2. redna seja

Državni zbor

19. 11. 2018
podatki objavljeni: 19. 11. 2018

Glasovanje

2. redna seja , 19. 11. 2018
Sprejet

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Glasovanje o zakonu v celoti

Povzetek