Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi


18.04.2018

sprejet

Zakon

sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
50 %
za