na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 11. 2016
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z ekonomskimi conami na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Vojka Šergan je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Ivan Prelog je zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Umetnostne akademije v Mariboru na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za kulturo.
18. 10. 2016
Ivan Prelog je zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Umetnostne akademije v Mariboru na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za kulturo.
14. 10. 2016
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem s hrano in živilskimi izdelki na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Vojka Šergan je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s krepitvijo požarne varnosti ob železniški progi Divača – Koper na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Ivan Škodnik je zastavil vprašanje v zvezi z nazivom »Zelena destinacija sveta« na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Dušan Radič je zastavil vprašanje v zvezi z digitalno transformacijo Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi s prikritimi vojnimi grobišči na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Teja Ljubič je zastavila vprašanje v zvezi z Evropsko vesoljsko agencijo na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vlasta Počkaj je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem projekta e-zdravje na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
28. 9. 2016
Danilo Anton Ranc je zastavil vprašanje v zvezi s ponovno uvedbo predmeta tehnika in tehnologija v 9. razred osnovnih šol na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 9. 2016
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za obrambo.
Vojka Šergan je zastavila vprašanje v zvezi z dostopnostjo socialnovarstvenih storitev in varstveno delovnih centrov na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z ohranitvijo podružnične šole OŠ Simon Gregorčič v Breginju nad Kobaridom na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi s ciljnimi ukrepi za spodbujanje večje udeležbe na kulturnih prireditvah na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
5. 8. 2016
Jani Möderndorfer je zastavil vprašanje v zvezi z Slovensko turistično organizacijo (STO) na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 8. 2016
Jani Möderndorfer je zastavil vprašanje v zvezi z izobraževanjem v slovenskem znakovnem jeziku na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 7. 2016
Lilijana Kozlovič je zastavila vprašanje v zvezi s konceptom vitke in produktivne javne uprave na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Jasna Murgel je zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem pravila razdelitve finančnih sredstev med kohezijskima regijama Vzhodne in Zahodne Slovenije na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Branislav Rajić je zastavil vprašanje v zvezi z arhitekturno politiko Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Vesna Vervega je zastavila vprašanje v zvezi z deinstitucionalizacijo in izvajanjem eksperimentalnih socialnovarstvenih programov na podeželju na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Vesna Vervega je zastavila vprašanje v zvezi z delom z nadarjenimi učenci in dijaki na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Erika Dekleva je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko smradu v Postojni na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 6. 2016
Branislav Rajić je zastavil vprašanje v zvezi z migracijsko politiko na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jani Möderndorfer je zastavil vprašanje v zvezi s hrupom na gradbiščih na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Vojka Šergan je zastavila vprašanje v zvezi s slovenskim turizmom na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vesna Vervega je zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem položaja znanosti in povezovanja znanosti z gospodarstvom na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi z rudnikom živega srebra v Idriji na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi podjetji na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ivan Prelog je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo AC kraka Draženci – Gruškovje na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo CIMOS-a in deleža Luke Koper v Vinakoper na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s posodobitvijo predpisov za AirBnB na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
7. 6. 2016
Jani Möderndorfer je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo dronov na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
6. 6. 2016
Vesna Vervega je zastavila vprašanje v zvezi s certificiranjem in nadzorom nad ekološkimi živili na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 5. 2016
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z drugim tirom železniške proge med Divačo in Koprom na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s pripravami na letošnjo predvideno številčnejšo turistično sezono na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
15. 4. 2016
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s pripravami na letošnjo predvideno številčnejšo turistično sezono na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Saša Tabaković je zastavil vprašanje v zvezi z družinskimi sodišči na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z družbo Soline d.o.o. na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
23. 3. 2016
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem CIMOS-a preko DUTB na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Simona Kustec Lipicer je zastavila vprašanje v zvezi z včerajšnjimi terorističnimi napadi v Bruslju na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
22. 3. 2016
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem CIMOS-a preko DUTB na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Tilen Božič je zastavil vprašanje v zvezi z alternativno traso hitre ceste od Izole do hrvaške meje na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Erika Dekleva je zastavila vprašanje v zvezi z obiskom evropskega komisarja za zdravje in varnost hrane Vytenisa Andriukaitisa na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Lilijana Kozlovič je zastavila vprašanje v zvezi z udeležbo na zasedanju Evropskega sveta na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Tanja Cink je zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem logopedov na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
26. 2. 2016
Vojka Šergan je zastavila vprašanje v zvezi z označbami kakovosti na živilih na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Marjan Dolinšek je zastavil vprašanje v zvezi z nepobranimi prispevki in davki na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo plazov v Krnici in Gucih na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Kamal Izidor Shaker je zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev stare finančne perspektive na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Dušan Radič je zastavil vprašanje v zvezi mednarodnim dnevom spomina na romski genocid na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Erika Dekleva je zastavila vprašanje v zvezi s potekom trase za prenosni plinovod M8 Kalce – Jelšane na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Simon Zajc je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zavržene hrane na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za okolje in prostor.
Dušan Verbič je zastavil vprašanje v zvezi z novo aplikacijo STATIST na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
29. 1. 2016
Jani Möderndorfer je zastavil vprašanje v zvezi z nadgradnjo daljnovoda Beričevo-Divača na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 1. 2016
Dušan Verbič je zastavil vprašanje v zvezi z obiskom v Iranu na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z drugim železniškim tirom med Divačo in Koprom na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi s študijo izvedljivosti o reševanju TUŠ-a na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Simon Zajc je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zavržene hrane na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2015
Andreja Potočnik je zastavila vprašanje v zvezi z namenom obiskov v tujini v preteklih tednih ter oceno uspešnosti le-teh na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 11. 2015
Lilijana Kozlovič je zastavila vprašanje v zvezi s prekomernim zadolževanjem občin na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Tilen Božič je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem prenove uredbe glede odvajanja in čiščenja komunalne vode na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
16. 10. 2015
Lilijana Kozlovič je zastavila vprašanje v zvezi s saniranjem nepravilnosti v delovanju javnih agencij na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Danilo Anton Ranc je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem in terminskim planom izgradnje severnega dela tretje razvojne osi na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem otrok, katerih materni jezik ni slovenščina, v slovenski izobraževalni sistem na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 9. 2015
Simona Kustec Lipicer je zastavila vprašanje v zvezi s prioritetami vlade v naslednjem letu na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Saša Tabaković je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o prekrških na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Irena Kotnik je zastavila vprašanje v zvezi s programom Projektno učenje mlajših odraslih (PUM) na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Andreja Potočnik je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Laj je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za zatiranje ambrozije na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Ivan Prelog je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem javnih naročil na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Kamal Izidor Shaker je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem odprte dostopnosti rezultatov javno financiranih raziskav na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Igor Zorčič je zastavil vprašanje v zvezi s pogajanji s sindikati na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi s preventivnimi pregledi o ustreznosti varstva arhivskega gradiva osnovnih šol na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
15. 7. 2015
Ivan Prelog je zastavil vprašanje vprašanje v zvezi z mariborskim letališčem in Poslovno cono Tezno na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi z umeščanjem infrastrukture v prostor na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
8. 7. 2015
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z drugim tirom na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi s srednjo traso tretje razvojne osi na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Ivan Prelog je zastavil vprašanje v zvezi z zahodno mariborsko obvoznico na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z južnim delom tretje razvojne osi na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Branko Zorman je zastavil vprašanje v zvezi z nagrajevanjem uspešnosti zaposlenih v javni upravi na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Jasna Murgel je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko otrok s posebnimi potrebami na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 6. 2015
Tilen Božič je zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem pretočnosti prometa na koncu izolske obvoznice na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Ivan Škodnik je zastavil vprašanje v zvezi s projektom Podjetno v svet podjetništva 2013 na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo o komunalnih odpadkih na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Laj je zastavil vprašanje v zvezi z Agencijo Republike Slovenije za okolje na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Dušan Verbič je zastavil vprašanje v zvezi z vzdrževanjem regionalne ceste Ljubljana Kranj na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Danilo Anton Ranc je zastavil vprašanje v zvezi z EKO skladom na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 5. 2015
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s predorom Markovec na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Ksenija Korenjak Kramar je zastavila vprašanje v zvezi z zasegom premoženja nezakonitega izvora na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Maruša Škopac je zastavila vprašanje v zvezi znižanjem višine vodnega povračila na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Igor Zorčič je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem praktičnega dela vozniškega izpita na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Dušan Radič je zastavil vprašanje v zvezi s pravilnikom nujne medicinske pomoči na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Erika Dekleva je zastavila vprašanje v zvezi z domom za osebe s posebnimi potrebami na Debelem Rtiču na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Laj je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem zdravnikov na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Lilijana Kozlovič je zastavila vprašanje v zvezi z vplivom delovanja vlade na ekonomski položaj države na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Aleksander Kavčič je zastavil vprašanje v zvezi s projektom Poslovni SOS na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Urška Ban je zastavila vprašanje v zvezi z lokalnimi oz. regionalnimi mediji s statusom izvajanja programa posebnega pomena na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
28. 4. 2015
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem mladih na področju kulture na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
17. 4. 2015
Marjan Dolinšek je zastavil vprašanje v zvezi z zemljišči, po katerih potekajo javne ceste na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Ivan Škodnik je zastavil vprašanje v zvezi s projektom Podjetno v svet podjetništva 2013 na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s Kobilarno Lipica na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Andreja Potočnik je zastavila vprašanje v zvezi z razstavo EXPO 2015 na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z napovedanimi racionalizacijami v državni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Franc Laj je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi s področja obvladovanja poplavne ogroženosti na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Dušan Verbič je zastavil vprašanje v zvezi z zasegom premoženja nezakonitega izvora na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
31. 3. 2015
Bojan Krajnc je zastavil vprašanje v zvezi s Programom spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico ter zagotavljanja enakomernega regionalnega razvoja na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
24. 3. 2015
Erika Dekleva je zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo Akcijskega načrta interventnih aktivnosti zaradi poplav na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Jasna Murgel je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter Zakonom o socialnem vključevanju na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi z dolžino trajanja predkazenskih postopkov na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Bojan Krajnc je zastavil vprašanje v zvezi s Programom spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico ter zagotavljanja enakomernega regionalnega razvoja na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Dušan Verbič je zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo do objavljenih sodb na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Andreja Potočnik je zastavila vprašanje v zvezi z evropsko kohezijsko politiko 2014-2020 na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s plinskim terminalom v Žavljah na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Urška Ban je zastavila vprašanje v zvezi s prenovo državne informatike na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
27. 2. 2015
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v javnem sektorju na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Branko Zorman je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zaposlovanja medicinskih sester na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Marjan Dolinšek je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo HE na srednji Savi na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Mitja Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z gospodarnim upravljanjem/ravnanjem s stvarnim oziroma "nepremičnim " premoženjem države na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Margareta Guček Zakošek je zastavila vprašanje v zvezi z regionalizacijo visokega šolstva na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Verbič je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi in projekti za nadaljnje gospodarsko okrevanje Slovenije na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Danilo Anton Ranc je zastavil vprašanje v zvezi s tehniškim izobraževanjem na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Ksenija Korenjak Kramar je zastavila vprašanje v zvezi z zasegom premoženja nezakonitega izvora na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Vojka Šergan je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja ukrepov LEADER na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Maruša Škopac je zastavila vprašanje v zvezi s turistično panogo na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Simon Zajc je zastavil vprašanje v zvezi s socialnim podjetništvom na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 1. 2015
Danilo Anton Ranc je zastavil vprašanje v zvezi z zamudami pri postopkih prostorskega umeščanja severnega dela 3. razvojne osi na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Andreja Potočnik je zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi evropske kohezijske politike na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi z uvajanjem novih izobraževalnih programov srednjih šol na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Ivan Škodnik je zastavil vprašanje v zvezi z razpisi za javna dela na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Janja Sluga je zastavila vprašanje v zvezi s koncesijami na srednji Savi na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Branislav Rajić je zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano obvoznico v Mariboru na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Tilen Božič je zastavil vprašanje v zvezi z implementacijo zakonodaje na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
12. 12. 2014
Vesna Vervega je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami v načinu organizacije in delovanja lokalnih akcijskih skupin na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Srečko Blažič je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko mariborske kardiologije na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi s tekočim dogajanjem v Varnostnem svetu OZN glede Palestine na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Irena Kotnik je zastavila vprašanje v zvezi s poklicnim izobraževanjem na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Laj je zastavil vprašanje v zvezi z družbo Nafta Lendava d.o.o. na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Tanja Cink je zastavila vprašanje v zvezi z družinsko zakonodajo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 11. 2014
Srečko Blažič je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko mariborske kardiologije in v zvezi s kadrovskimi normativi v zdravstvu na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Ivan Škodnik je zastavil vprašanje v zvezi z državno cesto Slovenj Gradec - Kope na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Erika Dekleva je zastavila vprašanje v zvezi z dolgoletnimi nerešenimi težavami uporabe vadišča Poček na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Marko Ferluga je zastavil vprašanje v zvezi z gospodarsko diplomacijo na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Irena Kotnik je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo Blejske obvoznice na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Laj je zastavil vprašanje v zvezi z družbo Nafta Lendava d.o.o. na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vojka Šergan je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko energetike v Zasavju s poudarkom na TET - termoelektrarni Trbovlje na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Ivan Prelog je zastavil vprašanje v zvezi s premogom za potrebe TEŠ 6 in v zvezi s HSE na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje glede upravljanja kapitalskih naložb v lastništvu države na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Lilijana Kozlovič je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo zavoda za osebe z motnjo v duševnem razvoju oziroma osebe s posebnimi potrebami na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Margareta Guček Zakošek je zastavila vprašanje v zvezi s protipoplavnimi ukrepi na porečju Savinje na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Simona Kustec Lipicer je zastavila vprašanje v zvezi s poplavnimi naravnimi nesrečami, ki so prizadele Slovenijo na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jasna Murgel je zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem Zdravstvenega sveta na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Dragan Matić je zastavil vprašanje v zvezi z nedavnimi poplavami v Ljubljani na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Dušan Verbič je zastavil vprašanje v zvezi s projektom z nazivom »Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka – DRO na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Tanja Cink je zastavila vprašanje v zvezi s problemom zaostankov pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branislav Rajić je zastavil vprašanje v zvezi z Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Klavdija Markež je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo urgentnega centra Ptujske bolnišnice na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Anita Koleša je zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo protipoplavnega projekta povezanega z izgradnjo te ceste na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Vesna Vervega je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi kmetijsko okoljsko podnebnih plačil in programom razvoja podeželja na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
4. 11. 2014
Aleksander Kavčič je zastavil vprašanje v zvezi s projektom Pomurskega vodovoda Sistem C na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
22. 10. 2014
Aleksander Kavčič je zastavil vprašanje v zvezi s projektom Pomurskega vodovoda Sistem C na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 10. 2014

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Prisotnost na sejah DZ

SMC
Povprečje
Največ
91.9650418432908%
92
83.9593967644638%
84
96.7032967032967%
Nepovezani poslanec Bojan Krajnc
NeP - BK
97

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

SMC
Povprečje
Največ
91.1514914973769%
91
73.1575990064237%
73
94.5321100917431%
Nepovezani poslanec Bojan Krajnc
NeP - BK
95