Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi


sprejet

Zakon

sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
50 %
za