Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

31. redna seja

Državni zbor

19. 6. 2017
podatki objavljeni: 19. 6. 2017

Glasovanje

sprejet
Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča - Glasovanje o zakonu v celoti
Izvleček