Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

39. redna seja

Državni zbor

19. 3. 2018
podatki objavljeni: 19. 3. 2018

Glasovanje

sprejet
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču na Jesenicah - Glasovanje
Izvleček