Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

1. izredna seja

Državni zbor

3. 7. 2018
podatki objavljeni: 3. 7. 2018

Transkript

Dragi poslanke in poslanci, spoštovani gospe in gospodje!  Začenjam 1. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.   Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Boris Doblekar, Alenka Jeraj, Zvonko Černač, Žan Mahnič, Marko Bandelli in Dušan Šiško.  Vse ostale prisotne lepo pozdravljam.    Prehajamo na določitev dnevnega reda 1. izredne seje Državnega zbora.  Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 29. junija 2018, s sklicem seje.   O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora.   Predlogov za umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.  Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje vaših glasovalnih naprav.   Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in poslancev, za je glasovalo 78, proti nihče.  (Za je glasovalo 78.) (Proti nihče.)  Ugotavljam, da je dnevni red 1. izredne seje Državnega zbora določen.    Postopkovno, dr. Franc Trček.
Hvala za besedo, predsedujoči, tako imenovani začasni predsednik Državnega zbora.  Glejte, mi smo ustavna parlamentarna demokracija. V 3. členu Ustave piše, kar vi, kolega Tonin, kot magister politologije zelo dobro veste: »Slovenija je državna vseh svojih državljank in državljanov.« V 7. členu Ustave piše: »Država in verske skupnosti so ločene. Verske skupnosti so enakopravne, njihovo delovanje je svobodno.«  Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora! V zaključku vašega govora ob izvolitvi ste kršili tako 7. kot 3. člen Ustave Republike Slovenije. Kršili ste tudi 14., 19., 34., 35. in 41. člen Ustave Republike Slovenije. Nad nami je ustava. Mi smo ustavna parlamentarna demokracija. Ob tem ste užalili tudi celo vrsto ljudi, ki tako ali drugače rešujejo vprašanje numinoznega.  Zato od vas pričakujem, gospod predsednik Državnega zbora, to je postopkovni predlog, da se opravičite in v bodoče vam polagam na srce, kar je pogosto opozarjal vaš predhodnik dr. Milana Brglez, da je v bistvu eno od bistev demokracije tudi samoomejevanje. Hvala za besedo.
Moj govor je sestavni del svobode govora v tej državi, tako da nadaljujemo.    Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI IN NALOGAH DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA.  Predloga odloka je v obravnavo predložil Kolegij predsednika Državnega zbora.  Prehajamo na predstavitev stališč Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke.  Besedo ima Zmago Jelinčič Plemeniti.
Pozdravljeni vsi skupaj!  Danes odločamo o treh odborih Gre za Odbor za zadeve Evropske unije, Odbor za zunanjo politiko in Splošni odbor.  Skrajni čas je, da se poenotimo in izberemo te odbore, da lahko začnemo delati. Dejstvo je, da na področju zunanje politike nas Hrvatje stiskajo na vsakem koraku. V zadnjih desetih dneh smo jih dobili po glavi vsaj trikrat. Najprej je lex Agrokor postal del acquis communautaire, potem odločitev Evropske komisije, da se ne bo vtikala v zadeve o mejah med Slovenijo in Hrvaško, in tretja zadeva, da Hrvatje že posegajo po slovenskem ozemlju – to, kar sem že zdavnaj povedal, – in delajo školjčišče v slovenskih teritorialnih vodah, če vzamemo v poštev final award. Dejstvo je, da je skrajni čas, da Državni zbor sprejme trdna stališča proti Hrvatom. Brez tega, da bi imeli te tri odbore formirane, tega pač ne bomo mogli storiti.   Tudi kar se tiče ostalih zadev, finančnih zadev, je nujno, da začnemo razpravljati o vseh zadevah v Splošnem odboru. Dejstvo je, da finančniki na zahodu že razmišljajo o obremenitvi naših obveznic. Tako naj bi bila donosnost obveznic višja, kot je zdaj, kar pomeni, da bo morala država dati še kakšno milijardo evrov zraven, če se ne bo formirala vlada oziroma če se bo poskušala formirati neka čudna vlada iz štirih, petih, šestih, sedmih, petnajstih strank. To je slaba popotnica za državo. Iz tega lahko dobimo samo po glavi in v letu, letu in pol ponovne predčasne volitve.   Mislim, da nam dela na teh odborih ne bo zmanjkalo. Ogromno ga bo, sej bo cela vrsta, in upam, da bomo vsi delali v korist lastne domovine. To lahko trdim za svojo stranko, pa še za kakšno. Pri nekaterih strankah je pa to vprašljivo. Zato to izvolimo, potrdimo in gremo na delo.   Hvala lepa.
S tem smo končali predstavitev stališč poslanske skupine. Prijavljenih k razpravi ni.   Ker k predlogu odloka amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora.   Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in poslancev, za je glasovalo 83, proti nihče.   (Za je glasovalo 83.) (Proti nihče.)  Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda.     Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSEDNIKOV IN PODPREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA TER O RAZREŠITVI PODPREDSEDNICE IN IMENOVANJU PODPREDSEDNIKA MANDATNO-VOLILNE KOMISIJE.   V skladu s peto alinejo šestega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je Kolegij predsednika Državnega zbora na 1. seji 29. junija 2018 določil, da mesto predsednika Odbora za zadeve Evropske unije pripada Poslanski skupini Stranke modernega centra, mesti podpredsednikov pa Poslanski skupini Nove Slovenije – krščanskih demokratov in Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti. Mesto predsednika Odbora za zunanjo politiko pripada Poslanski skupini Socialnih demokratov, mesti podpredsednikov pa Poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev Slovenije in Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke. Mesto predsednika Skupnega odbora pripada Poslanski skupini Liste Marjana Šarca, mesto podpredsednika pa Poslanski skupini Levice. Kolegij je tudi odločil, da mesto podpredsednika Mandatno-volilne komisije namesto Poslanski skupini Liste Marjana Šarca pripada Poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek.   V skladu z odločitvijo Kolegija so poslanske skupine sporočile predloge za predsednike in podpredsednike navedenih delovnih teles, na podlagi katerih je pripravljen predlog sklepa, ki ste ga prejeli.   Prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora ter o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednika Mandatno-volilne komisije.  Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in poslancev, za je glasovalo 82, proti nihče.  (Za je glasovalo 82.) (Proti nihče.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda.     Zaključujem 1. izredno sejo Državnega zbora. Hvala lepa in srečno.    Seja se je končala 3. julija 2018 ob 12.10.