Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Ljubljani


Sprejet

Zakon

Sprejet
Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Ljubljani