4. izredna seja

Državni zbor

27. 7. 2018
podatki objavljeni: 27. 7. 2018

Besede, ki so zaznamovale sejo

Seja v obdelavi.

Transkript

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, dober dan! Začenjam 4. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Jurij Lep, Ferenc Horváth, Ivan Hršak, Matjaž Nemec, Jani Prednik, Jelka Godec, Franci Kepa, Anja Bah Žibert, Marijan Pojbič, Igor Peček, Jože Lenart, Iva Dimic, Blaž Pavlin, Aleksander Reberšek, Jernej Vrtovec, mag. Marko Pogačnik, mag. Branko Grims, Mateja Udovč in Nataša Sukič.  Na sejo sem vabil predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja in predstavnike Vlade, ki opravljajo tekoče posle.  Vse prisotne lepo pozdravljam. Prehajamo na določitev dnevnega reda 4. izredne seje Državnega zbora.  Predlog dnevnega reda ste prejeli danes s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejel.  Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje vaših glasovalnih naprav.  Glasujemo. Navzočih je 70 poslank in poslancev, za je glasovalo 70, proti nihče. (Za je glasovalo 70.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red 4. izredne seje Državnega zbora določen. Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBVESTILO PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, DA DRŽAVNEMU ZBORU NE BO PREDLAGAL KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA VLADE. Predsednik republike gospod Borut Pahor me je z dopisom z dne 23. julija 2018 obvestil, da v skladu s prvim odstavkom 111. člena Ustave Republike Slovenije in prvim odstavkom 225. člena Poslovnika Državnega zbora Državnemu zboru ne bo predlagal kandidata za predsednika Vlade, ter prosil, da se Državni zbor s tem seznani na seji. V zvezi s tem ugotavljam, da se je Državni zbor na podlagi 111. člena Ustave Republike Slovenije ter 112. in 227. člena Poslovnika Državnega zbora seznani z naslednjim sklepom: Državni zbor ugotavlja, da je predsednik republike Borut Pahor Državni zbor obvestil, da na podlagi prvega odstavka 111. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 225. člena Poslovnika Državnega zbora ne bo predlagal kandidata za predsednika Vlade. Rok iz tretjega odstavka 111. člena Ustave Republike Slovenije, v katerem je mogoče predlagati kandidata za predsednika Vlade, začne teči 28. julija 2018 in se izteče 10. avgusta 2018.  Še obvestilo. Če bo v drugem krogu kandidat za predsednika Vlade vložen, bo Državni zbor volitve predsednika Vlade opravil najprej 13. avgusta in najkasneje 17. avgusta.  S tem zaključujem tudi 1. točko dnevnega reda in tudi 4. izredno sejo Državnega zbora. Želim vam lep, prijeten in sončen vikend. Srečno!