Sklep o prenehanju funkcije podpredsednikov ter o imenovanju podpredsednika Odbora za notranje zadeve javno upravo in lokalno samoupravo in podpredsednice Odbora za obrambo


Sprejet

Zakon

Sprejet
Sklep o prenehanju funkcije podpredsednikov ter o imenovanju podpredsednika Odbora za notranje zadeve javno upravo in lokalno samoupravo in podpredsednice Odbora za obrambo
58 %
Za