Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih


sprejet

Zakon

sprejet
Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih
48 %
za