Slovenska nacionalna stranka

opozicija

Osnovne informacije

Zmago Jelinčič Plemeniti

Vodja poslanske skupine

Dušan Šiško

Namestnik

Število poslanskih sedežev: 4
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Dušan Šiško
 • Jani Ivanuša
 • Lidija Ivanuša
 • Zmago Jelinčič Plemeniti
Naslovljenec/-ka
 • generalni sekretar Vlade
 • minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • minister za finance
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zdravje, Vlada
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za javno upravo
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle
 • minister za kulturo
 • minister za kulturo, ministrica za pravosodje
 • minister za kulturo, Vlada
 • minister za notranje zadeve
 • minister za obrambo
 • minister za okolje in prostor
 • minister za zdravje
 • minister za zunanje zadeve
 • minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za pravosodje
 • ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle
 • predsednik Vlade
 • Vlada
 • Vlada, minister za notranje zadeve
Časovno obdobje
 • januar 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • avgust 2019
 • julij 2019
 • junij 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • avgust 2018
 • julij 2018
Išči po naslovu
17. 1. 2020
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z zavrženo kazensko ovadbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z blažilci poka, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z novostmi na področju svetlobnega onesnaževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 1. 2020
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z nakupom opreme za civilno zaščito, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z umetniki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zakonitostjo dela, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s tehniško dediščino, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
14. 1. 2020
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s sodnimi izvedenci, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z izpopolnjevanjem javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje vprašanje v zvezi z vzdrževanjem plinovodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s prekategorizacijo cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
10. 1. 2020
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z nalogami upravnikov večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s posojili državnih organov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 1. 2020
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z omejitvami pri gotovinskem poslovanju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z izrazoslovjem v Zakonu o orožju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z e-pooblastili za dostop do državnih organov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z višino glob v davčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z informacijsko tehnologijo v javnih organih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 1. 2020
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom svetlobnega onesnaževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom svetlobnega onesnaževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 1. 2020
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z gospodarsko družbo Telekom Slovenije d. d., na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z dvojno volilno pravico, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s turističnimi vodniki, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 12. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z razprodajo šolskih objektov, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s policijsko postajo Slovenska Bistrica, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z oglaševanjem v javnem prostoru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z diskrecijsko pravico, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z visokim šolstvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 12. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo terminologije, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s strelskimi športnimi organizacijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s prebivališčem občinskih svetnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 12. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s hrambo študentske dokumentacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v Lidl Slovenija d.o.o. k.d., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvijo za delovni čas, ki je krajši od polnega, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s predpisi in podatki občin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 12. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s Službo za lokalno samoupravo, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z odlaganjem izrabljenih sončnih celic, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem KPK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z prebivališčem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z problematiko neavtohtonega prebivalstva, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
12. 12. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko tujcev, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z globami javnih funkcionarjev in javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z avtorskimi in podjemnimi pogodbami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z delom upokojencev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s študentskim delom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s slovenskimi plačami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s pristojnostmi varnostnih služb, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
10. 12. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko davčnih postopkov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z zavrženjem ovadb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z javnimi naročili, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z neposrednimi oblikami sodelovanja občanov pri odločanju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Križank, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s predolgimi čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z vzdrževanjem plinovodov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
6. 12. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z učnimi načrti, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
5. 12. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem pooblastil komandirjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi ukinitvijo predobravnega naroka, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z družbami brez zaposlenih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s storjenimi kaznivimi dejanji migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Ministrstva za okolje in prostor, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
2. 12. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s polji vetrnih elektrarn, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s kovom kovancev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dokupljeno dobo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z nesprejetjem državnega proračuna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 11. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s HE Mokrice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem ARSA, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem davkov fizičnih oseb, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s svetniškim mandatom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženjem Markovske lagune, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
28. 11. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nadgradnjo komunikacijske opreme v Pilatusih, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z razlivnimi bazeni, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s finančno pomočjo Fundaciji, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
26. 11. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s prikritim opuščanjem strokovne in znanstvene osnove v javnem šolskem sistemu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
22. 11. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z občinskimi uslužbenci, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem izdatkov pri proračunih, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 11. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s kritičnim pomanjkanjem postelj v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z vključevanjem gasilcev na prireditve ob državnih praznikih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 11. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s preverjanjem upravičenosti do socialnih transferjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z omejevanjem uveljavljanja davčne olajšave za vzdrževane družinske člane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 11. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z imeni držav, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem ODT, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s povečanjem števila zdravnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem projektov s fosilnimi gorivi, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom prometa, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
18. 11. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s ceno pogonskih goriv, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z besedno zvezo ˝izjemni pomen˝, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
15. 11. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s priseljevanjem iz tretjih držav, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za podnebne spremembe, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z oporečno hrano in slabim delovanjem UVHVVR, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z delom zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s sončnimi elektrarnami, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
14. 11. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s statistiko o brezposelnih in prejemnikih denarne socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 11. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo podtalnice na Dravskem in Ptujskem polju in vprašljivih zalog vode, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z Romi, ki nadlegujejo otroke, ki hodijo na igrišče in stadion pri šoli v Šentjerneju, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
12. 11. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z vlaganjem dokumentov v e-davke, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 11. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s pogodbo o zaposlitvi in zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s probacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s poštnimi znamkami in priložnostnimi kovanci, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
8. 11. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s konjeniško policijo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z odstranjevanjem onesnažene zemljine v Celju, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvijo romske problematike v KS Senuše, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z gospodarskim sodelovanjem s Kazahstanom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s statusom internirancev taborišča Jasenovac, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z rokom za izdajo odločbe o odmeri dohodnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z uveljavljanjem dejanskih stroškov prevoza, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s posvetom verskih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z izvolitvijo kandidatov slovenske narodne skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s stroški cepljenja proti gripi, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s sprejetjem državnega prostorskega načrta, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
5. 11. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z novimi odprtji diplomatskih predstavništev in konzulatov, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ˝frackingom˝, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo dela v Vladi, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
4. 11. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z registrom upraviteljev večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanjem obmejnih delavcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z muzejsko dejavnostjo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Banke Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Komisije za preprečevanje korupcije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
29. 10. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s sestavo komisije, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
25. 10. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s premično kulturno dediščino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 10. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi pogoji v Hoferju, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča o Zakonu o tujcih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 10. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z neizpolnjenimi obveznostmi iz prava EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z višino sejnine nadzornih svetov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s priseljenci v Kranju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dodatnim pogojem za uveljavljanje socialnih transferjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 10. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov v zvezi z delom, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem delovanja zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s stroški inšpekcijskega postopka, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo delovnega prava v primeru poslanskega mandata, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 10. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo protihrupnih ograj, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo na železniški postaji na Vidmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pokritostjo signalov na slovenskem avtocestnem križu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo parkirnine na ZTM, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s stroški dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z drevesi v mestih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
18. 10. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s povezovanjem Slovenije v Svilno pot, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z disleksijo, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z HE na spodnji Savi, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
15. 10. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s prilagoditvijo razsvetljave kategorizaciji cest, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem nadzora nad Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo nelegalnega stanja v firmi SODO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 10. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem primernega prezračevanja, gretja oziroma hlajenja bolniških sob, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
10. 10. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dejanskimi lastniki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 10. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Adrie nemškemu skladu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Agroinda, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s stroški morebitnega izstopa Slovenije iz Evropske unije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z davčnim izogibanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 10. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z vandalskim izkopom groba na stadionu v Krškem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo protipoplavne zaščite v občini Brežice, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
7. 10. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z vsebino kompleta za prvo pomoč v našem vozilu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z odvzemom vozniškega dovoljenja za vsa prometna vozila, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nalogami Slovenske obveščevalno – varnostne agencije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom AKOS glede lokalne problematike, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z vsebino kompleta za prvo pomoč v našem vozilu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z odvzemom vozniškega dovoljenja za vsa prometna vozila, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nalogami Slovenske obveščevalno – varnostne agencije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom AKOS glede lokalne problematike, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
4. 10. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z Jeruzalemom Ormož, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z Jeruzalemom Ormož, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
3. 10. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z davčnimi olajšavami za vzdrževane družinske člane, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s stroški helikopterskega reševanja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
1. 10. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s položnico Policije brez QR kode, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z visokošolskimi profesorji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 9. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zahtevo za seznanitev z lastnimi podatki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami po razkritju političnega prepričanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 9. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z malimi čistilnimi napravami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s težavami mobilnih učiteljev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem na infrastrukturnem ministrstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem po ministrstvih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z vpisom izobrazbe v register, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 9. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z vojnimi odškodninami za tujce, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s slovenskimi napisi na Hrvaškem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 9. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dvigom zagotovljene pokojnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 9. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z mučenjem in zanemarjanjem psov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z resolucijo strategije nacionalne varnosti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z vrnitvijo policijske uprave v Krško, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z viri financiranja lastnega stanovanja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z mostom na Brodu pri Podbočju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
19. 9. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z vsiljevanjem tujega jezika, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo REK obrazcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dokazovanjem v sodnih postopkih, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s socialnimi transferji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 9. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 9. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z delovno nesrečo v Premogovniku Velenje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z jubilejnimi nagradami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 9. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem nadzornikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s slovensko lastnino na Dunaju, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s svobodo govora na družbenih omrežjih, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
11. 9. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s proaktivnim javnim objavljanjem podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z doktorji znanosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z duševnim zdravjem Slovencev, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo brezposelnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 9. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z letalskimi prevozi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s premogovnikom Velenje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 9. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s pogoji za pridobitev pravic v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 9. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s prometno problematiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z odkritjem neznane bolezni, ki jo povezujejo z vejpanjem, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi nadzorom prihodkov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z vojaško misijo v Libanonu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 9. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s številom »novo« zaposlenih na ministrstvih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s porastom bolezni mišje mrzlice, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
3. 9. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti bližinskemu delu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo slovenskega morja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo slovenščine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 9. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z vprašanjem neurejenosti legitimacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
26. 8. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nejavnim sojenjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z vsebino prisege, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ocenjevanjem na maturi, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
22. 8. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s kataložnimi zapisi, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
21. 8. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem inšpekcijskih služb v povezavi z t.i. delom na črno, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 8. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zdravjem populacije, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 8. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s poletom helikopterja slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij iz tujine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo druge cevi predora Karavanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 8. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z Srednjo šolo Črnomelj, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
31. 7. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z lokalnim tovornim prometom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z mitnico, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zaščito mitnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem ARSO, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z originalnimi dokumenti v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z lokalnim tovornim prometom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z mitnico, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zaščito mitnice, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem ARSO, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z originalnimi dokumenti v davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 7. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s plačilnimi listami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s plačilnimi listami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 7. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z direktoratom za varno hrano, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z direktoratom za varno hrano, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 7. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nakupom policijskega helikopterja, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z pravico do pravnega sredstva urejeno v Zakonu o javnem naročanju in Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z fekalno kontaminacijo občutljivega kraškega območja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z prostorskimi akti v zaselku Slami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z neustrezno prijavo prebivališča, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z plačevanjem obveznosti do države, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nakupom policijskega helikopterja, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z pravico do pravnega sredstva urejeno v Zakonu o javnem naročanju in Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z fekalno kontaminacijo občutljivega kraškega območja, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z prostorskimi akti v zaselku Slami, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z neustrezno prijavo prebivališča, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z plačevanjem obveznosti do države, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
24. 7. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 7. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem zasebnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem zasebnih šol, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
22. 7. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z vplivom nove uredbe na OPN, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s sestavljenimi zdravstvenimi opozorili, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z odhodom iz policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z vplivom nove uredbe na OPN, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s sestavljenimi zdravstvenimi opozorili, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z odhodom iz policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
18. 7. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s prekomerno sečnjo dreves v urbanih središčih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s povzročeno škodo divjadi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s Poročilom o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dinamiko nadaljevanja gradnje hitre ceste Ormož - Hajdina, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s prekomerno sečnjo dreves v urbanih središčih, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s povzročeno škodo divjadi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s Poročilom o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dinamiko nadaljevanja gradnje hitre ceste Ormož - Hajdina, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 7. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanjem za mlade voznike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 7. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo volitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo volitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 7. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z valutami v slovenskih predpisih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z odstranitvijo cestninske postaje na Dobu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s projektom SloWolf, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
12. 7. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z lovci na glave, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z fluktuacijo oseb znotraj Evropskega kontinenta, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 7. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z zaprtjem ceste mimo Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z verskimi objekti ki to niso, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s situacijo na južni meji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z istrskim parlamentom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z globami za prekrške v davčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z e-izvršbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s kasnejšim rokom izplačila regresa, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z osebno asistenco, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z odzivnostjo državnih organov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi dirkališčem "Gaj" na letališču Cerklje ob Krki, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
5. 7. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pridobivanjem podatkov s strani uradnih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s sklepom vlade o znižanju nadomestila občini Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z vodnimi viri v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dinamiko nadaljevanja gradnje hitre ceste Ormož - Hajdina, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
4. 7. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z mozaikom, ki je bil naslikan na pročelju Korotana, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z ugotavljanjem zadostnih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z »normiranci« in ugotavljanjem zadostnih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
3. 7. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s stavbo na Tobačni, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s pravico do izplačila 20% starostne pokojnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z besedno zvezo »sovražni govor«, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
2. 7. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z situacijo na Pošti Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z zdravstvom za zaposlene, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z brezdomci, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z izplačilom regresa za letni dopust za leto 2019, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s sepso, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s trgovinsko menjavo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
28. 6. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s stroški za energetiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s podatki Karitasa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z družbenim premoženjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 6. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zaključno prireditvijo ob koncu šolskega leta na OŠ Dravlje, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s potekom trase tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s skupnimi mejnimi patruljami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 6. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov za prevoz na delo in z dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s plačami javnih funkcionarjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 6. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z gnečo na štajerski avtocesti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s čakalnim časom, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
19. 6. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z gnečo na javnih prevoznih sredstvih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s postopkom odmere davka na motorna vozila, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s projekom SloWolf, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo mrhovišč oziroma krmišč za medvede, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z Organizacijo združenih narodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 6. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s centralnimi pečmi na lesno gorivo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s požari v predelovalnicah odpadkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z izobraževanjem v pravosodju, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z zaščitenimi kmetijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo dohodkov na podlagi sodnih odločb, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 6. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo projekta HE Mokrice, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z uporabo konoplje, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dinamiko nadaljevanja gradnje hitre ceste Ormož - Hajdina, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem dejavnosti v tujini, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo pravnih oseb, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z rezidentskim statusom po mednarodnih pogodbah, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 6. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z novimi boleznimi v našem prostoru, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem v Republiki Avstriji, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z izjavami in dejanji Ricka Perryja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ljubljanskim prometnim vozliščem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko železniškega prevoza, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z namero škodljive spremembe statuta Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
12. 6. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z Zavodom RS za transfuzijsko medicino, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s Finančnim uradom Murska Sobota, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaževanjem slovenskega morja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z vodnim koridorjem Donava-Odra-Laba, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 6. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s hrvaško evropsko poslanko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z malimi podjetniki in javnimi naročili, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s povezovanjem jadranskih pristanišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s sukcesijo po nekdanji SFRJ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s hrupom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s poznim ukrepanjem v primeru spolne zlorabe otroka, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
10. 6. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo slovenskih bank, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s škodljivim čezmejnim vplivom »žaveljske železarne«, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z neavtohtonim prebivalstvom, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
7. 6. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s padanjem dreves na cesto in odgovornosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z mostom za pešce in kolesarje v občini Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s terminalom za utekočinjen zemeljski plin na Krku, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
6. 6. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s »popoldanskim s.p.«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 6. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z izplačevanjem regresa, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z Adrio Airways, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 6. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delom samostojnih podjetnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 6. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delom varnostnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s Komisijo za preprečevanje korupcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo pokrajin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi Pobudo treh morij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 5. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s konzularnima dnevoma v Caracasu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dodatnim davkom na motorna vozila, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za skrajšanje čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem Ljubljanske banke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z poročanjem v oddaji Faktor, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
30. 5. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z varčevanjem za dodatno pokojnino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 5. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s korupcijo v Erasmus + agenciji Movit, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 5. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s poznim ukrepanjem v primeru spolne zlorabe otroka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z tečajem plavanja v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
24. 5. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo migrantske problematike, na katerega mora odgovoriti Vlada, minister za notranje zadeve.
23. 5. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z vožnjo pod vplivom alkohola, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
22. 5. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z novo narodno in univerzitetno knjižnico (NUK II), na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov volilne kampanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s požari v sortirnici v Lenartu in vplivom na zdravje ljudi in varno okolje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
21. 5. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s plačilom družbi DARS v primeru zavarovanja ovire, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
20. 5. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s slovensko valuto oziroma evrom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z nadvozom Ponikva, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
17. 5. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z pozicioniranjem Slovenije v balkanski problematiki, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami premogovnika Velenje, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z otroci s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s presežki proračunskih uporabnikov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo obrežja Breganščice v Slovenski vasi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko sestavo slovenskih sodišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
15. 5. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvi zaposlitve za vojake, starejše od 45 let, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z poškodbami policistov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
14. 5. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z opravo veterinarske služb, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s prijavo pridelka in upravičenosti do povračila škode zaradi pozebe ali toče, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 5. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z lastništvom in vrednostjo nepremičnin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z izračunom pokojnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z opredelitvijo srednjega razreda v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 5. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z vožnjo tovornjakov po odstavnem pasu, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z nakupom dnevne vozovnice na vlaku, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z volilno pravico, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
9. 5. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z azilnim domom Vič, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
8. 5. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaženjem, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
7. 5. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z delom na cesti in preplastitvijo vozišča, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z zamenjavo vinjete, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z enotnim izvajanjem postopkov finančne uprave, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z nesposobnostjo dela CSD v primeru odločanja za dodelitev denarne socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z Kobilarno Lipica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemom Zakona o osebnem dokumentu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi v zvezi z bruto domačim proizvodom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 4. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z informatizacijo zbirk, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
25. 4. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ˝alkoholiziranostjo˝ voznikov, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s čezmejnimi transakcijami nekaterih javnih zavodov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
24. 4. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z albanizacijo (pogovorno šiptarizacijo), na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 4. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z obiskovanjem zdravnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s prispevki za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z letnim dopustom in regresom za letni dopust, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 4. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo spola, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 4. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemom Zakona o sindikalni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z problematiko cestnega prevozništva v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 4. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s statističnimi podatki glede alkohola v prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s šiptarizacijo Velenja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s postopkom ugotavljanja stalnega prebivališča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z ustnimi zahtevami finančne uprave, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z t.i. »borčevskimi« pokojninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z upoštevanjem nadur pri izračunu višine pokojnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z oblikami dela za upokojenca in nosečnice v času porodniške, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s Študentsko organizacijo Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s Tovarno sladkorja Ormož, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z gledanostjo RTV Slovenija, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
15. 4. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z železniškimi povezavami v Sloveniji in naši okolici, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko povezave Krškega in ostale Slovenije z javnim železniškim prevozom, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z programi v vrtcih, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z postopki za odvzem poslovne sposobnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
12. 4. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z kadrovsko problematiko, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo zraka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 4. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z delom zdravnic in zdravnikov v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 4. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z projektom Jagnjenica, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zatemnitvijo steklenih površin, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaženjem, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za mednarodno razvojno sodelovanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
27. 3. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z vračilom davkov in plačilom obresti na podlagi sodnih odločitev, ki so ugotovile nezakonite davčne obveznosti, ki jih je odmerila Finančna uprava Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z mejnimi prehodi z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
22. 3. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s tujimi neposrednimi investicijami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z višino najnižje zagotovljene pokojnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z vodnima viroma na Krškem polju, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z Cigani, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
21. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z letnim delovnim načrtom v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 3. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z mesečnim statističnim pregledom januar 2019, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z priporočenimi cenami trgovskih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi dostopnostjo do zobozdravstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 3. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z regresnimi zahtevki Republike Slovenije proti javnim uslužbencem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 3. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z madžarizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z veljavnostjo določb Zakona za uravnoteženje javnih financ, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z nakazovanjem javnega denarja nevladnim organizacijam, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z davčnim dolgom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
8. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi kandidatoma za evropsko sodišče, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo digitalnega davka, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 3. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z zavarovalno dobo in starostjo upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo gotovine, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
6. 3. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s zadolževanjem Republike Slovenije od osamosvojitve do leta 2019 po vladah, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z sestavo okrajnih volilnih komisij, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za obrambo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo vinjetnega režima, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z izvrševanjem kazni zapora, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvami, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
1. 3. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z Nuklearno elektrarno Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s čakalnim časom, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s pripravljenostjo Slovenije na novo gospodarsko in finančno krizo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s Slovenci v Venezueli, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
28. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z prenovo učnega programa, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z izobraževanjem učencev Republiki Sloveniji glede zdrave in domače prehrane, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
27. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem statistike državljanstva v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem statistike nezaposlenosti in prejemom socialnih transferjev v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z prosilci za azil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 2. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z kadrovsko problematiko, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z učnim jezikom v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z obratovanjem CSD, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 2. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z rokom za vložitev davčne napovedi, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem dajatev na različne prehodne davčne podračune (PDP), na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem nakupovanja živil glede na njihove posebne lastnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s križišči na državni cesti v občini Medvode, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi Novo mesto - Metlika, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
20. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s Slovenci kot konstitutivni narod v sosednjima državama, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z izjavo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v oddaji Tarča na Radioteleviziji Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 2. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s skrbjo za Slovence ob mejnih območjih, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z natančnim navajanjem zgodovinskih dejstev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
15. 2. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z neprevoznostjo na glavni cesti Zagorje-Trbovlje zaradi skalnega podora, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z javnim razpisom glede sofinanciranja plačila trenerja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2017, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 2. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo kapitalskih dobičkov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s Poročilom o državnih pomočeh za leta 2015, 2016 in 2017, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 2. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo dokončanja visokošolskega študija, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z kakovostjo hrane v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje pobudo za ukinitev Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
12. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z priročnikom z naslovom Zmoremo, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z naselitvenimi objekti za ilegalne migrante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z poročevalci na sodišču, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zgibanko o sovražnem govoru, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z oglaševanjem Pošte Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 2. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z pravosodnimi policisti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z sklicem sej občinskih svetov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
5. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z regresnimi zahtevki Republike Slovenije proti javnim uslužbencem, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
1. 2. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru oporečnega govejega mesa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem mostov na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s starostnimi pogoji za priključitev slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
30. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem dvojnega statusa upokojencev oziroma aktivacijo upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 1. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z obrednim zakolom muslimanske verske skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s statusom Slovencev v Avstriji in Italiji, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z mejnim prehodom v Ormožu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z izgnanci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z obrednim zakolom muslimanske verske skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi prihodki javnih blagajn zaradi dviga minimalne plače v letu 2019, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z črpanjem evropskih sredstev za spomenike v lasti RS, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z turističnimi kmetijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 1. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za umirjanje prometa na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
23. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z vrhom Pobude treh morij, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
22. 1. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki javnih blagajn za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s strožjim nadzorom prejemnikov dodatka za delovno aktivnost k minimalnemu dohodku delovno aktivne osebe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 1. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o orožju, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s travniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 1. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s čezmejnimi plačilnimi transakcijami proračunskih uporabnikov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s Poročilom o državnih pomočeh za leta 2015, 2016 in 2017, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nastanitvijo migrantov v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi izvajanjem resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
14. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z splošnim delom civilnega prava, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami za plačilo prekrškov tujcev na ozemlju Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z kmetijsko politiko za obdobje 2020 - 2027, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami za plačilo prekrškov tujcev na ozemlju Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z natančnim navajanjem zgodovinskih dejstev, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z skladnostjo jedilnikov v osnovnih in srednjih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
9. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s težavami pri črpanju evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z obvezno aktivacijo prejemnikov denarne socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z protizakonitim delovanjem agencije AKOS, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
24. 12. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z protizakonitim delovanjem agencije AKOS, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ministrica za pravosodje.
21. 12. 2018
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Šoštanj blok 6, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z dodeljevanjem brezplačne pravne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
18. 12. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z študenti na II. Bolonjski stopnji, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 12. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z tujci, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 12. 2018
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi subvencioniranjem malih kmetov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z naseljevanjem tujcev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s fiduciarnimi računi, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 12. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi blagajnami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
30. 11. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z legalizacijo prostitucije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zdravje, Vlada.
29. 11. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi novim državnim praznikom, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, Vlada.
16. 11. 2018
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z aktualno problematiko zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z mejno policijo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z odlagališčem radioaktivnih odpadkov v Krškem, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
9. 11. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delom državnega tožilstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
8. 11. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi vohunjenjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
7. 11. 2018
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z povračilom vojne škode izgnancem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi ukinjanjem krajevnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturo v občini Polzela, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z finančnimi vzpodbudami, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z razvrščanjem objektov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
30. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi migrantskim valom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o obdavčevanju nepremičnin, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem tujcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ženskimi kvotami, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
17. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na konzulatu Savdske Arabije v Carigradu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
5. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z kriterijem strokovnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
1. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo omrežja 5G, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z premoženjem Nove Ljubljanske banke d.d, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
28. 9. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z uživalci prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z uživalci prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
24. 9. 2018
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
20. 9. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z tožbo proti Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
19. 9. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z višino sredstev za izobraževanje, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z migranti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z kriterijem strokovnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
17. 9. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z učenci priseljencev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
29. 8. 2018
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z sporazumom o sodelovanju z Vočarsko zbornico Hrvaške, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle.
23. 8. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z tožbo proti Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
1. 8. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi mednarodnim dogovorom o varnih in urejenih migracijah, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
20. 7. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z naseljevanjem in delovnimi dovoljenji tujcev v RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
19. 7. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z problematiko kopanja oseb, zavitih v črno blago, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle.