8. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

28. 8. 2018
podatki objavljeni: 28. 8. 2018 v pregledu

Transkript

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, poslanke, poslanci, ostali prisotni, lep pozdrav! Začenjam 8. sejo Kolegija predsednika Državnega zbora in vas formalno še enkrat vse prisotne pozdravljam.  Obveščam vas, da sem dobil s strani SDS, poslanske skupine, pooblastilo, poslanec Danijel Krivec je odsoten in se pooblašča gospod Jože Tanko, da ga nadomešča na navedeni seji.  S tem prehajam na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA današnje seje, in sicer prehajamo na PRIPRAVO PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI IN NALOGAH DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA.  Delovno besedilo predloga odloka je pripravljeno na podlagi dogovora na petem delovnem posvetu vodij poslanskih skupin 21. avgusta 2018 in ste ga tudi prejeli s sklicem seje Kolegija. S tem, spoštovane poslanke in poslanci, odpiram razpravo. Zanima me ali kdo želi besedo? S tem je razprava zaključena. Prehajamo na glasovanje. Sklep je takšen, odločamo o predlogu odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora v celoti. Kdo je za? Soglasno. Ugotavljam, da je odlok sprejet soglasno. S tem smo točko 1 zaključili.  Spoštovani poslanci, prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI ŠTEVILA MEST POSLANSKIH SKUPIN V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA IN O DOLOČITVI POSLANSKIH SKUPIN, KI JIM PRIPADAJO MESTA PREDSEDNIKOV IN PODPREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA.  Predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi zaključkov včerajšnjega delovnega posveta ste prejeli s sklicem Kolegija, prav tako tudi zadnji čistopis predlaganega razreza mest. Predlog sklepa vključuje tudi naknadno spremembo pri dveh podpredsedniških mestih, ki sta ju medsebojno uskladili Poslanski skupini NSi in SNS. S tem, spoštovani, odpiram razpravo na 2. točko današnjega Kolegija. Zanima me ali kdo želi razpravljati? Gospod Jože Tanko, izvolite.
Hvala lepa za besedo. Najprej bi pač opozoril na probleme, ki so se dogajali v zvezi obravnave predmetnega gradiva. Namreč, včeraj ko ste v roku, ko ste prestavili sejo posveta predsednika Državnega zbora, ste par minut po 13. uri pripravili predlog razdelitve delovnih teles po poslanskih skupinah, po članih in tako naprej. In v tem predlogu, ki ga je predstavil vodja največje koalicijske stranke gospod Golubović, ste napisali na tej strani sestavo koalicije. In med to koalicijo ste prišteli tudi stranko Levica. To je bilo gradivo, ki je bilo dano ob 13. uri in 10 minut. Ko se je na tem posvetu pač odprla razprava in so nekatere poslanske skupine pač na ta problem opozorila ste potem ob 14.30 po prekinitvi dostavili novo tabelo, kjer ste sicer prvo vrsto popravili v kvoto koalicijskih poslanskih skupin oziroma predsednikov ste pa ponovno šteli Levico. Mislim, da je pač to problem, ker je predlog pripravila koalicija, se pravi ga ni pripravil ne prejšnji predsednik, ga ni pripravila opozicija, ampak koalicija. In v obeh tabelah kljub opozorilu se vedno vsaj v enem delu pojavila Levica kot koalicijska stranka. In ste šteli sedeže in ste šteli predsedniška mesta, podpredsedniška mesta v kvoto koalicije. Potem pač se je skozi razpravo in te prekinitve naprej prišlo do čistopisa in sedaj na koncu pač ste sprejeli ta čistopis tak kot ste ga predložili. Ampak rad bi opozoril še na en problem. Znotraj delitve predsedniških mest v opoziciji, je prišlo do ene kolizije med nami in med stranko Levica, ker smo oboji želeli voditi Odbor za zdravstvo, pripadalo bo opoziciji. V tem primeru, glede na to, da smo približno dva in polkrat večja stranka kot Levica, ni koalicija dopustila, da bi se razdelitev naredila po vrstnem redu, po velikosti poslanskih skupin, ampak ste ta sedež, to predsedovanje določili s preglesovanjem. Zdi se mi problematično. Zdi se mi tudi, glede na to kar je predsednik Državnega zbora ob svojem nastopu rekel v Državnem zboru in obljubil način dela, da je to tudi na nek način nehigienično, da se na tak način prikrajša največjo poslansko skupino v Državnem zboru za predsedovanje delovnega telesa in to ne kateregakoli, ampak vodenje Odbora za zdravje. In nam ste podtaknili vodenje Komisije za poslovnik, to se pravi, tisto kar ste najbolj kritizirali in jo je vodil T. Vatovec v prejšnjem mandatu in ste nam podtaknili Ustavno komisijo, ki so jo v vseh mandatih vodili predstavniki koalicijskih poslanskih skupin. Če je to, bom rekel, odraz neke kulture dela v Državnem zboru, potem se moramo nad tem delom zamisliti. In da je na nek način škandal še večji in to ste naredili v koaliciji, je pri mandatih v delovnih telesih SDS prikrajšana za en mandat, ker ste dali enega premalo, Levici ste dali pa dva preveč in jaz se zahvaljujem vsem tistim, vsem tistih, tudi kolegom iz opozicijskih strank, ki ste tak predlog potrdili. Ni higieničen, ni korekten in ni dostojen za Državni zbor in ni dostojen za rang velikost poslanskih skupin, ki so bile izvoljene na osnovi volje ljudi. In če boste tako delali in začeli ste tako, verjetno kaže na to, da ne bo v tem delovanju nobene, popolnoma nobene spremembe. Čisto vsaka stvar, ki s katero se boste, se bomo soočili, bo šla v škodo največje poslanske skupine v tem Državnem zboru, na škodo SDS, tako kot v prejšnjem mandatu. Za enkrat toliko, predsednik.  Hvala lepa.
Gospod Jože Tanko, hvala.  Besedo ima gospod Zmago Jelinčič.  Zmago, izvolite.
Hvala lepa.  Jaz se popolnoma strinjam z gospodom Tankom. Mene včeraj ni bilo na tem posvetu in je glasovanje potekalo tudi brez glasov Slovenske nacionalne stranke. Ampak to kar je povedal gospod Tanko, absolutno pije vodo in to kar se dogaja zdaj, v bistvu je sramota za demokratični proces v Državnem zboru. Dejstvo je, da Slovenija že dolgo nima več demokracije, ampak ima neko avtokracijo, ki jo vodijo tako imenovane leve stranke. Ne vem zakaj se jim reče leve stranke, ker to je, bog ve zakaj. Ampak dejstvo je, da se tako ne dela. Zanimivo je, da ste dali Odbor za zdravje Levici, ki zagotovo ne bo glede na videno, ne bo hotela raziskovati in reševati problematike, ki je na področju zdravja in teh zadev. Tudi jaz se pridružujem temu, kar je rekel gospod Tanko in meni se to ne zdi fer. Ne zdi se mi fer, da že zdaj koalicija, ki tako ali tako ima svoje pozicije razporejene povsod na okrog, da krati možnost opoziciji, da deluje v principu demokracije in za razčiščevanje določenih zadev. Tako da, v primeru glasovanja, ko bo prišlo za glasovanje o takem predlogu, bomo mi proti.
Gospod Zmago Jelinčič, hvala za vaše mnenje.  Želi še kdo spregovoriti? Gospod Jože Tanko. Izvolite.
Hvala lepa.  Predlagam, da na Kolegiju odločimo o spremembi in sicer, da se Slovenski demokratski stranki dodeli predsedovanje, vodenje Odbora za zdravje, in da se Levici dodeli ali Komisijo za poslovnik, ker ima že dobre izkušnje ali pa Ustavno komisijo.
Prvič vodim ta odbor,     (nadaljevanje) tako da če imam kakšno vprašanje, mi oprostite. Torej, če dobro razumem, gospod Tanko, prihajate z amandmajem, o katerem se bo glasovalo.
Jaz predlagam spremembo, da se odloči o tem.
Torej predlagate kot amandma, da se o tem glasuje.
Tako.
Ali želi kdo spregovoriti o predlogu amandmaja ali lahko dam na glasovanje? Torej, predlog amandmaja je, gospod Tanko, da ponovimo, da se zamenja… Kako, konkretno?
Da se Slovenski demokratski stranki da predsedovanje Odboru za zdravstvo in da se Levici da Komisijo za poslovnik ali Ustavno komisijo. / medsebojni pogovor/
Poslovnik, okej.  Spoštovani poslanci, amandma gospoda Tanka dajem na glasovanje. Glasujemo. Kdo je za? (SDS, SNS in NSi.) Kdo je proti? (SD, SMC, LMŠ, SAB, Levica in DeSUS.)  Ugotavljam, da amandma ni sprejet.  Ali še kdo želi razpravljati? Gospod Tanko, izvolite.
Hvala lepa še enkrat za besedo. Glejte, gospod predsednik, jaz mislim, da je škandal v Državnem zboru, da ste pripravili tak predlog v koaliciji, ki niti tega ne ve, ne znate narediti, kdo je koalicija in kdo je opozicija. Rad bi opozoril, da to koalicijo predstavlja šest strank, od tega je pet strank - pet strank - vsaj z eno mandatno izkušnjo v Državnem zboru in moram opozoriti, da imate ob tem ves strokovni suport, sekretarje in ostalo, da bi lahko naredili vsaj za razpravo korekten predlog. Drugo, kar je, da je škandal še toliko večji, ste v tej koaliciji ali pa so v tej koaliciji štiri stranke, ki imajo izkušnje z vodenjem vlade, in niti tega niste znali določiti. V tej tabeli spada Levica, dali ste jo med koalicijo, govorite pa, da je opozicija. To je škandal. In tu se ne gre čuditi, da je pač tako. Gospod Golubović ima tudi izkušnjo enega mandata, kajne, tako ni noben novinec, čeprav je v tej novi sestavi. Tako ste praktično vsi tukaj, ki imate parlamentarne izkušnje, ki sodelujete, pa niste sposobni niti pripraviti akta, korektnega akta, ki bi razmejil opozicijo in koalicijo. Niste ga bili sposobni narediti. Po treh urah ste prišli do dokumenta, ki je to razčistil. In ni čudno, spoštovani kolegi, da smo zamočili teran, kranjsko klobaso, da bomo zamočili mejo s Hrvaško in tako naprej. Če niti takega preprostega akta, kot je sestava delovnih teles in razporeditev med koalicijo in opozicijo, niste sposobni pripraviti v ne vem kolikem času po volitvah. Mislim, da lahko z obupom gledamo naprej nadaljevanje tega mandata, ker se bodo take nerodnosti, kot je tale, samo še ponavljale.  Hvala lepa.
Gospod Vatovec in gospod Jelinčič. Samo mogoče kot informacija za vas, gospod Tanko, kranjska klobasa je samo slovenska, teran je samo slovenski, tisti odmik od načina poimenovanja trte, je pa predmet tožbe. Samo kot informacija. Gospod Matej Vatovec, izvolite.
Najlepša hvala, predsednik. Saj je bilo pričakovano, da bo danes SDS nadaljeval v tej maniri, kot je v običaju, ampak samo, ne vem, nekaj razjasnitev, no. Dejstvo je, da smo včeraj imeli nek delovni posvet z delovnim gradivom, ki je bilo pomanjkljivo, imelo je določene napake, ampak mislim, da so se v zelo veliki meri razrešile med samim delovnim posvetom. Mislim, da je bilo tudi razloženo, od kod te napake izvirajo; pa ne bom zdaj tega odpiral, ker mislim, da je nepotrebno. Dejstvo je, da vse štima. Levica je opredeljena kot opozicijska. Naj spomnim vse skupaj, da smo v Levici tudi naredili zelo velik korak nazaj, ko smo zato, da bi pomirili ravno desno opozicijo izstopili iz Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Tako da ima tam desna opozicija večino in zmanjšali članstvo v Komisiji za nadzor javnih financ za eno mesto, ker tudi daje večino desni opoziciji brez opozicijske Levice. Ampak seveda to ni dovolj. Sedaj se veda boli, ker ne bo imel poligona SDS zato, da bi na zdravstvu še vedno ropotal oziroma nadaljeval z napadom na vsakršno obliko ali poskuse obrambe javnega zdravstva. In jaz seveda to razumem, da bo boli SDS, ampak ne sprejmem pa teh natolcevanj, da Levica ne bo sposobna takšnega odbora voditi. Jaz mislim, da bomo kaj kmalu pokazali, da bo ta odbor zgledno voden in da boste vsi lahko pač to tudi v ustreznem času opazili. In tu seveda nimamo nobenega dvoma, zato tudi smo včeraj v Levici vztrajali na tem, da si želi mo voditi Odbor za zdravstvo in očitno je neko zaupanje v Levico, kar se tega tiče kaj bo na tem odboru, kako bo ta odbor voden očitno večje kot to, da bi prepustili vajeti tega odbora SDS. Jaz mislim, da je ta predlog, tako kot je postavljen, korekten. Seveda približati količnike tako, da bi popolnoma odražali volilne rezultate je skoraj nemogoče. Naj samo omenim, da ima ena od koalicijskih strank po teh količnikih več kot dve mesti manj kolikor bi jim pripadalo. Tako da nekateri pa seveda tudi več kot pol več, čeprav so bistveno manjši. Tu je treba na koncu sprejeti nek kompromis in ta je tak. Mislim pa, da ima Levica dve mesti več zato, da odraža dejansko razmerje med koalicijo in opozicijo in ne zaradi nobenega drugega razloga. Jaz mislim, da je sedaj prepiranje o teh zadevah popolnoma odveč in dajmo nadaljevati.
Gospod Vatovec hvala. Gospod Jelinčič, za vami pa gospod Han.
Demokratično vodenje Državnega zbora je po tem predlogu zelo vprašljivo. Kupčkanje se je začelo in ne vem, če gre za zaupanje v Levico, da vodi Odbor za zdravje. Mislim, da gre za kaj drugega, da gre za dogovor mimo demokratičnih načel. Res je, da ste se zbrali skupaj, koalicija se je zbrala in ne mi govoriti, da Levica je opozicija. Kajti, Zakonodajno-pravna služba je to točno povedala kje Levica pozicionira, tako da se nimamo kaj s tem za prerivati. Jaz razumem, da je gospodu do tega, da vodi Komisijo za zdravje, kajti tam je več denarja kot v Komisiji za poslovnik. Kajti, to je bilo slišano kar nekajkrat sedaj že na seji. In jaz to razumem, ga razumem. Vendar ne razumem pa ostalih koalicijskih strank, ki se delajo tukaj zelo demokratične, zelo koncizne in ne vem kakšne. V bistvu gre pa za čisto navadno umazano trgovino. Za trgovanje na račun slovenskih volivcev, na račun Državnega zbora, na račun tisti, ki upajo, da se bo kakšna zadeva rešila. Kajti, ne bo se. Na ta način se ne bo reševalo. In mislim, da bodo tukajle veliki problemi tudi v naprej. Konec koncev marsikakšno glasovanje bo sedaj in mislim, da bo koalicija zelo razočarana, ko bo videla kakšna glasovanja, kje pridejo glasovi, od ne pridejo tisti glasovi, ki bi morali priti in tako naprej. Jaz mislim, da je sodelovanje v takih, bi rekel, kohortah vprašljivo. Res je vprašljivo. Jaz mislim, da zadeve morajo biti narejene tako kot se gre. Ne pa tako kot kateremu paše. Tako kot kateremu paše to nas je vse skupaj pripeljalo sem, kjer smo. Smo na zelo nizih vejah in na še nižje veje bomo padli. Dejstvo je, da nekaterim je v interesu, da se nekatere stvari nerazčistijo, da se nekaterih krivcev ne pokliče ne odgovornost in da se vse skupaj lepo »zataška«. Seveda s tem, če ne bo, v narekovajih, če ne boste tega naredili tako in tako pa ne boste dobili naših glasov. Čudna demokracija je to. To jaz, nekako ne grem. Jaz marsikaj razumem, ampak enih stvari pa ne razumem in to je ena od tistih zadev, kjer jaz te rabote ne razumem.  Gospod Jelinčič, najlepša hvala.  Za gospodom Hanom je gospod Golubović.
Hvala lepa. Mislim, razumem to, da so zdaj prižgane kamere in da je pač treba ponoviti in povedati tisto kar misliš, da je dobro za sebe, ampak bi pa rad vendarle spomnil, da smo imeli včeraj šest ur razprav na posvetu in je bil skupni dogovor in potem tudi nek način glasovanja na tem odboru, da ta, bom rekel, razpredelnica, ki je glede predsedniških in podpredsedniških mest, ustreza osmim strankam oziroma sedmim. Sedmim strankam. Glasoval je proti samo SDS, Jelinčiča pa seveda ni bilo na tem posvetu, vendar smo njegove želje upoštevali. On se je, zanimivo, odpovedal predsedniškemu mestu na račun Nove Slovenije in še danes smo dobili jasno, da sta se pred to se Nova Slovenija in SNS dogovorila, da se zamenja na podpredsedniškem mestu. Vse prav in korektno. Zdaj, jaz sem prav toliko dolgo v tem prostoru že, da tudi vem, ko je koalicija vodila SDS, in ko je bil Jože Tanko še glavni, bom rekel, tisti ki je delil nam predsedniške, podpredsedniška mesta, dragi moji, pa ne vem še kateri je bil zraven, niti slučajno tisto kar smo si želeli, nismo dobili. Niti slučajno ne. tisto kar je ostalo smo dobili. Res pa je, da smo dobili toliko delovnih mest, mogoče celo manj, tudi to ne vem, kolikor nam je kazal količnik. To pa drži. Ampak, da bi pa lahko izbirali katero delovno mesto ali matično delovno telo bomo vodili, jok brate, odpade, tega ni bilo.  Drugo. Kjer ima malo, da smo prišli do nekega rezultata, Socialni demokrati smo se, imamo tudi dva mesta manj kolikor nam pripada, glede na to, da imamo zdaj enajst poslancev, to kar je rekel prej predsednik iz Levice. Tako da, to kar je nacionalna stranka dobila, kar je želela je dobila. Kar ne Nova Slovenija želela, je dobila, vse stranke so približno dobile, v koaliciji smo se pač morali zmeniti, tudi nismo vsi z vsem zadovoljni, z vsakim odborom. In še nekaj, Slovenska demokratska stranka je 80 % svojih želja, ki jih je zapisala, še pri prejšnjem predsedniku gospodu Toninu, zdaj dobila. Ni dobila samo zdravja, ki ga je napisala, vse ostalo je pa na nek način dobila. Tako da, Zmago, tukaj ne gre za nič, nobeno pomanjkanje demokracije. Nikdar ni bilo drugače, ti dobro veš, ves čas si bil tukaj zraven…
Sedem let me ni bilo.
Ja, saj, sedem let te ni bilo, pa je bilo kar…
…/nerazumljivo./… ste zelo spremeniti vse skupaj.
Nič nismo spremenili, zadeva je takšna kakršna je in jaz mislim, da je v redu, in da lahko sprejmemo in jutri izglasujemo in popolnimo Državni zbor s predsedniškim in podpredsedniškimi mesti. Tako da…
Postopkovno.
Gospod Han, hvala. Imamo eno repliko pa eno postopkovno. Jaz predlagam prvo repliko potem pa postopkovno.  Gospod Jelinčič, imate postopkovno. Izvolite.
Prej tega nismo imeli. Smo roke dvigali, ja. Zdaj pa vi dvigate takole. .../smeh./ Gospod predsednik, jaz predlagam, da glede na to, da se ne upošteva glasov opozicijskih strank, da predstavnik SDS, NSi in Slovenske nacionalne stranke gremo ven, pa se vi sami zmenite. Saj ste se tako ali tako zmenili, nas ne rabite tukaj notri. To je moj predlog.
Proceduralno številka dva.
Glede na to, da res, da Zmago ni bilo res že sedem let, bo treba kdaj Poslovnik prebrati, ki lahko predlaga samo kaj bi tvoja stranka naredila, kaj bodo pa druge stranke, pa malo težje.
…/ govorita oba hkrati/ če je nimate…
To je moja stranka, lahko naredi…
Gospod Zmago Jelinčič…
...predlagam pa, da to naredita tudi drugi dve stranki.
Postopkovno, slišali smo postopkovno, ampak gremo naprej na repliko.  Gospod Tanko, potem pa gospod Golubović.
Hvala lepa.  Najprej gospodu Hanu. Jaz nisem z eno besedo omenil nič o SNS. Nič. Nič. Jaz sem povedal, da je prišlo… Drugič, če boste pogledali tisti dokument, ki vam ga je Krivec dal, boste videli, da približno 60 % stvari ni upoštevanih. Nismo dobili infrastrukture, nismo dobili zdravstva, nismo dobili mandatne komisije - jih kar zdaj naštejem, pa poglejte -, pa še kakšnega. Pa govorim na pamet, ker nisem bil zraven, ampak to drži, kar ti zdaj govorim. Glej, teh treh ni, dobimo jih pa šest, kajne. To je to.  Kar zadeva pa, bi rekel, te ostale stvari. Samo pri enem delovnem telesu je prišlo do problema, do spora ali pa do kolizije znotraj opozicije. Mi nismo nič protestirali, katera delovna telesa so ostala. Smo kaj protestirali včeraj? Nič. Ampak od tistih, ki so ostala, smo rekli, da bi radi zdravje. In smo največja poslanska skupina, 2,5-krat večji, kot so oni. In niste dopustili, da bi šlo to po vrstnem redu, po velikosti poslanskih skupin, ampak ste preglasovali. Preglasovali ste. Preglasovali ste. Ker če bi upoštevali velikost poslanskih skupin, bi mi izbirali, tam, kjer je problem, prvi. Pa drugič tudi izbirali, pa morda tudi tretjič, potem so šele v Levici na vrsti, če gremo po velikosti poslanskih skupin. Tega niste dopustili. Jaz se nič ne spotikam v ostale stvari, ampak to je pa problem. In to je problem, Han, če ti še povem, zakaj - zato, ker imate podpisan protokol in v prvem stavku drugega odstavka 12. člena piše naslednje: »V skladu s principom iz 5. člena tega sporazuma mora Vlada,« beri koalicija, »vse predloge aktov, ki so predmet obravnave v Državnem zboru, pred obravnavo na Vladi usklajevati z Levico,« ali pa v Državnem zboru, če to poenostavimo. In zato vi ne dovolite tega, kajne, ker imate tukaj veto zapisan na vse odločitve koalicije. / oglašanje v ozadju/
/ mikrofon ni vključen/ Pa jaz s tem nimam težave…
Imate, ker niste dopustili, da bi šlo to po velikosti poslanskih skupin, ampak ste šli na glasovanje in ste tam določili, da to pripada Levici. Saj sem bil zraven, kajne. In to se mi zdi problematično.  Kar zadeva pa odločitev o tem aktu, pa bomo glasovali proti.
Zdaj… / oglašanje v ozadju/
/ mikrofon ni vključen/ Samo en stavek, en stavek…
Ali je to proceduralno, replika ali karkoli?
/ mikrofon ni vključen/ Replika.
Replika… / oglašanje v ozadju/ Predlagam, da ima Brane Golubović besedo, potem pa gospod Han. Brane, izvolite.
Hvala lepa.  Včeraj smo imeli delovni posvet. Kakor sem jaz razumel, so delovni posveti namenjeni temu, da poskušamo čim več stvari uskladiti in da si mogoče vzamemo tudi več časa za neko razpravo in konec koncev tudi usklajevanje med poslanskimi skupinami. Udeležilo se ga je osem poslanskih skupin in pri članstvu v delovnih telesih, pri podpredsednikih so bile vse »za«. Pri predsednikih je bil problem Odbora za zdravstvo in SDS je nasprotoval, vse ostale stranke so predlog podprle. Se pravi, dosegli smo… / oglašanje v ozadju/ Saj sem rekel, bilo je osem političnih strank na delovnem posvetu, na katerega je bilo vabljenih devet. Odgovornost vsake politične skupine je, da na ta delovna telesa pride, kjer smo se pogovarjali. In več ali manj, ko je NSi predlagala LMŠ, da dobijo pravosodje, mi pa dobimo Odbor za EU, smo brez težav rekli, prav, damo pravosodje, mi bomo vzeli Odbor za EU. Ko je bilo prej rečeno, da smo vzeli neke odbore zaradi tega, da bomo kaj skrivali - pravosodje je področje, kjer se lahko veliko naredi pri odkrivanju nezakonitih stvari, če želijo. SDS je dobila področje notranjih zadev, kar pomeni tudi policijo, področje javne uprave, lokalne samouprave, digitalizacije, vse v enem odboru, dobila je kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano. Poleg tega sta obe opozicijski stranki v skladu s poslovnikom dobili Komisijo za nadzor javnih financ in Komisijo za nadzor obveščevalno-varnostnih služb. Mi smo resnično šli v smer tega, da poskušamo zadovoljiti vse. Seveda ne moremo zadovoljiti vseh na koncu, in je prišlo po petih oziroma šestih urah do glasovanja. In jaz pričakujem tudi, da bomo čim prej prišli do glasovanja, seveda, po razpravi tudi na tem Kolegiju.  Bi pa še nekaj rekel. Koalicija petih strank ima 9 predsedniških mest, kar pomeni manjšino, ker smo manjšinska koalicija. Šest predsedniških mest ima SDS, 3 ima Nova Slovenija in 2 Levica. SNS se je odpovedala predsedniških mest in smo včeraj upoštevali, da so zato dobili podpredsedniška mesta Nove Slovenije. Se pravi, resnično smo se trudili najti nek kompromis med vsemi. In glede na to, da nihče ni čisto zadovoljen pomeni, da smo pripravili dober predlog. V LMŠ bomo glasovali za.
Gospod Golubović hvala. Za gospodom Hanom je gospod Tanko.
Mene ne glede na to in za vsako besedo stojim, ki sem jo rekel Jožetu Tanku ko je postal podpredsednik Državnega zbora. Ne morem pa nekaj, nikdar ne bom pozabil, ko je poslanski skupini Socialnih demokratov kot največji opozicijski stranki pripadalo podpredsedniško mesto brez težav ste ga zavrnili Jože. Brez težav. Takrat ni bilo nobenih govorov o nobenih Poslovnikih o nobeni demokraciji o nobenih pravičnosti o ne vem čem. Brez problema nismo mogli mi imeti, naša poslanska skupina dobiti tistega podpredsednika, ki ga je naša poslanska skupina si želela na tisto mesto. In danes se ti razburjaš tu zaradi zdravja, ki ga nisi dobil. Če bi bilo normalno v tej državi bi morali vlado voditi vi. Samo sedaj, ali so državljani kaj narobe ali je kaj tudi v katerem drugem narobe.
Saj tudi besedo imate. Hvala gospod Han. In gospod Tanko beseda.
Hvala lepa. Najprej kar zadeva podpredsednikov. Morda se boste spomnili, da ste tudi vi nekoč kot koalicija zavrnili predlog za podpredsednika iz največje poslanske skupine opozicije. …/ oglašanje iz klopi/ No, ti bom jaz povedal. Se vi spomnite mogoče? Dimitrija Rupla smo predlagali takrat, ko je prestopil iz LDS v SDS za podpredsednika, pa ga niste podprli. Poglejte, glasovanje v Državnem zboru. To je daleč nazaj, ampak se je zgodilo to. Ko očitate nam kakšno ravnanje morate tudi pogledati verigo… / oglašanje iz klopi/ Ali lahko povem do konca? To je prvo kar je.  Gospod Han, mi smo sedaj v situaciji, ko ima Levica od dveh predsedniških mest dva odbora. SDS ima dva odbora in štiri komisije. Če ste korektni bi imela lahko Levica en odbor in eno komisijo in SDS tri odbore in tri komisije, če bi bili korektni. Čisto preprosta logika. V čem je problem ta nadstandardna pozicija Levice pri predsedovanju delovnim telesom in pri število mandatov v delovnih telesih? S čim si je to zaslužila? Ni si zaslužila, ker iz tega se vse vidi, točno to, kar ste podpisali. In ima Levica privilegiran status in je koalicijska stranka, zato ker se za njo bolj borite kot za sebe. Vi se za položaj Levice koalicijske poslanske skupine v Državnem zboru borite bolj kot za svoj položaj, ker hočete imeti, ker če daste vi en mandat stran, pa jih tam dobite štiri ali osem je to čisto druga zgodba. In ne nas učiti kaj se dogaja, ker vsak, ki tole malo v roke prime vidi kako to teče.  Kar zadeva pa Odbor za zdravje. To, da je katerakoli poslanska skupina v tem državnem zboru vključujoč tudi SDS izjavila, da je proti javnemu zdravstvu, mislim, da ne najdete. Tudi mi nismo taki. Mi zagovarjamo tudi javno zdravstvo. Ampak ne samo javno zdravstvo, ampak tudi javno zdravstvo. Tako da v tem delu glede javnega zdravstva ni med nami, bi rekel, nobene razlike, vsem, ki tu sedite. Ne, vsi zagovarjate tudi javno zdravstvo, očitno nekateri samo javno, nekateri pa nekoliko manj javnega, pa tudi kakšno drugo obliko zdravstva, saj ga itak vsi plačujemo iz naših žepov. Ker vsi plačujemo javne sisteme iz nacionalizacije zasebnih sredstev, da če preprosto povem. To kar vzamete preko davkov, je nacionalizacija. In potem delite kao javno. Naš denar je to. Moj, tvoj in od kogarkoli tukaj. In pač želimo določene stvari. To, da sem jaz karkoli govoril o sposobnosti, gospod Tašner Vatovec, Levica, glede vodenja odbora in sem rekel z eno besedo, ne vem kdo je rekel, to mene ne zanima, ampak jaz sem povedal, da nam to enostavno pripada, pa si vi mislite karkoli hočete. In kar zadeva bitko za javno zdravstvo, poglejte glasovanja pa razprave vaših poslancev, poslancev Levice pri potrjevanju poročila preiskovalne komisije, ko je preiskovala žilne opornice in je vse jasno. Je vse jasno, zakaj si vi želite nadzor nad tem. Zato, da bo pač korupcija tekla naprej. V tem je problem. In zato se vi vsi borite za to, da ne bo kdo drug pogledal notri kaj se dogaja v sistemu. To je treba, bi rekel, v naprej preprečiti in to počnete.  Glasovanje o preiskovalni komisiji kar zadeva žilne opornice, je signifikantno, kdo ima kakšen oziroma kakšen odnos ima kdo do problemov v zdravstvu in tukaj smo si pa različni, gospod Vatovec. Zelo različni. Mi smo zagovarjali, da se korupcija razčisti, vi ste pa glasovali in razpravljali tako kot ste glasovali in razpravljali. Malo si poglejte kako ste to delali v prejšnjem mandatu in tudi ostali v koaliciji.  Kar zadeva pa še mogoče besedo glede delovnega sveta. Zdaj, če bi bil delovni posvet in gradivo pripravljeno tako kot se spodobi, bi dobili, oprostite, šuštarskega gradiva z napakami, z napačnimi seštevki, z napačnimi razmejitvami, po vašem mnenju. V enem delu ste napisali Levico v opozicijo od tam ko ste delili delovna telesa pa v koalicijo, kar je pošteno. Glede na podpisan sporazum, ste tisti drugi del tabele naredili pošteno. Potem ste pa, ko ste, ko se je ta debata razvijala, pač začeli počasi popravljati napake na katere ste bili opozorjeni. Ampak to niso bile napake, to so bile zavestne zadeve, v bistvu kot nek čip, ki se je kar naprej ponavljal, kje hočete Levico in ste, vam je ušla. Ste tudi tukaj napisali, v koalicijo. In poglejte, razmislite kar zadeva razdelitev delovnih teles. Pa tudi danes lahko še razmislimo, ko imamo Kolegij, lahko tudi pavzo vzamemo, pa dajte nam še tisti manjkajoči mandat v delovnih telesih pa Levici kaj znotraj opozicije se lahko to prerazporedi med Levico pa nami. Levica lahko enostavno odstopi enega nam, da bo na nuli, oni bodo pa še vedno imeli plus 1.
Spoštovani, ne vidim več interesa za razpravo. S tem razpravo zaključujem, in spoštovane in spoštovani, prihajamo na naslednji sklep: »Odločamo o predlogu sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora.« Kdo je za? (Desus, Nova Slovenija, Levica, LMŠ, SAB, SMC, SD.) Kdo je proti? (SNS in SDS.) Ugotavljam, da je bil sklep sprejet.  Zaključujemo točko številka 2.  Spoštovani in spoštovane! Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - PRIPRAVA PREDLOGA SKLEPA O IMENOVANJU GENERALNE SEKRETARKE DRŽAVNEGA ZBORA. Vam, spoštovani poslanci predlagam, da na podlagi drugega odstavka 25. člena Poslovnika Državnega zbora za generalno sekretarko Državnega zbora v mandatnem obdobju 2018-2022 Državnemu zboru v imenovanje predlagamo Uršulo Zore Tavčar.   (nadaljevanje) Pisni predlog ste prejeli danes, in sicer zaradi varstva osebnih podatkov v varovani predal sistemov Udis.  Spoštovani poslanci, zanima me, ali kdo želi spregovoriti? Gospod Zmago Jelinčič.
Predsednik, čestitam na dobri izbiri, da se nadaljuje delo naše dosedanje generalne sekretarke. Jaz ji želim, da bo čim dalj časa tukaj in da tudi po tistih predčasnih volitvah čez dve leti, da bo še nadaljevala svoj mandat.
Gospod Jelinčič, najlepša hvala. Tega okoli predčasnega nisem najbolje razumel.  Gospod Jožef Horvat, izvolite.
Hvala lepa, spoštovani predsednik. Kolegice in kolegi, drage sodelavke!  Nova Slovenija bo vaš predlog, gospod predsednik, podprla. Mi smo predlog, da se gospo Uršo Zore Tavčar imenuje za generalno sekretarko Državnega zbora, soglasno podprli tudi pred štirimi leti, torej v sedmem sklicu Državnega zbora. Takrat sem imel čast, da sem predstavil razloge za to podporo; poslanska skupina me je pooblastila zaradi tega, ker z gospo Uršo Zore Tavčar sodelujem, odkar sem prvič prišel v Državni zbor in sem bil leta 2004 imenovan tudi za podpredsednika Odbora za zunanjo politiko, ko je bila gospa Urša Zore Tavčar sekretarka Odbora za zunanjo politiko. In čisto zaradi časovne racionalnosti ne bomo imeli stališča na jutrišnji seji Državnega zbora. Tu sem zelo jasno povedal - smo danes o tem sprejeli tudi soglasni sklep na seji poslanske skupine -, gospe Urši sem tudi že povedal, da jo bomo v naslednjem mesecu povabili na sejo Poslanske skupine Nove Slovenije, ker je gotovo naša skupna naloga, da vsi nekako prispevamo k optimizaciji delovanja naše hiše, torej zakonodajne veje oblasti, tudi v smeri avtonomnosti zakonodajne veje oblasti. Torej, čisto zaradi časovne racionalnosti jutri ne bomo imeli stališča, podpora naših sedem poslancev pa je gospe Urši zagotovljena. Želimo ji uspešno delo, bo gotovo težje, ker se je zdaj - če se je v prejšnjem sklicu število apetitov množilo s sedem, se zdaj množi z devet, in to je vedno potem zelo težko. Cenim pa pri gospe Urši, da dejansko v prejšnjem sklicu ni delala razlik med poslanci, ni gledala na to, ali so koalicijski ali so opozicijski. In pričakujemo, seveda, da bo tako tudi naprej. In seveda pričakujemo v čim večji meri tudi realizacijo naših priporočil, ki bodo šla v smeri, kot sem povedal, boljšega delovanja te naše hiše. Hvala lepa.
Gospod Horvat, hvala za vaše stališče.  Gospod Franc Jurša.
Hvala, predsednik.  Enostavno in preprosto: naša poslanska skupina bo gospo podprla in ji želimo tudi uspešno delo v bodoče.
Gospod Jurša, hvala tudi za vaše mnenje.  Ugotavljam, da želi spregovoriti še gospod Han.
Ja, da ne bo kakšnih dvomov.  Absolutno, Socialni demokrati, poslanska skupina, podpiramo Uršo, da bo še naprej generalna sekretarka. Verjamem v dobro sodelovanje in upam, da se čez štiri leta zopet vidimo.
Še SMC, izvolite.
Hvala lepa. Tudi mi podpiramo ta predlog. Pretekli štiriletni mandat je pač obrodil dobro sodelovanje, tako lahko tudi v prihodnje računate na našo podporo. Hvala lepa.
Gospod Zorčič, najlepša hvala. Ugotavljam, da je želja po razpravi realizirana in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji sklep: Kolegij predsednika Državnega zbora predlaga Državnemu zboru, da se za generalno sekretarko Državnega zbora v osmem mandatnem obdobju 2018-2022 imenuje Uršula Zore Tavčar. Glasujemo. Kdo je za? (Vsi.)  Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.  S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda.   Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA. V zvezi s sklicem 7. izredne seje Državnega zbora predlagam sledeče predlog dnevnega reda 1. Volitve podpredsednika Državnega zbora, 2. Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora in kot 3. Mandatno-volilne zadeve, kot a) predlog sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, b) predlog sklepa o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, c) predlog sklepa o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora in kot zadnje zadeve, ki bodo predložene do začetka obravnavane točke. Kot datum seje predlagam sredo, 29. 8. 2018, ob 13. uri do zaključka seje. In kot c) najava časa za razpravo. Za poslanske skupine ena točka po tretjem odstavku 67. člena Poslovnika Državnega zbora in za dopolnilno obrazložitev predlagatelja kandidature za podpredsednika Državnega zbora do 5 minut in za razpravo do 15 minut 1. točka.  S tem, spoštovane in spoštovani, odpiram razpravo. Želi kdo spregovoriti? Hvala. Ugotavljam, da ni želje po razpravi. Na glasovanje dajem naslednji sklep: V skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora se na dnevni red 7. izredne seje Državnega zbora uvrstijo naslednje točke dnevnega reda: 1. Volitve podpredsednika Državnega zbora, 2. Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora, 3. Mandatno-volilne zadeve, kot a) predlog sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, b) predlog sklepa o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, c) predlog sklepa o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora. Ta sklep, spoštovane in spoštovani, dajem na glasovanje. Kdo je za? Ugotavljam, da vse poslanske skupine, razen SDS so za. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet.  Predlagam naslednji sklep: Poslanske skupine k eni točki dnevnega reda izredne seje Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika Državnega zbora.  Kdo je za? Ugotavljam, da vse poslanske skupine z izjemo SDS. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. Naslednji sklep: Predlagatelj kandidature za podpredsednika Državnega zbora ima za dopolnilno obrazložitev predloga kandidature na voljo do 5 minut in do 15 minut za razpravo.  Kdo je za? Ugotavljam, da vse poslanske skupine razen SDS so za. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet.  In sedaj dovolite še opozorilo vodjem poslanskih skupin oziroma dogovori. Ker bo izredna seja Državnega zbora že jutri ob 13. uri je treba vsa opravila v zvezi s pripravo te seje opraviti čim prej. Vodje poslanskih skupin zato prosim, da storite sledeče. Jutri do 9. ure sporočite imena članov za predsednike in podpredsednike delovnih teles ter tudi za člane Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, da bodo lahko službe čim prej pripravile ustrezna predloga sklepov pod točko a in b 3. točke izredne seje. To so Mandatno-volilne zadeve. Imen za predsednika in podpredsednika Ustavne komisije še ni treba sporočiti, saj bo zbor Ustavno komisijo skladno z določbo 174. člena Poslovnika dokončno ustanovil, to je imenoval vodstvo, ko bo vložen predlog za začetek postopka za spremembo Ustave. Prosim tudi, da čim prej sporočite tudi imena članov delovnih teles, da lahko čim prej začno z delom. Jutri do 9. ure najavite čas za razpravo ter sporočite imena poslank in poslancev, ki bodo predstavila stališča poslanskih skupin in imena razpravljavcev k vsem točkam. In na osnovi vaših najav bom pripravil časovni potek in vrsti red razpravljavcev 7. izredne seje.  S tem, spoštovani, zaključujem to točko in 8. sejo Kolegija.  Želim vam prijeten dan.  Seja Kolegija se je končala 28. avgusta 2018 ob 16.55.