31. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

12. 4. 2019
podatki objavljeni: 12. 4. 2019

Transkript

Lepo pozdravljeni! Pričenjam 31. sejo Kolegija ter lepo pozdravljam vse prisotne! Naj vas v uvodu seznanim, da Ivan Hršak nadomešča Franca Juršo, Tina Heferle Braneta Golubovića in Alenka Jeraj Danijela Krivca.  Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE DNEVNEGA REDA 7. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO PRIČELA V PONEDELJEK, 15. APRILA 2019. Gradivo k tej točki ste prejeli s sklicem Kolegija. Želi kdo besedo? Ne želi nihče.  Potem prehajamo na glasovanje in sicer o naslednjem sklepu: »Sprejme se sklep z obravnavo posameznih točk dnevnega reda 7. seje zbora, ki se bo pričela v ponedeljek, 15. aprila 2019«. Kdo je za? (SDS, NSi, Desus, SAB, SD, Levica, SMC in LMŠ.) Kdo je proti? (Nihče.) Torej sklep je sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – RAZNO. Zdaj dve uri pred sejo Kolegija nismo prejeli nobene zadeve za obravnavo pod to točko. Želi kdo odpreti katero od zadev, ki so formalne ali tehnične narave?  Alenka Jeraj, izvoli.
Mene samo zanima, kdaj bo zdaj potem izredna seja za tale Zakon o dohodnini oziroma regres? Imamo to že…
Predvidoma naj bi bila 25. Ja seveda. Še kdo? Nihče več.  Zaključujem točko razno in pa seveda tudi 31. sejo Kolegija predsednika Državnega zbora. Lep dan želim. Seja kolegija se je končala 12. aprila 2019 ob 10.07.