Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

31. redna seja

Državni zbor

19. 6. 2017
podatki objavljeni: 19. 6. 2017

Glasovanje

sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 - Ponovno odločanje
Izvleček