Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
73 %
Za