6. izredna seja

Državni zbor

23. 8. 2018
podatki objavljeni: 23. 8. 2018

Transkript

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!  Začenjam 6. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.  Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Branislav Rajić, Zvonko Černač od 14. ure dalje in Franc Kramar. Na sejo so bili vabljeni: kandidatka za poslanko Karla Urh in predstavnik Državne volilne komisije k 1.b točki dnevnega reda ter predsednik Vlade.  Vse prisotne lepo pozdravljam!  Prehajamo na določitev dnevnega reda 6. izredne seje Državnega zbora.  Predlog dnevnega reda ste prejeli v sredo, 22. avgusta 2018, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predloga za umik točke z dnevnega reda oziroma predloga za širitev dnevnega reda seje nismo prejeli. Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.  Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav.  Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in poslancev, za je glasovalo 73 , proti nihče.  (Za je glasovalo 73.) (Proti nihče.)  Ugotavljam, da je dnevni red 6. izredne seje Državnega zbora določen.  Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA MANDATNO-VOLILNE ZADEVE.  Prehajamo na seznanitev z odstopom s funkcije predsednika Državnega zbora.   Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je danes, 23. avgusta 2018, podal pisno izjavo o odstopu s funkcije predsednika Državnega zbora. Predsednik Državnega zbora bo v skladu s prvim odstavkom 202. člena Poslovnika Državnega zbora obrazložil svoj odstop.  Izvolite, imate besedo.
Dragi poslanke in poslanci!  Prišel je čas mojega slovesa. Koalicija šestih strank se je odločila, da želi na mesto predsednika Državnega zbora imenovati mag. Dejana Židana, in to je tudi razlog, zakaj odstopam s tega mesta.  Ob tej priliki bi se vam želel zahvaliti za vašo izjemno podporo, 80 glasov ni malo. Zato gre moja iskrena zahvala poslanskim skupinam SDS, LMŠ, SD, Stranke modernega centra, Stranke Alenke Bratušek, Desusa, Slovenske nacionalne stranke, obema predstavnikoma manjšin in seveda tudi moje domače Nove Slovenije. Iskreno se vsem zahvaljujem, da ste mi dali to priložnost, da sem smel služiti kot predsednik Državnega zbora. Bilo mi je v veselje in veliko čast, nekateri so se temu posmehovali, da sem stvari delal z veseljem, ampak verjemite mi, če neko stvar počneš z veseljem, potem jo običajno delaš dobro. Zato se bosta zadnja dva meseca za vedno vtisnila v moj spomin kot nekaj neverjetnega in tudi nepozabnega. V teh dveh mesecih, kljub temu da so se nekateri prav tako posmehovali, da nisem naredil nič, vodje poslanskih skupin natančno veste, da smo imeli redne tedenske delovne posvete, na katerih smo uskladili številne akte, pravilnike in druge stvari.  V zadnjem času se je sprožila polemika glede teh stvari, sam mislim, da v številnih trenutkih tudi krivična do mene in do dejansko usklajenih aktov, ker so predstavljene napačne informacije. V tem času je bil spremenjen hišni red, ki sedaj natančno določa, kakšna so pravila postopanja v primeru hišnih preiskav. V tem času je bil tudi spremenjen Pravilnik o mednarodni dejavnosti Državnega zbora, ki odpravlja vse nesmisle, ki so na primer med drugim preprečevali, da bi naši odbori Državnega zbora imeli skupne seje z drugimi odbori naših sosednjih držav, med drugim je naš odbor lahko odšel na primer v Novo Gorico, ni pa smel iti v Gorico. Glede poslanskih plač, o katerih je v zadnjem času številna polemika, okvir poslanskih plač je postavljen z zakonom in je nastavljen tako, da so poslanske plače od 55. do 62. plačnega razreda. In tudi v tem smislu je bil postavljen nov sistem, da se osnovna poslanska plača začne v 55. plačnem razredu, najvišja za podpredsednike in vodje poslanskih skupin z več kot dvajsetimi poslanci pa v 62. plačnem razredu. Ni res, da se bodo vsem poslancem zvišale plače, stvari smo delali glede na to, kako so posamezni poslanci obremenjeni, nekaterim se bodo zvišale, drugim se bodo tudi znižale. Šli smo tudi v spremembo obračunavanja potnih stroškov, predlagal sem, da se naša prisotnost tukaj evidentira in da dobimo potne stroške povrnjene dejansko samo za tisti dan, ko smo tukaj tudi prisotni. Spremenili smo tudi pravila glede poslanskih stanovanj, vendarle je treba priznati, da poslanec, ki je doma v Ljubljani, in poslanec, ki je doma v Prekmurju, nimata enakih pogojev za delo in da je te stvari enostavno treba upoštevati.  Vse te usklajene akte in predloge bom danes predal svojemu nasledniku v primopredajnem zapisniku, naj pa že sedaj opozorim, da so bili vsi ti akti usklajeni na delovnih posvetih, z njimi so soglašali vsi vodje poslanskih skupin z izjemo Levice. In še ena zelo pomembna informacija, ker je bil proračun za leto 2018 že sprejet, je bilo treba vse te zadeve delati v sedanjih finančnih okvirih in zato bi prosil tiste, ki govorite druge informacije, da pač enostavno iskreno poveste, kakšna je resnica. Še enkrat zahvala vsem vodjam poslanskih skupin za resnično korektno sodelovanje, moja posebna zahvala gre pa tudi vsem službam Državnega zbora, ki se jim resnično zahvaljujem, da so me sprejele za svojega, mi pri mojem delu pomagale, in če kaj, potem lahko resnično ugotovim, da so službe Državnega zbora profesionalne in delovne. Prepričan sem, da bodo pomagale tudi mojemu nasledniku. Če sem v tem času kogarkoli prizadel, se iskreno opravičujem, ves čas pa sem se boril za svobodo in napredek naše domovine. Srečno koalicija in srečno Slovenija! / aplavz/
Predsedniku mag. Mateju Toninu se zahvaljujem za obrazložitev. V skladu z 2. in 3. odstavkom 202. člena Poslovnika Državnega zbora ugotavljam, da se je Državni zbor seznanil z naslednjim sklepom: Državni zbor ugotavlja, da je mag. Matej Tonin 23. avgusta 2018 podal pisno izjavo o odstopu s funkcije predsednika Državnega zbora, zato mu preneha funkcija predsednika Državnega zbora. Ob tem se mag. Mateju Toninu zahvaljujem za korektno opravljeno delo prvega med enakimi v Državnem zboru in mu želim najboljše pri nadaljnjem poslanskem delu. Ker je predsedniku Državnega zbora prenehala funkcija, ga v skladu s 3. odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega zbora do izvolitve novega predsednika nadomeščam jaz. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o opravljanju funkcije poslanke namesto poslanca, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade. Ker poslanec Marjan Šarec v času, ko opravlja funkcijo predsednika Vlade, ne more opravljati funkcije poslanca, je Državna volilna komisija zboru posredovala sklep o ugotovitvi, da pripada pravica za nadomeščanje poslanca Marjana Šarca v času, ko ta opravlja funkcijo predsednika Vlade, Karli Urh.  Sklep Državne volilne komisije je obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru tudi pisno poročala in predložila predlog sklepa. Želite, poročevalec komisije, besedo? Ne.  Želite besedo, predstavnik poslanskih skupin? Tudi ne.  Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin, besedo predajam poslankam in poslancem. Želi morda kdo besedo? Tudi ne. Glede na to, da k celotni 1. točki ni vnaprej najavljenih razpravljavcev, se poslanke in poslanci k vsaki podtočki prijavijo sproti, pri čemer lahko vsak razpravlja samo enkrat.  Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo.   Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: V času, ko poslanec Marjan Šarec, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih ne more opravljati funkcije poslanca, opravlja to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih od 23. avgusta 2018 Karla Urh, rojena 7. 6. 1961, stanujoča Zgornje Stranje 31a, Kamnik. Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in poslancev, za je glasovalo 79 poslank in poslancev, proti nihče. (Za je glasovalo 79.) (Proti nihče.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.   Poslansko kolegico Karlo Urh vabim, da se nam pridruži in zasede svoje poslansko mesto, in kolegici želim, da bi v poslanskih klopeh uspešno opravljala delo poslanke.  Prehajamo na volitve podpredsednika Državnega zbora. Skupina 25 poslank in poslancev s prvopodpisano Anjo Bah Žibert je Državnemu zboru 22. avgusta 2018 v skladu s prvim odstavkom 199. člena in v povezavi s prvim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega zbora predlagala, da za podpredsednika Državnega zbora izvoli Jožeta Tanka. Želite besedo za dopolnitev obrazložitve, predstavnik predlagatelja Danijel Krivec? Izvolite.
Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav kolegicam in kolegom!  V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagamo v skladu s prvim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora v povezavi s prvim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega zbora za podpredsednika Državnega zbora našega kolega Jožeta Tanka.  Na mesto podpredsednika Državnega zbora ga predlagamo kot dolgoletnega poslanca in izkušenega politika. Od leta 1995 do leta 2002 je bil župan občine Ribnica, v Državni zbor pa je bil prvič izvoljen že leta 2000 in nato v vseh mandatih do današnjega. Dobrih 13 let, od aprila 2005 do junija 2018, je tudi vodil našo poslansko skupino in to zahtevno funkcijo zelo dobro opravljal. V vseh poslanskih mandatih je bil tudi član več delovnih teles Državnega zbora, med drugim tudi predsedoval Odboru za kulturo, šolstvo in šport, trenutno pa predseduje Mandatno-volilni komisiji Državnega zbora.  V naši poslanski skupini smo prepričani, da je gospod Jože Tanko s svojimi bogatimi poslanskimi izkušnjami, predvsem pa z odličnim poznavanjem poslovnika Državnega zbora sposoben to funkcijo podpredsednika Državnega zbora opravljati vestno in odgovorno, kar seveda pričakujemo tudi od vseh ostalih podpredsednikov Državnega zbora. Mi verjamemo, da je gospod Jože Tanko velika dodana vrednost za nadaljnje vodenje Državnega zbora in bo v veliko pomoč tudi tako imenovanim novim obrazom, ki bodo sedeli na tem odgovornem mestu, predvsem je pa s svojim dosedanjim delom dokazal, da je vedno pošten in odgovoren do vseh, ki sodelujejo v parlamentarnem procesu, in da ne favorizira nikogar. Verjamem, da bo dobil tudi veliko podporo.
Želite besedo, predstavniki poslanskih skupin? Ja.  Gospod Han, izvolite.
Spoštovana podpredsednica!  Tudi jaz se zahvaljujem Mateju za korektno opravljeno delo. Spoštovani kandidat Jože, veseli me, da se je Poslanska skupina SDS v tem mandatu odločila drugače kot v prejšnjem mandatu ter predlagala kandidata za mesto podpredsednika Državnega zbora. To potezo vidim in upam, da je konstruktiven korak za celotno delo Državnega zbora, hkrati s tem pa menim, da je prav, da so v vodstvu Državnega zbora tako predstavniki koalicije kot tudi opozicije. Ta uravnoteženost, upam, bo pomembno pozitivno vplivala na delo vodstva Državnega zbora na način, da si bodo navkljub različnim političnim opcijam predsednik in oba podpredsednika med seboj pomagali ter drug drugemu tudi nastavljali ogledalo, vse v luči dobrega in na poslovniku temelječega dela Državnega zbora.  Mogoče še nekaj osebnih misli. Ko sem že ravno pri poslovniku in tudi nasploh na podlagi dolgoletnih izkušenj sem vesel, da je Poslanska skupina SDS za podpredsednika predlagala prav Jožeta Tanka. Jožeta brez najmanjšega dvoma vidim kot enega najboljših poznavalcev Poslovnika Državnega zbora. Njegovo tolmačenje slednjega je šlo po dolgih sejah marsikdaj komu sicer v nos, ne moremo pa mu očitati neargumentiranih razprav. Oba kot dolgoletna vodja poslanskih skupin sva velikokrat trčila ob interese drug drugega, si tudi vedno znala povedati vsak svoje, a ob tem, verjamem, ohranila dostojanstvo in spoštovanje. Jožeta Tanka poznam kot vestnega in odgovornega poslanca, čeprav so bila najina stališča velikokrat na nasprotnih bregovih, je kljub temu vedno dajal prednost argumentom pred politikantstvom. Vesel sem in verjamem, da bo mesto podpredsednika danes zasedel eden najbolj izkušenih poslancev tega sklica, za katerega verjamem, da bo s svojim izkušnjami in z znanjem doprinesel k dobremu delu Državnega zbora.  Poslanska skupina Socialnih demokratov bo Jožeta Tanka podprla za mesto podpredsednika. Hvala.
Želi besedo še kdo izmed predstavnikov poslanskih skupin? Ja. Gospod Hršak, izvolite.
Spoštovana podpredsednica, spoštovani kolegice in kolegi! Veseli nas, da so tudi v Poslanski skupini SDS še pred potrditvijo nove vlade priznali, da so del opozicije, in odgovorno na to mesto predlagali kolega Jožeta Tanka, svojega najbolj izkušenega poslanca. To pomeni, da tudi Poslanska skupina SDS za razliko od prejšnjega mandata, ko podpredsedniškega mesta niso želeli prevzeti, priznava legitimnost bodoče vlade.  Menimo, da je kolega Jože Tanko s svojimi dolgoletnimi parlamentarnimi izkušnjami ter korektnostjo več kot dobra odločitev, zato ga bomo v Poslanski skupini Desus enotno podprli. Hvala.
Še kdo izmed predstavnikov poslanskih skupin?  Gospod Jelinčič, izvolite.
Mene veseli, da je koalicijska stran podprla gospoda Tanka – pa ne zato, ker mu priznavajo nesporno znanje, poznavanje procedure in izredno pametno vodenje tistih delovnih teles, kjer on je, ampak verjetno zaradi tega, ker pač potrebujete malo olajšati trdo situacijo koalicijske strani napram opozicijski strani.  Navkljub temu, jaz bi pohvalil izbiro gospoda Tanka za drugega podpredsednika. Mislim, da je to dobra izbira, da bo potem vodenje Državnega zbora uravnoteženo in da bomo naredili kakšen korak naprej. Do zdaj je državni zbor naredil ogromno korakov nazaj, še več korakov nazaj pa je naredila dosedanja vlada. Mislim, da bi kar rekel, da je tekla v rikverc. Upam, da se to ne bo več dogajalo.  Gospodu Tanku pa že vnaprej čestitam za izvolitev.
Morda še kdo izmed predstavnikov poslanskih skupin? Ne. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Besedo dajem poslankam in poslancem. Želi kdo besedo?   Če ne, zaključujem razpravo.  Prehajamo na izvedbo glasovanja. V skladu s tretjim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora Državni zbor odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih državni zbor izvoli. Vodje poslanskih skupin so že posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje, to so: Franc Breznik Poslanska skupina SDS, Andreja Zabret Poslanska skupina LMŠ, Janja Sluga Poslanska skupina SMC in Blaž Pavlin Poslanska skupina NSi. Članica te komisije sem tudi jaz kot predsedujoča. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke Jerneja Bergoč. Predlagam, da komisija v taki sestavi vodi tudi volitve predsednika Državnega zbora v okviru 1.č točke dnevnega reda.  Ali kdo temu predlogu ter predlogu za sestavo komisije nasprotuje? Če ne, prehajamo na odločanje.  Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in poslancev, za je glasovalo 71, proti nihče. (Za je glasovalo 71.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je komisija v predlagani sestavi izvoljena. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslankam in poslancem glasovnica vročena tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda za ali proti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna. V skladu s četrtim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora bo kandidat za podpredsednika Državnega zbora izvoljen, če bo zanj glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanki in poslanca, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer boste prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 13. uri in 15 minut in bo trajalo do 13. ure in 30 minut. Po končanem glasovanju prosim poslanki in poslanca, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se zberete v sobi 217. Prekinjam to točko dnevnega reda in sejo zbora, ki se bo nadaljevala ob 13. uri in 45 minut.  Prehajamo na obravnavo prekinjene 1.c točke dnevnega reda , to je na Volitve podpredsednika Državnega zbora.  Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja za izvolitev Jožeta Tanka za podpredsednika Državnega zbora. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 23. avgusta 2018. Razdeljenih je bilo 85 glasovnic, oddanih je bilo 85 glasovnic. Neveljavnih je bilo 8 glasovnic, veljavnih pa 77 glasovnic. Za je glasovalo 74 poslancev, proti pa 3 poslanci.  / aplavz/ Na podlagi izida glasovanja je bil Jože Tanko z večino glasov vseh poslancev izvoljen za podpredsednika Državnega zbora.  Prehajamo na obravnavo prekinjene 1.č točke dnevnega reda, to je na Volitve predsednika Državnega zbora.  Skupina 52 poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom je Državnemu zboru 23. avgusta 2018 predlagala, da za predsednika Državnega zbora izvoli mag. Dejana Židana.   Želite, predstavnik predlagatelja predloga kandidature Matjaž Han, podati dodatno obrazložitev?
Vidim, da imam danes zelo pomembno nalogo. Podpredsednica, spoštovani kolegice in kolegi! Menim, da kandidata za predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana ni treba posebej predstavljati. Opus njegovih bogatih izkušenj in predvsem rezultatov njegovega dela, še prej kot strokovnjaka na področju veterinarskih znanj ter gospodarstvenika, zadnja leta pa kot politika, je zgovoren sam po sebi.  Govore, da imamo danes pred sabo predlog odličnega kandidata za predsednika Državnega zbora, za katerega verjamem, da bo na podlagi svojih izkušenj skupaj z vsemi podpredsedniki ta državni zbor peljal čez vse izzive pred nami, in verjemite mi, teh ni malo. Zato sem še posebej zadovoljen, da je kandidat za predsednika Državnega zbora mag. Dejan Židan, ki bi mu kot dolgoletni prijatelj, strankarski kolega, navsezadnje pa kot poslanec še posebej pripisal prav sposobnost prepoznavanja pravih ciljev in morda enako ali še bolj pomembno kot to zmožnost realizacije teh ciljev. Da je Dejan Židan operativen človek, vedo povedati vsi njegovi sodelavci. Še več, ni veliko tistih, ki imajo na političnem parketu na eni strani občutek za vizijo, kaj je treba narediti, in na drugi strani načrt, kako je treba to narediti. In Dejan to ima. Vse od pričetka njegovega ministrovanja na resorju kmetijstva je bila njegova politična pot zaznamovana z veliko aktivnostjo in osebnim prizadevanjem za sprejetje učinkovitih ukrepov za krepitev slovenskega kmetijstva ter ukrepov, ki so pomembno doprinesli k prepoznavi in ozaveščanju o pomenu slovensko pridelane prehrane. Da je raba slovenskih kmetijskih proizvodov v porastu, gre velika zasluga prav Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod vodstvom Dejana Židana. Naj ob tem omenim veliko podporo ministrstva projektu medeni zajtrk, ki v slovenskem in mednarodnem prostoru postaja vzorčni primer vzgoje mladih glede pomembnosti lokalno pridelane hrane in čebel. Ob tem seveda ne gre pozabiti na vse napore mag. Dejana Židana, ki so se skupaj s širšo politično podporo ter podporo Čebelarske zveze Slovenije obrestovali, da je 20. maj na strani Organizacije združenih narodov priznan kot svetovni dan čebel.  Na letošnjih državnozborskih volitvah je bil mag. Dejan Židan drugič izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, volivke in volivci so v njem prepoznali politika, ki s svojim bogatim strokovnim znanjem, izkušnjami ter osebnostnimi lastnostmi sledi in uresničuje zastavljene cilje v dobrobit ljudi. Strpnost, odprtost, spoštljivost, spoštovanje različnih mnenj in pravičnost so vrline, ki poleg bogatih strokovnih gospodarskih in političnih izkušenj Dejana Židana odlikujejo kot, si upam trditi, odličnega kandidata za predsednika Državnega zbora Republike Slovenije. Hvala.
Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Ja. Gospod Jurša, izvolite.
Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Lep pozdrav velja kolegicam in kolegom! Nova koalicija je sestavljena, dobili smo tudi novega predsednika Vlade glede na to, da smo enkrat že oblikovali državni zbor in izvolili predsednika, ta isti predsednik je obljubil, da če ne bo v koaliciji, bo to mesto predal eni izmed koalicijskih strank. Že v navadi je, da je običajno to mesto prevzela druga največja koalicijska stranka. V preteklosti je bilo že tudi to, da so Državni zbor vodili predstavniki največje koalicijske stranke. Glede na to, da je danes mag. Matej Tonin odstopil, bi se tudi njemu zahvalil za vodenje Državnega zbora v teh dveh mesecih, moram pa reči, da je zelo ambiciozno zastavil svoje delo in da je bil kar precej aktiven. Hvala za to, kar si opravil. Lahko bi seveda postal tudi predsednik Državnega zbora, če bi stranka, ki jo vodiš, v tej koaliciji tudi sodelovala. Vi se za to niste odločili, nimamo sredinske koalicije, nastala je pač leva koalicija, levosredinska. Za pogajanje smo izgubili kar nekaj časa, zato je to pogajanje tudi bistveno daljše od prejšnjih, če seveda tukaj ne upoštevamo tudi pogajanj, ki jih je imel gospod Drnovšek v preteklosti. Še nekaj časa več je porabil za to.  Zdaj pa preidemo k novemu kandidatu za predsednika Državnega zbora. Mag. Dejan Židan je politik 10 let, prej je bil tudi gospodarstvenik, trikrat je bil izvoljen v državni zbor Republike Slovenije, 2011., 2014. in 2018. leta. Več ali manj je sedel na istem mestu, kot sedi tudi danes, v neposredni bližini njega sem večkrat sedel tudi sam. Ocenjujem ga kot človeka s kompetencami, poznam ga, da je toleranten in da je pripravljen poslušati in seveda tudi ustrezno odgovarjati. Osebno cenim mag. Dejana Židana kot pozitivno osebo in prepričan sem, da bo tak tudi ostal, ko ga bomo izvolili za predsednika Državnega zbora.  Poslanska skupina Desus ti bo, spoštovani Dejan, namenila svoje glasove. Zdaj pa na koncu še to. Lahko izrazim, da sva vseeno tudi politična prijatelja, si pomurski rojak s štajerskim pridihom, želim ti vso srečo pri vodenju Državnega zbora.
Za poslansko skupino SDS gospod Grims. Izvolite.
Spoštovani, vsem prav lep pozdrav! Veseli me in verjemite, da nas vse veseli, da je zdaj tudi koalicija sama, kot smo ravnokar slišali, lepo povedala, da je leva koalicija, kar je tudi res. Prav je, da v Državnem zboru spregovorimo resnico. Leva koalicija je torej hotela dobiti vse funkcije in v tem delu je sedaj zahtevala zase tudi mesto predsednika Državnega zbora. Dosedanji predsednik je svoje delo sicer opravljal izjemno korektno in kvalitetno, za kar se mu tudi v imenu celotne poslanske skupine izrecno zahvaljujem. Toda levica zase zahteva vso oblast. Odločili ste se v svojih pogajanjih, v kupčkanju, da naj bi to pripadalo stranki Socialnih demokratov, SD torej. Predlog, ki je pred nami, je gospod Židan.  Kakršnikoli so že nameni gospoda Židana, njegova usoda na tem mestu bo seveda taka kot usoda celotne vlade. To bo vlada, v kateri bodo vsi ostali marionete, vse pa bo v resnici v rokah imela Levica. Od Levice je odvisen nastanek te vlade, od Levice je odvisna izvolitev te vlade, od Levice bo odvisno vsako kvalificirano glasovanje, vsako preglasovanje veta Državnega sveta, volitve in vse ostalo. Levica bo nadoblast in vsi ostali boste podrejeni v svojem prepričanju, v svojem ravnanju, v vsem, kar boste sprejemali, Levici. Da ob tem Levica ves čas hoče igrati igro, da so oni opozicija, je seveda samo uresničevanje tistega starega reka Vaclava Havla, da je laž nesmrtna duša levičarja. In laž bo tukaj očitno, žal, gospodar.  Predloga, gospoda Židana, žal ne moremo podpreti, kajti gospod Židan zaradi dela, ki ga je do zdaj opravljal, na tej funkciji ne bo mogel ravnati drugače kot na nek ne prav dober način poosebljati vse tisto, kar je danes politika levice v resnici, če imenujemo s pravo besedo, po resnici. Se pravi, to bo životarjenje v revščini, beg pred odgovornostjo, beg pred resnico, omejevanje svobode javne besede, vse tisto, kar v resnici politika levice danes pomeni, prikrita za drugačne besede. Če gremo po vrsti, gospod Židan kot minister je zavozil problem slovenskega terana, zavozil še vprašanje recimo kranjske klobase pa še česa drugega. Naši gozdovi propadajo zaradi lubadarja. Vse, kar je naredil, je neko podjetje, znotraj katerega kadri SD veselo prosperirajo. Tako imamo črnega in rdečega lubadarja hkrati, ki pod taktirko gospoda Židana načenjata slovenske gozdove. To je zgodba, za katere nagrado naj bi gospod Židan postal predsednik Državnega zbora. Obžalujemo tak predlog SD, kajti znotraj poslanske skupine ima zagotovo boljše in bolj primerne ljudi. Tudi svojo lastno stranko, poglejte, je s tako politiko spravil v položaj, ko je pod 10 % in se sedaj panično boji nekih demagogov iz neke sorodne stranke, ki jim pije kri zaradi tega, ker ne najde pravega odgovora. Pa gre za resno stranko z dolgoletno tradicijo, ki združuje veliko znanja, tudi kvalitetnih ljudi, pa jo je spravil v tak položaj. In za nagrado mesto predsednika Državnega zbora. Gospe in gospodje, kje je tu odgovornost? To je beg pred odgovornostjo, zato je ta trditev upravičena. Enako kot omejevanje svobode javne besede. Podmladek stranke pod njegovim vodstvom se je večkratno zavzel, da je treba preganjati vse, ki smo govorili resnico v zvezi s terorizmom, z migranti, z vsem, kar grozi danes Evropi, kar ogroža našo nacionalnost, kar ogroža našo tradicijo, našo kulturo. To se pravi, svoboda javne besede je pod vprašajem, kadar so na oblasti levičarji.  Nič bolj ne zjezi levičarjev kot resnica. Resnica je v resnici najhujša oblika sovražnega govora za levičarje. In poglejte, tista resnica, ki čaka ljudi, je pomanjkanje in nadaljnje gospodarsko nazadovanje, kajti napovedujejo se samo novi davki, še dodatne obdavčitve, zaostritve, še več birokracije. Skratka, vse tisto, kar je arzenal levičarjev danes. To seveda ne pomeni nič dobrega ne za podjetništvo, ne za blaginjo ljudi, ne za svobodo ljudi, ne za prihodnost Slovenije.
Se opravičujem, čas se vam je iztekel, gospod Grims.
Zaradi vsega tega v Poslanski skupini SDS gospoda Židana pri kandidaturi ne moremo podpreti. Glasovali bomo proti. Pričakujemo pa vsaj to …
Končajte prosim.
… da bomo, če bo gospod Židan izvoljen, po izvolitvi zunaj nazdravili eventualno ne s šampanjcem, ampak s teranom, in naj bo to pravi slovenski.
Gospod Grims, hvala lepa.  Postopkovni predlog ima gospa Sukič.  Izvolite.
Hvala lepa.  Malo za šalo malo pa tudi zares, predlagam novi koaliciji, zdaj ko je še čas, da ustanovi ministrstvo za resnico, ki bi ga vodil kolega Grims, in to bi bil lahko odličen lakmusov papir za to, da preverimo ali je Levica res nadoblast v tej državi. Hvala lepa.
Za Poslansko skupino SNS gospod Jelinčič. Izvolite.
… / izklopljen mikrofon/ … in demokratične ureditve svoboda govora. Svobode govora se naj ne omejuje, kajti potem gremo nazaj v tiste čase, ko smo imeli zloglasni člen o verbalnem deliktu, ki ga nekateri seveda želijo uvesti nazaj, in to ga želi uvesti Levica. Moram reči, da mi gre zelo na živce govorjenje o levosredinski in desnosredinski varianti – kaj je to? To je spet ena bedarija, ki so si jo izmislili naši pravniki, za katere Nemci pravijo: »Juristen böse Christen.« Star pregovor, ki drži. Ne moremo imeti leve sredine pa desne sredine, imamo sredino pa levico in desnico, in zato bodimo eksaktni. Rekel sem že, da svetinja je svoboda govora. Upam, da me zdaj ne bodo ukinili, kajti tako kot sem prej govoril, je izginil signal na Eonu preko Telemacha, in dokler sem jaz govoril, ni bilo ne slike ne zvoka – zanimivo. Upam, da se zdaj to ne bo zgodilo – ali pa tudi, no, saj je vseeno. Odvisno, koliko imate kontrole nad stvarmi.  Gospod Židan se je lotil enega hudega podjetja. Ta zadeva je pravzaprav grozljiva in bo rabil ogromno energije in pa predvsem živcev, da bo zdržal vse to, kar mu bodo kuhali gospodje iz skrajne levice. Vedeti je treba, da z njim ne bodo nežni in da bodo izsiljevali na vsakem koraku. Upam, da bo gospod Židan – in tudi verjamem, da se bo držal procedure – spoštoval poslovnik in da ne bo delal razlike med levico in desnico. Tisto sredino naj pusti kje drugje, ampak – eksaktnost, točnost, tisto, kar je imel dosedanji predsednik Državnega zbora gospod Tonin.  Mi bomo gospoda Židana podprli. Dali mu bomo glas. Nekdo bi tudi rekel, da mu dajemo glas zanalašč, da mu ne bi bilo predobro. Ni važno, naj ima ta glas, naj se trudi, naj gara in čez čas naj ne pride jamrat, da bi rad zamenjal pozicijo, kajti ministrska pozicija je napram tej trenutni poziciji v Državnem zboru mačji kašelj. Hvala.
Za poslansko skupino SMC gospod Zorčič.
Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Kolegice, kolegi!  Od konstituiranja Državnega zbora v mesecu juniju pa vse do današnjega dne smo tekli že nekaj ključnih krogov pri oblikovanju prihodnje vlade in prihodnje koalicije. Državni zbor je bil ob vsem tem recimo temu polno operativen, kar kaže na to, da nas je velika večina tudi v vmesnem času pokazala, da smo lahko dovolj konstruktivni in hkrati tudi pripravljeni, da presežemo določene razlike, ki se nekako porajajo iz heterogenosti političnega prostora. Na tem mestu se v Poslanski skupini Stranke modernega centra zahvaljujemo mag. Mateju Toninu za sicer kratko, a nič manj zahtevno in odgovorno vodenje Državnega zbora. Za nami je izvolitev predsednika Vlade, izvolili smo tudi dva od treh podpredsednikov Državnega zbora, ki jima čestitamo in želimo uspešno delo.  Naslednji korak je izvolitev predsednika Državnega zbora. Mag. Dejan Židan, ki je kandidat za predsednika najvišje parlamentarne institucije v državi, ima po naši oceni dovolj izkušenj, političnih in drugih, da svoje delo opravi korektno. Na političnem prizorišču je že vsaj od leta 2010, kot smo slišali, je bil pred tem zaposlen v gospodarstvu. Čeprav je delal večino svoje politične kariere kot minister za kmetijstvo, pa je imel toliko stika z Državnim zborom in delom Državnega zbora, da ocenjujemo, da tudi to delo zelo dobro pozna. Predsedovanje zakonodajni veji oblasti zahteva nemalo potrpežljivosti, iskanja konsenzov, tudi umikanje lastnim strankarskim ali kakšnim drugim interesom. Torej, vsak od kandidatov, pa tudi ne nazadnje podpredsedniki Državnega zbora se morajo zavedati, da bodo pri svojem delu potrebovali veliko mero poštenosti, modrosti in preudarnosti pri koordiniranju poslanskih besed, zahtev in ne nazadnje interesov.  Tako od kandidata kot tudi od obeh podpredsednikov, ki smo jim vsem izrekli podporo v poslanski skupini oziroma jim še bomo, pa pričakujemo vsaj troje: najprej spoštljiv dialog argumentov ter dosledno opozarjanje na nesprejemljivost nespoštljivega, žaljivega in sovražnega govora, ki smo mu v hramu demokracije nemalokrat priča – lahko rečemo, da smo bili temu priča tudi že v tem sklicu – prav tako, da se bodo pri vodenju parlamentarne veje oblasti nadaljevali procesi, ki bodo prinašali dvig blaginje in več priložnosti za vsestranski razvoj naše družbe in države, in da bodo tako predsednik kot podpredsednika s svojim delom pomembno pripomogli k podobi dobro delujoče in napredne parlamentarne demokracije v Sloveniji. Hvala lepa.
Za Poslansko skupino SAB gospod Bandelli. Izvolite.
Spoštovana predsedujoča, spoštovani kolegi! Najprej naša zahvala mag. Mateju Toninu za konkretno vodenje brez predsodkov, za pošteno in konstruktivno vodenje Državnega zbora. Iz konteksta, ki smo ga sedaj poslušali tukaj, nisem dvomil, da bo SDS kot taka črnogleda na bodočnost koalicije. Seveda se vsak lahko odloči pri glasovanju tako, kot hoče, ampak mislim, da bi bilo dobro, da bi si premislili glede glasovanja. Sovražni govor in vse te zadeve, kar slišimo tukaj – velika beseda je sovražni govor, kaj je res sovražni govor ali kaj res resnica. Tako ne bom rekel, da se strinjam z gospo poslanko, ampak verjetno je dala dober predlog.  Ne glede na to bom rekel tako, mag. Dejan Židan je po našem mnenju pravi kandidat in kompetentna oseba za predsednika Državnega zbora. Njegove izkušnje kot poslanca in predvsem kot ministra dokazujejo znanje, angažiranost, doslednost in učinkovitost. Glede terana, spoštovani kolega, jaz mislim, da vem kaj o tem, ker sem se tudi v prvi vrsti z njim boril, in tu bitka še ni zaključena, daleč od tega, in točno vemo, da zna dobiti tudi drugačne razsežnosti. Ne glede na to, kandidat mag. Dejan Židan za predsednika Državnega zbora kot prvi med enakimi ima našo podporo in zato tudi glasove vseh poslancev Stranke Alenke Bratušek.
Želi še kdo besedo za predstavitev stališč poslanskih skupin? Če ne, smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Besedo dajem poslankam in poslancem. Želi kdo besedo?  Prosim za prijavo k razpravi. Odpiram prijavo.  Besedo ima Marijan Pojbič.
Hvala, spoštovana gospa podpredsednica, tudi vam čestitke, čestitke mojemu kolegu Jožetu Tanku za izvolitev na podpredsedniško mesto Državnega zbora. Najprej moram povedati zelo jasno, da Dejana Židana nikakor ne morem, resnično resnično ne morem podpreti za predsednika Državnega zbora. Bom poskušal na kratko obrazložiti, zakaj. Dve stvari sta, ki ju moram poudariti. Prva je, da sem prepričan, in to je dobra novica za slovenskega malega in pa srednjega kmeta, da je gospod Židan zapustil kmetijsko ministrstvo. Danes mislim, da srednji in mali kmetje odpirajo šampanjce. Hvala bogu, morda pa bodo le v prihodnosti preživeli, ker pod njegovo taktirko je kmetijstvo skoraj v celoti propadalo. Če vprašate kmete v Slovenskih goricah, Koroška in vse to okolje, vam bodo to resnico tudi povedali. Vi pa vseskozi, ko ste vedrili na ministrstvu za kmetijstvo, tega niste slišali oziroma niste želeli razumeti. In druga stvar, ki pa je slaba novica, je to, da ste, gospod Židan, dobil ravno to pozicijo zaradi neprestanega napadanja SDS, in to s strani globoke države, s strani Foruma 21 in seveda režimskih medijev. To je pa tista slaba novica.  Spoštovani gospod Židan, mislim, da ste vi ekstremni levičar. Mislim, da ste človek, ki tisto, kar počenja sam, podtika drugim, in ste po moji osebni oceni zadnji med poslanci, ki lahko opravlja funkcijo predsednika Državnega zbora, ki mora biti povezovalen. Vaši nastopi v predvolilni kampanji so povedali vse o vas, kako ste tisti človek, ki združuje vse politične stranke in kako bi pravzaprav v praksi moral delovati predsednik Državnega zbora. To je eden izmed razlogov, spoštovani gospod Židan, da mojega glasu nikoli ne morete dobiti – ker nikoli ne boste delali tistega, kar govorite, ker pri vas je vedno tista ključna napaka, da govorite eno, delate pa drugo. In podpirate tisto omrežje iz ozadja. Prav SD je tista stranka, ki je doslej naredila daleč največ gorja slovenski državi, slovenskim državljankam in državljanom. Mislim, da ste si tudi tokrat uzurpirali pravico, da prevzamete vodenje države in sestavite koalicijo točno tiste stranke, ki ste razbile zadnjo koalicijo. Razbile zadnjo koalicijo in zaradi tega smo imeli predčasne volitve in sedaj vi ponovno želite naplahtati slovensko ljudstvo in prevzeti vse vajeti v svoje roke. To je nedopustno, neodgovorno, skrajno podtalno, nesramno in pravzaprav sploh ne vem, če še lahko uporabim kakšno besedo. Resnično je neokusno, kar počenja ta globoka država. Tudi te koalicijske stranke, ki ste se sedaj združile v koalicijo šestih, se pravi popolnoma čisto levičarsko koalicijo, niste imele pravice tega narediti.  Če ste razbili koalicijo, če ste povzročili predčasne volitve, bi bilo prav, da potem prepustite tistemu, ki mu je ljudstvo zaupalo glas, da vodi to državo v prihodnosti. Tega niste storili. S tem ste pokazali, kdo ste, kaj ste in kakšne stranke ste in da vam gre izključno samo za oblast, za privilegije in tako dalje. V to zgodbo sodite stranke, ki ste bile v prejšnji koaliciji, in to je SMC, SD in Desus. Sram bi vas moralo biti pred vso slovensko javnostjo! In sedaj na koncu pravite, kako ste pošteni, kako ste pridni, kako ste delovni – zakaj ste razbili koalicijo? Povejte! Zakaj ste šli na predčasne volitve? Tu je Cerar, vsi tisti, ki ste sodelovali – kako lahko zdajle ponovno trdite popolnoma nekaj drugega?! To so stvari, zaradi katerih vas, Dejan Židan, nikoli ne morem in vas ne bom podprli za predsednika Državnega zbora. Ker niste človek, ki bi združeval, ker ste ekstremni levičar in delate vseskozi proti večini slovenskega ljudstva, večini tistih ljudi, ki se borijo za preživetje. Vam je mar samo za privilegije in za privilegirance, zato bom glasoval proti temu, da bi vi postali predsednik Državnega zbora.
Besedo ima dr. Anže Logar.
Hvala, predsedujoča. Za uvod bi si dovolil samo eno kratko oceno pametnega delovanja nastajajoče koalicije – oziroma bojda ste že nastali, čeprav koalicijska pogodba še niti ni dokončna. Če bi imeli kaj širine in pameti, bi pustili gospoda Tonina, da ostane naprej predsednik parlamenta in bi s tem dejansko zagotovili bistveno večjo sprejemljivost in širino te koalicije, čeprav Nova Slovenija ne bi bila koalicijski partner. Ampak pač, funkcije so slastne – ali pa strastne.  Predsednik državnega zbora je ena od treh najpomembnejših funkcij v državi. Vi ste v tej telenoveli ustanavljanja nove koalicije vseskozi poudarjali, da samo, kar je najboljše za državo, je dobro za vas. Zato vas, dovolite, če smem vprašati – ali je Dejan Židan najboljše, kar ima ta koalicija ponuditi za predsednika Državnega zbora? Kajti če izhajam iz vaših obljub pred volitvami in v času sestavljanja koalicije, potem morate na to vprašanje odgovoriti. Ker če ni, torej če Dejan Židan ni najboljše, kar lahko ponudite za predsednika Državnega zbora, potem v bistvu na nek način lahko rečemo, da začenjate s prevaro volivcev. Glede na to, kar sami pravite.  Gospod Cerar, vi, ki volivce vabite z moralo in etiko, sprašujem vas, ali za vas je ali ni. Pa da kot politik, zdaj ste v Državnem zboru, na podlagi tega tudi sprejmete odločitve. Namreč, vas bom spomnil na vaše besede, ker vi pravite, da ni. Vi ste 7. 8. ob napovedi, da bo gospod Židan postal predsednik Državnega zbora, dejali, citiram: »Si pa želim, da bi pri nadaljnjih postopkih kandidatur bili v igri tudi bolj kompetenčni kriteriji.« Torej če bi bili, v konkretnem kandidatu niso bili izpolnjeni, pa ga boste, gospod Cerar, vas sprašujem, podprli – ali ga ne boste? Ker če ga boste, je to bolj kruhoborstvo za funkcije kot pa morala in etika. Se pa sicer strinjam s tem vašim citatom. Pa bom povedal zaradi nečesa drugega, in to, kar bom rekel, mora veljati za vse poslance, ki so bili v preteklem sklicu in so glasovali za poročilo preiskovalne komisije o bančnem kriminalu. 59 glasov je dobilo tisto poročilo; več kot ta koalicija. Verjetno nimamo spomina človeških ribic, ampak zelo odgovorno glasujemo in tudi vemo za naprej.  Vam bom prebral sklep, ki ste ga potrdili tisti poslanci v Desusu, ki ste ponovno v SMC: »Preiskovalna komisija ugotavlja poskus nedopustnega posega ministrov za finance Francija Križaniča in ministra Dejana Židana v postopke odločanje o NLB in ugotavlja poslovno škodo v višini 37 milijonov evrov za davkoplačevalce v kapitalu NLB,« ki smo jo potem pokrili davkoplačevalci, »in 137 milijonov evrov v kapitalski ustreznosti te iste banke v letu 2011.« Poglejte, če je morala in etika, če govorimo o politični odgovornosti, če govorimo o najboljših kandidatih in če hočemo politično kulturo izboljšati … Če ste že takega kandidata predlagali, pa ga tisti, ki ste glasovali za to poročilo, ne morete podpreti. Ker če ga boste, potem vaš glas v Državnem zboru, ki je sledljiv, čisto nič velja. S tem glasovanjem boste poteptali tistih 59 glasov za poročilo. Kakšno sporočilo pa daste vi volivcu, če najprej rečete, bančno kriminaliteto je treba preganjati, krivce imamo, ugotovimo jih – zelo jasno so razbrani iz magnetogramov sej nadzornega sveta tiste decembrske seje v letu 2011, kaj je bil razlog za tedanjo neprodajo, da se delnica ni prodajala po 220 evrov, ampak je kasneje po 120, 100 evrov na delnico vsak od nas izgubil zaradi tega – ugotovljeno, soglasno sprejeto brez glasu proti, a danes pa takšnega kandidata, zoper katerega so pričale priče na preiskovalni komisiji, ne samo predlagate, tudi glasovali boste zanj?! Enostavno v Državnem zboru, če želimo politiko približati ljudem, imeti kredibilnost za svoja pretekla glasovanja in na podlagi tega graditi novo politiko na etiki in morali, gospod Cerar, tega predloga ne moremo podpreti. Črno na belem. Hvala.
Besedo ima mag. Karmen Furman.
Spoštovana podpredsednica, spoštovani poslanke in poslanci, spoštovani državljanke in državljani! Predsednik Državnega zbora je po protokolu drugi najpomembnejši človek v naši državi. Je varuh zakonodajnega postopka kot temeljne in ključne pristojnosti Državnega zbora. Sama menim, da se na tako odgovorno mesto lahko predlaga le kandidat z veliko mero kredibilnost. Človeka, ki je z dosedanjim delom že dokazal, da je sposoben in vreden našega zaupanja. Žal vam moram povedati, da me mag. Dejan Židan s svojo dosedanjo politično angažiranostjo v to ni prepričal. V današnji razpravi bi zato med drugim želela povzeti le nekaj preteklih dejanj odhajajočega ministra za kmetijstvo, sedaj vašega kandidata koalicije za predsednika Državnega zbora, ki zbudijo velik dvom. Razlog za moj dvom v pomanjkanje legitimnosti gospoda Židana za vodenje tako pomembne funkcije v naši državi je njegovo dosedanje delo v vladi, ko v vsem danes znani aferi teran niste zaščitili slovenskih interesov. Očitno je tudi, da za nikogar v prejšnji koaliciji – niti vam kot pristojnemu ministru – kmetijstvo ni bilo prioriteten resor. Prav nič ni bilo storjenega za izboljšanje položaja slovenskega kmeta in da bi se na prodajne police in v javne ustanove vračala slovenska kvalitetna hrana.  Pod vodstvom prejšnje vlade, v kateri ste seveda tudi sami sodelovali, pa je Slovenija žal postala amputirana država z vprašljivim dostopom do mednarodnega morja. Tako smo se še do nedavnega sedaj mnogi danes tudi izvoljeni poslanci in poslanke pritoževali nad politično pristranskostjo in strokovno neučinkovitostjo pretekle vlade v sestavi SD, SMC in seveda večnega Desusa. Na prejšnji seji Državnega zbora smo izvolili novega mandatarja, ki je še v času državnozborske kampanje poudarjal, da je v slovenskem političnem prostoru čas za novo generacijo političnih obrazov. Tudi sama se navsezadnje lahko poistovetim s to kategorijo. Pravzaprav lahko rečem, da sva vsaj do 3. junija z novoizvoljenim mandatarjem imela marsikaj skupnega. Gospod Šarec kot župan, sama kot direktorica občinske uprave sva opozarjala na mačehovski odnos pretekle oblasti do občin. Na podlagi odločitev pretekle vlade o položaju in financiranju lokalne samouprave lahko na koncu le žalostno ugotovimo, da smo imeli vlado, ki ni delovala za, ampak proti lokalni samoupravi.  Žal lahko danes tudi ugotovim, da je gospod Šarec snedel besedo. Očitno bomo tako v prihodnjih dneh glasovali zgolj o stari vladi z manjšo nadgraditvijo, danes pa glasujemo o predlogu znanega političnega obraza, ki ste ga še vi pred nedavnim kritizirali kot del prejšnje vlade. Očitno je, da se zgodovina ponavlja tudi z vami, z gospodom Šarcem. In, kako simbolno, prav danes, 23. avgusta, Evropa zaznamuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Naj bo ta dan tudi dan spomina, opomin, da se moramo ljudje med seboj spoštovati, saj brez resnice in spomina ne more biti sprave in prihodnosti, v kateri bomo vsi našli svoje mesto.  Da pa se vrnem nazaj k današnjemu predlogu. Res je, ta je povsem legitimen, da koalicija šestih strank poda usklajen predlog. Verjamem tudi, da bo danes glede na izjave koalicijskih strank dejansko prišlo do izvolitve predlaganega kandidata za predsednika Državnega zbora. Gospod Židan, vam želim vse dobro pri vodenju Državnega zbora, upam pa, da pri vašem delu ne bomo deležni diskriminacije, da nas ne boste delili na prvo in drugorazredne poslance, temveč da boste enakopravno in enakovredno obravnavali naše predloge za dobrobit državljank in državljanov. Resnično pa tudi upam, da ne bomo svojega dela v tem hramu demokracije zaključili tako, kot je v času vašega ministrovanja na področju kmetijstva končal slovenski teran. Hvala za besedo.
Ker je še interes za razpravo, odpiram nov krog prijav.  Besedo ima Žan Mahnič.
Hvala za besedo, podpredsednica, in čestitke ob vaši izvolitvi.  Zahvala tudi bivšemu predsedniku, mag. Mateju Toninu, za res odlično vodenje Državnega zbora v teh dveh mesecih, ko bi lahko vedril, čakal, sklical tisto sejo, ki bi bila nujna. Ni vedril, ampak je res aktivno opravljal vlogo funkcije, ki mu je bila, mislim da z 80. glasovi dana, hodil po terenu, se srečeval s tujimi veleposlaniki, predvsem pa pripravljal spremembe, ki so za notranje delovanje Državnega zbora pomembne. Kakor sem bil seznanjen, se je večina vodij poslanskih skupin strinjala s predlogi, ki smo jih nenazadnje poslanke in poslanci skupaj sooblikovali in jih predstavili mag. Toninu. Potem pa pride dan, dva nazaj, ko zdaj že bivšega predsednika Državnega zbora napade Poslanska skupina Levica z besedami, da je želel dvigniti poslanke privilegije. Pred kamere stopi vodja Poslanske skupina Levica Matej T. Vatovec in reče: »Tonin skrbi samo za poslance, ne poskrbi pa za tiste, ki v tem Državnem zboru delajo.« In to reče vodja poslanske skupine, pri katerih strokovni sodelavci niso več želeli v tem mandatu delati naprej, ker jim niso dali dovolj visokih plač. Matej Tonin je pravilno ugotovil in tudi pravilno predlagal, tisti, ki vodijo bolj pomembne odbore, naj bodo v 61 plačnem razredu, tisti ki vodijo odbore, ki ne zasedajo toliko, naj bodo v 59. Zanimivo, pred kamerami temu nasprotuje Matej Tašner Vatovec, ki je v prejšnjem mandatu vodil Komisijo za poslovnik, ki je vsega skupaj zasedala trinajst ur, imel je pa isti plačilni razred kot bivša poslanka Urška Ban, ki je vodila Odbor za finance s 440 urami dela. Naprej. Očita potne stroške. Zakaj oni iz Kopra ne glede na to, ali pride v Državni zbor ali ne, vsak dan pač dobi mesečno, kolikor stane vozovnica. Ker bi sedaj, če bi želel dobiti osemnajst centov kilometrine, moral priti vsak dan v parlament, bi pač to pomenilo, da ima nižjo plačo. In pa še nekaj, pavšal. Ni res, da je bil, da je bila odločitev 800 evrov sedajšnjih različnih 500, 600, 700, 800. Matej Tašner Vatovec sedaj dobiva 700 evrov pavšala, potem pa stopi pred kamere in reče, da temu nasprotuje. Seveda temu nasprotuje, ker bi se mu zopet znižala plača, ker je sedaj predlog za poenotenje za 600 evrov. Toliko o kredibilnosti Levice kot koalicijske stranke in pa vodje poslanske skupine.  Kar se pa tiče predloga, ki je pred nami, gospod Dejan Židan, predstavnik te nove generacije, ki je bila toliko časa obljubljena v vseh volilnih kampanjah doslej, žal, mojega glasu ne boste dobili. Stranko SDS ste na vsakem soočenju označili za radikalno desno stranko in verjamem, da nam bo poslankam in poslancem SDS, tudi širše tukaj desnim strankam kršena svoboda govora. Ne predstavljam si drugače, kot da poslankam in poslancem radikalno desne stranke, po vaše, pač ne boste dovolili razpravljati, kot boste to dovolili vašim somišljenikom, vsem šestim levim koalicijskim strankam. Je res, da je danes vesel dan za slovenske kmete, mogoče malo bolj žalosten dan za tajkuna Stanka Polaniča, kateremu ste kot kmetijski minister služili vsa ta leta. Je pa res, če bomo želeli vedeti, kaj se v državnem zboru dogaja oziroma v katero smer bo šel državni zbor, bomo pač odprli časopis Večer – zopet tajkunska zgodba, premoženje Večera, s katerim je bilo lastninjeno, neznanega izvora, ampak zopet, sorodstvene povezave s šefom gospoda Židana Polaničem, to sta, mislim da, Boris in Uroš Hakl, ki obvladujeta ta časopis, po katerem se Dejan Židan ravna. In če bomo želeli vedeti, kam plujejo vode, kam bo šel parlament, kaj bo gospod Židan storil, bomo samo prebrali, kaj mu novinarke in novinarji preko Stanka Polaniča in družine Hakl naročajo v Večeru.  Zaradi teh in še vseh drugih razlogov, ki jih zaradi časovne omejitve ne morem našteti, moje podpore ne boste dobili.
Besedo ima Franc Jurša.
Še enkrat hvala lepa za besedo.  Ponovil bom, da bomo v naši poslanski skupini – kakor tudi sam osebno – podprli predlog za predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana. Ne javljam pa se zaradi tega, ampak vseeno želim povedati novi poslanki Karmen Furman, in to bom povedal zdaj, na začetku mandata in upam, da se ta zgodba ne bo ponavljala, to velja za vse tiste, ki tega še niste slišali, večina v SDS me je tako že slišala, če boste take stavke ponavljali in omenjali stranko Desus kot večno, vam bom odgovoril sledeče. Če stranke Desus ne bi bilo, stranka SDS nikoli ne bi občutila slasti oblasti. / smeh v dvorani/ Hvala.
Ker je še interes za razpravo, odpiram ponovno prijavo. Besedo ima Lidija Divjak Mirnik.
Hvala lepa, predsedujoča.  Rada bi povedala, da vse to, da uporabim lepo besedo, besedno bojevanje med levimi, desnimi, zelenimi, rdečimi, črnimi, zlatimi, belimi pravzaprav jemlje energijo, jemlje naš čas in ne prinaša tej Sloveniji, posebej pa ne Mariboru, nič dobrega. Jaz bi vas prosila, da s tem nehate, volite proti ali za, kakor vas je volja, in gremo dalje. Hvala lepa.  / nemir v dovrani/
Prosim za pozornost in malo umiritve, prosim.  Besedo ima Mateja Udovč.
Hvala. Spoštovani kolegice in kolegi! Že kar nekaj časa je preteklo od objav uradnih rezultatov predčasnih volitev, mi pa se še vedno odločamo o pomembnih kadrovskih rešitvah za vodenje parlamenta, parlamentarnih teles, vlade in njenih resorjev. Življenje pa teče in zahteva odločne odgovore in rešitve. S prelaganjem pomembnih odločitev se problemi in težave samo še večajo tako v domačem kot tujem svetu. Z izvolitvijo gospoda Tonina kot začasnega predsednika Državnega zbora smo v začetku zagotovili osnovne standarde za konstituiranje in delovanje parlamenta. Ustanovitev treh parlamentarnih odborov je za naše učinkovito delovanje odločno premalo, zato si želim, da se čim prej ustanovijo in začnejo delovati vsa potrebna delovna telesa v parlamentu, saj bomo le tako lahko nadaljevali uspešno delo predhodne sestave parlamenta. Menim, da je že skrajni čas, da danes potrdimo novega kandidata za predsednika Državnega zbora gospoda Židana in mu zaupamo vodenje parlamenta oziroma ga postavimo na čelo zakonodajne veje oblasti.  V Stranki modernega centra se zavedamo, da ni bilo enostavno uskladiti vseh programov, interesov in želja potencialnih kandidatov za koalicijo, ki bo sestavila novo vlado, vendar se je že po vztrajnem usklajevanju le izoblikovala. Z dobrimi kadrovskimi rešitvami moramo pokazati in dokazati, da smo resno in odgovorno prevzeli funkcijo, za katero smo bili izvoljeni. Veliko se bomo morali pogovarjati, poslušati, predvsem pa slišati. Najpomembnejše pri vsem tem pa je, da bomo dobro razumeli, poenotili znake za sporazumevanje, da bomo na koncu vsi enako razumeli sklepe, ki jih bomo sprejemali.  Za uspešno delovanje se moramo soočiti tudi z aktualnimi pravnimi in dejanskimi vprašanji, ki jih je prinesla sestava nove koalicije, manjšinsko vlado s podporo ene stranke, formula 5 + 1. V takšni situaciji in obliki se v naši pravni praksi srečujemo prvič, zato je še toliko bolj pomembna argumentirana in pravno vzdržna rešitev. Vse nedorečenosti o statusu stranke, ki podpirajo vlado, vendar ni stopila v koalicijo, morajo biti rešene. V nasprotnem primeru se bomo vedno vračali k osnovni dilemi, ali je koalicijska ali opozicijska stranka, in posledično njenimi kompetencami. Osebno mislim, da je sodelovanje Levice z vladajočo koalicijo dobro urejeno v posebnem protokolu. Tudi v evropskih parlamentarnih praksah manjšinske vlade niso posebnost. Poudarila bi še rada, da pričakujem korektno sodelovanje opozicije predvsem pri reševanju strateških problemov pomembnih za kvaliteto bivanja in življenje vseh državljanov. Ne smemo pozabiti, da se politične in gospodarske razmere iz dneva v dan v svetu spreminjajo, na žalost ne na boljše. Da se bomo lahko izognili stanju, v katerem smo bili pred letom 2010 in 2014, moramo sprejemati pravočasne, odločne in prave ukrepe in s proaktivnim delovanjem preprečiti kakršnokoli krizo.  Zato kandidatu za predsednika Državnega zbora gospodu Dejanu Židanu želim, da nas bo uspešno vodil v naslednjem mandatnem obdobju. Hvala lepa.
Besedo ima dr. Matej T. Vatovec.
Najlepša hvala, podpredsednica. Čestitke tudi v mojem imenu.  Lahko se kar navežem na to, kar je gospa Udovč sedaj povedala. Jaz mislim, da je treba jasno izpostaviti, da se je Levica kot opozicijska stranka odločila podpreti bodočo manjšinsko vlado predvsem zaradi tega, ker želi podpreti tisto, kar je bila velika večinska volja volivcev na volitvah 3. Junija. Poglejte kakšen delež parlamenta zaseda desni politični projekt in mislim, da lahko razumete, zakaj je temu tako. Zato smo se pa v Levici odločili enostavno zaradi tega, da skušamo to vlado ves čas opominjati na to, da je treba spreminjati predvsem življenje ljudi na boljše in prekiniti z praksami, ki so bile predvsem škodljive, ja, se strinjam, tudi v prejšnjem mandatu.  Od tu pa k očitkom gospoda Mahniča, kar se tiče plač. Tisto, kar se je skušalo narediti, je dejansko in de facto zvišanje plač vsem poslancem. To je dejstvo in temu smo v Levici nasprotovali že od začetka, tu ni bilo nikoli nobenega popuščanja z naše strani. Tisto, kar je po mojem mnenju bistveno bolj potrebno kot, da si poslanci, recimo, tisti, ki so trenutno v 55. plačnem razredu, zvišajo te razrede na 57, da mogoče ta denar Državni zbor iz svojega proračuna porabi za tiste, ki trenutno zaslužijo najmanj v tem Državnem zboru, čistilke, vzdrževalce, voznike in tako naprej. Kar se tiče kilometrine, poglejte, jaz sem tu vsak dan. Ne vem, če ste vi tu vsak dan, ampak verjetno bi jaz profitiral iz predloga gospoda Tonina, ampak ni to bistvo, gre za izjemo iz javnega sektorja, kjer se ljudje, ki se morajo voziti v službo za bistveno manjšo plačo, kot so poslanske plače, dobijo mesečno vozovnico in to je to. Kar se tiče pavšalov, zadnji dogovor, ki ga je skušal še predvčerajšnjim bivši predsednik Državnega zbora sprejeti, je bil povišanje vsem na 800. V Levici smo predlagali znižanje vsem na 500. Mislim, da tu očitati kakršnekoli osebne interese ali pa to, da se v bistvu izmikamo iz tega dogovora, ki se ga je peljalo, ja, na tiho in tudi z, bom rekel, kar neko veliko podporo, je bolj kot ne izkrivljanje tistega, kar so bila dejstva. In ključ je tudi v tem, da smo v Levici uspeli skupaj s podporo LMŠ ta projekt teh sprememb prenesti na vsaj nek kasnejši čas, torej po oblikovanju vlade. In mislim, da to niso dosežki, s katerimi bi se lahko nekdo na tem položaju hvalil na tak način ali pa potem kasneje še skušal na vsak način resnico izviti. Ena od božjih zapovedi pravi, da pač je laž eden od glavnih grehov. To je to. Mislim, Levica, poudarjam, ostaja opozicijska stranka. Mislim, da smo tudi s tem razkritjem teh namer to dokazali. Kažemo na to, da obstaja nek establishment, ki očitno ne loči med opozicijo in pozicijo in kjer se na privilegijih zna hitro poenotiti. Mi smo tu zato, da to krhamo, da te tihe dogovore, ko gre za koristi posameznikom, razkrivamo in da jih tudi skušamo na koncu demantirati. Je pa, ja, nujno nekaj in to je tudi omenil gospod Tonin v neki izjavi pred kakšnim dnevom, da ima predloge, da se izboljšajo plače zaposlenim, tistim, ki imajo najnižje plače v Državnem zboru. Jaz upam, da bodo ti predlogi kmalu prišli. V Levici jih bomo z veseljem podprli.
Sprašujem, če želi še kdo razpravljati? Odpiram nov krog prijav. Besedo ima Jožef Horvat.
Hvala lepa, spoštovana gospa in kolegica podpredsednica. Najprej dovolite, iskrene čestitke in veliko najboljših želja za vaše uspešno delo v imenu celotne Poslanske skupine Nove Slovenije. Prav tako iskreno čestitam našemu kolegu Jožetu Tanku. Verjamem, da bo resnično s svojimi bogatimi izkušnjami pripomogel, da bo parlamentarna procedura dejansko tekla čim bolj demokratično in čim bolj gladko. Tukaj smo, kolegice in kolegi, poslani sem od naših ljudi zato, da za ljudi sprejemamo čim boljše rešitve. Gotovo je nek aksiom, da smo tukaj zavezani resnici. Pravkar smo od dr. Mateja Tašnerja Vatovca slišali kar nekaj neresnic. Jaz ne bom govoril, da laže. Govori pa neresnico. Povedal je, da so se plače vsem poslancem zvišale. Ni res. Ni res. Vodje poslanskih skupin smo vse, kar je predlagal, potrdili, edino Levica je bila proti in zdaj nastopa pred mediji in je izgleda edina zveličavna, edina poštena poslanska skupina v tem parlamentu. Seveda je dr. Tašner Vatovec, čeprav gre za zgodovino, za prejšnji mandat, gotovo lahko užaljen, pa je odlično vodil Komisijo za poslovnik, jaz sem sicer to od daleč spremljal, nismo imeli člana, ampak Komisija za poslovnik, gospe in gospodje, državljanke in državljani, davkoplačevalci, je zasedala summa summarum cel mandat 13 ur. 13 ur. To je ducat plus ena. Kako naj še razložim? Na Odboru za finance smo sedeli – in najbrž tudi kaj dobrega rekli in sprejeti – 440 ur, pa sedaj ne bom govoril o odboru, ki sem ga vodil, Odbor za zunanjo politiko, Odbor za zadeve Evropske unije in tako dalje. Ali je pošteno, da tisto delovno telo, ki v mandatu zaseda 13 ur, da ima njegov predsednik enako plačo kot predsednik/predsednica Odbora za finance, ki je zasedal 440 ur v mandatu.  Predlog za pavšal gospoda Mateja Tonina je bil 600 evrov. Zakaj je zdaj zunaj, čeprav je še vse skupaj delovno gradivo, zakaj je zdaj zunaj v medijih, kar je lansiral dr. Vatovec, predlog 800? Zato, ker je večina poslanskih skupin predlagala 800, pa med njimi ni Nove Slovenije. Večina poslanskih skupin je predlagala pavšal 800 evrov in zdaj je kriv Matej Tonin. Njegov predlog, ponavljam, in stotič bom to še ponovil, je bil 600 evrov. Ampak, večina odloča. Ali je tako ali pa se jaz motim.  Ali je pošteno, da nekatere naše odlične strokovne sodelavke niso smele napredovati, tako kot drugi v državnem sektorju. Ni pravično. In to je sprostil. In s tem smo vsi soglašali.  Kilometrina. Večina poslanskih skupin je predlagala kilometrino 18 centov za kilometer. Večina, ne Matej Tonin. Večina. Ampak zdaj se tukaj sprevrženo, neverjetno sprevrženo kaže na Tonina: Poglejte ga, poglejte ga. Glejte, boli me, to me res boli, da nekdo na neresnici gradi svojo, kako bi temu rekel, politično prepoznavnost. Torej ne gre za zvišanje vsem poslancem, gibljemo se znotraj okvira. Državljani vedo, da je proračun za letošnje leto sprejet, in preko proračunskih okvirov ne moremo in ne smemo, pika, pa tudi če smo še tako avtonomna zakonodajna veja oblasti. Seveda je zdaj to gotovo neko maščevanje, napadanje našega kolega in predsednika Nove Slovenije in seveda Nove Slovenije kot celote, zato ker smo in bomo zelo jasno trdili, da je pač Levica s tem, kar je tudi povedala Zakonodajno-pravna služba, kar so povedali mnogi ustavni pravniki, da je Levica po vsem tem, kako se obnaša, ki je pravzaprav pomagala pri spočetju te vlade, da je logično, da je Levica koalicijska stranka. In zdaj se je treba pač nam maščevati. Okej, bomo sprejeli to maščevanje, nikoli pa ne bomo pristajali na neresnice. Hvala, ker ste me poslušali.
Besedo ima Miha Kordiš.
Hvala, predsedujoča. Sem se odločil še sam intervenirati v ta politikantski šov, ja, neresnic, povejmo po pravici, neresnic, manipulacij, zavajanj in tako naprej. Gremo po vrsti. Levica je opozicijska stranka, ki na določenih za nas ključnih projektih sodeluje z vlado. In to ni pravno vprašanje, ampak je politično vprašanje, kako se kakšen politični akter v Državnem zboru pozicionira. Lahko predložite seznam pravnikov, dolg sto imen, tisoč imen, tega osnovnega dejstva ne spremeni. To je politično vprašanje, je stvar političnega dogovora in zmenili smo se za formulo pet plus ena. In zato se v Levici nadejamo, da se bo dvignila minimalna plača, da se bo dvignila socialna pomoč, ukinilo dopolnilno zavarovanje, da se bodo zvišale najnižje pokojnine in tako naprej. In zato smo mi v to pet plus ena zgodbo sploh šli. To je prva stvar. Druga stvar. Če se je kje pokazal nek temeljni konsenz, ki ga zgolj Levica nažira, je to pri vprašanju funkcionarskih privilegijev in funkcionarskih plač. In ne drži, da osnovni predlog in osnovna ambicija vseh parlamentarnih akterjev razen Levice leži v tem, da se obseg funkcionarskih privilegijev in plače dvignejo. Kakorkoli obrnemo, pod črto, če bi se masa denarja za plače zvišala, bi se ta masa pretočila v žepe poslank in poslancev, tako ali pa drugače. In ni računa, ni trditve, ni argumenta, ki bi to zanika. Samo kontekstualno zvijanje in sklicevanje na neka fiktivna maščevanja. In če kaj, v razpravah kolegov iz trdo desnega boka, tamle danes prepoznavam kar neko frustracijo. Mislim, da je za to frustracijo skrit dvojni razlog, prvi, zato ker so ostali brez večjih plač, in drugi, zato ker so ostali brez še večjega korita po imenu Vlada Republike Slovenije. Hvala.
naj vas samo prijazno opozorim, da obravnavamo točko Volitve predsednika Državnega zbora in smo v razpravi malce zašli. Gospod Grims, vi ste želel postopkovno? Potem najprej dajem besedo Samo Bevku.
Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani zbor! Najprej bi se rad zahvalil dosedanjemu predsedniku Državnega zbora Mateju Toninu za dobro vodenje slovenskega parlamenta. Mag. Dejanu Židanu, prvemu med enakimi, pa želim uspešno delo v tem mandatu. To bo izredno zahtevna in naporna naloga, saj imamo prvič v novejši slovenski parlamentarni zgodovini manjšinsko vlado. Predlagam, da čim prej oblikujemo vodstvo Državnega zbora, izvolimo novo vlado, prav gotovo pa bo časa za iskrivo izmenjavo mnenj še vedno zelo veliko. Hvala lepa.
Ker je še vedno želja po razpravi, odpiram nov krog prijav.  Besedo ima mag. Branko Grims.
Hvala še enkrat za besedo. Gospe in gospodje!  Vsem kolegom in kolegicam, ki ste zdajle tako nekateri preračunljivo, nekateri pa naivno razpravljali o temi, ki ste jo sami načeli, bi samo opozoril na eno stvar. To ni problem, ki bi bremenil celotno Slovenijo. Razvojni problem za Slovenijo, gospe in gospodje, je, da so davki v Sloveniji previsoki, da je okolje podjetništvu nenaklonjeno, da je sosednja Avstrija, ki je čisto blizu, in ker smo v šengnu, meja praktično za gospodarstvo ne obstaja. Ta Avstrija je bistveno bolj prijazna mladim, novim podjetnikom, ki odpirajo svojo podjetniško pot. In zaradi tega, gospe in gospodje, mladi podjetniki, ko z njimi govorite, tisti ki so pridni, tisti ki imajo ideje, govorijo kako bodo šli delati v Avstrijo. In tisti, ki že imajo podjetja, odpirajo tam svoje nove firme ali pa prenašajo celotno poslovanje tja. Podobno so pristavili zdajle lonček še Hrvatje, s tako imenovanim poenostavljenim deoojem, samo 12 procentno obdavčitvijo za tiste, ki tega morda ne poznate. In seveda vse to pomeni, da se najbolj produktiven del Slovenije odseljuje v tujino, računi in sociala, ki jo umetno napihujejo levičarji, pa ostajajo tukaj. In kaj je končen rezultat? Da je delo, podjetniki torej, najbolj obremenjeno na svetu ravno v Sloveniji. In obenem so še napovedi s strani levice, torej nadvlade sedanji vladi in tudi nadvlade parlamentu, da bodo to povečali še za sto procentov, čeprav smo na Forbesovi lestvici povsem v špici, enkrat smo bili celo razglašeni za svetovni rekord. To, gospe in gospodje, je razvojni problem v Sloveniji. In tisti v vladi, ki bo ultra levičarska, da jo imenujemo s pravim imenom, pa izvirate sami iz gospodarstva, iz podjetništva, iz gostinstva, kako boste pogledali svojim kolegom v oči in boste rekli, davke bomo dvignili, drastično jih bomo dvignili, dodatne birokratske ukrepe, dodaten birokratski nadzor bomo uvedli, da bomo ja zatrli vsako podjetniško iniciativo, da bomo na koncu v venezuelskem socializmu vsi enaki, razen seveda tistih levičarjev, ki v resnici denar davkoplačevalcev kanalizirajo na vse mogoče načine v svojo kliko in na koncu v svoj žep. Kajti tisti, ki danes tukaj čvekajo o privilegijih, verjemite, kasirajo take denarje, da se vam še sanja ne. Temu se reče kaviar socialisti. Kaj to v praksi pomeni, boste pa že še videli. In tisti podjetniki, ki dajejo denar za to, da ljudem dajo plačo, da jim omogočijo kvalitetno življenje, ki jim omogočijo 13. plačo, različne oblike bonitet, skratka blaginjo in socialno varnost, tisti podjetniki bodo zdaj šli zaradi vlade, take, ki nastaja. Kakšno sprenevedanje je to, ko nekdo reče, ja, smo opozicija in bomo projektno podprli. Imate vse ljudi za norca ali koga? Najdite enega, ki vam verjame. Projektno, gospe in gospodje, smo mi še vsako vlado podpirali v SDS in smo glasovali za tiste predloge, ki smo jih ocenili za dobre, za razvojno perspektivne, za pomembne za posamezen del Slovenije ali za to, da se pač omogoči boljše življenje ljudem. Vi pa s svojimi glasovi, spoštovani gospe in gospodje iz Levice, tovarišev ni, ste tisti, ki omogočate s svojimi glasovi nastanek in izvolitev te vlade in garantirate njen obstoj in ste temeljni pogoj njenega obstoja, to je pa čisto nekaj drugega. Vi ste zato tisti jedrni ključni del koalicije, ki omogoča obstoj ultralevičarske vlade in ker imate točno vi tiste glasove, ki manjkajo do absolutne večine, boste pri vseh najpomembnejših odločitvah vi jeziček na tehtnici in boste zato ključni del koalicije, proti kateremu bodo vsi ostali samo marionete, ki bodo lahko imeli veliko dobrih želja, ampak vi boste pa garant zato, gospe in gospodje iz Levice, da se bo potrdil stari rek, da je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni. In zaradi tega vse to sprenevedanje pomeni samo eno, da bomo priče preganjanju resnice, da bomo priče nadaljnjemu dvigovanju davkov, da bo Slovenija v tem mandatu pod vašo vlado, Levica, ki jo boste v resnici vi vodili, šla samo žal navzdol … / izklop mikrofona/
Vaš čas je potekel, gospod Grims, hvala lepa. Mislim, da ni več razpravljavcev, ali želi še kdo razpravljati? Ne, potem zaključujem razpravo. Še? Se opravičujem, potem pa ponovno odpiram krog za prijavo. Besedo ima Boris Doblekar.
Spoštovane in spoštovani!  Najprej tudi iz moje strani čestitke obema novima podpredsednikoma, prav tako pa tudi čestitke za odlično vodenje Državnega zbora gospodu mag. Toninu, ki se je dejansko odlično izkazal, deloval zelo povezovalno, v kar jaz osebno dvomim za predlaganega novega predsednika Državnega zbora. Če ste vsi po vrsti hvalili delo mag. Tonina in govorili hvalospeve, kako je bil dober, zakaj ga potem menjujemo oziroma zakaj ste potem tako vztrajali in vsilili svojega kandidata? Pravite, da ste povezovalni, da želite levo, desno, sredinsko. Zakaj potem niste pustili predsednika Tonina, kljub temu da Nova Slovenija ni v vaši vladni koaliciji? Potem bi imel vprašanje za, predvsem za Levico. Pravite koalicija 5 + 1, Levica je opozicija. Kaj če gledamo teoretično in bi bila koalicija 1 + 5? Na primer, samo v LMŠ koalicijska stranka, vseh ostalih – pa kaj? Opozicija? Ne razumem te vaše sestave oziroma razlage.  Kar se tiče kandidata gospoda mag. Židana vemo, da je bil kmetijski minister, poznamo veliko njegovih napak, seveda se je tudi sam pohvalil z mnogo dobrimi stvarmi, vendar mislim, da je bilo napak, pomanjkljivosti mnogo več. Precej izgubljenega denarja, zapravljenega denarja, predvsem zaradi nepravočasnih ukrepanj, tako pri tovarni sladkorja, pa potem, kot ste že naštevali, tudi pri teranu in tako naprej. Kmetje so zahtevali vaš odstop že pred časom zaradi vašega neresnega dela. Bili ste kmetijski minister, bili ste v vladi, ki je ravnokar razpadla, bili ste eden ključnih akterjev za razpad te vlade; če bi bili tako dober minister in tako dobra vlada, potem ta vlada najbrž ne bi razpadla. Zdaj na vsak način želite prevzeti krmilo Državnega zbora. Seveda imate veliko elana in energije, kot ste izjavili že v predvolilni kampanji, da bi bili radi predsednik vlade. To vam seveda ni uspelo, sedaj želite prevzeti krmilo Državnega zbora. Ne bom vas podprl tudi zato, ker ste v predvolilni kampanji mnogokrat, kot je bilo že rečeno, Slovensko demokratsko stranko imenovali radikalna desnica, skrajna desnica in tako naprej. Mislim, da to sem ne sodi. In takšen človek, ki tako govori, pač ne more voditi Državnega zbora, po mojem mnenju, in se bojim, kako bo z vodenjem Državnega zbora. Je pa vsekakor tudi to res, da mogoče volivci, ki so Slovenski demokratski stranki namenili 222 tisoč 42 glasov, SD, na primer, 88 tisoč 524, ne verjamem, da so zadovoljni in veseli, da boste vi sedaj prevzeli vodenje Državnega zbora. Vsekakor pa boste naredili manj škode pri vodenju Državnega zbora kot pri vodenju kateregakoli ministrstva.  Mogoče samo še za konec, da se rahlo bojim, da glede na to, da ima Levica v rokah to vlado, da se bo kaj kmalu zgodilo in bo v stilu kolegice iz Levice Levica dejala: »Židan, ti si najšibkejši člen, adijo!« Upajmo, da ne. Nekateri pa si verjetno to tudi zelo želijo, celo med vami. Hvala lepa.
Besedo ima gospa Violeta Tomić.
Gospod iz SDS mi je dal najboljšo možno iztočnico. Uporabili ste moje besede: Vi ste najšibkejši člen, adijo! In, oprostite, desnica je ta trenutek pač v taki poziciji, da grize, grize, ker je najšibkejši člen. Pač smo sestavili oziroma so sestavili neko Vlado / smeh v dvorani/ ob podpori Levice, ki ji reče gospod Grims ultralevičarska. Pa mi razložite, gospod Grims, kaj je tu ultralevičarskega. Imeli ste prejšnjo vlado, ki je počela vse, kot bi počel SDS, z eno samo razliko, da ni uporabljala toliko sovražnega govora, ki mu vi rečete svoboda govora. Levica kot stranka je podprla to vlado, ker želi pokazati, kaj pomeni konstruktivna opozicija. Kaj počne SDS? In tu je moj odgovor kolegici iz LMŠ, veste, tudi jaz, ko sem prve dneve sedela v teh poslanskih klopeh, sem rekla, kako je možno, da izčrpavate parlament, izčrpavate prebivalce Slovenije, davkoplačevalce, ki jih tako radi omenjate, da izčrpavate poslance in da se nikamor ne premaknemo 25 let zaradi ene stranke, ki ne sodeluje, kadar ni absolutno na oblasti. In očitanje vsem drugim ultralevičarstvo ravno iz stranke, kjer največ bivših komunistov sedi, in med desnico, ki so nas nekoč pa še kako zasledovali in ovajali, ko smo se mi vedno svobodomiselni, tudi v 80. letih, borili za več svobode, več demokracije. Skratka, zgolj in samo ideološki boj, samo spodkopavanje.  Zato bom tukaj poudarila, Levica bo podprla Dejana Židana za prvega med enakimi, za predsednika Državnega zbora. Dejan Židan dobro ve, da sem jaz kot članica Odbora za kmetijstvo ves čas zelo kritično spremljala njegovo delovanje, da sem bila kot opozicijska poslanka izjemno ostra in da sva bila večkrat na različnih bregovih. Vendar eno je vsebinsko nasprotovanje, drugo pa je načelno opletanje z nečim in z nekim brezmadežno pozicijo ravno tistih, ki kršijo prav vsa pravila, kjer je sovražni govor dobil domovinsko pravico, kjer sumljiva posojila prihajajo iz Bosne, kjer Dijana Đuđić prinese pol milijona evrov, nikome ništa, vse je v redu, kjer vas Orban financira, ki mu bog ve kaj zato obljubljate. Skratka, s kakšno moralno pravico sploh dvignete se tukaj in nam pridigate? Od kod vam ta pravica?  Še to bom rekla, tovariš, gospod Grims, je stara slovenska beseda. Stara žlahtna slovenska beseda, ki se uporablja stoletja. Izrinili ste jo tisti, ki so se kot fičfiriči pogospodili in se dvignili nad druge. In razlike so tako velike, da naši prebivalci preprosto tega ne zmorejo več. Ogromno ljudi, zaposlenih ljudi, živi pod pragom revščine. In zato je nedopustno govoriti o tem, da se dvigajo plače tistim, ki že tako živijo dobro. Najprej in prvi ukrep bi bil poskrbeti za plačno skupino J, poskrbeti za ljudi, ki so na minimalnih plačah, za upokojence, ki životarijo po 40 in več letih dela za to družbo. Nikakor pa ne se pogovarjati o privilegijih za sebe.  Še za konec bom rekla, da sovražni govor, če odpremo Twitter strani, je jasno, kako izgleda. So grožnje, so podtikanja, so laži in so predvsem zelo vulgarne in grde reči in celo pozivi k pobojem. To, vidite, pa je nevarno, spoštovane in spoštovani! In tukaj bomo res morali zamejiti stvari. Ali se pogovarjamo o različnih stališčih ali se pogovarjamo o mednožjih nekaterih tukaj? In upam, da na ta nivo ne bomo nikoli padli. Hvala.
Še mikrofon, če izklopite. Hvala. Besedo dajem Aleksandru Reberšku.
Spoštovani! Hvala lepa za besedo.  V besedah smo vsi ljudje podobni, v dejanjih se razlikujemo. Spoštovana Levica, nisem dolgo časa tukaj, stranka Levica s tem mislim, nisem dolgo časa tukaj, ene stvari pa zelo hitro razberem in jih tudi potem razumem. Seveda je lepo govoriti o dvigu minimalnih plač in jaz osebno si to zelo zelo želim, vendar so pa tukaj zadaj neka dejstva, mimo katerih ne morem, da se ne bi oglasil in jih tudi pokomentiral. Predlagam vam, da vsakič ko omenite minimalno plačo, da najprej začnete pri sebi. Dvignite najprej plače svojim strokovnim sodelavcem, da ne bo največja grožnja v Državnem zboru, Če ne boš priden, boš šel pa k Levici delati. Začnite tukaj, potem pa govorite tisto, kar govorite. Razumem gospoda Vatovca, da se pritožuje nad mojim kolegom Matejem Toninom, ker bo prikrajšan, ker bo dobil manjšo plačo. Toda razumite, da nekdo, ki je v prejšnjem mandatu 13 ur vodil in sedel na seji odbora, ne more biti enako plačan kot nekdo, ki je presedel 440 ur. In tu gre samo za pošteno plačilo v skupni masi plač, ki ne bo večja. Veseli me tudi to, da Matej ni pozabil na tiste z najnižjimi dohodki, in tudi tisti bodo dobili večje plače. Matej je predlagal tudi manjše odbore, ki bi bili bolj učinkoviti in cenejši, tudi na račun tega bodo tisti, ki več delajo, dobili večje plače. Zmanjšal število podpredsedniških mest, to so dejstva. To so dejstva, ki, ne vem, ali jih ne želite slišati, ali jih nočete slišati, ampak to so dejstva. Vse ostalo pa je nabiranje političnih točk in tega nočem in ne želim, zato sem stopil v bran kolegu Mateju, ker vem, da ima prav. Kar pa se tiče potnih stroškov, pošteno se mi namreč zdi, da nekdo, ki ne hodi v Državni zbor, za to ne dobi plačanih potnih stroškov. Tudi tukaj se bo nekaj denarja privarčevalo. Hvala lepa.
Še enkrat bi opozorila, da razpravljamo o volitvah novega predsednika Državnega zbora in prosim, držimo se te teme. K razpravi se je prijavil tudi Luka Mesec. Izvolite, imate besedo.
Hvala. Glede na to, da desnica v bistvu že celo dopoldne nekako v nas usmerja topove, predvsem glede našega bodočega statusa, se moram kljub temu, da imamo to razpravo, odzvati. Najprej, kaj pomeni to, da smo z bodočo vlado podpisali sporazum o projektnem sodelovanju. To pomeni, da bomo postali to, kar na desni ves čas zatrjujete, da ste, torej konstruktivna opozicija. Jasno smo povedali, s katerimi stvarmi se strinjamo in jih bomo podpirali, in jasno smo povedali, kje so razlike in jih ne bomo podpirali. To, da pač vi temu odrekate opozicijski status, takšnemu ravnanju, kar se meni zdi, da bi moralo biti sicer logično opozicijsko, je samo posledica politične nekulture, ki jo je v ta prostor prinesla pač točno desnica oziroma ožje gledano SDS. Vemo, kako delujete, jaz sem bil tukaj prejšnji mandat in vaša politična agenda je sesuvanje vsake oblasti, vsakega ukrepa, razen v tistih točkah, kjer vi vidite morebiti kakšno lastno korist ali pa imenovanje kakšnega človeka, ki vam je blizu, na kakšno pomembno funkcijo v državi. Vsemu ostalemu apriorno proti. To je za vas očitno edino legitimno pojmovanje opozicije. In to je treba spremeniti. Mi smo se odločili, da bomo to spremenili. Upam, da bo to prineslo tudi mogoče razmislek v kakšni drugi poslanski skupini o tem, kako naj se opozicija obnaša. Destruktivna opozicija, ne samo vlade, destruktivna opozicija je v velikem delu pripomogla k stanju, ki ga imamo v Sloveniji zadnjih 25 let. Saj mi smo odsev stanja v državi in stanje v državi je pač odsev tega, kar mi počnemo. Vzajemno. In odgovornost, ko govorite o njej, je treba pač začeti iskati pri sebi. To je prva stvar. Zdaj, druga, moram se odzvati na te očitke, ki letijo glede naših plač in tako naprej. Glejte, to je posledica dejstva, da smo mi seveda, tako, kot vse poslanske skupine ob koncu mandata počnejo, nekaj ljudi menjali. Imeli smo, ker smo leva stranka, tudi, recimo temu, sindikalni posvet z zaposlenimi, kjer je bila izražena želja po višjih plačah. In jaz sem to novinarjem zelo jasno povedal in tudi povedal, da bomo za višje plače poskrbeli, kar smo. Najnižja plača strokovnega sodelavca bo, lahko povem, tisoč 200 evrov neto oziroma glede na članarinsko politiko v Levici, približno polovica najnižje poslanske. To je verjetno pač unicum, ki ga mi imamo. Ampak, seveda zato, ker sem jaz pač rekel, da so ljudje, ki so delali za povprečne plače, kakršne so bile leta 2014, delali občutno preveč, zdaj pač te moje besede jemljete iz konteksta, in očitate da so naši strokovci podplačani. Ampak niso. Plačani so bili po sistematizaciji, ki velja v tem Državnem zboru, in to smo se odločili tudi po posvetu z njimi popraviti. Upam, da tudi ostali premorete toliko korektnosti. Kar se tiče imenovanja predsednika Državnega zbora. Kljub temu, kar je Violeta povedala, ki je bila članica Odbora za kmetijstvo v prejšnjem mandatu, in kljub razhajanjem, ki jih je z Dejanom Židanom kot s kmetijskim ministrom imela, smo se kot konstruktivna opozicija odločili, da bomo Dejana Židana danes za predsednika Državnega zbora podprli. En razlog je to, da verjamemo, da bo svoje delo opravljal korektno, drugi razlog je pa to, da bomo s tem pripomogli k postavitvi oblasti, ki jo v danih okoliščinah, se pravi, v danem volilnem rezultatu vidimo kot najmanj slabo možno, ne bom rekel dobro, ker, če bi verjeli, da bo dobra, potem bi se tej vladi tudi pridružili. Ker pa verjamemo, da bo ta kombinacija boljša kot katerakoli kombinacija z desnico, vaš projekt so konec koncev ljudje na volitvah tudi jasno zavrnili, saj, poglejte po prostoru pa boste videli približno prerez, dve tretjini, ena tretjina, kdo in komu in s kakšnim namenom so volivci izrekli podporo. To bomo pa, toliko, da lahko pomagamo, da se postavi vlada, ki bo šla vsaj korak…
Prosim, pustite kolegu, da konča razpravo!
… bolj levo od tiste, ki je bila v prejšnjem mandatu. In zato Dejan Židan danes ima našo podporo. Hvala in prosim, da se obnašate tudi takrat, ko govorimo tisti, s katerimi se vi ne strinjate, obnašate primerno temu prostoru. Hvala.
Prosim, da vse v dvorani enako spoštujemo in pustimo, da povejo svoje mnenje in razpravo do konca. Iz vseh strani je bila razprava nekoliko širša, tako od vaše strani kot od koga drugega, zato sprašujem, če ima še kdo željo razpravljati o temi, ki jo trenutno obravnavamo, to so volitve novega predsednika Državnega zbora. Ne. Potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. V skladu s 3. odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora se o izvolitvi predsednika Državnega zbora odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslancem vročena glasovnica tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži besedo za ali proti. V skladu s 5. odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna je pa tudi glasovnica, iz katere volja poslanca ni jasno razvidna. V skladu s 84. členom Ustave Republike Slovenije in v povezavi s 4. odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora bo predsednik izvoljen, če bo zanj glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah, poslanke in poslanci bomo izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki je v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja, prosim poslanke in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer boste prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 15.25 in bo trajalo do 15.40. Po končanem glasovanju prosim poslanki in poslanca, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se zberete v sobi 217. Prekinjam 1č. točko dnevnega reda in sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 15.55.
Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Nadaljujemo s prekinjeno obravnavo 1.č točke, to so Volitve predsednika Državnega zbora. Prebere se Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja za izvolitev mag. Dejana Židana za predsednika Državnega zbora: »Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 23. avgusta 2018. Razdeljenih je bilo 60 glasovnic, oddanih je bilo 60 glasovnic, neveljavne so bile 3 glasovnice, veljavnih je bilo 57 glasovnic. Za je glasovalo 49 poslancev, proti je glasovalo 8 poslancev.  (Za glasovalo 49.)(Proti 8.) Na podlagi izida glasovanja je bil mag. Dejan Židan z večino glasov vseh poslancev izvoljen za predsednika Državnega zbora.  / aplavz/ Novoizvoljenemu predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejanu Židanu čestitam in mu želim veliko uspeha pri upravljanju dolžnosti.  Predsednika mag. Dejana Židana prosim, da nagovori Državni zbor. Izvolite imate besedo.
Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!  Iskreno se zahvaljujem za vašo podporo, da smem danes prvič pred vami govoriti kot predsednik Državnega zbora.  Prav tako se zahvaljujem za vaša današnja stališča, tako tista v prid podpore kot tudi tista, ki bo bila kritična. Namreč osebno menim, da je naša prva naloga, da si znamo med seboj povedati tisto, kar mislimo drug o drugem, da na glas povemo stališča in mnenja, čeprav bodo ta tudi kritična. Kritika v Državnem zboru ne sme biti nič slabega. Ravno zaradi kritik in drugačnih stališč drug drugemu nastavljamo ogledalo, soočamo naša mnenja zato, da bomo znali in zmogli sprejemati boljše rešitve, takšne, ki bodo našim državljankam in državljanom omogočala boljše življenje na vseh področjih. Kot predsednik Državnega zbora pa vas danes kot prvi med enakimi prosim, da navkljub kritikam ohranimo spoštljivost, na vsakem od nas, na vseh 90 poslankah in poslancih je, da se trudimo zvišati nivo politične kulture, da smo med seboj spoštljivi ne samo v tej dvorani, temveč nasploh, pred kamerami in za njimi. Le tako bodo naše besede dosegle sogovornikovo uho, le tako bodo tudi kritike dosegle svoj namen, le tako bomo opravičili našo nalogo, zaradi katere smo tukaj, zaradi naših državljank in državljanov. To smo jim odgovorni. To odgovornost nosimo tudi do vseh zaposlenih v Državnem zboru, ki nam pomagajo, da lahko dobro opravljamo svoje delo. Ne glede, iz katerih strank prihajamo, kakšna so naša stališča, kaj mislimo, da so prave rešitve, vsi skupaj, mi poslanci in poslanke ter zaposleni v Državnem zboru si moramo znati pogledati v oči, se na hodniku spoštljivo pozdraviti, tu v dvorani pa ravnati v prid državljankam in državljanom Republike Slovenije. Zato si resnično želim, da delo v tej dvorani in nasploh v Državnem zboru ne bo predvsem lov za medijsko pozornost, kdo bo imel bolj senzacionalen nastop, ker gre po navadi to z roko v roki z žaljenjem in nespoštljivo komunikacijo, kar prvič prizadene vsakega izmed nas, ko se grdo govori o nas, in drugič, je zanikanje vsega tistega, kar smo govorili pred volitvami – da bomo izvoljeni poslanci in poslanke iskali rešitve, ne pa se ukvarjali sami s seboj in ustvarjali nove probleme.  Danes ni čas ponavljati, kje vse so problemi v slovenski družbi veliki, to vsi vemo, še posebej pa to ve veliko število naših državljank in državljanov, ki čakajo v zdravstvu, tisti, ki so na robu preživetja, naši upokojenci in upokojenke, ki mesece preživljajo s prenizkimi pokojninami. Z današnjim dnem, ko smo dobili novo vodstvo Državnega zbora in z naslednjimi tedni, ko, sem trdno prepričan, da bo Državni zbor imenoval tudi vlado je čas, da od besed, kaj vse je za postoriti, preidemo k rešitvam.  Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci ter spoštovani vsi zaposleni v Državnem zboru!  Vesel sem, da bomo skupaj zakorakali v ta novi mandat, verjamem, da s polno mero delovne vneme. Hkrati s tem pa vas vse prosim, da potrkate na moja vrata, ko boste imeli težave, vprašanja ali dvome, kot tudi upam, da lahko jaz potrkam na vaša. Pogovarjajmo se, bodimo zavezniki ne glede na to, da se ne bomo vedno strinjali, da imamo različna mnenja, in bodimo spoštljivi drug do drugega. Želim se zahvaliti tudi mag. Mateju Toninu za njegovo dosedanje vodenje Državnega zbora. Novima podpredsednikoma Državnega zbora pa iskreno čestitam. Vsem vam pa, dovolite mi, želim uspešno delo. Hvala.  / aplavz/
Gospodu predsedniku se zahvaljujem za njegove besede. S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda in 6. izredno sejo zbora.