Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor
61 %
Za