Slovenska nacionalna stranka

opozicija

Osnovne informacije

Zmago Jelinčič Plemeniti

Vodja poslanske skupine

Dušan Šiško

Namestnik

Število poslanskih sedežev: 4
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Dušan Šiško
 • Jani Ivanuša
 • Lidija Ivanuša
 • Zmago Jelinčič Plemeniti
Naslovljenec/-ka
 • generalni sekretar Vlade
 • minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • minister za finance
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zdravje, Vlada
 • minister za izobraževanje znanost in šport
 • minister za javno upravo
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle
 • minister za kulturo
 • minister za kulturo, ministrica za pravosodje
 • minister za kulturo, Vlada
 • minister za notranje zadeve
 • minister za obrambo
 • minister za okolje in prostor
 • minister za zdravje
 • minister za zunanje zadeve
 • minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za infrastrukturo
 • ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle
 • ministrica za pravosodje
 • ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • april 2019
 • marec 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • avgust 2018
 • julij 2018
Išči po naslovu
12. 4. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z kadrovsko problematiko, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo zraka, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
10. 4. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z delom zdravnic in zdravnikov v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 4. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z projektom Jagnjenica, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zatemnitvijo steklenih površin, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaženjem, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za mednarodno razvojno sodelovanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
27. 3. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z vračilom davkov in plačilom obresti na podlagi sodnih odločitev, ki so ugotovile nezakonite davčne obveznosti, ki jih je odmerila Finančna uprava Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z mejnimi prehodi z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
22. 3. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s tujimi neposrednimi investicijami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z višino najnižje zagotovljene pokojnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z vodnima viroma na Krškem polju, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z Cigani, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
21. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z letnim delovnim načrtom v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
20. 3. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z mesečnim statističnim pregledom januar 2019, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z priporočenimi cenami trgovskih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi dostopnostjo do zobozdravstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 3. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z umestitvijo zdravstvenih domov pod pristojnost države, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z regresnimi zahtevki Republike Slovenije proti javnim uslužbencem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 3. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z madžarizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z veljavnostjo določb Zakona za uravnoteženje javnih financ, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z nakazovanjem javnega denarja nevladnim organizacijam, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z davčnim dolgom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
8. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi kandidatoma za evropsko sodišče, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo digitalnega davka, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 3. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z varovanjem Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z zavarovalno dobo in starostjo upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo gotovine, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
6. 3. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s zadolževanjem Republike Slovenije od osamosvojitve do leta 2019 po vladah, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z sestavo okrajnih volilnih komisij, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za obrambo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki ministrstva za zdravje za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
5. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo vinjetnega režima, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
4. 3. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z izvrševanjem kazni zapora, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvami, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
1. 3. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z Nuklearno elektrarno Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi s čakalnim časom, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s pripravljenostjo Slovenije na novo gospodarsko in finančno krizo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s Slovenci v Venezueli, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
28. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z prenovo učnega programa, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z izobraževanjem učencev Republiki Sloveniji glede zdrave in domače prehrane, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
27. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem statistike državljanstva v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem statistike nezaposlenosti in prejemom socialnih transferjev v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z prosilci za azil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 2. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z kadrovsko problematiko, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z učnim jezikom v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z obratovanjem CSD, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
22. 2. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z rokom za vložitev davčne napovedi, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem dajatev na različne prehodne davčne podračune (PDP), na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem nakupovanja živil glede na njihove posebne lastnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s križišči na državni cesti v občini Medvode, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi Novo mesto - Metlika, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
20. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s Slovenci kot konstitutivni narod v sosednjima državama, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z izjavo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v oddaji Tarča na Radioteleviziji Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 2. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s skrbjo za Slovence ob mejnih območjih, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z natančnim navajanjem zgodovinskih dejstev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
15. 2. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z neprevoznostjo na glavni cesti Zagorje-Trbovlje zaradi skalnega podora, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z javnim razpisom glede sofinanciranja plačila trenerja, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2017, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 2. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo kapitalskih dobičkov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s Poročilom o državnih pomočeh za leta 2015, 2016 in 2017, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 2. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo dokončanja visokošolskega študija, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z kakovostjo hrane v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje pobudo za ukinitev Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
12. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z priročnikom z naslovom Zmoremo, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z naselitvenimi objekti za ilegalne migrante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z poročevalci na sodišču, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zgibanko o sovražnem govoru, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s poimenovanjem in preimenovanjem ulic in trgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z oglaševanjem Pošte Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 2. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z pravosodnimi policisti, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z sklicem sej občinskih svetov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
5. 2. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z regresnimi zahtevki Republike Slovenije proti javnim uslužbencem, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
1. 2. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru oporečnega govejega mesa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem mostov na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s starostnimi pogoji za priključitev slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
30. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem dvojnega statusa upokojencev oziroma aktivacijo upokojencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 1. 2019
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z obrednim zakolom muslimanske verske skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s statusom Slovencev v Avstriji in Italiji, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z mejnim prehodom v Ormožu, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z izgnanci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z obrednim zakolom muslimanske verske skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi prihodki javnih blagajn zaradi dviga minimalne plače v letu 2019, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z črpanjem evropskih sredstev za spomenike v lasti RS, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z turističnimi kmetijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 1. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za umirjanje prometa na cestnem omrežju, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
23. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z vrhom Pobude treh morij, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
22. 1. 2019
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki javnih blagajn za migrante, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s strožjim nadzorom prejemnikov dodatka za delovno aktivnost k minimalnemu dohodku delovno aktivne osebe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 1. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o orožju, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s travniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 1. 2019
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s čezmejnimi plačilnimi transakcijami proračunskih uporabnikov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s Poročilom o državnih pomočeh za leta 2015, 2016 in 2017, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z nastanitvijo migrantov v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi izvajanjem resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
14. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z splošnim delom civilnega prava, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami za plačilo prekrškov tujcev na ozemlju Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z kmetijsko politiko za obdobje 2020 - 2027, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami za plačilo prekrškov tujcev na ozemlju Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z natančnim navajanjem zgodovinskih dejstev, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z skladnostjo jedilnikov v osnovnih in srednjih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
9. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi s težavami pri črpanju evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z obvezno aktivacijo prejemnikov denarne socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 1. 2019
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z protizakonitim delovanjem agencije AKOS, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
24. 12. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z protizakonitim delovanjem agencije AKOS, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, ministrica za pravosodje.
21. 12. 2018
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Šoštanj blok 6, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z dodeljevanjem brezplačne pravne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
18. 12. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z študenti na II. Bolonjski stopnji, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
13. 12. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z tujci, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
11. 12. 2018
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo Policije, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi subvencioniranjem malih kmetov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z naseljevanjem tujcev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi s fiduciarnimi računi, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 12. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi blagajnami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
30. 11. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z legalizacijo prostitucije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zdravje, Vlada.
29. 11. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi novim državnim praznikom, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, Vlada.
16. 11. 2018
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z aktualno problematiko zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z mejno policijo, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z odlagališčem radioaktivnih odpadkov v Krškem, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
9. 11. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z delom državnega tožilstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
8. 11. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi vohunjenjem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
7. 11. 2018
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z povračilom vojne škode izgnancem, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi ukinjanjem krajevnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z infrastrukturo v občini Polzela, na katerega mora odgovoriti ministrica za infrastrukturo.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z finančnimi vzpodbudami, na katerega mora odgovoriti ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Lidija Ivanuša je zastavila vprašanje v zvezi z razvrščanjem objektov, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
30. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi migrantskim valom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o obdavčevanju nepremičnin, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem tujcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z ženskimi kvotami, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
17. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na konzulatu Savdske Arabije v Carigradu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
5. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z kriterijem strokovnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
1. 10. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo omrežja 5G, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z premoženjem Nove Ljubljanske banke d.d, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
28. 9. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z uživalci prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti minister za zdravje.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z uživalci prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti ministrica za pravosodje.
24. 9. 2018
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
Dušan Šiško je zastavil vprašanje v zvezi z sklepanjem obveznih zavarovanj odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za okolje in prostor.
20. 9. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z tožbo proti Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
19. 9. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z višino sredstev za izobraževanje, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z migranti, na katerega mora odgovoriti minister za notranje zadeve.
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z kriterijem strokovnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
17. 9. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z učenci priseljencev, na katerega mora odgovoriti minister za izobraževanje znanost in šport.
29. 8. 2018
Jani Ivanuša je zastavil vprašanje v zvezi z sporazumom o sodelovanju z Vočarsko zbornico Hrvaške, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle.
23. 8. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z tožbo proti Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
1. 8. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi mednarodnim dogovorom o varnih in urejenih migracijah, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
20. 7. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z naseljevanjem in delovnimi dovoljenji tujcev v RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle.
19. 7. 2018
Zmago Jelinčič Plemeniti je zastavil vprašanje v zvezi z problematiko kopanja oseb, zavitih v črno blago, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas