Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško