Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji
89 %
Za