Sklep o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Sklep o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje