Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru


Sprejet

Zakon

Sprejet
Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru