Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju


Sprejet

Zakon

Sprejet
Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju