22. redna seja

Odbor za zunanjo politiko

5. 3. 2019
podatki objavljeni: 5. 3. 2019

Transkript

Spoštovane kolegice, dragi kolegi! Začenjam z 22. sejo Odbora za zunanjo politiko.  Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne more udeležiti naslednji član odbora: Danes je z nami dr. Franc Trček namesto dr. Mateja T. Vatovca, z nami je gospod Dušan Šiško namesto Zmaga Jelinčiča Plemenitega, gospo Moniko Gregorčič nadomešča gospod Gregor Perič, namesto dr. Milana Brgleza je z nami mag. Meira Hot, namesto gospoda Janeza Janše je z nami gospod Boris Doblekar, namesto Primoža Siterja je z nami Boštjan Koražija, namesto mag. Mateja Tonina je z nami gospod Blaž Pavlin in namesto gospoda Aljaža Kovačiča je z nami gospod Igor Peček. Imamo še dve opravičili in sicer sta se opravičila gospod Jožef Horvat in gospod Ferenc Horváth. Obveščam vas, da so na sejo povabljeni predstavniki Urada predsednika republike, Kabineta predsednika Vlade ter predsednika Vlade. Vse navzoče lepo pozdravljam! Prehajam torej na določitev dnevnega reda seje Odbora za zunanjo politiko. S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za njegovo spremembe je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem. Besedo dajem predsedniku Odbora za zadeve Evropske unije, gospodu Igorju Pečku. Izvolite.
Hvala lepa. Spoštovani kolegice in kolegi! Začenjam 36. sejo Odbora za zadeve Evropske unije.  Obveščam vas, da opravičil o zadržanosti nismo prejeli.   Na seji pa kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo: gospod Boštjan Koražija namesto gospe Nataše Sukič; gospod Dušan Šiško namesto gospoda Zmaga Jelinčiča Plemenitega in gospod Matjaž Nemec namesto dr. Milana Brgleza. Obveščam vas, da so na sejo povabljeni poslanci Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije, kabinet predsednika Vlade ter predstavniki Vlade in Državnega sveta. Vse navzoče tudi sam prav lepo pozdravljam. Prehajam na določitev dnevnega reda seje Odbora za zadeve Evropske unije. S sklicem seje ste prejeli tudi dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za njegovo spremembo, je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem.  Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - ZASEDANJE SVETA EVROPSKE UNIJE ZA SPLOŠNE ZADEVE, BRUSELJ, 19. 3. 2019.  Gradivo k tej točki smo prejeli od Vlade 14. 3. 2019 na podlagi 8. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije. P rosim državnega sekretarja gospoda Dobrana Božiča, da nam predstavi izhodišča.  Izvolite.
Dobran Božič
Najlepša hvala! Spoštovana gospoda predsedujoča, spoštovane gospe poslanke in poslanci, članice in člani obeh odborov, dovolite mi, da predstavim izhodišča za udeležbo slovenske delegacije na rednem zasedanju Sveta za splošne zadeve, ki bo 19. marca 2019 v Bruslju. Prva točka, ki se bo obravnavala, bo večletni finančni okvir 2021 do 2027. Svet za splošne zadeve bo opravil politično razpravo o večletnem finančnem okvirju, poleg tega pa se bo seznanil z napredkom pri obravnavi sektorskih zakonodajnih predlogov, ki urejajo delovanje programov Evropske unije. V seriji tematskih razprav bo Svet tokrat obravnaval proračunska vprašanja, povezana z migracijami in podnebnimi spremembami. Podpiramo cilj, da se 25 % izdatkov večletnega finančnega okvirja nameni ukrepom, ki prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. Ključni prispevek k postavljenemu cilju bosta imeli, tako kot do sedaj, skupna kmetijska politika in kohezijska politika.  Prav tako podpiramo občutno povečanje sredstev večletnega finančnega okvirja za področje migracij. Tako v okviru programov na področju azila in varovanja zunanje meje kot okviru zunanjih odnosov. Slednje naj bi prispevalo k odpravi vzrokov migracije v tretjih državah, hkrati pa nudilo pomoč državam tranzita, kot so na primer države zahodnega Balkana.  Drugo področje, ki se bo obravnavalo, je priprava na zasedanje Evropskega sveta 21. in 22. marca 2019. Svet za splošne zadeve se bo osredotočil tudi na pripravo Evropskega sveta, ki se bo sestal 21. in 22. marca 2019 v Bruslju. V skladu s predvidenimi dnevnim redom, bo opredelil smer razprave Evropskih voditeljev o aktualnih gospodarskih vprašanjih, o boju proti podnebnim spremembam, o zunanjih odnosih Evropske unije ter o skupnem spopadu z nevarnostmi, ki jih za demokratične procese v Evropski uniji in njenih članicah predstavlja širjenje dezinformacij. V Sloveniji podpiramo obravnavo omenjenih tem na Svetu za splošne zadeve. Posebnega pomena bodo vprašanja, ki se nanašajo na prihodnji razvoj notranjega trga. Računamo, da bodo pogovori osredotočeni na rešitve, ki bodo v Evropski uniji potrebne v naslednjem zakonodajnem obdobju. Več o vsebinskih poudarkih pa sledi, če se strinjate, v okviru predstavitve izhodišč za udeležbo predsednika Vlade gospoda Marjana Šarca na zasedanju Evropskega sveta 21. in 22. marca v Bruslju.  Tretja točka, ki se bo obravnavala, bo Evropski semester. Svet za splošne zadeve bo obravnaval tudi Evropski semester. Predsedstvo bo na zasedanju predstavilo zbirno poročilo o sedanji obravnavi Evropskega semestra na različnih formacijah Sveta. Natančneje – o prednostnih nalogah in usmeritvah ekonomskih politik v letu 2019. Slovenija predložitev zbirnega poročila pozdravlja. Predvidoma bo predsedstvo predstavilo tudi posodobljeno časovnico nadaljnje obravnave gradiv Evropskega semestra. Člani Sveta za splošne zadeve se bomo nadalje seznanili tudi z osnutkom priporočil o ekonomski politiki evro-območja in ga posredovali Evropskemu svetu. Priporočila so predhodno že uskladili ministri evro-skupine, zato širša razprava ni predvidena.  S tem zaključujem predstavitev izhodišč za udeležbo slovenske delegacije na marčevskem zasedanju Sveta za splošne zadeve in se zahvaljujem za pozornost. Hvala.
Hvala lepa državnemu sekretarju, gospodu Dobranu Božiču. Zdaj pa odpiram razpravo. Besedo ima dr. Trček. Izvolite.
Ja, hvala za besedo. Kdaj bi me veselilo, če bi še kdo drug kaj v petek spregovoril, ampak kaj hočemo. Eni smo deloholiki. Lep pozdrav vsem skupaj, še zlasti državnemu sekretarju, ki je zelo na kratko podal vsebino Sveta v nekem dokaj že predvolilnem času, navsezadnje nekaj dosti tem, ampak pomembnih. Seveda me v luči bodočega finančnega okvirja še zlasti ker prihajam iz kohezijske regije, ki naj bi dobila zaradi razvojne prikrajšanosti nekoliko več iz te malhe, v naslednjem kohezijskem okviru zanimajo stališča tudi v povezavi na kmetijsko politiko. Kaj to dejansko zdaj pomeni za Slovenijo? Ker na vse zadnje, dajmo reči, ta peti proračun naš je dejansko žal, glede na posledice skoraj tridesetletne stare politike, tu mislim tudi na SMC, da ne bo kdo narobe razumel, edini razvojni proračun, ki ga imamo. Nekako v tej luči me malo zanima kakšen odgovor. Zdaj over all nekako pa lahko rečem, Evropska unija bo imela prihodnost ali pa inkluzijo zame na dveh ključnih področjih, kar vam na vse zadnje sporočajo tudi državljanke in državljani. Ne le v Franciji, tudi v nekem demokratičnem brstenju višjegrajske četvorke, na temi, ali bo socialna unija ali ne in sicer bo to bolj tema naslednje točke, zunanji odnosi, na temi ali bo sposobna v novih prešitih geostrateških globalnih iger, ali bo sposobna neke lastne kolikor toliko konsistentne skupne zunanje politike. Če temu ne bo tako, trenutno bolj zgleda da ne, nas čakajo tisti šeksperijanski citati oziroma bo še nekaj časa trajalo, da bo nekdo, nekaj kar je iztirilo, nekam utiril nazaj. Toliko zgolj na kratko. Hvala.
Hvala lepa, dr. Trček.  Besedo pa dajem državnemu sekretarju, mag. Igorju Maliju. Prosim, izvolite.
Igor Mally
Najlepša hvala. Kratek odziv na pogajanja o večletnem finančnem okviru. Zdaj pogajanja sama trenutno še niso prava pogajanja. Bolj se vrtimo okoli principov oziroma načel in raznih okvirov. Pogajanja sama se bodo začela, vsaj po naši oceni, nekje septembra, ko bodo konkretno številke prišle na mizo s strani finskega predsedstva. Lahko se zgodi, da bodo številke že na mizi junija, ampak moja ocena je, da je to bolj malo verjetno. Kar se tiče kohezije kmetijstva in podobno, ja pričakuje se, da bo glavni pritisk na še večje zmanjšanje in kohezijske politike, govorim zdaj v celoti in kmetijske politike. In na drugi strani, na to smo pripravljeni. Zaradi tega smo to dali tudi kot prioriteto Slovenije. Kar se tiče vzhodne Slovenije, jaz moram priznati da jaz se za kohezijsko ovojnico vzhodne Slovenije ne bojim dosti. Vsaj za enkrat je metoda, ki jo je komisija predstavila, tako imenovana Berlinska metoda, ki je zdajle malo korigirana, je zastavljena tako, da vzhodna Slovenija bi morala približno ohraniti obseg sredstev za kohezijo. Zahodna Slovenija, tam pa lahko pričakujemo padec sredstev. Tako da je to tudi eden izmed naših večjih fokusov v samih pogajanjih. Kot sami veste tudi razvoj podeželja postavljamo kot neke vrste drugo prioriteto, tam je padec, ki ga je predložila komisija prevelik, tako da imamo tudi že naveze s podobno mislečimi državami, od Finske, Avstrije, tudi Nemčije, znana je tudi pobuda evropski komisiji, ki se ji je pridružilo zelo veliko držav, da se okrepi ta segment evropskega proračuna, se pravi razvoj podeželja. Hvala.
Hvala lepa gospodu mag. Maliju. Ker želje po razpravi ni več, razpravo zaključujem in na glasovanje dajem predlog sklepa, ki se glasi: Odbor za zadeve evropske unije se je seznanil z izhodišči za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta Evropske unije za splošne zadeve, ki bo v Bruslju 19. 3., in jih podprl. Prosim, da glasujemo z glasovalnimi napravami A, in sicer člani Odbora za zadeve evropske unije z glasovalnimi napravami od številke 1 do številke 20. Glasujemo. Kdo je za? (12 članov.) Kdo je proti? (Nihče.) Rezultat je sicer 12 glasov za in 0 proti, ker pa je en glas neveljaven je končni rezultat 11 za in 0 proti Kdo je za? (11 članov.) Kdo je proti? (Nihče.). Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem končujem 1. točko dnevnega reda. Besedo dajem predsedniku Odbora za zunanjo politiko, gospodu Nemcu. Izvolite.
Spoštovani! Ugotavljam, da smo se članice in člani Odbora za zunanjo politiko seznanili z izhodišči za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta Evropske unije za splošne zadeve, ki bo v Bruslju 19. marca 2019. S tem končujem 1. točko dnevnega reda. Obveščam vas, da sejo odbora prekinjam za 10 minut zaradi zamenjave traka z zvočni zapis. V nadaljevanju bo seja zaprta za javnost. Torej 10 minut pavze. Hvala lepa. Odprti del seje je končan 15. marca 2019 ob 12.17.