Sklep o razrešitvi članice in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Sklep o razrešitvi članice in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji