1. redna seja

Državni zbor

22. 6. 2018
podatki objavljeni: 22. 6. 2018

Transkript

Spoštovani poslanke in poslanci, gostje, predsednik republike Borut Pahor, predsednik Državnega zbora dr. Brglez, lep pozdrav vsem skupaj!  Ne vem, kako bi pojasnil svoje občutke. Vzel si bom minutko časa, da povem eno ali dve stvari. Prvič, da mi je v izredno čast, da sem tukaj, na tem mestu, nikoli v življenju nisem pričakoval, da me bo kaj takšnega doletelo. Naslednja stvar, kot državljan opažam, da barometer ljudske zavesti in sledenja politiki pada. V tem mandatu poslank in poslancev je za nas zato prelomno, da to obrnemo, začnemo popravljati, da vzpostavimo zaupanje ljudi v politiko. In zadnja stvar, preden gremo naprej, zakoni, ki jih bomo sprejemali, dopolnjevali, spreminjali, morajo delati v korist ljudi in v korist države. To je vse, kar imam jaz na tej točki povedati.  /Državnozborski pevski zbor: Zdravljica – slovenska himna/  Hvala pevskemu zboru tega parlamenta; to so uslužbenci, ki so začeli program današnje seje.  Besedo dajem predsedniku Državnega zbora dr. Milanu Brglezu.
Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani novo izvoljene poslanke, novo izvoljeni poslanci, naj vam najprej iskreno čestitam! Obenem pozdravljam vse tukajšnje goste ter se zahvaljujem tako poslancem prejšnjega sklica tako tistim, ki so tukaj prisotni, kot tistim, ki nas morda spremljajo preko ekranov, in seveda tudi poslankam, za vse opravljeno delo. Tudi službam Državnega zbora gre vsa zahvala, zato da nam je bilo omogočeno, da smo polna štiri leta opravljali delo zakonodajne veje oblasti. Tisto, kar si želim in česar se zavedam, je, da je parlament središče parlamentarne demokracije. Da zato, da lahko zastopamo vse ljudi, moramo tudi ljudi spoštovati in preko samoomejevanja priti do tistega nujnega sodelovanja, ki omogoča sobivanje tako znotraj politike, znotraj posameznih veji oblasti in končno tudi med njimi. V želji, da bi spoštovanje in samoomejevanje vodila do sodelovanja, vam želim vse dobro in nam želim vse dobro v tem sklicu! Hvala lepa. / aplavz/
Dr. Brglezu se zahvaljujem za te uvodne besede. Začenjam 1. sejo Državnega zbora, ki je na podlagi 81. člena Ustave Republike Slovenija sklical predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor, ki bo sedaj Državni zbor tudi naslovil.  Prosim.
Borut Pahor
Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci! Sprejmite, prosim, moje iskrene čestitke za vašo izvolitev. Želim vam uspešno delo za skupno dobro vseh naših ljudi. Vsem, ki smo tako ali drugače poklicani za vodenje državnih zadev, privoščim zadoščenje, da po najboljših močeh izpolnjujemo njihova visoka pričakovanja.  Visok izbor! Varnost naše držav, blaginjo njenih ljudi ter ugled Slovenije v svetu bodo zelo odvisni od naše sposobnosti in pripravljenosti za sodelovanje. Izvoljeni smo od ljudi, ki imajo zelo različne poglede na vse stvari. Mi med seboj imamo zelo različne poglede na vse stvari. In nihče nas nima pravice prisiliti, da naše mnenje proti naši volji spremenimo. Vendar pa imamo neko državniško poklicanost, da te razlike spoštujemo in tudi usklajujemo. V tem smislu je naše medsebojno sodelovanje elementarnega pomena za okrepitev zaupanja v demokracijo, državo in politiko. Spoštovani poslanke in poslanci! V letošnjem letu čaka mene kot predsednika republike in vas kot državni zbor nekaj skupnih nalog. Prva je oblikovanje nove slovenske vlade. V skladu z 225. členom Poslovnika Državnega zbora, moram najkasneje v 30 dneh po konstituiranju Državnega zbora predlagati kandidata za predsednika vlade. Na voljo imam torej 30 dni, vendar s predlogom ne bom po nepotrebnem odlašal. Državni zbor bom z mojo odločitvijo seznanil takoj, ko jo bom glede tega sprejel. Ko me bo predsednik Državnega zbora obvestil, da so imenovani vsi vodje poslanskih skupin, jih bom v skladu s 111. členom Ustave, povabil na posvet o predlogu za predsednika vlade. Glede na izkušnje smemo pričakovati, da bi bilo to konec naslednjega tedna, torej konec tega meseca, ali v začetku naslednjega meseca. Seznanjeni ste, spoštovani poslanke in poslanci, z mojim načelnim stališčem, da mandat za sestavo vlade poverim stranki, ki je na zadnjih predčasnih parlamentarnih volitvah prejela največji delež glasov volivk in volivcev. Menim, da je tako pošteno in prav. V pogovorih z vodji poslanskih skupin bom preveril, ali v Državnem zboru obstaja dovolj načelne podpore, da poverim mandat prvaku največje parlamentarne stranke Janezu Janši. V tem primeru bom v začetku julija podpisal predlog njegove kandidature za mandatarja in ga uradno poslal v Državni zbor. V primeru, da bi v pogovorih z vodji poslanskih skupin nedvoumno ugotovil, da potrebno parlamentarno večino uživa nekdo drug, bi gospoda Janeza Janšo znova povabil na razgovor, kot sva se dogovorila. Mene in javnost je po tistem pogovoru že obvestil, da v tem primeru mandata ne bi sprejel.  Spoštovani gospe in gospodje! Slovenija nima vlade s polnimi pooblastili že od sredine marca letos. Zdaj smo konec julija in glede na izkušnje in po naših pričakovanjih, bi v najboljšem primeru lahko dobili vlado tam konec avgusta. To bi pomenilo, da med dvema vladama s polnimi pooblastili preteče tako rekoč pol leta. Nakopičila so se vprašanja, ki čakajo na rešitve nove vlade. Zato je jasno, da bi bila čim prejšnja izvolitev nove vlade za Slovenijo koristna in tudi spodbudna.  Spoštovani poslanke in poslanci! Menim, da sem tudi po tej uradni poti pojasnil vse okoliščine, ki so pomembne za moje in vaše odločitve glede predloga za kandidata za predsednika vlade. Postopek oblikovanja vlade je vedno zahteven in kompliciran, zato se trudim, da bi bil vsaj, kar se tiče mene, čim bolj transparenten in predvidljiv.  Visoki zbor! Poleg oblikovanja nove Vlade nam zakon nalaga vlogo pri imenovanju novega guvernerja Banke Slovenije. S prejšnjo sestavo Državnega zbora smo soglašali, da je pametno prepustiti izvolitev novega guvernerja novemu sklicu Državnega zbora, zato vas obveščam, da se bo javni razpis za prijavo kandidatk in kandidatov za ta položaj iztekel 20. avgusta letos. V skladu z zakonom moram v tridesetih dneh po tem datumu predlog poslati Državnemu zboru. Poudarjam, da sem tokrat dolžan predlagati kandidata za guvernerja Banke Slovenije ne glede na razplet postopka glede imenovanja nove vlade, vi pa boste potem odločili tako, kot menite, da je prav. O vseh stvareh sem se v dveh mandatih prejšnjega sklica, tudi o novem guvernerju sem bom v vsakem primeru temeljito pred tem posvetoval z vodji poslanskih skupin. Visoki zbor! V ponedeljek 18. junija, ta ponedeljek, me je predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Jadranka Sovdat obvestila, da se ji bo sredi decembra letos iztekel mandat. V kratkem bom objavil poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk in kandidatov za ta položaj. Predlog kandidature bom v Državni zbor poslal v času, ki bo omogočal, da novo ustavno sodnico ali sodnika izvolite pred iztekom mandata, torej še pred sredino decembra letos. Predvidoma še letos bom Državni zbor obvestil o kandidatih za razpisani dve mesti kandidatov za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Slovenija mora sočasno z imenovanjem sodnika, ki mu mandat poteče prihodnje leto avgusta, imenovati še enega, torej skupno dva.  Spoštovani poslanke in poslanci, gospod predsedujoči! V dobrih petih letih in pol opravljanja moje dolžnosti in sodelovanja z dvema sestavama Državnega zbora smo vedno pravočasno in uspešno sprejeli pomembne kadrovske odločitve. To je bilo pomembno za stabilnost in delovanje vseh vej oblasti. Želim si, da nam bi to uspevalo tudi v naslednjih letih. Naš skupen potrpežljiv dialog in skupno iskanje naših najboljših rešitev sta bili potem poplačani z nemotenim delovanjem vseh ustanov in funkcij tako v državi kot v mednarodnih organizacijah. To je na nek način nevidno pripomoglo k prepotrebnemu medsebojnemu zaupanju in večji politični stabilnosti in vse skupaj je bilo zelo dobrodošlo za hitrejšo gospodarsko in splošno okrevanje Slovenije. Priporočam se za naše najboljše sodelovanje tudi v sedanjem sklicu Državnega zbora.  Spoštovani poslanke in poslanci, ljudje so nam poverili njihova upanja in zaupanja. Naloženo nam je, da skupaj varujemo in razvijamo našo državo in domovino. Pri tem naj nam bodo v pomoč vse naše izkušnje, znanje, pogum in modrost. Če se v svetu proti naši volji ne bi zgodilo nekaj dramatičnega, potem smemo po dolgih letih zdaj znova smelo razmišljati o vsestranskem napredku naše Slovenije. Skupaj bo mogoče doseči marsikaj in še več. Razlike med nami nas bogatijo, sodelovanje pa plemeniti.  Sprejmite, spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci, še enkrat moje najbolj prisrčne želje za vaše uspešno delo. Vam, gospod predsednik, se zahvaljujem za najino skupno sodelovanje, vsem pa se zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa. / aplavz/
Predsedniku republike gospodu Borutu Pahorju se zahvaljujem za te spodbudne besede in hvala, gospod predsednik, ker ste nas počastili v tej prvi sklicni seji Državnega zbora. Hvala. Poslance in poslanke obveščam, da za današnjo sejo nismo prejeli nobenega opravičila. Na to sejo sta vabljena tudi predsednik Državne volilne komisije gospod Anton Gašper Frantar in direktor Državne volilne komisije gospod Dušan Vučko, in sicer k 2. točki dnevnega reda.  Še enkrat vse prisotne lepo pozdravljam! Zdaj pa prehajamo na pravo delo. Prehajamo na določitev dnevnega reda 1. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda je pripravljen v skladu s prvim odstavkom 10. člena Poslovnika Državnega zbora in ste ga prejeli z dopisom z dne 18. junija 2018. Začasne vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti so določili naslednji predlog dnevnega reda: 1. točka Imenovanje predsednika in podpredsednika Mandatno-volilne komisije, 2. točka Potrditev mandatov poslancev in 3. točka Volitve predsednika Državnega zbora. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Zboru torej predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Prosim vse navzoče poslanke in poslance, da vstavite kartice za glasovalne naprave. Njihovo delovanje preverite tako, da na desni strani vložene kartice gori oranžna lučka – to je v glavnem za nas novince, tudi mene.  Glasujemo. Navzočih je 86 poslank in poslancev, za je glasovalo 86, proti nihče. (Za je glasovalo 86.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red 1. seje zbora določen.  Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA IMENOVANJE PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNICE MANDATNO-VOLILNE KOMISIJE.  V skladu s prvim odstavkom 10. člena Poslovnika Državnega zbora so začasni vodje poslanskih skupin in poslancev narodne skupnosti na sestanku 18. junija 2018 določili, da mesto predsednika Mandatno-volilne komisije pripada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke – SDS, mesto podpredsednice pa Poslanski skupini Liste Marjana Šarca. Začasni vodja Poslanske skupine SDS Danijel Krivec je sporočil, da za predsednika komisije predlaga Jožeta Tanka. Začasni vodja Poslanske skupine Lista Marjana Šarca Brane Golubovič pa za podpredsednico predlaga Tino Heferle. Predlog sklepa o imenovanju predsednika in podpredsednice Mandatno-volilne komisije ste prejeli. Nobenega razpravljavca, kakor vidim, torej gremo naprej.  Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa o imenovanju predsednika in podpredsednice Mandatno-volilne komisije.  Glasujemo. Navzočih je 89 poslank in poslancev, za je glasovalo 81, proti nihče. (Za je glasovalo 81.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Začasni vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti so na podlagi sprejetega sklepa o številu mest v komisiji, ki pripadajo posamezni poslanski skupini, sporočili imena poslank in poslancev članic in članov komisije. Tako je sestava Mandatno-volilne komisije naslednja: gospod Jože Tanko Poslanska skupina SDS – predsednik, Tina Heferle Poslanska skupina Liste Marjana Šarca – podpredsednica. Člani komisije so: iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke gospod Franc Breznik, gospa Jelka Godec, gospa Alenka Jeraj, gospod Danijel Krivec; iz Poslanske skupine Marjana Šarca gospa Lidija Divjak Mernik, gospod Rudi Medved; iz Poslanske skupine Socialnih demokratov gospod Matjaž Han, mag. Bojana Muršič; iz Poslanske skupine SMC, Stranke modernega centra, Janja Sluga in Igor Zorčič; iz Poslanske skupine Levica Luka Mesec in dr. Matej T. Vatovec; iz Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanskih demokratov gospod Jožef Horvat; iz Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek gospod Marko Bandelli; iz Poslanske skupine Desus, Demokratične stranke upokojencev Slovenije, gospod Franc Jurša; iz Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke gospod Dušan Šiško; in od poslancev Italijanske in madžarske narodne skupnosti Ferenc Horváth.  S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda.  Prosim, da se za pripravo 2. točke dnevnega reda sestane Mandatno-volilna komisija. Seja Mandatno-volilne komisije se bo začela opoldne, to je ob 12. uri v velikem salonu, ki se nahaja nasproti velike dvorane. Članice in člane komisije prosim, da s seboj vzamete gradivo, ki ste ga prejeli v zvezi z 2. točko dnevnega reda.  Prekinjam 1. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 14. uri.
Nadaljujemo s prekinjeno sejo zaradi volitev predsednika Državnega zbora.  Tukaj imam zapisnik komisije o ugotovitvi izida glasovanja za izvolitev mag. Mateja Tonina za predsednika Državnega zbora. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora 22. junija 2018. Razdeljeno je bilo 90 volilnih listkov, glasovnic po domače. Oddanih je bilo 90, neveljavna je bila samo 1, kar je dobro.  Veljavnih je bilo 89, za je glasovalo 80 poslancev in 9 jih je glasovalo proti. Na podlagi izida glasovanja je bil mag. Matej Tonin z večino glasov vseh poslancev izvoljen za predsednika Državnega zbora.  Čestitam, gospod Tonin. / aplavz/  Na tej točki se jaz poslavljam s tega stola.  / aplavz/  Vabim novoizvoljenega predsednika Državnega zbora, da pride in vodi sejo. S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda.  Hvala za pomoč in potrpljenje, ki ste ga imeli z menoj, in se vidimo kmalu, na delu. Hvala.
Drage poslanke, dragi poslanci, resnično izjemna hvala.  Podpora je izjemna, za kar sem vam hvaležen. Zavedam se odgovornosti, ki ste mi jo s tem naložili. Naredil bom vse, da vašo današnjo podporo tudi uresničim. Kot predsednik Državnega zbora prvi med enakimi bom skrbel, da bo vsak glas slišan. Moja odgovornost je, da nihče izmed vas ne bo zapostavljen. Iskreno se zahvaljujem današnjemu predsedujočemu, ki je svoje delo opravil izjemno. Iskrene čestitke tudi vsem poslankam in poslancem za izvolitev. Naša zaveza mora biti, da bomo delovali v dobro naših ljudi in domovine. Vsi skupaj smo predstavniki ljudstva, zato smo se dolžni pogovarjati, predvsem pa sodelovati v dobro Slovenije. Iskanje razlik navadno vodi v težave, iskanje skupnih točk pa do rešitev. Današnjo izvolitev za predsednika Državnega zbora razumem kot prvi korak k stabilizaciji slovenskega političnega prostora. Z mojo izvolitvijo tako rešujemo situacijo, ko bi parlament lahko ostal brez predsednika. Kljub izjemno razdeljenemu parlamentu je današnje sporočilo vendarle slovenski javnosti pozitivno. Ko gre zares, se je slovenska politika sposobna dogovoriti in najti rešitev in to celo rešitev, ki presega klasično blokovsko delitev, kar je zagotovo izjemno. To je dober obed za prihodnje izzive, ki jih je veliko in ki nas čakajo. Storil bom vse, da čim hitreje uspešno dokončamo vse postopke, ki so potrebni za konstituiranje Državnega zbora in oblikovanje njegovih delovnih teles. Pri tem bi rad še posebej izpostavil potrebo po čim prejšnjem oblikovanju Odbora za zunanjo politiko, pred katerim so pomembne odločitve. Prav tako se zavedam, da Slovenija čim prej potrebuje razvojno vlado. Kot predsednik Državnega zbora bom za to storil vse, kar je v moji moči in v okviru mojih pristojnosti, da takšno vlado dobimo hitro. Pred Slovenijo so namreč pomembni izzivi. Družba se stara, mladi odhajajo v tujino in že danes nam ponekod primanjkuje delovne sile. Zdravstvo je v slabem stanju, ljudje žal ne morejo priti do zdravljenja v primernem času. Tudi mednarodne razmere niso rožnate. Evropska unija se sooča z zahtevnimi varnostnimi vprašanji v bližnji in daljni soseščini. Vse pogostejše so tudi razlike in neskladja med stališči posameznih držav članic. Kažejo se tudi znaki ohlajanja evropskega gospodarstva, na kar se moramo kot država pravočasno pripraviti. Če želimo te izzive uspešno premagati, mora Slovenija zadihati z obema pljučnima kriloma, z levim in z desnim. Ob koncu naj dodam še, da moja današnja izvolitev ne bo ovira prihodnji koaliciji. Danes namreč še ne vemo, kakšna bo koalicija. Ko pa bo nova koalicija znana in oblikovana tudi nova vlada, sem se z mesta predsednika Državnega zbora pripravljen umakniti. Vsem želim, da bi svoje poslanstvo čim bolje opravili in da bi Sloveniji in Slovencem zagotovili prihodnost, na katero bomo vsi ponosni. Bog živi Slovenijo!  /aplavz/  Poslanke in poslanci, preostane mi le še, da zaključim prvo sejo Državnega zbora. Obveščam vas, da bomo čez 5 minut najprej v dvorani, nato pa še na stopnišču opravili skupinsko fotografiranje. Poslanke in poslance, ki trenutno niso v dvorani, lepo vabim, da se nam pridružijo. Po skupinskem fotografiranju pa poslanke in poslance vabim na sprejem v preddverje velike dvorane. Iskrena hvala za vse za danes. Pokazali smo, da znamo stopiti skupaj in da znamo narediti konkretne korake za boljšo prihodnost. Vsem poslankam in poslancem pa želim tudi lep praznični vikend. Srečno!