Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19
56 %
Za