32. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

18. 4. 2019
podatki objavljeni: 18. 4. 2019

Transkript

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Spoštovani gospe in gospodje!  Pričenjam 32. sejo Kolegija. Hkrati vas obveščam, da gospa Tina Heferle nadomešča gospoda Braneta Golubovića. Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA. S sklicem seje Kolegija ste kot gradivo k tej točki prejeli zahtevo skupine 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem za sklic izredne seje Državnega zbora. V zvezi s sklicem 21. izredne seje Državnega zbora predlagam naslednje: kot predlog dnevnega reda, ki je pa določen z zahtevo in se glasi: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini - nujni postopek, nato Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - nujni postopek, Predlog odloka v okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu po skrajšanem postopku. Kot datum seje predlagam četrtek, 25. 4. 2019, ob 9. uri. Kot najavo časa za razpravo za poslanske skupine ene točke po tretjem odstavku 67. člena Poslovnika zbora do 5 minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predlogov zakonov in predloga akta Vlade ter do 30 minut za razpravo predlagatelja. S tem, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci odpiram razpravo. Ali želi kdo razpravljati? Vlada ima željo, izvolite.
Stojan Tramte
Lep pozdrav vsem skupaj!  Jaz bi prosil, če bi lahko razširili minutažo uvodov pri 3. točki za 10 minut?
Torej, vaš predlog pri točki Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, je 10 minut ali? Je 10 minut. Mi smo že imeli v preteklosti, ne takrat, sicer v tej sestavi, da je Kolegij lahko tako odločil, tako da, če se strinjate.. Spremenimo na 10 minut. Hvala. In s tem zaključujem razpravo in na glasovanje dajem dva sklepa.  Kot prvega: »Poslanske skupine k eni točki dnevnega reda 21. izredne seje Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika Državnega zbora.« Kdo je za? Ugotavljam, da smo vsi? Vsi. Tudi LMŠ, okej.  Ugotavljam, da smo soglasno se dogovorili. Naslednji predlog je pa takšen: »Za uvodno obrazložitev ima Vlada kot predlagatelj pri vseh točkah, izjema je pa 3., ker smo se dogovorili za 10 minut, na voljo do 5 minut, za razpravo pa do 30 minut.« Smo vsi za? Prosim, da glasujemo. Najlepša hvala.   Ugotavljam, da je prva točka konzumirana. S tem prehajamo na 2. TOČKO – PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU. Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija. Razpravljali in odločali bomo o predlogu Vlade, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu. Gospod generalni sekretar, želite obrazložit? Izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Zakona o osebnem imenu in njegove uskladitve z Zakonom o partnerski zvezi in uvaja nov institut življenjske skupnosti, ki je enakovreden zakonski zvezi. Ker Zakon o osebnem imenu / nerazumljivo/ način spremembe priimka ob sklenitvi zakonske zveze in po razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze, predlog izpostavlja pravno podlago za spremembo priimka ob navedenih spremembah družinskih razmerij tudi za partnerja. Hkrati se predlog terminološko usklajuje z Družinskim zakonikom, ki izraz roditeljska pravica nadomešča z izrazom starševska skrb ter uvaja nov institut ugotovitve neobstoja zakonske zveze, ki vpliva na spremembo priimka, pridobljeno na podlagi sklenitve zakonske zveze, ob upoštevanju Zakona o partnerski zvezi pa velja tudi za partnerje. Hvala.
Spoštovani generalni sekretar, hvala za vašo obrazložitev. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da nihče. S tem pričenjamo z glasovanjem o predlogu sklepa: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu se obravnava po skrajšanem postopku.«  Kdo je za? Ugotavljam popolno soglasje in sklep je sprejet. S tem zaključujem, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani ostali prisotni, to točko dnevnega reda in zaključujemo 32. sejo Kolegija.  V roku pol minute, pa nadaljujemo z delovnim posvetom.