Zakon o slovenskih demografskih rezervah, skladu za sofinanciranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o slovenskih demografskih rezervah, skladu za sofinanciranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja