Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Zakon o nevladnih organizacijah


sprejet

Zakon

sprejet
Zakon o nevladnih organizacijah
64 %
za