1. izredna seja

Državni zbor

3. 7. 2018
podatki objavljeni: 3. 7. 2018

Glasovanje

1. izredna seja , 3. 7. 2018
Sprejet

Sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora ter o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednika Mandatno-volilne komisije - Glasovanje o Sklepu o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora ter o razrešitivi podpredsednice in imenovanju podpredsednika Mandatno-volilne komisije